Gdy firmy poruszają się w świecie technologii, kluczowe znaczenie ma przyjęcie innowacyjnych strategii. Jednak bycie na bieżąco z najnowszymi trendami technologicznymi może być wyzwaniem. W rzeczywistości badanie przeprowadzone przez Boston Consulting Group wykazało, że aż 70% projektów transformacji cyfrowej nie osiąga swoich celów. Technologia szybko ewoluuje i nie każdy ma odpowiednią wiedzę techniczną, by za nią nadążyć.

To właśnie tutaj wkraczają konsultanci IT, Tech i Software . Połączenie tych usług zmienia sposób działania firm w erze cyfrowej. W tym artykule omówimy różne usługi konsultingowe, które mogą pomóc Twojej firmie z powodzeniem poruszać się w świecie cyfrowej transformacji.

Obszary doradztwa w dziedzinie technologii

Rozległa sfera technologii składa się z wielu różnych dziedzin, a gdy potrzebujesz pomocy w poruszaniu się po tym złożonym krajobrazie, możesz zwrócić się do konsultantów. Eksperci ci są dobrze zorientowani w swoich dziedzinach i mogą pomóc w przezwyciężeniu różnych wyzwań technologicznych. Oto niektóre z różnych obszarów doradztwa, które są dostępne w dziedzinie technologii:

1. Konsultacje w zakresie rozwoju oprogramowania

Doradztwo w zakresie rozwoju oprogramowania obejmuje dostarczanie specjalistycznych wskazówek IT, aby pomóc firmom sprostać wyzwaniom związanym z oprogramowaniem. Konsultanci oferują rekomendacje i angażują się w różne zadania, w tym zbieranie informacji biznesowych i wybór odpowiednich rozwiązań. Pomagają również modernizować systemy, współpracować z programistami i przeprowadzać dokładne testy.

Te firmy konsultingowe wnoszą cenną wiedzę, optymalizując przepływy pracy i umożliwiając realizację bardziej zaawansowanych projektów. Są one szczególnie cenne dla firm, które nie posiadają wiedzy technicznej i chcą zasięgnąć opinii z zewnątrz przy podejmowaniu ważnych decyzji technicznych.

2. Doradztwo w zakresie sprzedaży oprogramowania

Doradztwo w zakresie sprzedaży oprogramowania jest pomocnym rozwiązaniem dla firm, w tym startupów, w celu przezwyciężenia wszelkich przeszkód w sprzedaży. Firmy często korzystają z doradztwa w zakresie sprzedaży, gdy wewnętrzne rozwiązania zawodzą lub gdy potrzebne jest nowe spojrzenie.

Eksperci ci oferują wsparcie w całym spektrum funkcji sprzedażowych, takich jak udoskonalanie strategii i optymalizacja procesów sprzedaży. Mogą również pomagać w szkoleniu i coachingu zespołów sprzedażowych.

Konsultanci ds. sprzedaży oprogramowania świadczą naprawdę szeroki zakres usług, obejmujący wszystko, od usprawniania procesów i oceny talentów po promowanie podejścia zorientowanego na klienta i zwiększanie zasięgu rynkowego poprzez ukierunkowane poszukiwania. Obejmuje również szkolenia dla zespołów sprzedaży w zakresie wykorzystania nowych technologii.

10 najlepszych usług konsultingowych w zakresie oprogramowania

Unlock the potential of your organization with our comprehensive guide to IT strategy consulting. Gain insights into its importance, real-world applications, and how to choose the right consulting firm.
Michał
Czytaj więcej

3. Strategia i planowanie IT

Strategia IT służy jako mapa drogowa wykorzystania technologii, która przynosi korzyści Twojej firmie. Wiele firm korzysta z usług konsultingowych w zakresie strategii IT, aby stworzyć solidną strategię IT, która będzie zgodna z ich celami i planami biznesowymi.

Eksperci ci mogą pomóc w opracowaniu kompleksowej mapy drogowej IT, która odpowiada potrzebom biznesowym. Jeśli chodzi o tę mapę drogową, istnieje kilka ważnych elementów.

Plan ten może obejmować budżetowanie, decyzje dotyczące zarządzania usługami IT (wewnętrznymi lub zewnętrznymi), infrastrukturę IT, zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami oraz stworzenie wykwalifikowanego zespołu IT, który z powodzeniem wdroży strategię.

The Definitive Guide to IT Strategy Consulting

Kompletny przewodnik po doradztwie w zakresie strategii IT

Znaczenie doradztwa IT w dzisiejszym środowisku biznesowym jest nie do przecenienia. Doradztwo IT oferuje liczne korzyści i odgrywa kluczową rolę...
Michał
Czytaj więcej

4. Budżetowanie IT

Budżetowanie IT to proces przydzielania funduszy na różne programy i projekty IT w firmie. Budżet ten obejmuje zarówno stałe wydatki, takie jak koszty zatrudnienia, jak i jednorazowe koszty związane z konkretnymi inicjatywami.

Zazwyczaj jest on przygotowywany corocznie, ale czasami sensowne jest tworzenie budżetów dla poszczególnych inicjatyw. Liderzy IT zazwyczaj zarządzają budżetem, ale w sytuacjach, gdy brakuje wiedzy specjalistycznej, konsultanci wkraczają do akcji, aby zapewnić cenne wskazówki.

5. Ocena IT

Oceny IT zapewniają wgląd w wydajność IT organizacji, obejmując takie aspekty, jak personel, dostosowanie biznesowe, komunikacja z użytkownikami i zarządzanie ryzykiem. Oprócz wskaźników, konsultanci ds. oceny IT zapewniają wiedzę na temat najlepszych praktyk, analizę przyczyn źródłowych wszelkich przeszkód oraz wskazówki ekspertów w celu uzyskania praktycznych wyników. Pomaga to przygotować grunt pod planowanie aktualizacji lub modyfikacji technologicznych.

Zazwyczaj usługi oceny IT obejmują systemy sprzętu i oprogramowania, projektowanie sieci, zarządzanie danymi, infrastrukturę serwerów, środki bezpieczeństwa, planowanie odzyskiwania danych po awarii i ogólną strategię biznesową. Informacje te umożliwiają organizacji poprawę operacji, produktywności i bezpieczeństwa systemu przy jednoczesnym zwiększaniu przychodów. Konsultanci ds. oceny IT wnoszą wiedzę branżową do przeprowadzania tych ocen i dostarczają informacji potrzebnych do stymulowania rozwoju firmy.

6. Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa

Doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa jest kluczowym aspektem ochrony zasobów cyfrowych w dzisiejszym świecie opartym na technologii. Konsultant ds. bezpieczeństwa, często określany jako analityk bezpieczeństwa, specjalizuje się w identyfikowaniu luk w systemach komputerowych, sieciach i oprogramowaniu, a następnie opracowuje skuteczne rozwiązania w celu wzmocnienia ich przed potencjalnymi zagrożeniami.

Eksperci ci oferują szereg usług, w tym ocenę zagrożeń, przegląd i rozwój polityki oraz kompleksowe planowanie główne. Zapewniają strategiczne wytyczne i wsparcie, aby pomóc w rozwoju programu bezpieczeństwa, zwiększając gotowość i reakcję na szeroki wachlarz zagrożeń bezpieczeństwa.

7. Infrastruktura IT

Infrastruktura IT jest podstawą nowoczesnego biznesu, umożliwiając lepszą komunikację, wydajność i produktywność. Dobrze zorganizowana konfiguracja IT może pomóc w osiągnięciu celów przedsiębiorstwa i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej. Nieodpowiednia infrastruktura może jednak prowadzić do problemów z łącznością, utraty produktywności i naruszeń bezpieczeństwa.

Aby zachować konkurencyjność, organizacje mogą zmodernizować swoją infrastrukturę, wykorzystując rozwiązania chmurowe i pokonując wyzwania związane z zarządzaniem starszymi systemami. Usługi konsultingowe w zakresie infrastruktury IT mogą pomóc w tym przejściu, ograniczając przestoje i zapewniając stabilne działanie.

Nowoczesna infrastruktura może obejmować takie elementy, jak środowiska chmurowe, centra danych i urządzenia brzegowe, które sprzyjają innowacjom i automatyzacji. Zapewnia to pełną kontrolę nad stosem technologii, obsługuje nowe technologie, zmniejsza presję operacyjną i wykorzystuje chmurę w celu zwiększenia wydajności.

8. Migracja danych w chmurze

Migracja danych do chmury obejmuje przenoszenie danych i aplikacji do chmury, czy to z lokalnych magazynów danych, czy też tworzenie nowych rozwiązań opartych na chmurze. Może również obejmować zarządzanie danymi w chmurze hybrydowej.

Migracja do chmury optymalizuje przechowywanie i dostępność danych, przynosząc korzyści użytkownikom końcowym na całym świecie. Usługa ta obejmuje przejścia z rozwiązań lokalnych do chmury oraz migracje z chmury do chmury na platformach takich jak Azure, Oracle, AWS i Google Cloud.

Dla organizacji przenoszących złożone operacje do chmury, wsparcie, wiedza i infrastruktura oferowane przez konsultantów ds. migracji danych do chmury są nieocenione. Wspierają klientów w ich podróży w chmurze, zarządzając skomplikowanymi obciążeniami, takimi jak uczenie maszynowe i sekwencjonowanie genomowe oraz badania w dziedzinie nauk przyrodniczych.

The Definitive Guide to Cloud Consulting

Kompletny przewodnik po Cloud Consultingu

W dzisiejszym cyfrowym świecie firmy odchodzą od tradycyjnych centrów danych i zwracają się ku chmurze obliczeniowej ze względu na jej...
Michał
Czytaj więcej

9. Doradztwo w zakresie wsparcia IT

Doradztwo w zakresie wsparcia IT odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu firmom sprawnie funkcjonującej infrastruktury IT. Konsultanci ci zapewniają strategiczne wytyczne, rozwiązywanie problemów i usługi optymalizacyjne mające na celu zwiększenie wydajności IT.

Proces ten zazwyczaj rozpoczyna się od oceny przez ekspertów istniejących rozwiązań programowych i przepływów pracy w celu zidentyfikowania problemów. Następnie tworzą strategię, aby pomóc w przyjęciu wszelkich nowych technologii, ustanawiają kluczowe wskaźniki wydajności dla zespołu i oprogramowania oraz ściśle współpracują z Tobą w celu rozwiązania wszelkich wyzwań. Inżynierowie oprogramowania i konsultanci oferują zalecenia dotyczące bieżących ulepszeń, zapewniając niezawodne i wydajne środowisko IT.

10. Venture Building Consulting

Doradztwo w zakresie budowania przedsięwzięć to przyszłościowa strategia, która pomaga firmom przygotować się na przyszłość i budować odporność w stale zmieniającym się środowisku biznesowym. Niezależnie od tego, czy rozpoczynasz nowe przedsięwzięcie, czy pielęgnujesz już istniejące, konsultanci mogą dostarczyć cennych wskazówek.

Firmy venture builder zajmują się rozwijaniem firm, a nie produktów i świadczą rozszerzone usługi. Działania twórcy przedsięwzięcia obejmują opracowywanie pomysłów biznesowych wewnętrznie lub zewnętrznie, gromadzenie różnorodnych umiejętności i wiedzy specjalistycznej w celu budowania biznesu, napływ kapitału oraz zapewnianie usług wspólnych i ustrukturyzowanych ram. Co więcej, mogą oni przyciągnąć nowe talenty po początkowej fazie, zapewniając trwały wzrost i dobrobyt przedsięwzięcia.

11. Doradztwo w zakresie zwiększania liczby pracowników

Doradztwo w zakresie powiększania personelu poprawia siłę roboczą organizacji poprzez integrację zewnętrznych talentów i wiedzy specjalistycznej. Proces ten obejmuje współpracę z firmą zewnętrzną w celu wypełnienia luk kadrowych. Mówiąc prościej, ty określasz swoje potrzeby projektowe, a firma konsultingowa wyszukuje i zapewnia personel, który dołączy do twojego zespołu.

