Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych przedsiębiorstwach, rewolucjonizując sposób, w jaki firmy zarządzają swoimi operacjami, sprzedażą i działaniami marketingowymi. W rzeczywistości, ponad 70% dużych przedsiębiorstw korzystać z oprogramowania ERP. W tym kompleksowym przewodniku zagłębimy się w świat sprzedaży i marketingu ERP, badając podstawowe aspekty systemów ERP oraz sposoby ich skutecznej promocji i sprzedaży.

Zrozumienie systemów ERP

W tej sekcji zagłębimy się w podstawowe aspekty systemów ERP, w tym czym one są i jakie podstawowe korzyści biznesowe oferują.

Czym jest system ERP?

System ERP, skrót od Enterprise Resource Planning (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa), to zaawansowane oprogramowanie zaprojektowane jako centralny system nerwowy organizacji. Integruje i automatyzuje szeroki zakres krytycznych funkcji biznesowych, w tym między innymi zarządzanie finansami, zasoby ludzkie, zaopatrzenie, zarządzanie zapasami, sprzedaż i inne. Oprogramowanie ERP zastępuje silosowe i rozproszone systemy informatyczne, z których wcześniej korzystały działy, zapewniając pojedynczą, ujednoliconą bazę danych, która służy jako kręgosłup dla wszystkich działań organizacyjnych.

Dzięki oprogramowaniu ERP pojedyncza baza danych może obsługiwać całą organizację, eliminując potrzebę stosowania oddzielnych systemów w każdym dziale. Dostęp do tej wspólnej bazy danych można uzyskać za pośrednictwem ujednoliconego interfejsu użytkownika, który upraszcza zarządzanie danymi i podejmowanie decyzji.

Przyjazne dla użytkownika pulpity nawigacyjne i wbudowane narzędzia analityczne umożliwiają kadrze kierowniczej i pracownikom podejmowanie lepszych decyzji w oparciu o dokładne dane w czasie rzeczywistym. Co więcej, systemy ERP kontrolują dostęp do danych poprzez uprawnienia użytkowników, zapewniając, że każdy pracownik ma dostęp do danych wymaganych do efektywnego wykonywania swojej pracy.

Jakie są główne korzyści biznesowe systemu ERP?

Przyjęcie systemu ERP oferuje wiele korzyści dla firm, w tym:

 • Zautomatyzowane procesy przepływu pracy i mniej błędów

Systemy ERP ułatwiają płynne udostępnianie danych i dostęp do nich we wszystkich działach. Eliminuje to potrzebę zbędnego wprowadzania i eksportowania danych, zmniejszając liczbę błędów, zwiększając produktywność i oszczędzając czas. Zmniejszenie tych obciążeń administracyjnych może odciążyć pracowników i zmniejszyć ryzyko wypalenia zawodowego.

 • Ulepszona współpraca

Systemy ERP zapewniają widoczność danych w czasie rzeczywistym, co usprawnia operacje w całej organizacji i tworzy jeden system ewidencji. Umożliwia to firmom szybkie podejmowanie krytycznych decyzji i unikanie niepotrzebnych strat. Zespoły mogą szybko zidentyfikować wszelkie przeszkody, które mogą utrudniać produktywność, a kadra kierownicza może podejmować świadome decyzje dzięki kompleksowemu widokowi całej organizacji.

 • Zwiększona produktywność

Dzięki konsolidacji wszystkich danych na ujednoliconej platformie, która oferuje jasny wgląd w każdy aspekt działalności, personel może nadać priorytet swoim podstawowym obowiązkom, takim jak opieka nad pacjentem. Zamiast poświęcać nadmierną ilość czasu na zarządzanie danymi, pracownicy mogą skoncentrować się na zarządzaniu większą liczbą pacjentów i dostarczaniu wysokiej jakości usług.

 • Zmniejszone koszty operacyjne

Wdrożenie rozwiązania ERP, w szczególności opłacalnych opcji opartych na chmurze, może znacznie obniżyć koszty operacyjne organizacji, w tym szpitali wiejskich i lokalnych. Rozwiązania te automatyzują podstawowe funkcje biznesowe, jednocześnie promując pełną integrację we wszystkich działach, zwiększając w ten sposób wydajność i redukując niepotrzebne wydatki.

