Automatyzacja procesów IT to wykorzystanie technologii lub oprogramowania do automatyzacji powtarzalnych zadań w organizacji. Przyspiesza dostarczanie infrastruktury IT i aplikacji, minimalizując koszty i wysiłek. Organizacje korzystające z automatyzacji przepływu pracy IT zwiększają wydajność biznesową, redukują błędy ludzkie i zapewniają spójność usług. Zwrot z inwestycji jest niezbędny do uzyskania wglądu w przepływ pracy, efektywność kosztową i poprawę produktywności. Ważne jest, aby wybrać implementację obliczeń ROI jeszcze przed przyjęciem postaci automatyzacji procesów.

W tym artykule znajdziesz kompleksowy przewodnik na temat zwrotu z inwestycji w automatyzację procesów IT, w jaki sposób może ona pomóc Twojej organizacji oraz jak ją zmierzyć i zmaksymalizować dla Twojej firmy, wykorzystując jej najlepsze praktyki. Omówimy kilka udanych przypadków i przyszłe trendy w automatyzacji IT.

Czytaj więcej: Jak automatyzacja procesów poprawia jakość obsługi klienta?

Zrozumienie automatyzacji procesów IT

Automatyzacja procesów IT jest często uważana za klucz do wydajności biznesowej. Usprawnia większość ręcznej pracy przy użyciu technologii, zmniejszając wysiłek ludzki i zwiększając wygodę użytkownika. Proces automatyzacji może reagować na wszystko w czasie rzeczywistym, od automatyzacji opartej na skryptach po przepływy pracy oparte na sztucznej inteligencji. Zautomatyzowane testowanie, monitorowanie systemu, zarządzanie kontami, zarządzanie chmurą, dostarczanie zasobów itp. to tylko niektóre z najczęstszych obszarów, w których są one stosowane.

Ze względu na swoją wydajność operacyjną, automatyzacja IT jest szeroko stosowana w różnych branżach, takich jak edukacja, opieka zdrowotna, handel hurtowy i detaliczny, produkcja, usługi, transport i inne. Niektóre z najpopularniejszych narzędzi do automatyzacji to Jenkins, Zluri, ClickUp, Kissflow, Zapier, Asana, Hootsuiteitd.

Jedną z głównych zalet automatyzacji IT jest to, że usprawnia ona działalność firm poprzez zwiększenie wydajności pracy. Statystyki pokazują, że automatyzacja procesów może
zwiększyć globalną roczną produktywność o 0,8-1,4%
bez konieczności interwencji człowieka.
Forbes
twierdzi, że automatyzacja może obniżyć koszty o 40% do 75%, ponieważ redukuje ręczne i powtarzalne zadania, identyfikuje wąskie gardła, zmniejsza liczbę błędów i zwiększa produktywność pracowników.

AI Plugins for Cybersecurity

Wtyczki AI dla cyberbezpieczeństwa: Ochrona zasobów cyfrowych

Cyberprzestępczość jest jednym z najgroźniejszych problemów w cyfrowym świecie i staje się coraz bardziej powszechna pomimo wielu wysiłków na rzecz...
Michał
Czytaj więcej

Jesteś ciekawy korzyści płynących z automatyzacji procesów IT? Odkryj, w jaki sposób Future Code może pomóc Ci usprawnić operacje, obniżyć koszty i znacznie zwiększyć zwrot z inwestycji.

Zarezerwuj bezpłatną konsultację

Pomiar zwrotu z inwestycji w automatyzację procesów IT

Definiowanie ROI w kontekście IT

ROI, czyli zwrot z inwestycji, to wskaźnik używany do obliczania inwestycji lub wyników biznesowych. Istnieją dwa rodzaje metod obliczania ROI. Podstawowy wzór na obliczanie ROI to

ROI = koszt inwestycji/zwrot netto z inwestycji ×100%

Innym wzorem używanym do obliczania ROI jest

ROI = Koszt inwestycji/FVI-IVI ×100%

W tym przypadku FVI to “
Końcowa wartość inwestycji,
“, a IVI to “
Początkowa wartość inwestycji
“.

