W dzisiejszym świecie szybkiej cyfryzacji słowa legendarnego inwestora venture capital Marca Andreessena brzmią bardziej niż kiedykolwiek: “Oprogramowanie zjada świat”.

Gdy organizacje z różnych branż organizują strategiczne spotkania dotyczące kierunku, w którym chcą podążać w ciągu najbliższych pięciu lat, cyfryzacja jest kluczową częścią map drogowych.

W tym miejscu usługi konsultingowe w zakresie oprogramowania odgrywają pomocną rolę dla tych organizacji w osiąganiu celów transformacji cyfrowej.

Te firmy konsultingowe świadczą specjalistyczne usługi, które pomagają firmom w różnych aspektach oprogramowania. Umożliwiają one organizacjom nie tylko podejmowanie świadomych decyzji, ale także wdrażanie zalecanych rozwiązań w celu tworzenia pozytywnych zmian w organizacjach.

Według Precedence Research, wielkość globalnego rynku doradztwa w zakresie oprogramowania wyniosła około 310,52 mld USD w 2023 r. i ma stale rosnąć do 902,07 mld USD do 2032 r. przy średnim CAGR na poziomie 12,58%.

Istnieją różne usługi konsultingowe w zakresie oprogramowania, które sprawiają, że cyfrowa transformacja organizacji staje się rzeczywistością. W tym artykule omówimy 10 najlepszych usług konsultingowych w zakresie oprogramowania.

1. Rozwój strategii IT i mapa drogowa

Opracowanie dobrze zdefiniowanej strategii IT z jasną mapą drogową jest kluczowym krokiem dla organizacji w ich transformacji biznesowej poprzez IT.

Proces ten obejmuje ocenę obecnego stanu IT wraz z analizą czynników zewnętrznych i obecnych trendów technologicznych. Po przeprowadzeniu analizy luk w organizacji opracowywana jest realna i zrównoważona strategia.

Strategia ta jest następnie przekładana na tworzenie mapy drogowej, która pomaga we wdrażaniu rozwiązań technologicznych. Może to na przykład oznaczać szczegółowy plan na następne 5 lat dotyczący zasobów, ludzi i modelu operacyjnego, który pomoże urzeczywistnić strategię.

Usługi strategii IT zapewniają przede wszystkim osiągnięcie celu produktu i dostosowanie strategii.

Na przykład firma, która istnieje od dziesięcioleci, przekształciła swoje starsze systemy łączności poprzez dogłębną analizę przeprowadzoną przez firmę konsultingową w zakresie strategii IT, która zaleciła zmiany w starszych systemach, które pomogłyby w natychmiastowych oszczędnościach w wysokości od 3 do 7 milionów dolarów.

The Definitive Guide to IT Strategy Consulting

The Definitive Guide to IT Strategy Consulting

The importance of IT consulting cannot be overstated in today’s business environment. IT consulting offers numerous benefits and plays a...
Michał
Czytaj więcej

2. Doradztwo w zakresie architektury i projektowania oprogramowania

Ponad dwie dekady temu, “Raport Chaosu opracowany przez The Standish Group ujawnił, że 31,1% projektów oprogramowania zostało anulowanych, a 52,7% przekroczyło pierwotne szacunki kosztów o 189%.

Wyzwania te są dziś równie aktualne.

Tworzenie architektury oprogramowania i projektu systemu obejmuje pomoc w rozwiązywaniu tych problemów. Takie usługi konsultingowe rozpoczynają się od dogłębnego audytu architektury, po którym następują warsztaty odkrywcze i sesje ustalania zakresu w celu uzyskania wglądu od członków zespołu klienta.

Takie usługi konsultingowe mogą następnie przystąpić do opracowania rzeczywistego projektu architektury oprogramowania. Po fazie projektowania, rygorystyczne testy zapewniają, że system działa poprawnie, zgodnie z początkowymi specyfikacjami projektowymi. Rezultatem jest solidna i skalowalna architektura oprogramowania.