Metoda ta zmniejsza koszty ogólne związane z rekrutacją, szkoleniem i utrzymaniem pracowników, oferując jednocześnie elastyczność i natychmiastowy dostęp do puli wysokiej jakości talentów. Niezależnie od tego, czy chodzi o dziesięciu inżynierów w różnych zespołach, czy o jednego programistę ze specjalistyczną wiedzą, doradztwo w zakresie powiększania personelu umożliwia firmom zwiększenie ich możliwości i skuteczne reagowanie na zmieniające się wymagania.

12. Doradztwo w zakresie rekrutacji

Doradztwo rekrutacyjne to usługa, która polega na łączeniu odpowiednich specjalistów z odpowiednimi ofertami pracy, wspieraniu relacji z klientami i zapewnianiu trwałych relacji zarówno z klientami, jak i kandydatami.

Podstawową rolą konsultanta ds. rekrutacji jest pomoc firmom w znalezieniu najbardziej wykwalifikowanych kandydatów na wolne stanowiska. Wiąże się to ze ścisłą współpracą z organizacjami zatrudniającymi w celu zrozumienia ich potrzeb i opracowania strategii rekrutacyjnych, przy jednoczesnym zaangażowaniu osób poszukujących pracy w celu oceny ich mocnych stron i kompetencji.

Oprócz dopasowywania pracodawców do potencjalnych pracowników, konsultanci ds. rekrutacji oferują wskazówki mające na celu usprawnienie procesu rekrutacji i zwiększenie perspektyw kariery dla obu zaangażowanych stron.

Cyfrowa transformacja dla Twojej firmy

Czym jest cyfrowa transformacja?

Transformacja cyfrowa to proces integracji technologii w całej firmie w celu wprowadzenia fundamentalnych zmian. Proces ten pomaga firmom uzyskać większą wydajność i zwinność oraz odblokowuje nową wartość dla wszystkich interesariuszy. Jest to długoterminowa podróż, ponieważ technologia nieustannie ewoluuje, a firmy muszą stale się dostosowywać.

W praktyce transformacja cyfrowa polega na wykorzystaniu technologii cyfrowych do przekształcania procesów biznesowych, kultury i doświadczeń klientów, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku. Ta zmiana technologiczna powoli zmienia sposób działania firm, skłaniając je do ponownej oceny i optymalizacji wszystkiego, od systemów wewnętrznych po interakcje z klientami.

Kluczowym aspektem transformacji cyfrowej jest wykorzystanie pełnego potencjału inwestycji technologicznych, a nie tylko szybsze wykonywanie zadań, ale także dostosowanie procesów w celu skutecznego wykorzystania technologii i stworzenia trwałego pozytywnego wpływu na sposób działania firmy.

Etapy transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa przebiega zazwyczaj w następujących sześciu etapach, z których każdy ma kluczowe znaczenie dla cyfrowej dojrzałości organizacji:

 1. Biznes jak zwykle

W tej początkowej fazie liderzy mogą uważać, że ich istniejące systemy działają dobrze, nie skupiając się zbytnio na cyfrowej transformacji. Potrzeba zmian może jednak stać się oczywista z powodu problemów, takich jak spadek sprzedaży lub wysokie koszty operacyjne.

 1. Obecny i aktywny

W tym momencie zaczyna pojawiać się zainteresowanie transformacją cyfrową, napędzane różnymi czynnikami, takimi jak konkurencja, trendy branżowe lub świadomi nowi pracownicy. Nie podjęto jednak jeszcze żadnych konkretnych inicjatyw.

 1. Sformalizowany

Pracownicy dostrzegający potrzebę transformacji przeprowadzą badania nad różnymi technologiami, zbudują uzasadnienie biznesowe i będą dążyć do uzyskania poparcia kierownictwa. Mogą one jednak napotkać pewien opór ze strony podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych.

 1. Strategiczny

Na tym etapie większość zespołu wykonawczego zgadza się, a firma zobowiązuje się do cyfrowej transformacji. Następnie opracowywane są plany, a historie sukcesu związane z integracją nowych technologii pomagają złagodzić opór kulturowy.

 1. Konwergentny

Organizacja postrzega teraz transformację cyfrową jako podstawową inicjatywę, z dedykowanymi zasobami i kulturą, która obejmuje tę zmianę. Transformacje mają teraz wpływ na całą firmę, a nie tylko na konkretnych pracowników.

 1. Innowacyjność i adaptacyjność

Na ostatnim etapie firma w pełni obejmuje cyfrowy krajobraz i nadal inwestuje w nowe inicjatywy. Kultura jest w pełni zdigitalizowana, przyciągając podobnie myślące talenty, zadowalając dostawców i oferując ulepszone usługi dla klientów.

Korzyści z transformacji cyfrowej

Cyfrowa transformacja pomaga zrewolucjonizować sposób działania firmy, przynosząc różne korzyści. Rozważając tak ogromne przedsięwzięcie dla swojej firmy, ważne jest, aby wiedzieć, w jaki sposób proces ten może usprawnić i przynieść korzyści Twojej organizacji. Oto kilka korzyści, o których warto pamiętać:

 1. Zwiększa zadowolenie klientów

Narzędzia i strategie cyfrowe oferują firmom cenną możliwość zwiększenia poziomu zadowolenia klientów. Dzięki tym technologiom firmy mogą zaspokajać indywidualne potrzeby klientów, co skutkuje bardziej spersonalizowanym i osobistym doświadczeniem. Zautomatyzowane procesy minimalizują potrzebę interwencji człowieka, umożliwiając klientom płynną interakcję z produktami i usługami. Łatwość i wydajność dostępu, aktualizacji lub modyfikacji oprogramowania i usług znacząco przyczynia się do wzrostu zadowolenia klientów.

 1. Prowadzi do wniosków opartych na danych

W przeszłości cenne dane często pozostawały rozproszone lub niewykorzystane. Cyfrowa transformacja rozwiązuje ten problem, centralizując przechowywanie danych i wyposażając organizacje w narzędzia do analizowania i przekształcania danych w przydatne informacje. To podejście oparte na danych umożliwia firmom podejmowanie świadomych decyzji strategicznych, optymalizację procesów i zachowanie elastyczności w odpowiedzi na zmieniającą się dynamikę rynku.

