Firmy często napotykają specyficzne wyzwania, które wymagają dostosowanych rozwiązań. Tworzenie spersonalizowanego oprogramowania B2B na zamówienie może pomóc w rozwiązaniu tych problemów i zaoferować możliwości, które zwiększają wydajność i efektywność działania całej firmy.

Niestandardowe rozwiązania programowe zapewniają optymalizację różnych funkcji biznesowych, takich jak sprzedaż, marketing, lista płac i analiza, zapewniając wszechstronność i skalowalność w celu dostosowania do zmieniających się potrzeb.

Dziś omówimy głębiej zagadnienie tworzenia oprogramowania B2B na zamówienie. Odkryjemy jego zalety i rzeczywiste studia przypadków, aby zaoferować kompleksowe zrozumienie tego transformacyjnego rozwiązania biznesowego.

Czym jest tworzenie oprogramowania na zamówienie?

Tworzenie oprogramowania na zamówienie obejmuje tworzenie aplikacji dostosowanych do konkretnych potrzeb osób lub firm. W przeciwieństwie do gotowego oprogramowania, takiego jak Microsoft Office, oprogramowanie niestandardowe jest zaprojektowane do rozwiązywania konkretnych problemów i jest przeznaczone do użytku wewnętrznego. Tego rodzaju rozwiązania nazywane są również oprogramowaniem szytym na miarę. 

Choć jest ono podobne do tradycyjnego tworzenia oprogramowania, oprogramowanie niestandardowe wymaga skoncentrowania wysiłków na dostosowywaniu, modernizacji i zarządzaniu. Oferuje unikalnie dostosowane cechy i funkcje, takie jak aplikacje stworzone wyłącznie na użytek organizacji. Niestandardowe oprogramowanie jest też dostosowane do infrastruktury i marki firmy, zapewniając jej wyłączność i ograniczony dostęp.

W 2022 roku globalny rynek tworzenia oprogramowania na zamówienie wyceniono na 29,29 mld USD. Prognozy sugerują znaczącą trajektorię wzrostu, z szacowaną złożoną roczną stopą wzrostu
(CAGR) w wysokości 22,4% w latach 2023-2030.

Uzasadnienie biznesowe dla niestandardowego oprogramowania w B2B

Niestandardowe oprogramowanie jest niezbędne w branży B2B. Dlaczego warto je rozważyć?

 • Rozwiązania szyte na miarę

Tworzenie oprogramowania na zamówienie na rynku B2B koncentruje się na zaspokajaniu specyficznych potrzeb każdej firmy. W przeciwieństwie do gotowych rozwiązań, to dostosowane podejście uwzględnia procesy, operacje i cele firmy, co skutkuje rozwiązaniami ściśle dostosowanymi do priorytetów klienta. Ma to na celu zwiększenie lojalności i satysfakcji klientów.

 • Skalowalność

Firmy działające w obszarze B2B często szybko rozwijają się i rosną. Dostosowane oprogramowanie może rozszerzać się zgodnie z wymaganiami, umożliwiając firmom nadążanie za zmieniającymi się wymaganiami. Ta zdolność adaptacji ma kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności w stale zmieniającym się krajobrazie rynkowym.

 • Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo jest kluczową kwestią w obsłudze wrażliwych danych B2B. Tworzenie oprogramowania na zamówienie integruje solidne środki bezpieczeństwa od samego początku, zapewniając ochronę danych. Jest to ważne dla ochrony danych klientów i partnerów biznesowych.

 • Indywidualne dostosowanie i bieżące aktualizacje

Niestandardowe oprogramowanie pozwala firmom dostosowywać interfejsy użytkownika i wdrażać narzędzia, które spełniają określone wymagania klientów końcowych. Ciągłe aktualizacje gwaratują również aktualność oprogramowania, zapewniając przewagę konkurencyjną nad gotowymi rozwiązaniami, które często są aktualizowane z opóźnieniem. 