Firmy poszukują również takich usług, aby ocenić scenariusz istniejących projektów oprogramowania i zapewnić niezbędne zalecenia dotyczące optymalizacji. Może to oznaczać całkowite przeprojektowanie architektury lub modernizację.

Firma oferująca oprogramowanie jako usługę (SaaS ) skorzystała z usług konsultingowych przy tworzeniu platformy internetowej zarządzającej danymi ESG. Firma konsultingowa pomogła w zaprojektowaniu platformy chmurowej opartej na architekturze mikrousług.

Zaprojektowana przez nich architektura pozwoliła klientowi na wygodne dodawanie nowych funkcji do platformy.

3. Konsultacje w zakresie rozwoju oprogramowania

Firmy korzystają z pomocy firm konsultingowych zajmujących się tworzeniem oprogramowania, gdy potrzebują wiedzy eksperckiej dla swojego istniejącego projektu lub projektu, który chcą rozpocząć.

Tacy eksperci dostarczają konkretnych zaleceń dotyczących tego, co należy zrobić w oparciu o zebrane dane i spostrzeżenia dotyczące problemu.

Chociaż dokładny proces może być różny dla różnych usług konsultingowych, zwykle koncentruje się na zrozumieniu potrzeb firmy, bolączek oraz obecnie używanego oprogramowania i infrastruktury IT. W oparciu o spostrzeżenia zebrane w tym procesie, opracowują zalecenia dotyczące rozwoju nowego oprogramowania.

Wiele firm konsultingowych zajmujących się tworzeniem oprogramowania współpracuje również z zespołem programistów, aby koordynować cały proces rozwoju.

4. Doradztwo w zakresie rozwoju aplikacji mobilnych

Spędzamy więcej czasu niż kiedykolwiek na smartfonach i korzystamy z różnych usług. Dotyczy to użytkowników w każdym wieku na całym świecie.

Stworzyło to rosnący rynek rozwoju aplikacji na Androida i iOS, kładąc nacisk na przyjazne dla użytkownika i bogate w funkcje doświadczenia mobilne.

Doradztwo w zakresie tworzenia aplikacji mobilnych obejmuje zbieranie wymagań klienta, pomoc w projektowaniu modułu oprogramowania, a następnie tworzenie aplikacji mobilnej. Takie firmy konsultingowe oprogramowania mobilnego pomagają również w testowaniu oprogramowania i przygotowaniu go do uruchomienia.

Przykładem może być usługa konsultingowa w zakresie rozwoju aplikacji, pomagająca w tworzeniu aplikacji fitness, promującej zdrowy styl życia za pomocą mobilnego pulpitu nawigacyjnego, który śledzi ćwiczenia dla czterech filarów zdrowia: odżywiania, ruchu, nastawienia i odpoczynku.

5. Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa oprogramowania

Naruszenia danych i problemy ze zgodnością z przepisami prześladują firmy, stwarzając poważne ryzyko, takie jak utrata reputacji i szkody dla użytkowników ich usług. Organizacje polegają na Software Security Consulting w zakresie kluczowych ulepszeń bezpieczeństwa.

Eksperci ds. bezpieczeństwa oprogramowania przeprowadzają oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem, zapewniają zgodność z przepisami i standardami branżowymi oraz prowadzą organizację w kierunku przyjęcia niezbędnych nowych standardów i ram cyberbezpieczeństwa.

Deweloper nieruchomości skorzystał z pomocy usługi bezpieczeństwa oprogramowania, aby ulepszyć swoją ochronę w chmurze. Pomogło to rozwiązać problem dewelopera nieruchomości związany ze skalowaniem bezpieczeństwa, aby nadążyć za szybkim wzrostem ruchu, którego doświadczał.

6. Konserwacja oprogramowania i doradztwo w zakresie modernizacji starszych aplikacji

Świat technologii nieustannie ewoluuje wraz z nowymi rozwiązaniami. Z tego powodu wiele firm, które mają starsze aplikacje, napotyka na problemy, takie jak przestarzały system i słaba wydajność.

Bez bycia na bieżąco z nowymi technologiami, takie firmy mogą stracić przewagę konkurencyjną.