 1. Zachęca do współpracy i poprawia komunikację

Aby wspierać innowacyjność i produktywność, firmy potrzebują platformy cyfrowej, która promuje komunikację i współpracę między wewnętrznymi działami. Cyfrowa transformacja eliminuje zbędną komunikację, skraca czas reakcji, zapobiega utracie informacji i usprawnia dzielenie się pomysłami w organizacji.

Dzięki cyfryzacji komunikacji wewnętrznej firmy mogą zwiększyć produktywność, odpowiedzialność i kreatywność, co prowadzi do przewagi konkurencyjnej opartej na wydajnych i innowacyjnych praktykach.

 1. Zwiększa zwinność

W cyfrowym środowisku biznesowym firmy mogą proaktywnie podejmować wyzwania i zapewniać długoterminową konkurencyjność i stabilność. Era cyfrowa przynosi znaczące zmiany, od ewoluujących produktów po zmieniające się strumienie przychodów i zmieniające się wymagania klientów. Aby poruszać się w tym dynamicznym krajobrazie, firmy mogą wdrażać strategie transformacji cyfrowej, pozwalające im szybko dostosowywać się do zmian i zachować elastyczność.

 1. Ogranicza błędy ludzkie

Ręczne wprowadzanie danych i ludzka nieefektywność często wprowadzają błędy i nieefektywność do operacji biznesowych. Procesy cyfrowe stanowią niezawodną i dokładną alternatywę. Automatyzując operacje i eliminując podatne na błędy ręczne wprowadzanie danych, transformacja cyfrowa znacznie poprawia wydajność operacyjną i zapewnia niezawodne procesy.

 1. Zwiększa wydajność operacyjną

Wydajność operacyjna znacznie wzrasta dzięki transformacji cyfrowej. Usprawnienie procesów ręcznych, integracja z systemami zaplecza, automatyzacja procesów dostawy i zarządzanie wariantami produktów przyczyniają się do oszczędności czasu i zasobów. Cyfrowe procesy biznesowe są synonimem wydajności, umożliwiając firmom wypełnienie luk w przychodach i zmniejszenie frustracji operacyjnej.

Co blokuje rozwój Twojej firmy? Consulting biznesowy & IT zapewni prawidłową diagnozę

Wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału. To właśnie między innymi bariery wewnętrzne hamują naturalny rozwój...
Michał
Czytaj więcej

Technologie napędzające transformację cyfrową

 1. AI

Sztuczna inteligencja (AI) to technologia, która umożliwia komputerom naśladowanie ludzkiego myślenia i działań w świecie rzeczywistym. Jest to integralna część wysokiej klasy urządzeń, z których korzystamy na co dzień, od inteligentnych gadżetów po asystentów głosowych. Sztuczna inteligencja oferuje firmom, w tym organizacjom członkowskim, możliwość automatyzacji zadań, szybszego podejmowania decyzji i angażowania klientów za pośrednictwem chatbotów.

Właśnie dlatego marketing AI zyskuje na popularności – pomaga firmom tworzyć ukierunkowane kampanie i rozumieć potrzeby klientów. Włączając sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do swoich strategii cyfrowych, organizacje zyskują możliwość skuteczniejszego analizowania danych, podejmowania szybszych, świadomych decyzji i przewidywania wzorców bez ciągłej interwencji człowieka.

 1. IoT

Internet rzeczy (IoT) jest jak dobrze połączona sieć systemów, które bez wysiłku gromadzą i wymieniają dane bez interwencji człowieka. Technologia ta ustanawia płynne połączenie między czujnikami urządzeń a centralną platformą IoT, która starannie wyodrębnia i przechowuje dane do analizy.

Piękno IoT polega na jego zdolności do identyfikowania cennych danych pośród szumu, oferując liderom cenne spostrzeżenia. Jest biegły w rozpoznawaniu wzorców, sugerowaniu rozwiązań, a nawet przewidywaniu potencjalnych problemów.

Organizacje mogą wykorzystać moc IoT, niezależnie lub w połączeniu z innymi narzędziami, aby zwiększyć swoje wysiłki w zakresie transformacji cyfrowej. W ten sposób mogą uzyskać lepszą wydajność, redukcję kosztów i zabezpieczenie swoich operacji na przyszłość, oferując przy tym innowacyjne rozwiązania swoim członkom.

 1. Blockchain

Blockchain, technologia rozproszonego rejestru, oferuje bezpieczne, przejrzyste i zdecentralizowane transakcje. Ta innowacyjna technologia umożliwia nowe formy zaufania i współpracy w cyfrowym krajobrazie. Jest on zwykle używany do tworzenia bezpiecznych tożsamości cyfrowych, ułatwiania przejrzystych transakcji i zapewniania identyfikowalnego zarządzania łańcuchem dostaw.

Jedną z kluczowych zalet blockchain jest jego potencjał do tworzenia zdecentralizowanych systemów, niezależnych od władzy centralnej. Pozwala to na bardziej wydajne i godne zaufania systemy w wielu branżach.

Na przykład w zarządzaniu łańcuchem dostaw blockchain zapewnia etyczne pozyskiwanie i bezpieczny transport. W finansach umożliwia przejrzyste i bezpieczne systemy finansowe, które są mniej podatne na oszustwa i korupcję.

 1. Chmura

Chmura jest kluczową technologią w zakresie cyfrowej transformacji, oferując organizacjom elastyczność, skalowalność i zwinność, których potrzebują. Tradycyjne rozwiązania pamięci masowej często zawodzą, jeśli chodzi o wydajne i bezpieczne zarządzanie dużymi ilościami danych.

Dlatego też coraz więcej branż przechodzi na chmurę. Technologia ta upraszcza proces przechowywania danych, eliminując potrzebę pracochłonnego pobierania plików, stałej pomocy ekspertów IT i ręcznych aktualizacji programów.

 1. AR/VR

Rozszerzona rzeczywistość (AR) i wirtualna rzeczywistość (VR) prowadzą cyfrową transformację, wpływając na różne branże. AR poprawia rzeczywistość poprzez integrację elementów cyfrowych, dźwięków i bodźców sensorycznych, aby zaoferować rozszerzoną perspektywę. Wykorzystuje platformy mobilne i dane w czasie rzeczywistym do tworzenia dynamicznej grafiki wizualnej, która przynosi korzyści zarówno operatorom, jak i klientom w różnych zastosowaniach. Jego możliwości są szczególnie przydatne przy opracowywaniu produktów, umożliwiając przedsiębiorcom ocenę wirtualnych modeli 3D w celu ich łatwej modyfikacji.