Wskaźnik ROI może być bardzo przydatny w odzwierciedlaniu sposobu wykorzystania aktywów lub zasobów w procesach IT. Niektóre z jego kluczowych elementów obejmują początkową inwestycję, ocenę ryzyka, zysk netto, okres, koszt alternatywny, analizę wrażliwości itp.

Kluczowe wskaźniki ROI

Identyfikacja kluczowych wskaźników automatyzacji jest niezbędna do dokładnego pomiaru ROI. Niektóre z krytycznych, ale istotnych wskaźników, które należy wziąć pod uwagę, to

  • Oszczędność kosztów – Obejmuje to obliczanie kosztów pracy, kosztów materiałów lub wszelkich innych kosztów, które są bezpośrednio związane z procesem usprawniania miejsca pracy.
  • Oszczędność czasu – Oblicza czas zaoszczędzony podczas wyszukiwania i wdrażania zasobów przez pracowników i interesariuszy.
  • Redukcja błędów – Oblicza liczbę błędów, które proces automatyzacji redukuje, a także oszczędza od wagi błędu.
  • Wzrost produktywności – Ta metryka pozwala obliczyć zwiększoną produktywność poprzez obliczenie czasu wykonania zadania, błędów popełnionych w tym czasie i zadowolenia pracowników.

Jesteś ciekawy korzyści płynących z automatyzacji procesów IT? Odkryj, w jaki sposób Future Code może pomóc Ci usprawnić operacje, obniżyć koszty i znacznie zwiększyć zwrot z inwestycji.

Zarezerwuj bezpłatną konsultację

Narzędzia do pomiaru ROI

Pomiar zwrotu z inwestycji w automatyzację jest niezbędny, bez względu na to, jak mała lub duża jest Twoja firma. Należy jednak korzystać z odpowiednich i najlepszych narzędzi analitycznych ROI, aby zapewnić dokładność. Niektóre z najpopularniejszych narzędzi analitycznych ROI to Google Analytics, Ruler Analytics, Cyfe, Kissmetrics, MarketingCloudFX, BuzzSumoitd. Istnieją również rozwiązania w zakresie oprogramowania ROI, które są profesjonalnymi firmami usługowymi dostarczającymi rozwiązania do pomiaru i poprawy ROI firmy. Benchmarki branżowe są również istotne, ponieważ oferują cenne narzędzia do pomiaru ROI. Analiza porównawcza dostarcza również cennych informacji na temat wyników firmy i pomaga wyznaczyć jasny cel.

Gromadzenie danych dla ROI

Innym sposobem pomiaru ROI jest zbieranie i analizowanie danych. Do gromadzenia tych danych można wykorzystywać wewnętrzne i zewnętrzne źródła, takie jak ankiety i kwestionariusze, obserwacje i notatki terenowe, zautomatyzowane systemy itp. Upewnij się, że zweryfikowałeś te źródła danych, aby zapewnić ich autentyczność i dokładność. Porównywanie wielu źródeł danych może również dostarczyć cennych informacji.

Następnie należy skutecznie przeanalizować te dane przy użyciu
analizy opisowej
,
analizy porównawczej
,
analizy regresji
itd. Upewnij się, że od czasu do czasu dokonujesz przeglądu tych narzędzi i procesów. Okresowe przeglądy pomogą zidentyfikować zmiany i wyzwania oraz są pomocne w ciągłym doskonaleniu.

Audyt projektu IT: Czy Twój projekt osiąga zamierzone cele?