10 najlepszych usług konsultingowych w zakresie oprogramowania

Unlock the potential of your organization with our comprehensive guide to IT strategy consulting. Gain insights into its importance, real-world applications, and how to choose the right consulting firm.
Michał
Czytaj więcej

Rodzaje systemów ERP

Systemy ERP występują w różnych formach, aby zaspokoić różnorodne potrzeby firm. Wybór systemu ERP może znacząco wpłynąć na sposób, w jaki organizacja zarządza swoimi operacjami i zasobami. Poniżej przedstawiamy trzy podstawowe typy systemów ERP: lokalne ERP, ERP w chmurze i hybrydowe ERP.

1. Lokalny system ERP

W dziedzinie sprzedaży ERP, systemy in-premise są tradycyjnym podejściem. Systemy te są konfigurowane i uruchamiane na własnym sprzęcie komputerowym i serwerach firmy. Chociaż stacjonarne systemy ERP oferują pełną kontrolę i możliwość szerokiego dostosowania do konkretnych potrzeb biznesowych, wiąże się to z pewnymi względami.

Jednym z kluczowych aspektów stacjonarnych systemów ERP jest to, że wymagają one znacznych inwestycji początkowych w zakresie licencji na oprogramowanie i infrastruktury sprzętowej. Firma bierze na siebie odpowiedzialność za utrzymanie i zarządzanie zarówno oprogramowaniem ERP, jak i powiązanym sprzętem. Taka konfiguracja zapewnia firmom wysoki stopień kontroli, ale może wymagać dużych zasobów.

2. ERP w chmurze

Rozwiązania ERP oparte na chmurze zmieniły krajobraz ERP. Systemy te są hostowane na platformach chmurowych, co oznacza, że oprogramowanie jest dostępne przez Internet. W przeciwieństwie do stacjonarnych systemów ERP, użytkownicy systemów ERP opartych na chmurze nie muszą zarządzać ani utrzymywać oprogramowania lub infrastruktury sprzętowej.

ERP w chmurze jest często dostarczane jako usługa, powszechnie znana jako ERP jako oprogramowanie jako usługa (SaaS). Zamiast posiadać oprogramowanie na własność, klienci subskrybują je w ramach miesięcznego lub rocznego planu. W przypadku ERP w chmurze dostawca dba o utrzymanie aplikacji, aktualizacje, przechowywanie danych i bezpieczeństwo. Warto zauważyć, że z ERP opartym na chmurze nie wiążą się żadne znaczące koszty początkowe sprzętu.

3. Hybrydowy system ERP

Hybrydowy system ERP stanowi połączenie zarówno lokalnych, jak i opartych na chmurze komponentów ERP. Zasadniczo łączy w sobie zalety systemów ERP opartych na chmurze z funkcjami zarządzania i bezpieczeństwa lokalnych systemów ERP.

Dzięki hybrydowemu systemowi ERP firmy zyskują większą elastyczność i kontrolę nad swoją infrastrukturą ERP. Mogą na przykład zdecydować się na przechowywanie wysoce wrażliwych i krytycznych danych lokalnie, jednocześnie wykorzystując możliwości adaptacyjne i oszczędnościowe chmury dla mniej krytycznych danych. Takie podejście pozwala organizacjom chronić istotne dane, jednocześnie wykorzystując skalowalność i efektywność kosztową rozwiązań opartych na chmurze.

Dzięki zrozumieniu różnic między tymi typami systemów ERP, firmy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące tego, które podejście najlepiej odpowiada ich konkretnym wymaganiom i celom. Wybór systemu ERP może mieć głęboki wpływ na działalność organizacji i jej zdolność do dostosowywania się do dynamicznych wymagań otoczenia biznesowego.

Co blokuje rozwój Twojej firmy? Consulting biznesowy & IT zapewni prawidłową diagnozę

Wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału. To właśnie między innymi bariery wewnętrzne hamują naturalny rozwój...
Michał
Czytaj więcej

Jak sprzedawać ERP: 3 sposoby

Jeśli chodzi o sprzedaż ERP, istnieją trzy podstawowe podejścia, z których każde ma swoje unikalne zalety i zastosowania:

1. Sprzedaż bezpośrednia

Sprzedaż bezpośrednia obejmuje sprzedaż rozwiązania ERP bezpośrednio klientom poprzez własne wysiłki. Metoda ta może być stosowana w różnych modelach licencjonowania i oferuje elastyczność w docieraniu do grupy docelowej. W ramach sprzedaży bezpośredniej istnieją dwa różne podejścia:

 • Przychodzące: Sprzedaż przychodząca opiera się na wysiłkach zespołu marketingowego, aby przyciągnąć i skierować potencjalnych klientów do rozwiązania ERP. Wiąże się to z tworzeniem atrakcyjnych treści i strategii, które przyciągają klientów do produktu.
 • Wychodzące: Sprzedaż wychodząca polega na aktywnym docieraniu do potencjalnych klientów za pomocą metod takich jak zimne telefony lub zimne e-maile, zwykle wykonywane przez agentów sprzedaży. Takie podejście wymaga proaktywnego podejścia do identyfikacji i angażowania potencjalnych potencjalnych klientów.