AR i VR wprowadzają erę wciągających doświadczeń. AR nakłada treści cyfrowe na świat rzeczywisty, podczas gdy VR zanurza użytkowników w środowisku cyfrowym. To połączenie napędza cyfrową transformację, wprowadzając innowacyjne metody komunikacji, współpracy i szkoleń.

Ich zastosowania obejmują różne branże, takie jak rozrywka, edukacja i opieka zdrowotna. W rozrywce AR i VR tworzą wciągające doświadczenia w grach, podczas gdy w edukacji rewolucjonizują naukę dzięki angażującym narzędziom.

 1. Drony

Bezzałogowe statki powietrzne (UAV) lub drony zrewolucjonizowały gromadzenie i analizę danych, oferując firmom nieocenione zasoby do podejmowania świadomych decyzji. Drony mogą szybko gromadzić znaczne ilości danych, umożliwiając firmom przyspieszenie analizy i procesów decyzyjnych. Tym, co wyróżnia drony, jest ich zdolność do uzyskiwania dostępu do odległych lub w inny sposób niedostępnych obszarów, co eliminuje potrzebę stosowania czasochłonnych i kosztownych metod ręcznego gromadzenia danych.

Ponadto usługi danych UAV odgrywają kluczową rolę we wczesnej identyfikacji problemów, umożliwiając firmom podejmowanie działań zapobiegawczych. Doskonałym przykładem ich użyteczności jest mapowanie za pomocą dronów. Praktyka ta wykorzystuje specjalistyczne kamery o wysokiej rozdzielczości na bezzałogowych statkach powietrznych do przeprowadzania badań z powietrza, generując bardzo precyzyjne mapy i modele 3D i 2D. Warto zauważyć, że proces ten jest znacznie szybszy niż metody ręczne, w niektórych przypadkach do
90%
szybciej i zapewnia większe bezpieczeństwo podczas pracy w trudnym terenie lub na dużych wysokościach.

 1. Big Data

Analityka Big Data pomaga rozwikłać skomplikowane dane, aby odkryć bezcenne spostrzeżenia, obejmujące informacje, takie jak zachowanie klientów, trendy rynkowe i ukryte korelacje. Sama wielkość Big Data może obejmować od terabajtów do zettabajtów i może przybierać formy ustrukturyzowane, nieustrukturyzowane lub częściowo ustrukturyzowane. Ta złożoność wykracza poza możliwości tradycyjnych metod analizy, czyniąc Big Data istotnym zasobem do analizy w czasie rzeczywistym i podejmowania decyzji opartych na danych.

 1. Robotyka

Robotyka obejmuje maszyny o zdolnościach podobnych do ludzkich oraz naśladowanie naturalnej inteligencji w zaprogramowanych maszynach, które uczą się i naśladują ludzkie działania. Firmy w coraz większym stopniu integrują robotykę ze swoimi działaniami, czyniąc z niej podstawę swojej cyfrowej transformacji.

W szczególności Robotic Process Automation (RPA) odgrywa istotną rolę w zwiększaniu wydajności biznesowej i napędzaniu strategicznego wzrostu. Roboty doskonale radzą sobie z wykonywaniem powtarzalnych i przewidywalnych zadań z wyjątkową szybkością i precyzją, bez potrzeby przerw lub odpoczynku, zapewniając bezbłędne działanie.

Mogą na przykład zautomatyzować procesy fakturowania, wyszukiwania danych, wysyłania dokumentów i przydzielania płatności, a wszystko to zgodnie z harmonogramem. Co więcej, roboty usprawniają obsługę klienta, oferując całodobowe wsparcie i spersonalizowane rekomendacje, odzwierciedlając rosnące zrozumienie synergii między ludźmi i robotami.

Branża robotów jest gotowa na znaczny wzrost, z prognozowaną wielkością rynku wynoszącą
45,09 mld USD do 2028 r.
co oznacza tendencję wzrostową w zakresie wdrażania automatyzacji i robotyki w organizacjach.

Przyjęcie technologii dla rozwoju biznesu

Przyjęcie technologii jest kluczowym, ale często pomijanym aspektem, jeśli chodzi o napędzanie ewolucji biznesowej. Sama technologia nie wystarczy; to ludzie dopełniają obrazu. Skuteczność nowego narzędzia w dużej mierze zależy od osób, które z niego korzystają. Podkreśla to znaczenie promowania wdrażania technologii w celu zwiększenia zadowolenia pracowników i maksymalizacji zwrotu z inwestycji w projekt.

Wdrażanie technologii obejmuje angażowanie i wzmacnianie pozycji kluczowych interesariuszy w celu płynnej integracji nowych technologii z ich działaniami, przepływami pracy i strategiami. Przyjmując technologię, firmy mogą usprawnić swoje procesy biznesowe, poprawić doświadczenia klientów i dotrzymać kroku stale zmieniającemu się krajobrazowi biznesowemu.

Przestarzała technologia niesie ze sobą własny zestaw obciążeń. Poleganie na starych systemach może ograniczać produktywność i stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa. Im starsza technologia, tym bardziej podatna na cyberzagrożenia. Nowe technologie wyposażone w solidne środki bezpieczeństwa mogą wcześnie wykrywać i łagodzić zagrożenia, zmniejszając potencjalne szkody.

Co więcej, trzymanie się przestarzałej technologii sprawia, że firmy są podatne na nagłe awarie, co prowadzi do pośpiesznych i często kosztownych aktualizacji. Z drugiej strony, konsekwentne podejście do modernizacji lub migracji do nowych technologii zapewnia wystarczająco dużo czasu na badania i wybór odpowiedniego rozwiązania. Ta proaktywna postawa umożliwia firmom ciągłe doskonalenie i utrzymanie konkurencyjności.