W tym miejscu do gry wkracza konserwacja oprogramowania i doradztwo w zakresie modernizacji starszych aplikacji.

Takie usługi wskażą, które obszary istniejącego systemu wymagają modernizacji i zaproponują rozwiązanie. Modernizacja aplikacji może usprawnić działanie aplikacji bez konieczności tworzenia nowej aplikacji od podstaw, co może być obciążające finansowo.

Usługi modernizacji aplikacji mogą proponować rehostowanie starszych aplikacji na nowoczesną infrastrukturę lub konwersję aplikacji na nowy język programowania przy jednoczesnym zapewnieniu zachowania funkcji aplikacji.

7. Doradztwo DevOps

Wyzwanie związane z różnicami w konfiguracjach środowisk programistycznych, testowych i produkcyjnych jest ciągłym bólem głowy dla wielu zespołów IT.

Gdy te trzy etapy rozwoju nie są zsynchronizowane, prowadzi to do wielu błędów i niechcianych godzin ręcznej korekty. Sięgając głębiej, zwykle okazuje się, że istnieją bariery, takie jak brak efektywnej współpracy między różnymi zespołami programistycznymi i operacyjnymi.

Aby sprostać tego rodzaju powszechnym wyzwaniom, DevOps stał się standardową praktyką. DevOps polega na dostosowaniu zespołów programistycznych i operacyjnych w celu szybkiego dostarczania wysokiej jakości oprogramowania.

Wdrażając praktyki DevOps w celu zapewnienia płynnej współpracy między rozwojem a operacjami, organizacje mogą zminimalizować liczbę błędów i skrócić czas wprowadzania produktów na rynek.

Najlepsze firmy konsultingowe DevOps nie tylko przyspieszają i optymalizują procesy pracy poprzez automatyzację, ale także pomagają w przełamywaniu silosów, które mogą istnieć między zespołami programistycznymi, IT i operacyjnymi.

Przykładowo, globalna firma konsultingowa z siedzibą w USA wprowadziła usługi istotne dla DevOps, co zaowocowało 4-krotnie szybszymi wdrożeniami i 25% mniejszą liczbą usterek.

Cloud Computing Consulting

Chmura obliczeniowa stała się dziś kluczowym filarem cyfrowej transformacji organizacji. Jednak integracja w ramach organizacji wymaga dobrze zaplanowanego procesu z wysokimi stawkami, jeśli coś pójdzie nie tak. W związku z tym do wdrożenia chmury obliczeniowej niezbędna jest wiedza specjalistyczna.

Konsulting Cloud Computing koncentruje się na doradztwie w zakresie wdrażania, migracji i optymalizacji infrastruktury w chmurze. Cloud Consulting zapewnia, że firmy mogą poradzić sobie z kluczowymi zadaniami, takimi jak migracja oprogramowania i operacji do chmury, jednocześnie usprawniając operacje natywne dla chmury.

Korzyści płynące z przejścia do chmury obejmują niższe koszty operacyjne oraz łatwość skalowania przy zachowaniu wysokiej wydajności. 47% firm wdraża obecnie strategię opartą na chmurze.

Przykładowo, jeden ze szpitali skorzystał z pomocy firmy konsultingowej zajmującej się przetwarzaniem w chmurze przy przenoszeniu 54 aplikacji i 53 baz danych na platformę Microsoft Azure, oszczędzając 1 milion dolarów na rocznych kosztach komputerów mainframe i osiągając 95% oszczędności.

8. Doradztwo w zakresie zarządzania projektami

Organizacje często napotykają takie problemy, jak niedotrzymywanie terminów realizacji projektów, co prowadzi do przekroczenia budżetu i spadku morale zespołu.

Aby skutecznie sprostać tym wyzwaniom, organizacje zatrudniają firmy konsultingowe zajmujące się zarządzaniem projektami.

Istnieją różne metodologie zarządzania projektami zalecane przez takie firmy, które opierają się na potrzebach i wyzwaniach organizacji, z którymi się konsultują.

Usługa ta obejmuje zapewnienie szkolenia obejmującego podstawy wybranej metodologii i zrozumienie właściwego procesu jej wdrażania.

