Sprzedaż jest integralną częścią każdej firmy i jest odpowiedzialna za wspieranie generowania przychodów i rozwój firmy. 

W procesie sprzedaży istnieje jednak wiele problemów – m.in. nieefektywność. Przedstawiciele handlowi tylko 35% swojego czasu poświęcają na faktyczą sprzedaż. 

Z tego powodu zestawy narzędzi sprzedażowych stają się coraz bardziej popularne, ponieważ pomagają rozwiązywać problemy, takie jak niespójna sprzedaż, nieosiągnięte cele i automatyzować zadania administracyjne. 

Włączenie zestawów narzędzi sprzedażowych może być dziś kluczową przewagą konkurencyjną dla firm.

W tym artykule omówiliśmy najlepsze oprogramowanie sprzedażowe dostępne w ramach zestawu narzędzi sprzedażowych oraz sposób, w jaki może ono pomóc zespołowi sprzedaży w osiągnięciu większej wydajności.

How to Build a Sales Team for a Tech Product

Jak zbudować zespół sprzedaży dla produktu technologicznego?

Dobry i skuteczny zespół sprzedażowy ma kluczowe znaczenie dla firm technologicznych i jest niezbędny do rozwoju i wzrostu biznesu.  Jakie...
Jakub Wrana
Czytaj więcej

Zestaw narzędzi sprzedażowych – co to jest?

Zestaw narzędzi sprzedażowych to set oprogramowania, który został zaprojektowany w celu optymalizacji procesu sprzedaży i pomocy handlowcom w zwiększaniu ich sukcesu sprzedażowego.

Obejmują one różne aplikacje, które odpowiadają za inne etapy cyklu sprzedaży.

Wdrożenie tych technologii przynosi różne korzyści, w tym lepsze zaangażowanie klientów, efektywne zarządzanie sprzedażą i automatyzację zadań o niskiej wartości.

Każdy dyrektor ds. sprzedaży szuka dziś sposobów na ulepszenie strategii sprzedaży w swojej organizacji. Korzystanie z platform w ramach zestawu narzędzi sprzedażowych może umożliwić osiągnięcie istotnych wskaźników, takich jak wzrost zamówień i skrócenie cyklu sprzedaży.

Przykładowo: firma, która stara się zwiększyć czas poświęcany przez przedstawicieli handlowych na sprzedaż, a nie na zadania administracyjne, może zacząć korzystać z oprogramowania zwiększającego produktywność sprzedaży wraz z oprogramowaniem do analizy sprzedaży.

Ogólnie rzecz biorąc, wielkość rynku oprogramowania platform sprzedażowych ma osiągnąć 193 miliardy dolarów do 2032 roku.

Istnieją różne programy zaspokajające odmienne potrzeby w ramach procesu sprzedaży. Wyróżniliśmy je w kolejnych akapitach.

Oprogramowanie do zarządzania sprzedażą

Oprogramowanie do zarządzania sprzedażą pomaga organizować, śledzić i zarządzać zadaniami sprzedażowymi.

Operacja sprzedaży obejmuje różne etapy, które muszą być spójnie zarządzane, takie jak śledzenie potencjalnych klientów i zapewnienie właściwego zarządzania transakcjami – takie narzędzie pomaga je usprawnić.

Narzędzia CRM pomagają uporządkować lejek sprzedażowy. Problemy takie jak nieprzekazanie leada do właściwego przedstawiciela handlowego lub przypisanie tego samego leada do wielu przedstawicieli handlowych to częste przypadki. Oprogramowanie do zarządzania sprzedażą pomoże rozwiązać tego rodzaju problemy i usprawnić procesy. 

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania sprzedażą:

 1. Salesforce Sales Cloud: Salesforce zapewnia narzędziom sprzedażowym przewagę konkurencyjną, ponieważ jest zintegrowane z zaawansowanymi funkcjami AI. Przykładowo – zawierają one workflow i automatyzację procesów, które są szczególnie istotne dla zespołów sprzedaży korporacyjnej.
 2. HubSpot: HubSpot, znany z przyjaznego dla użytkownika interfejsu, integruje sprzedaż, marketing i obsługę klienta w ramach jednej platformy. W App Marketplace istnieje ponad 1400 integracji aplikacji.
 3. Zoho CRM: to jeden z najpopularniejszych systemów CRM, który ma unikalne funkcje, takie jak punktacja potencjalnych klientów, która pomaga kategoryzować klientów np. pod względem potencjału i sprzedażowego. 
Discover 15 game-changing tools that will revolutionize your software sales. From CRM customization to AI-assisted summaries and lead generation, these tools are designed to boost your sales and give you a competitive edge.

15 narzędzi, które pomogą ci zwiększyć sprzedaż oprogramowania

Wydajność i innowacyjność są kluczowe, jeśli chodzi o sprzedaż oprogramowania. Zespoły sprzedażowe potrzebują narzędzi, które nie tylko usprawnią ich pracę,...
Jakub Wrana
Czytaj więcej

Oprogramowanie zwiększające produktywność sprzedaży

Im więcej czasu członkowie zespołu sprzedażowego poświęcają na powtarzalne, administracyjne zadania zamiast na faktyczną pracę sprzedażową, tym mniejsza będzie ich ogólna wydajność sprzedażowa.

Automatyzując wiele ręcznych i powtarzalnych zadań, zespół sprzedaży może zwiększyć liczbę konwertowanych leadów.