Wcześni użytkownicy nowych technologii, tacy jak Netflix i Amazon, którzy przyjęli uczenie maszynowe i duże zbiory danych, odnieśli korzyści. Wykorzystali te innowacje do opracowania silników rekomendacji, co zaowocowało zwiększonym zaangażowaniem klientów, wzrostem i dominacją na rynku. Ogólnie rzecz biorąc, aby ewoluować i rozwijać się w nowoczesnym krajobrazie biznesowym, przyjęcie technologii nie jest opcją, ale koniecznością.

Branże korzystające z integracji technologii

1. Opieka zdrowotna

Opieka zdrowotna była świadkiem rewolucji dzięki włączeniu technologii, wykorzystaniu danych, urządzeń do noszenia i wirtualnej rzeczywistości (VR) w celu zwiększenia dostępności. Wprowadzenie technologii telezdrowia, ciągłej i zdalnej diagnostyki, teleterapii i wirtualnych platform fitness uprościło świadczenie opieki zdrowotnej. Urządzenia do noszenia na ciele zapewniają wskaźniki zdrowotne w czasie rzeczywistym, podczas gdy VR wspiera terapię i trening w środowisku wirtualnym, znacznie poprawiając wyniki pacjentów.

2. Edukacja

Tradycyjna sala lekcyjna wykroczyła poza fizyczne granice dzięki technologii i treściom online. Technologia zdalnego nauczania zdemokratyzowała edukację, czyniąc ją bardziej elastyczną i dostępną. Kursy online i platformy dostarczania treści również umożliwiają studentom dostęp do wiedzy w dowolnym miejscu i czasie.

3. Produkcja

Sektor produkcyjny doświadcza zwiększonej zwinności i elastyczności dzięki zastosowaniu druku 3D, automatyki przemysłowej i robotyki. Druk 3D zrewolucjonizował projektowanie i prototypowanie produktów, podczas gdy automatyzacja i robotyka zoptymalizowały procesy produkcyjne, prowadząc do zwiększenia precyzji i obniżenia kosztów.

4. Sprzedaż detaliczna

Branża detaliczna osiągnęła nowy poziom wraz z rozwojem handlu elektronicznego, w szczególności dzięki włączeniu zakupów spożywczych online. Zmiana ta usprawniła operacje detaliczne, oferując klientom szeroki wybór i bardziej wydajne usługi dostawy.

5. Obsługa klienta

Obsługa klienta została podniesiona na nowy poziom dzięki technologii, wprowadzeniu konwersacyjnej sztucznej inteligencji i centrów obsługi telefonicznej w chmurze. Konwersacyjna sztuczna inteligencja i chatboty zapewniają natychmiastową, wydajną obsługę klienta, podczas gdy centra obsługi telefonicznej w chmurze zapewniają płynną komunikację, niezależnie od lokalizacji.

6. Finanse

Sektor finansowy szybko wdraża opcje zbliżeniowe, w tym płatności zbliżeniowe, bankowość bezoddziałową i ubezpieczenia parametryczne. Transformacja ta jest napędzana rosnącym zapotrzebowaniem na wygodę i bezpieczeństwo, a klienci poszukują rozwiązań cyfrowych, które minimalizują kontakt fizyczny.

7. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo stało się centralnym punktem wraz ze wzrostem wykorzystania Internetu i generowania danych. Od tego czasu wzrosły również inwestycje w technologię nadzoru osobistego i rozproszone cyberbezpieczeństwo. Rozwiązania te chronią zasoby i dane, uznając znaczenie bezpieczeństwa danych.

8. Rozrywka

Branża rozrywkowa przechodzi transformację, ponieważ “prawdziwy świat” przenosi się do sieci wraz z rozwojem społecznościowych gier online i wirtualnych wydarzeń. Platformy te oferują wciągające doświadczenia i interakcje społeczne w wirtualnym świecie, zwiększając dostępność i zaangażowanie.

9. Usługi gastronomiczne

Wreszcie, środki dystansowania społecznego przyczyniły się do sukcesu usług na wynos i dostaw w branży spożywczej. Restauracje i kuchnie w chmurze dostosowały się do oferowania szeregu opcji dla klientów, którzy wolą zjeść posiłek w domu, otwierając nowe możliwości dla firm i przedsiębiorców, aby prosperować w sektorze usług gastronomicznych.

Selling ERP Systems A Guide to Sales Consulting

Sprzedaż systemów ERP: Przewodnik po doradztwie sprzedażowym

Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych przedsiębiorstwach, rewolucjonizując sposób, w jaki firmy zarządzają swoimi operacjami, sprzedażą...
Jakub Wrana
Czytaj więcej

Zasilanie przedsiębiorstw wiodącymi technologiami i systemami – przykłady

1. Microsoft 365 dla produktywności i współpracy

Microsoft 365 to oparty na subskrypcji pakiet oprogramowania firmy Microsoft, który zwiększa produktywność i współpracę. Opiera się na znanym pakiecie Office, zawierającym narzędzia takie jak Word i Excel, z dodatkowymi usługami opartymi na chmurze.

Microsoft Teams, wyróżniająca się funkcja, umożliwia przesyłanie wiadomości błyskawicznych, prowadzenie wideokonferencji i zarządzanie projektami. Oferuje również Power Automate do automatyzacji przepływu pracy, PowerApps do niestandardowych aplikacji i Power BI do wglądu w dane.

W szybko zmieniającym się świecie biznesu Microsoft 365 jest przykładem wykorzystania zaawansowanej technologii do tworzenia platform, które zwiększają produktywność i wspierają współpracę.

2. SAP do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP)

SAP S/4HANA wyróżnia się w dziedzinie oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). SAP, pionierski dostawca oprogramowania, oferuje kompleksowy pakiet obejmujący ERP, HCM, CRM, SCM, zarządzanie finansami i wydatkami oraz wszechstronną platformę technologii biznesowych.

To, co wyróżnia SAP S/4HANA, to jego przyszłościowe podejście, zapewniające inteligentną automatyzację dzięki sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowemu i zaawansowanej analityce. Ten oparty na chmurze system ERP został stworzony z myślą o chmurze i jest zasilany przez błyskawiczną bazę danych SAP HANA in-memory.

Jest to innowacyjne rozwiązanie upraszczające zarządzanie danymi, oferujące możliwości przetwarzania w czasie rzeczywistym i zapewniające przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną w erze cyfrowej.