Co więcej, takie usługi konsultingowe obejmują również sposoby radzenia sobie ze słabą współpracą lub błędnymi przekonaniami, które utrudniają organizacjom wdrażanie praktyk zarządzania projektami.

Niektóre popularne zasady i metodologie zarządzania projektami obejmują:

  • Zwinność

Agile można uznać za zasadę zarządzania projektami, która nakreśliła podejście stosowane w metodologiach takich jak Scrum.

Agile opiera się na założeniu, że w projektach występuje niepewność, a walka z nią wymaga zdolności adaptacyjnych.

Takie podejście zachęca do elastyczności i iteracji. W ten sposób zespoły programistów są w stanie dostosować się do otrzymanych informacji zwrotnych w krótszych cyklach i szybciej uzyskać lepszy produkt.

Doradztwo w zakresie transformacji zwinnej kultywuje również “bohaterów zwinności” – osoby przeszkolone w zakresie zasad zwinności.

  • Wodospad

Waterfall to tradycyjna metodologia, w której projekty są prowadzone w sposób liniowy i sekwencyjny.

Istnieją fazy projektu, takie jak zbieranie wymagań, analiza, projektowanie, kodowanie, testowanie i wdrażanie. Zespoły nie przechodzą do następnej fazy, dopóki poprzednia nie zostanie ukończona.

Jest ona jednak bardziej sztywna niż inne metodologie i zazwyczaj wymaga bardzo szczegółowych planów z ustalonymi harmonogramami.

Ta metodologia może być skuteczna, jeśli istnieją precyzyjne wymagania, które nie zmienią się w trakcie projektu.

  • Scrum

Scrum to metodologia zarządzania projektami oparta na zasadach agile. Ten framework jest najbardziej popularny wśród zespołów programistycznych.

Zespoły pracujące w oparciu o Scrum zazwyczaj planują od jednego do dwóch tygodni sprintów wraz z codziennymi standupami. W tym przypadku Scrum Master ułatwia proces, a także zapewnia, że wszelkie blokady są identyfikowane i usuwane.

Scrum kładzie nacisk na szacowanie czasu, ponieważ skupia się na tym, co może zostać ukończone w trakcie sprintu.

Po każdym sprincie odbywa się przegląd, podczas którego pokazywane są przyrostowe postępy, które mogą obejmować nowe funkcje lub poprawki błędów.

Jednak organizacje, które nie są zaznajomione ze Scrumem, ale są zainteresowane jego wdrożeniem, mogą napotkać wyzwania związane z przejściem na Scrum z Waterfall lub innych metodologii.

W tym miejscu pomocną dłoń wyciągają konsultanci ds. zarządzania projektami.

  • Kanban

Metodologia Kanban opiera się na wizualizacji postępów pracy zespołu.

Zespoły używają tablicy Kanban, która zawiera etapy przepływu pracy. Na przykład firma technologiczna może mieć etapy To Do, In Progress, Testing i Done jako etapy swojego przepływu pracy.

Członkowie zespołu mają przypisane określone karty, tj. zadania i przenoszą te karty między sobą, aby śledzić cały przepływ pracy.

Kanban pomaga zapewnić przejrzystość zadań, ale także ostrzega członków zespołu, gdzie zadania się sumują i wymagają skupienia.

  • Lean

Lean opiera się na koncepcji minimalizacji marnotrawstwa i został spopularyzowany dzięki zastosowaniu go w systemie produkcyjnym Toyoty.

Zespoły, które chcą być bardziej zaradne i mieć pewność, że ich czas prowadzi do doskonałych wyników, wybierają Lean.

Wynika to z faktu, że Lean opowiada się za usuwaniem praktyk, które nie dodają wartości, ale pochłaniają zasoby.

Na przykład firma technologiczna wynajęła usługę konsultingową w zakresie zarządzania projektami, aby usprawnić dostarczanie oprogramowania. Zespół przeprowadził szczegółowe badanie zespołu deweloperskiego wraz z wywiadami i analizą statystyczną.