 • Zwinność dla szybkiej adaptacji

Niestandardowe oprogramowanie umożliwia szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów i dynamikę rynku. Wspiera ciągłe innowacje i adaptację, zwiększając zadowolenie klientów i przewagę konkurencyjną firmy. Co więcej, sprzyja współpracy i wydajnym procesom rozwoju wśród różnych zespołów.

Tworzenie aplikacji biznesowych B2B i B2C – jaki ma wpływ na efektywność Twojej firmy?

Projektowanie aplikacji biznesowych jest zadaniem wymagającym dużych kompetencji. Zarówno aplikacje przeznaczone dla firm, jak i dla klientów końcowych są doskonałym...
Michał
Czytaj więcej

Niestandardowe oprogramowanie CRM B2B

Niestandardowe oprogramowanie CRM może zmienić zasady gry, jeśli chodzi o utrzymywanie relacji B2B. Oto niektóre z jego zalet:

 • Relacje z klientami

Niestandardowe oprogramowanie CRM odgrywa kluczową rolę we wspieraniu lepszych relacji z aktywnymi klientami, którzy są niezbędni dla kondycji finansowej firmy. Zrozumienie ich potrzeb, preferencji i zachowań pozwala na dostosowanie podejścia, które zwiększa lojalność i poparcie dla marki.

 • Współpraca zespołowa

Płynna integracja zespołów marketingu i sprzedaży pomaga osiągnąć sukces. Niestandardowe oprogramowanie CRM ułatwia to, zapewniając dostęp w czasie rzeczywistym do odpowiednich danych klientów. Pozwala to marketingowi tworzyć ukierunkowaną komunikację, poprawiając pielęgnację potencjalnych klientów i ogólną wydajność.

 • Przywództwo w sprzedaży

Niestandardowe oprogramowanie CRM zapewnia liderom sprzedaży większe możliwości zarządzania. Wykorzystanie tych informacji pozwala im osiągnąć więcej przy mniejszych zasobach, specjalnie dostosowanych do unikalnych wymagań Twojej firmy.

 • Centralizacja informacji

Kompleksowy system CRM centralizuje przechowywanie informacji, zapewniając dostęp do nich całemu zespołowi w czasie rzeczywistym. Ta pojedyncza platforma usprawnia procesy i utrzymuje standardy jakości, optymalizując wydajność zespołu.

 • Koncentracja na kliencie

Wdrożenie spersonalizowanego systemu CRM gwarantuje, że uwaga pozostanie skupiona na planowaniu strategicznym skoncentrowanym na potrzebach klientów. Automatyzując powtarzalne zadania, zwalnia czas na opracowanie solidnych procesów sprzedaży i skutecznych strategii.

 • Wydajność oparta na danych

Niestandardowy system CRM może znacznie poprawić wydajność marketingu i sprzedaży poprzez efektywne przydzielanie zasobów i szybkie identyfikowanie problemów, umożliwiając skoncentrowanie wysiłków na problematycznych obszarach.

 • Monitorowanie postępów

Obiektywne wskaźniki są niezbędne do monitorowania skuteczności strategii. Niestandardowe oprogramowanie CRM organizuje dane w scentralizowanej lokalizacji, umożliwiając skuteczne śledzenie strategii i inicjatyw firmy w celu podejmowania świadomych decyzji.

Wpływ niestandardowego oprogramowania ERP na operacje B2B

Dostosowane oprogramowanie może pomóc w zrozumieniu podstawowych potrzeb firmy, integracji zarządzania danymi i usprawnieniu przepływu pracy. W jaki sposób dostosowany system planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) może pomóc w operacjach B2B?

 • Równoważenie integracji i specyfikacji

Dostosowane systemy ERP umożliwiają firmom osiągnięcie równowagi między integracją a specyfikacją. Podczas gdy gotowe systemy ERP usprawniają wewnętrzne przepływy pracy, rozwiązania szyte na miarę precyzyjnie spełniają unikalne wymagania firmy, co pozytywnie wpływa na relacje nabywca-dostawca.