3. Salesforce do zarządzania relacjami z klientami (CRM)

W dziedzinie zarządzania relacjami z klientami (CRM) Salesforce jest uznanym liderem. Od czasu swojej premiery w 1999 roku, Salesforce ewoluował wraz z rozwojem usług w chmurze. Jego pakiet CRM obejmuje różne obszary, w tym sprzedaż, marketing, handel, analitykę i niskokodową platformę programistyczną do tworzenia aplikacji. Salesforce odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu sposobu, w jaki firmy zarządzają i ulepszają swoje relacje z klientami.

4. Amazon Web Services (AWS) dla przetwarzania w chmurze

W dziedzinie chmury obliczeniowej Amazon Web Services (AWS) stał się dominującą siłą w ciągu ostatniej dekady. Wraz z przejściem od lokalnych do hybrydowych środowisk IT, AWS stał się preferowanym dostawcą usług w chmurze dla firm każdej wielkości.

AWS oferuje kompleksową gamę produktów opartych na chmurze, obejmujących obliczenia, pamięć masową, bazy danych, sieci, dostarczanie treści, analitykę, cyberbezpieczeństwo i wiele innych. Jej szeroka oferta sprawia, że jest to najlepszy wybór dla organizacji poszukujących najwyższej klasy infrastruktury i usług w chmurze.

5. Sage dla księgowości

Sage Accounting to oparte na chmurze rozwiązanie księgowe i płacowe dostosowane specjalnie do potrzeb właścicieli małych firm i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii. Obejmuje szereg podstawowych zadań finansowych, w tym księgowość, fakturowanie, generowanie ofert, uzgadnianie rachunków bankowych, zarządzanie przepływami pieniężnymi, śledzenie wydatków, skanowanie paragonów, zarządzanie zamówieniami zakupu, przetwarzanie listy płac i zgodność z przepisami podatkowymi.

W szczególności Sage Accounting jest zgodny z przepisami Making Tax Digital (MTD) i oferuje wygodę składania deklaracji VAT online do HMRC. To, co wyróżnia Sage Accounting, to przyjazny dla użytkownika i intuicyjny interfejs, eliminujący potrzebę instalacji oprogramowania na własnym komputerze. Sage zapewnia aktualność rozwiązania poprzez automatyczne stosowanie aktualizacji oprogramowania, gwarantując zawsze dostęp do najnowszej wersji.

6. Workday dla zasobów ludzkich (HR)

Platforma Workday koncentruje się na podejściu zorientowanym na ludzi, zapewniając wygodny dostęp do informacji pracownikom, menedżerom i rekruterom na różnych urządzeniach bez dodatkowych opłat. Mapa drogowa produktów Workday obejmuje szereg funkcjonalnych rozwiązań, w tym Onboarding, Benefits Administration i inne.

Godną uwagi ofertą jest Workday Human Capital Management (HCM), kompleksowy pakiet obejmujący funkcje HR, takie jak zarządzanie talentami, zarządzanie wydajnością i administracja świadczeniami. Dzięki Workday HCM firmy usprawniają operacje HR i zwiększają ogólną produktywność pracowników na ujednoliconej platformie.

7. HubSpot dla marketingu, sprzedaży i obsługi klienta

HubSpot to kompleksowa platforma CRM zaprojektowana, aby pomóc firmom usprawnić działania marketingowe, sprzedażowe, zarządzanie treścią i obsługę klienta. Połączenie tych podstawowych funkcji upraszcza operacje i pozwala firmom skupić się na swoich klientach.

Dzięki HubSpot firmy mogą płynnie przechodzić od marketingu do sprzedaży, zarządzać treścią i usprawniać obsługę klienta. To zintegrowane podejście pozwala firmom lepiej zrozumieć i obsługiwać swoich klientów, oferując bardziej spersonalizowane doświadczenie podczas całej ich podróży. HubSpot promuje wydajność, skalowalność i zorientowane na klienta podejście do biznesu.

8. Asana do zarządzania pracą

Asana jest idealnym narzędziem do zarządzania projektami dla osób i zespołów poszukujących wydajnego śledzenia zadań i organizacji. Oprogramowanie to usprawnia zadania biznesowe, zapewniając ich realizację w ustalonych ramach czasowych. Asana umożliwia użytkownikom zarządzanie różnorodnymi zadaniami, tworzenie szczegółowych list rzeczy do zrobienia i organizowanie pracy z łatwością.

Zasadniczo jest to kompleksowe rozwiązanie, które pozwala firmom działać wydajniej i skuteczniej. Od śledzenia projektów po przydzielanie zadań, Asana usprawnia organizację i przygotowuje zespoły do radzenia sobie z wszelkimi wyzwaniami, które pojawią się na ich drodze, ostatecznie przyczyniając się do poprawy produktywności i ogólnej gotowości.

9. ClickUp do zarządzania projektami

ClickUp to wszechstronna platforma produktywności zapewniająca konfigurowalne rozwiązania do zarządzania pracą dla zespołów różnej wielkości i z różnych branż. To oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania projektami ułatwia efektywną komunikację i współpracę, pomagając organizacjom w osiąganiu ich celów.

ClickUp usprawnia przepływy pracy, wspiera pracę zespołową i zapewnia przejrzystość dzięki scentralizowanemu zarządzaniu zadaniami i projektami. Oferując przydzielanie zadań, śledzenie projektów i zintegrowane narzędzia komunikacyjne, ClickUp umożliwia firmom szybką adaptację, reagowanie na zmiany rynkowe i spełnianie wymagań klientów przy jednoczesnym zachowaniu produktywności i konkurencyjności.

10. Luz w komunikacji

Slack służy jako wszechstronna platforma komunikacyjna, zaprojektowana w celu usprawnienia interakcji zespołowych zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią. Oprócz tego, że jest prostym narzędziem do przesyłania wiadomości błyskawicznych, oferuje ponad 1500 integracji, ułatwiając udostępnianie dokumentów i plików, zarządzanie projektami, śledzenie postępów zespołu i szerokie rozpowszechnianie informacji.