Wdrożyli zalecenia, takie jak skrócenie czasu cyklu otrzymywania opinii od klientów na temat funkcji i zapewnienie, że obciążenie pracą nie przekroczy możliwości systemu.

Pomogło to skrócić czas dostarczania oprogramowania o 37%, a liczba usterek zgłaszanych przez klientów spadła o 24%.

Zatrudnienie kierownika projektu

Skuteczny kierownik projektu zapewnia wybór odpowiedniej metodologii zarządzania projektami w oparciu o wymagania, zasoby i kulturę organizacji.

Dysponują również wiedzą specjalistyczną, która pozwala im osiągać wyniki po wdrożeniu tej metodologii.

Jeśli chcesz przyciągnąć kierowników projektów, którzy mogą zapewnić takie wyniki,
Future Code
dysponuje dużą pulą doświadczonych kierowników projektów.

9. User Experience Consulting

Czy kiedykolwiek czułeś, że jakaś aplikacja jest intuicyjna i łatwa w użyciu? To prawdopodobnie sprawiło, że jesteś stałym użytkownikiem tej aplikacji.

Usługi User Experience Consulting mają na celu zapewnienie, że użytkownicy mogą stale doświadczać niesamowitych wrażeń z użytkowania i sprawiać, że będą wracać.

Cały ten proces obejmuje pomoc konsultanta User Experience w zrozumieniu potrzeb klienta i przeprowadzeniu audytu istniejącej strony internetowej lub oprogramowania firmy.

Po dokładnym zrozumieniu użytkownika i istniejącego oprogramowania, tworzą prototypy i rygorystycznie testują je na prawdziwych użytkownikach, aby sprawdzić, czy użytkownikom podoba się to doświadczenie.

Zespół konsultantów User Experience opracowuje następnie mapę drogową wdrażania strategii user experience. Badania z
Forrester
pokazuje, że każdy dolar zainwestowany w UX przynosi 100 zwrotu, podkreślając wartość User Experience Consulting.

Na przykład platforma e-learningowa otrzymała pomoc w zakresie doświadczenia użytkownika. Firma konsultingowa, z którą współpracowali, pomogła w stworzeniu unikalnego UX/UI i elementów projektu, takich jak czcionki, palety kolorów, komponenty internetowe i przewodnik po stylu. Platforma ma obecnie 2 miliony użytkowników.

10. Analityka danych i doradztwo w zakresie analityki biznesowej

Zgodnie z McKinsey21 procent liderów organizacji uważa posiadanie strategii w zakresie danych i analityki za klucz numer jeden do sukcesu.

Organizacje generują więcej danych niż kiedykolwiek wcześniej.

Jest to atut dla tych organizacji, ale problem polega na tym, że wiele z nich nie jest w stanie uporządkować danych i wygenerować z nich praktycznych wniosków.

Analityka danych i doradztwo w zakresie Business Intelligence pomagają złagodzić ten ból.

Opracowują strategię analizy danych, która jest dostosowana do ogólnej strategii firmy i dostępnych zasobów. Ponadto podejmowane są również kluczowe zadania związane z analizą danych, takie jak tworzenie pulpitów nawigacyjnych i przeprowadzanie szczegółowych analiz.

Na przykład firma zajmująca się opieką zdrowotną w nagłych wypadkach skorzystała z usług firmy konsultingowej zajmującej się analizą danych w celu zautomatyzowania ręcznych procesów raportowania, co pomogło skrócić czas raportowania zamknięcia miesiąca.

Wnioski

Oczywiste jest, że oprogramowanie będzie nadal zjadać świat. W związku z tym organizacje będą nadal potrzebować specjalistycznej wiedzy w zakresie usług konsultingowych dotyczących oprogramowania.

W dzisiejszych czasach skuteczne rozwiązania programowe lub ich brak mogą stanowić o sukcesie lub porażce firmy. Usługi konsultingowe w zakresie oprogramowania zapewniają wiedzę niezbędną do rozwoju w coraz bardziej cyfrowym świecie.

Znajdź czas w swoim kalendarzu i umów się na spotkanie online.

Umów się na spotkanie