W dzisiejszych czasach infrastruktura informatyczna jest coraz bardziej złożona. Aby sprawnie nią zarządzać, trzeba mieć całościowy ogląd na problemy i...
Michał
Czytaj więcej

Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w automatyzację procesów IT

Identyfikacja możliwości automatyzacji

Prawidłowe wdrożenie automatyzacji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jej dokładnego działania. Identyfikacja właściwych możliwości automatyzacji jest jeszcze ważniejsza dla maksymalizacji zwrotu z inwestycji w automatyzację IT. Kroki rozpoczynają się od analiza przepływu pracy w firmietakich jak ocena zadań i działań. Ten krok pomaga zidentyfikować wąskie gardła, a zajęcie się nimi ostatecznie prowadzi do maksymalizacji ROI. Narzędzia do automatyzacji i oprogramowanie ROI obsługują również powtarzalne zadania i ograniczają czasochłonne zadania ręczne. W ten sposób przedsiębiorstwa lub firmy mogą codziennie dostarczać duże ilości pracy.

Planowanie i wdrażanie

Zaplanuj strategię oceny zwrotu z inwestycji (ROI), określając cel, identyfikując obszary kosztów, ustalając wskaźniki ROI i przedstawiając inne niezbędne kroki. Możesz także przydzielić swoje zasoby, oceniając je, ustalając priorytety najważniejszych zadań i działań oraz monitorując je w celu dalszego dostosowania. Aby zmniejszyć ryzyko i zwiększyć liczbę decyzji opartych na danych, istotną rolę mogą odegrać projekty pilotażowe. Prawidłowe przeprowadzenie projektu może zaoszczędzić czas i pieniądze w dłuższej perspektywie.

Ciągłe doskonalenie

Zachęcanie do przekazywania informacji zwrotnych od klientów i pracowników w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia. Rekonfiguracja produkcji i zmniejszenie pracy ludzkiej może również zoptymalizować automatyzację i zapewnić najwyższy zwrot z inwestycji. Innym sposobem na zapewnienie ciągłej poprawy ROI jest regularne przeprowadzanie audytów i oferowanie szkoleń dla pracowników.

Zarządzanie ryzykiem

Podczas gdy sam ROI jest procesem zarządzania ryzykiem, wiąże się on również z pewnymi zagrożeniami, które wpływają na jego proces. Dlatego tak ważne jest, aby zwracać uwagę na potencjalne zagrożenia związane z danymi, zagrożenia technologiczne i inne zagrożenia cybernetyczne poprzez wdrażanie silnych protokołów bezpieczeństwa. Korzystanie z proaktywnych strategii łagodzenia skutków i planowania awaryjnego również skutecznie zmniejsza ryzyko lub natychmiast radzi sobie z wszelkiego rodzaju zakłóceniami. Niemniej jednak, bez względu na rodzaj wybranego procesu zarządzania ryzykiem, konieczne jest monitorowanie ich wydajności, aby reagować na wszelkie sytuacje awaryjne w czasie rzeczywistym.

Skalowalność i elastyczność

Skalowalność i elastyczność to dwa kluczowe punkty zwiększania wydajności poprzez automatyzację. Skalowalne rozwiązania pomagają radzić sobie z rosnącym popytem i ekspansją biznesową. Technologia zawsze się zmienia i ewoluuje, co sprawia, że konieczne jest bycie na bieżąco z trendami i dostosowywanie się do nowych zmian. Często wiąże się to z aktualizacją istniejącego systemu, integracją nowych narzędzi i oprogramowania, usprawnieniem procesów IT, planowaniem długoterminowym itp. Planowanie długoterminowe obejmuje przewidywanie przyszłych potrzeb, oszczędności kosztów dzięki automatyzacji, integrację zaawansowanych technologii itp.

Jesteś ciekawy korzyści płynących z automatyzacji procesów IT? Odkryj, w jaki sposób Future Code może pomóc Ci usprawnić operacje, obniżyć koszty i znacznie zwiększyć zwrot z inwestycji.

Zarezerwuj bezpłatną konsultację

Studia przypadków

Jak skuteczne jest zatem wdrożenie ROI w automatyzacji procesów IT? Przyjrzyjmy się niektórym udanym przypadkom z tym związanym.