Oferując przyjazny dla użytkownika interfejs, Slack umożliwia zespołom szybką komunikację i płynną wymianę kluczowych dokumentów, znacznie zmniejszając potrzebę korzystania z wewnętrznych wiadomości e-mail. To wieloaspektowe narzędzie zwiększa ogólną wydajność komunikacji, dzięki czemu jest nieocenionym zasobem dla firm, które chcą wspierać współpracę i wymianę informacji.

11. Adobe Creative Cloud dla kreatywnego projektowania i multimediów

Adobe Creative Cloud, znany jako Adobe CC, to kompleksowy pakiet oprogramowania i aplikacji Adobe dostępny w ramach miesięcznej subskrypcji. Oferuje szeroką gamę kreatywnych narzędzi, w tym Photoshop, Illustrator i Premiere Pro, dla profesjonalistów, takich jak projektanci, fotografowie i montażyści wideo. Platforma ta upraszcza pracę twórczą, zapewniając zintegrowane oprogramowanie do projektowania, tworzenia treści i projektów multimedialnych. Jest to najlepszy wybór dla firm i twórców, którzy chcą tworzyć wysokiej jakości treści wizualne i multimedia.

12. Tableau do wizualizacji i analizy danych

Tableau to potężna platforma do zarządzania danymi i analityki. Zapewnia firmom zintegrowane rozwiązanie do przetwarzania danych, wizualizacji, pracy zespołowej i zarządzania danymi.

Platforma upraszcza zadania związane z danymi, umożliwiając firmom wydajną obsługę potoków danych. Jest to najlepszy wybór dla organizacji, które chcą wykorzystać potencjał swoich danych, przekształcając surowe informacje w znaczące spostrzeżenia.

Selling ERP Systems A Guide to Sales Consulting

Sprzedaż systemów ERP: Przewodnik po doradztwie sprzedażowym

Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych przedsiębiorstwach, rewolucjonizując sposób, w jaki firmy zarządzają swoimi operacjami, sprzedażą...
Jakub Wrana
Czytaj więcej

Rola konsultanta IT

Konsultanci IT służą jako niezbędni zewnętrzni analitycy, dostosowując systemy informatyczne firmy do jej celów biznesowych. Ich rola obejmuje ocenę infrastruktury IT firmy, zrozumienie jej specyficznych potrzeb biznesowych oraz opracowywanie i wdrażanie rozwiązań technologicznych.

Jako specjaliści techniczni, konsultanci IT integrują technologię informacyjną w firmach, optymalizując jej wykorzystanie w celu zwiększenia wydajności i osiągnięcia celów. Obejmuje to wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i platform oprogramowania, usprawnianie procesów i zwiększanie rentowności.

Konsultanci IT wypełniają lukę między zespołami technicznymi a personelem, wymagając tym samym silnych umiejętności analitycznych, zarządzania czasem, zdolności wielozadaniowych i skutecznej komunikacji w celu zrozumienia i zaspokojenia potrzeb klienta.

Ich obowiązki obejmują zarówno rozpoznawanie wymagań klientów i formułowanie planów działania, jak i monitorowanie systemów komputerowych, analizowanie problemów i przekazywanie rozwiązań w formie pisemnej lub ustnej.

Korzyści z doradztwa IT

Rozumiejąc, w jaki sposób konsultanci IT mogą pomóc Twojej firmie, przyjrzyjmy się niektórym korzyściom płynącym z doradztwa IT:

 • Efektywność kosztowa

Utrzymanie wewnętrznej jednostki konsultingowej może być kosztowne. Zatrudnianie konsultantów IT w razie potrzeby jest bardziej opłacalne, oszczędza czas i zapewnia szybkie rozwiązywanie problemów. Firmy mogą wybrać elastyczne modele płatności, takie jak stawki godzinowe lub stałe opłaty za całe projekty.

 • Optymalizacja zasobów

Doradztwo technologiczne uwalnia zasoby i pozwala firmom skupić się na ich kluczowych kompetencjach. Optymalizacja ta usprawnia modele biznesowe, poprawia produktywność oraz różnicuje jakość produktów i usług.

 • Zwiększona produktywność

Konsultanci IT oceniają obecną technologię firmy i zalecają aktualizacje i optymalizacje. Ta specjalistyczna wiedza prowadzi do zwiększenia wydajności i produktywności, zapewniając dostęp do najlepszych talentów technologicznych i wiedzy branżowej.

 • Na bieżąco

Firmy konsultingowe IT wyprzedzają trendy branżowe i postęp technologiczny, zapewniając firmom konkurencyjność. Oferują one cenne wskazówki w obszarach takich jak transformacja cyfrowa i przetwarzanie w chmurze.

 • Namacalne rezultaty

Konsultanci są zorientowani na wyniki, pracując nad osiągnięciem ściśle określonych kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Są zaangażowani w pomyślną i terminową realizację projektów, oferując wymierne wyniki.

 • Dodatkowa mila

Najlepsze firmy konsultingowe IT wykraczają poza rozwiązywanie problemów. Zapewniają strategiczny kierunek, aby pomóc firmom stać się liderami w branży i przygotować swoje strategie na przyszłość.

 • Szeroki zakres umiejętności

Konsultanci techniczni wnoszą rozległą wiedzę specjalistyczną z różnych branż i wszechstronne zestawy umiejętności, aby poszerzyć perspektywę swoich klientów. Mogą być mentorami pracowników lub budować całe zespoły w oparciu o swoje doświadczenie.

 • Rozpoznawanie priorytetów biznesowych

Usługi konsultingowe IT ściśle współpracują z firmami, aby zrozumieć ich cele, priorytety i wizję. Dostosowują swoje strategie do konkretnych wymagań, wykorzystując swoją wiedzę międzybranżową, aby znaleźć najlepsze podejście. Ta wiedza jest nieoceniona w dynamicznym krajobrazie biznesowym.

Wnioski

Tempo postępu technologicznego wciąż przyspiesza z każdym rokiem, podkreślając konieczność dostosowania się i ewolucji firm do tych zmian. Zaangażowanie konsultantów w proces transformacji cyfrowej zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu, umożliwiając wykorzystanie technologii nie tylko w celu zwiększenia produktywności, ale także w celu skutecznej integracji innowacyjnych rozwiązań w każdym aspekcie działalności biznesowej.

Znajdź czas w swoim kalendarzu i umów się na spotkanie online.

Umów się na spotkanie