 • Unikanie dostosowywania szablonów

Dostosowane systemy ERP eliminują potrzebę żmudnego dostosowywania istniejących baz danych, aplikacji i stosów technologii do nowego systemu. Zamiast tego są one zaprojektowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę firmy, umożliwiając płynną integrację obecnych aplikacji roboczych.

 • Ukierunkowane rozwiązania dla unikalnych wyzwań biznesowych

Gotowe systemy ERP rozwiązują typowe problemy biznesowe, ale może im brakować rozwiązań dla konkretnych wyzwań firmy. Niestandardowe systemy ERP mogą być zaprojektowane tak, aby rozwiązywać konkretne problemy, zapewniając kompatybilność i płynną integrację z istniejącymi systemami.

 • Automatyzacja bez remontu

Zindywidualizowane systemy ERP umożliwiają automatyzację bez konieczności przeprowadzania gruntownych zmian w systemie. Systemy te, dostosowane do bieżącej infrastruktury firmy, umożliwiają automatyzację zadań bez konieczności wprowadzania większych zmian w systemie ERP.

 • Ulepszony interfejs klienta

Umożliwiają one płynną integrację między systemami frontendowymi i backendowymi, zwiększając komfort użytkowania. Ta integracja minimalizuje problemy podczas wyodrębniania danych, zapewniając płynniejsze działanie interfejsów front-end, takich jak witryny e-commerce.

 • Ulepszenie CRM dla wzrostu sprzedaży

Wdrożenie niestandardowego CRM w ramach ERP wzmacnia wysiłki sprzedażowe firmy. Wykorzystując dane klientów i integrując je na platformach sprzedażowych, synergia ta usprawnia strategie marketingowe i zwiększa współczynniki konwersji, co może umożliwić zespołom sprzedaży maksymalizację analizy zachowań klientów.

Case Studies: historie sukcesu niestandardowego oprogramowania B2B

Przygotowaliśmy kilka rzeczywistych przykładów tego, jak niestandardowe oprogramowanie B2B przyniosło sukces firmom.

EchoNous

EchoNous działa w wysoce regulowanej branży opieki zdrowotneji dąży do dostarczania narzędzi medycznych opartych na sztucznej inteligencji, które przyspieszają opiekę i ratują życie. Przed zatwierdzeniem przez FDA ich innowacyjnego ręcznego urządzenia ultradźwiękowego “Kosmos”, proaktywnie zmodernizowali swoją technologię internetową.

Dyrektor ds. treści i kampanii cyfrowych EchoNous poszukiwał platformy e-commerce, która płynnie integrowałaby się z podstawowymi systemami biznesowymi, automatyzując sprzedaż Kosmos i dostosowując się do długoterminowych celów, spełniając jednocześnie surowe normy regulacyjne.

Dzięki zróżnicowanej bazie klientów, od małych gabinetów po rozległe szpitale i uniwersytety, EchoNous wymagało platformy e-commerce dostosowanej do różnych potrzeb. Dostosowane przepływy pracy zapewniły najwyższą jakość zakupów przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z surowymi wytycznymi regulacyjnymi.

Poza sprzedażą, platforma Kosmos obejmowała funkcje zarządzania urządzeniami i sklep z aplikacjami dla konkretnych praktyk, które były niezbędne dla bezpieczeństwa pacjentów w szpitalach zarządzających flotami urządzeń.

Na konkurencyjnym rynku zalanym darmowymi wersjami próbnymi i rabatami, EchoNous przyjęło przejrzyste podejście. Ich platforma e-commerce wyświetlała ceny katalogowe, jednocześnie inteligentnie oferując zniżki lub wersje próbne w oparciu o kod pocztowy lekarza, realizowany przez CSG.