2. Sprzedaż za pośrednictwem sprzedawców

Współpraca z odsprzedawcami pozwala rozszerzyć zasięg rynkowy systemu ERP. Partnerzy działają jako pośrednicy, którzy promują i sprzedają oprogramowanie ERP w imieniu klienta. Strategia ta pozwala wykorzystać istniejącą bazę klientów, potencjalnie pozyskując nowych klientów i poszerzając swoją obecność na rynku.

3. Sprzedaż za pośrednictwem partnerów handlowych

Podejście to jest szczególnie skuteczne w przypadku wyboru mieszanych modeli licencjonowania. Obejmuje to współpracę z innymi firmami, które mogą przyczynić się do rozwoju i ulepszenia systemu ERP. Partnerstwa te wykraczają poza własną firmę, tworząc społeczność wokół ERP. Partnerzy dostawcy mogą pomagać w ulepszaniu istniejących modułów, dodawaniu nowych funkcji, tłumaczeniu systemu na różne języki i nie tylko.

Główne założenia Design Thinking – metoda rozwiązywania problemów w projektach IT

Produkty powinny odpowiadać potrzebom użytkowników. Nie inaczej jest w branży IT, która tworzenie oprogramowania opiera na zrozumieniu potrzeb odbiorców. Z...
Michał
Czytaj więcej

Plan marketingowy dla rozwiązań ERP

Tworząc kompleksowy plan marketingowy dla swojej firmy zajmującej się planowaniem zasobów przedsiębiorstwa, ważne jest, aby postępować zgodnie z tymi sześcioma kluczowymi krokami. Skorzystaj z szablonu planu marketingowego ERP w ClickUp, aby uzyskać ustrukturyzowane podejście:

 1. Zdefiniuj grupę docelową

Zacznij od jasnego określenia konkretnego segmentu rynku, dla którego przeznaczone jest Twoje rozwiązanie ERP. Weź pod uwagę takie czynniki, jak branża, wielkość firmy i konkretne wyzwania, na które odpowiada Twój produkt. Dogłębne zrozumienie grupy docelowej umożliwia skuteczne dostosowanie strategii marketingowych.

 1. Ustal jasne cele marketingowe

Określ swoje cele marketingowe. Czy Twoim celem jest zwiększenie widoczności marki, generowanie potencjalnych klientów lub zwiększanie konwersji? Ustalenie jasnych celów ma kluczowe znaczenie dla pomiaru sukcesu inicjatyw marketingowych i utrzymania koncentracji na celach.

 1. Opracowanie atrakcyjnej propozycji wartości

Stwórz unikalną i atrakcyjną propozycję wartości, która jasno określa korzyści płynące z Twojego rozwiązania ERP. Podkreśl, w jaki sposób odnosi się ona do bolączek odbiorców docelowych i zapewnia przewagę konkurencyjną. Propozycja wartości powinna być zwięzła, zapadająca w pamięć i przekonująca.

 1. Identyfikacja kanałów marketingowych

Zidentyfikuj najskuteczniejsze kanały marketingowe, aby dotrzeć do docelowych odbiorców. Weź pod uwagę zarówno kanały cyfrowe, takie jak media społecznościowe, marketing e-mailowy, marketing treści i optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO), jak i tradycyjne kanały, takie jak wydarzenia branżowe i reklamy drukowane, które mogą trafić do odbiorców.

 1. Tworzenie strategii treści

Opracuj strategię treści, która będzie zgodna z potrzebami i preferencjami docelowych odbiorców. Określ rodzaje treści, które będą z nimi współgrać, takie jak posty na blogu, studia przypadków, filmy lub seminaria internetowe. Stwórz kalendarz treści, aby zapewnić spójne dostarczanie wartościowych treści.

 1. Pomiar i optymalizacja

Regularnie monitoruj wydajność swoich działań marketingowych i wprowadzaj optymalizacje oparte na danych. Śledź istotne wskaźniki, takie jak ruch w witrynie, generowanie potencjalnych klientów, współczynniki konwersji i zwrot z inwestycji (ROI). Wykorzystaj te spostrzeżenia, aby udoskonalić swoją strategię marketingową i poprawić wyniki w czasie.