Empire Case sprzedaje online akcesoria do telefonów komórkowych i tabletów. Firma korzystała z programu reklamowego koszt za kliknięcie (CPC) i stale wprowadzała nowe przypadki. Wykorzystując kampanie reklamowe i ekspozycję jako strategię ROI, dwutygodniowa kampania pomogła uzyskać zwrot z inwestycji w nową sprawę o 206%.

The
Huffington Post
jest jedną z najbardziej znanych stron internetowych poświęconych mediom. Firma poprawiła doświadczenia swoich użytkowników w czasie rzeczywistym poprzez zbieranie danych z platform mediów społecznościowych, personalizację i rekomendacje. Ich proces analityczny jest wspierany przez platformę analityczną, która znacznie zwiększyła zwrot z inwestycji.

Ford Motor wykorzystał ROI do identyfikacji trendów rynkowych, przystępnych struktur biznesowych (ABS), równań marketingowych itp. Firma wykorzystała również proces zarządzania leadami do opracowania wskaźników ROI. Firma
ROI wyniósł 3,26%
w marcu 2024 roku.

Czytaj więcej: Kompletny przewodnik po automatyzacji procesów sprzedaży

Przyszłe trendy w automatyzacji procesów IT

Najnowsze i wschodzące technologie zmieniają sposób, w jaki działa środowisko IT i firmy informatyczne. Dwie z najpopularniejszych i najmodniejszych technologii to sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML). Oprócz automatyzacji zadań, technologie te wyróżniają się zaawansowaną analizą i pomagają w podejmowaniu decyzji. Technologie te stają się coraz bardziej zaawansowane i zdolne do zwiększania wydajności poprzez redukcję błędów.

Inną podobną, ale odmienną technologią, która pojawiła się i zyskała popularność, jest Robotic Process Automation (RPA). Technologia ta wykorzystuje “bota” do wykonywania powtarzalnych zadań opartych na regułach. Ponadto rozwiązania oparte na chmurze znacząco zmieniły trendy w automatyzacji, umożliwiając przechowywanie danych w chmurze, zdalny dostęp i zwiększoną wydajność.

Ta zmiana automatyzacji wpłynęła również na zwrot z inwestycji w branży IT. Najnowsze i zaawansowane technologie poprawiły wydajność operacyjną, zmniejszając liczbę błędów, skracając czas wdrożenia i ogólne koszty. Co więcej, wdrażając technologie automatyzacji, firmy zyskują konkurencyjność rynkową i spełniają oczekiwania rynku.

How IT, Tech, and Software Consulting Can Revolutionize Your Business Operations

Jak doradztwo w zakresie IT, technologii i oprogramowania może zrewolucjonizować działalność firmy

Gdy firmy poruszają się w świecie technologii, kluczowe znaczenie ma przyjęcie innowacyjnych strategii. Jednak bycie na bieżąco z najnowszymi trendami...
Michał
Czytaj więcej

Wnioski

Pomiar ROI jest kluczowym procesem w usprawnianiu procesów IT. Ponadto oferuje wgląd w automatyzację i wydajność technologiczną, wpływając na dalszy sukces rynkowy firmy i zapewniając zadowolenie klientów. Kluczowe jest jednak zidentyfikowanie kluczowych wskaźników ROI i wykorzystanie odpowiednich narzędzi do gromadzenia danych i obliczania wyników. Firmy powinny również zidentyfikować najlepsze możliwości, przyjąć podejście z odpowiednią mapą drogową lub planowaniem i kontynuować doskonalenie, jednocześnie zarządzając ryzykiem lub rozwiązując je, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji. W przyszłości sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i rozwiązania oparte na chmurze prawdopodobnie jeszcze bardziej usprawnią proces automatyzacji, zwiększając zwrot z inwestycji i wpływając na krajobraz IT i rynek globalny.

Znajdź czas w swoim kalendarzu i umów się na spotkanie online.

Umów się na spotkanie