Historia EchoNous ilustruje, w jaki sposób niestandardowe oprogramowanie porusza się po zawiłościach opieki zdrowotnej, zapewnia zgodność i skaluje firmy, zapewniając jednocześnie dostosowane rozwiązania.

Best B2B Software Sales Strategies for Success

Najlepsze strategie sprzedaży oprogramowania B2B gwarantujące sukces

Silny plan strategii sprzedaży oprogramowania pomaga stworzyć podstawy dla spójnej i odnoszącej sukcesy organizacji oprogramowania B2B. Te strategie i inicjatywy...
Jakub Wrana
Czytaj więcej

USA-AUTO-ONLINE

USA-AUTO-ONLINE specjalizuje się w imporcie samochodów z USA do Polski. Firma stanęła w obliczu wyzwań związanych z przestarzałym portalem, który nie był w stanie obsłużyć większej liczby aukcji i odwiedzających, co utrudniało jej rozwój. 

Oryginalna platforma wolno się ładowała i generowała i rosnące koszty utrzymania chmury, co sprawiało, że plany ekspansji były niewykonalne. Modernizacja istniejącego wadliwego systemu byłaby kosztowna i niepewna pod względem przyszłych zmian.

Wybierając niestandardowe rozwiązanie, firma i programiści wyodrębnili MVP ze starej platformy, zapewniając płynne operacje biznesowe przy jednoczesnym ulepszeniu funkcji. Strategia ta zapewniła ciągłość przy jednoczesnym skupieniu się na dodatkowych funkcjach.

Tworzenie oprogramowania na zamówienie okazało się skuteczne, ponieważ zespół wprowadził tymczasowe funkcje do starego systemu i szybko uruchomił MVP nowej aplikacji, co podkreśliło zdolność adaptacji i iteracyjną przewagę niestandardowych rozwiązań.

Przypadek USA-AUTO-ONLINE pokazuje siłę niestandardowego oprogramowania w pokonywaniu wyzwań specyficznych dla branży, dostosowywaniu się do rozwoju i dostarczaniu elastycznych rozwiązań dostosowanych do unikalnych potrzeb biznesowych.

Niestandardowe oprogramowanie B2B dla rynków niszowych: odpowiadanie na specyficzne potrzeby branży

Branże na całym świecie w dużym stopniu polegają na niestandardowych rozwiązaniach oprogramowania B2B, spełniających ich unikalne wymagania operacyjne.  Spersonalizowane oprogramowanie może być przydatne w różnych sektorach.

 • Opieka zdrowotna

Oprogramowanie AI posiada znaczący udział w przychodach w sektorze opieki zdrowotnej, wynoszący 40,5%. Pomaga ono w rozwiązywaniu problemu izolowanych zbiorów danych, które są powszechne w branży, a dostosowane oprogramowanie takie jak Elektroniczne Karty Zdrowia (EHR) oraz narzędzia diagnostyczne poprawiają efektywność i opiekę nad pacjentem.

 • Finanse

Sektor finansowy, w tym banki i domy maklerskie, w dużym stopniu polega na oprogramowaniu dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Od bankowości mobilnej po platformy transakcyjne, Fintech znacząco przyczynia się do globalnych przychodów bankowych, podkreślając znaczenie dostosowanych rozwiązań.

 • Produkcja

W obliczu globalnych niedoborów siły roboczej niestandardowe oprogramowanie pomogło w zarządzaniu pracownikami produkcyjnymi. Rozwiązania te śledzą frekwencję, dochody i zmiany, optymalizując operacje i zasoby.

 • Handel elektroniczny

Niestandardowe oprogramowanie ma kluczowe znaczenie w operacjach handlu elektronicznego, zwłaszcza jeśli chodzi o śledzenie zapasów, masowy import produktów, fakturowanie i płynną integrację systemu. Te dostosowane rozwiązania pomagają usprawnić złożone procesy handlu elektronicznego w celu zwiększenia wydajności.