The Definitive Guide to IT Strategy Consulting

Kompletny przewodnik po doradztwie w zakresie strategii IT

Znaczenie doradztwa IT w dzisiejszym środowisku biznesowym jest nie do przecenienia. Doradztwo IT oferuje liczne korzyści i odgrywa kluczową rolę...
Michał
Czytaj więcej

Wyzwania w sprzedaży systemów ERP

Pomimo korzyści, jakie oferuje oprogramowanie ERP, jego sprzedaż może stanowić poważne wyzwanie. Tutaj zagłębiamy się w główne przeszkody napotykane przez specjalistów ds. sprzedaży ERP:

 1. Wyzwania kosztowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

Jednym z głównych wyzwań jest to, że systemy ERP mogą być obciążające finansowo, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przekonanie tych organizacji do dokonania znacznej inwestycji w system ERP, zwłaszcza jeśli już korzystają z alternatywnych systemów lub procedur, może być trudnym zadaniem.

 1. Opór przed inwestowaniem w systemy ERP

Kolejną przeszkodą jest opór przed inwestowaniem w systemy ERP. Niektóre firmy mogą wahać się przed przeznaczeniem środków na oprogramowanie ERP, mając wątpliwości co do zwrotu z inwestycji. Przezwyciężenie tego oporu wiąże się z wykazaniem długoterminowych korzyści i wartości, jakie wnosi system ERP

 1. Opór przed zmianami w istniejących procesach

Zmiana może spotkać się z oporem, zwłaszcza gdy zakłóca ustalone przepływy pracy i procesy. Pracownicy i organizacje przyzwyczajone do starych strategii mogą sprzeciwiać się wdrażaniu systemów ERP. Skuteczne strategie zarządzania zmianą są niezbędne, aby poradzić sobie z tym oporem i ułatwić płynne przejście.

 1. Złożoność w dostosowywaniu rozwiązań ERP

Systemy ERP są wysoce konfigurowalne, aby sprostać specyficznym potrzebom organizacji. Jednak poziom dostosowania może czasami utrudniać sprzedaż standardowego rozwiązania klientowi o unikalnych wymaganiach. Równoważenie personalizacji z praktycznym i opłacalnym rozwiązaniem może być złożonym przedsięwzięciem.

 1. Intensywna konkurencja na rynku ERP

Rynek ERP jest pełen dostawców oferujących szeroką gamę rozwiązań. Ta intensywna konkurencja sprawia, że trudno jest wyróżnić konkretne rozwiązanie ERP na tle innych. Dostawcy ERP muszą pilnie pracować, aby zaprezentować swoje unikalne propozycje wartości i wyróżnić się na zatłoczonym rynku.

 1. Długie terminy wdrożenia

Wdrożenie systemu ERP jest zazwyczaj czasochłonnym procesem, który może prowadzić do potencjalnych zakłóceń w działalności biznesowej. Organizacje, które szukają szybkiego zwrotu z inwestycji, mogą uznać długi czas wdrożenia za istotną przeszkodę. Zarządzanie oczekiwaniami i zapewnienie płynnego przejścia ma kluczowe znaczenie dla złagodzenia tego wyzwania.

 1. Opór interesariuszy wobec ofert ERP opartych na chmurze

Chociaż rozwiązania ERP oparte na chmurze oferują liczne korzyści, niektóre organizacje mogą napotkać opór ze strony interesariuszy, którzy mają obawy co do bezpieczeństwa i niezawodności systemów opartych na chmurze. Rozwiązywanie tych obaw za pomocą przejrzystej komunikacji i solidnych środków bezpieczeństwa jest niezbędne do zdobycia zaufania interesariuszy.

Wnioski

Podsumowując, sprzedaż systemów ERP wiąże się zarówno z możliwościami, jak i wyzwaniami. Oprogramowanie ERP oferuje korzyści transformacyjne, takie jak usprawnienie operacji i usprawnienie procesu decyzyjnego. Jednak złożoność i koszty związane ze sprzedażą ERP mogą stanowić przeszkodę w procesie sprzedaży.

Aby odnieść sukces w sprzedaży ERP, niezbędne jest zrozumienie rodzajów systemów ERP, dostosowanie podejścia do odbiorców i skuteczny marketing. Przezwyciężenie oporu wobec zmian, kwestii dostosowywania i konkurencji rynkowej wymaga strategicznego podejścia. Systemy ERP niosą ze sobą obietnicę transformacji biznesowej, a dzięki jasnemu zrozumieniu rynku i atrakcyjnej propozycji wartości, firmy mogą osiągnąć wydajność i sukces.

Znajdź czas w swoim kalendarzu i umów się na spotkanie online.

Umów się na spotkanie