 • Logistyka

Firmy logistyczne korzystają z niestandardowego oprogramowania zarządzającego dokumentami, łańcuchem dostaw (SCM) i systemami realizacji produkcji (MES). Rozwiązania te zapewniają płynne działanie, przyczyniając się do przewidywanego wzrostu branży.

Wybór odpowiedniej firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania na zamówienie

Jeśli chodzi o wybór odpowiedniej firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania na zamówienie, istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę:

1. Sprawdzenie wiedzy specjalistycznej związanej z branżą

Zacznij od oceny portfolio firmy programistycznej i opinii klientów. Zapoznanie się z ich wcześniejszymi projektami pomaga ocenić ich możliwości i wiedzę, upewniając się, że mają doświadczenie związane z Twoją branżą i rozumieją Twoje potrzeby biznesowe.

2. Ocena specjalizacji technicznej

Oceń wiedzę techniczną i biegłość technologiczną firmy. Poszukaj zespołu, który wykorzystuje innowacyjne rozwiązania i jest na bieżąco z najnowszymi trendami technologicznymi, a jednocześnie specjalizuje się w konkretnych technologiach wymaganych dla twojego projektu.

3. Analiza zgodności komunikacji

Skuteczna komunikacja ma kluczowe znaczenie. Oceń sposób komunikacji zespołu, upewniając się, że jego styl jest zgodny z Twoimi oczekiwaniami. Jasna i stała komunikacja zapewnia płynny postęp projektu i satysfakcjonujący produkt końcowy.

4. Kontrola procesu rozwoju

Zrozumienie metodologii rozwoju firmy – czy jest to Agile, Scrum czy inne podejście. Dobrze zdefiniowany proces zapewnia efektywną realizację projektu, częste aktualizacje i przejrzystość na każdym etapie.

5. Zapytanie dotyczące wsparcia długoterminowego

Wyjaśnij zasady firmy dotyczące testowania, wsparcia, konserwacji i usług tworzenia kopii zapasowych. Upewnij się, że te kluczowe elementy zostały uwzględnione w umowie, aby uniknąć niespodzianek lub dodatkowych kosztów.

6. Ocena protokołu bezpieczeństwa

Zapytaj o podejście firmy do przetwarzania poufnych informacji i jej środki bezpieczeństwa. Upewnij się, że priorytetem jest zabezpieczenie zarówno Twojego rozwiązania, jak i poufnych materiałów w całym procesie rozwoju.

How IT, Tech, and Software Consulting Can Revolutionize Your Business Operations

Jak doradztwo w zakresie IT, technologii i oprogramowania może zrewolucjonizować działalność firmy

Gdy firmy poruszają się w świecie technologii, kluczowe znaczenie ma przyjęcie innowacyjnych strategii. Jednak bycie na bieżąco z najnowszymi trendami...
Michał
Czytaj więcej

Dlaczego Future Code jest idealnym partnerem w zakresie niestandardowego oprogramowania B2B?

FutureCode jest idealnym partnerem B2B w zakresie niestandardowego oprogramowania, oferującym kompleksowe wsparcie technologiczne w zakresie tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i stacjonarnych. Z nami zyskujesz w pełni skalowalny i dokładnie przetestowany produkt, dostosowany do wymagań użytkownika pod względem jakości i użyteczności.

Nasz wyspecjalizowany zespół zapewnia kompleksową realizację projektu, dostarczając gotowe do użycia oprogramowanie dla rzeczywistych użytkowników. Co więcej, współpraca z nami oznacza dostęp do ekspertów w zakresie konkretnych technologii i skutecznych rozwiązań technologicznych dostosowanych do Twoich potrzeb.

Powierz rozwój oprogramowania FutureCode i osiągnij swoje cele biznesowe dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom.

Znajdź czas w swoim kalendarzu i umów się na spotkanie online.

Umów się na spotkanie