Na przykład, jeśli przedstawiciel handlowy może polegać na automatycznym planowaniu i wysyłaniu spersonalizowanych wiadomości e-mail za pośrednictwem takiego oprogramowania, może spędzać więcej czasu z klientami i szybciej domykać transakcje. To tylko jedna z wielu możliwości automatyzacji.

Podsumowując – oprogramowanie zwiększające produktywność sprzedaży pomaga zespołowi skupić się na zadaniach o dużym znaczeniu. Wiele z tych narzędzi aktywnie wykorzystuje sztuczną inteligencję, która pomaga jeszcze bardziej usprawniać pracę.

Najlepsze oprogramowanie zwiększające produktywność sprzedaży:

 1. Yesware: Yesware pomaga szybciej zamykać transakcje poprzez śledzenie aktywności w wysłanych wiadomościach e-mail i automatyzację typowych zadań, takich jak śledzenie potencjalnych klientów.
 2. Slack: Slack to platforma do przesyłania wiadomości, która usprawnia komunikację i współpracę w zespole. Slack wyposażony jest też w dedykowane rozwiązanie dla zespołu sprzedaży, które może poprawić wydajność sprzedaży średnio o 26%.
 3. Trello: Trello pomaga organizować zadania i usprawniać współpracę między zespołami sprzedaży. Ich narzędzie do zarządzania projektami pomaga skonfigurować przepływ pracy od pozyskiwania potencjalnych klientów do zamykania transakcji.

Narzędzia do poszukiwania sprzedawców

Narzędzia do prospectingu są wykorzystywane do generowania leadów przez zespoły sprzedaży wychodzącej. Pomagają one dotrzeć do potencjalnych klientów wysokiej jakości i usprawniają proces pozyskiwania klientów.

Bez korzystania z takiego oprogramowania zespoły sprzedażowe mogą spędzać godziny swojego cennego czasu na wyszukiwaniu informacji o odpowiednich kontaktach i na ręcznym wprowadzaniu danych.

Jak specjalne narzędzia mogą wspomóc ten proces? Firma może zaoszczędzić czas przedstawicieli handlowych, automatycznie filtrując potencjalnych klientów o wysokim potencjale poprzez subskrypcję narzędzia do poszukiwania sprzedawców.

Pomóc może również integracja sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Dzięki nim możemy nawet dowiedzieć się, nad jakimi kluczowymi projektami pracuje firma, aby uzyskać jaśniejszy obraz ich zamiarów zakupowych.

Najlepsze narzędzia do poszukiwania sprzedawców

 1. LinkedIn Sales Navigator: LinkedIn ma ponad 1 miliard użytkowników w 200 krajach. Ich bogate dane i spostrzeżenia sprawiły, że narzędzie LinkedIn Sales Navigator jest bardzo cenne. Oferują zaawansowane wyszukiwanie z ponad 14 filtrami kont, które pomagają znaleźć odpowiednich potencjalnych klientów.
 2. Hunter.io: narzędzie specjalizujące się się w wyszukiwaniu adresów e-mail z dowolnej strony internetowej i pomagające zapisać te leady w kilka sekund.
 3. Leadfeeder: Leadfeeder koncentruje się na śledzeniu odwiedzających witrynę i dostarczaniu wglądu w firmy, które wykazują zainteresowanie ich produktami.

Narzędzia do analizy sprzedaży

Dostęp do analiz może pomóc zespołom sprzedaży zrozumieć zachowania i preferencje potencjalnych klientów.

Przy większej niż kiedykolwiek ilości generowanych danych, każdy dział sprzedaży musi jak najlepiej wykorzystać posiadane dane dotyczące swoich klientów, rynku i konkurencji.

Korzystanie z narzędzi do analizy sprzedaży umożliwia uzyskiwanie dokładnych danych w celu podejmowania decyzji sprzedażowych, które są o nie oparte.

Przykładowo – salon samochodowy może określić, które modele samochodów są najbardziej popularne w oparciu o lokalizacje geograficzne. Ten wgląd może pomóc zespołowi sprzedaży nadać priorytet niektórym modelom w zależności od lokalizacji.

Rozwój analityki w czasie rzeczywistym wraz ze wsparciem sztucznej inteligencji może pomóc znacząco zwiększyć efektywność zespołów sprzedażowych.

Najlepsze narzędzia do analizy sprzedaży

 1. Tableau: Tableau to jedno z najpopularniejszych narzędzi do wizualizacji danych, które może być wykorzystywane przez zespoły sprzedaży do tworzenia wnikliwych pulpitów nawigacyjnych i automatyzacji procesu raportowania.
 2. InsightSquared: Oferuje szczegółową analitykę sprzedaży i prognozowanie wraz z funkcjami takimi jak interaktywne raportowanie i sprzedaż kierowana.
 3. Gong: Gong to platforma do analizy przychodów, która przechwytuje wszystkie rozmowy sprzedażowe w różnych kanałach i analizuje je za pomocą sztucznej inteligencji.
Best B2B Software Sales Strategies for Success

Najlepsze strategie sprzedaży oprogramowania B2B gwarantujące sukces

Silny plan strategii sprzedaży oprogramowania pomaga stworzyć podstawy dla spójnej i odnoszącej sukcesy organizacji oprogramowania B2B. Te strategie i inicjatywy...
Jakub Wrana
Czytaj więcej

Narzędzia do prognozowania sprzedaży

Kluczową częścią każdego procesu sprzedaży jest prognozowanie przyszłego popytu. Jest to równie ważne z punktu widzenia informowania inwestorów o planach firmy.

Szefowie sprzedaży mają jednak tendencję do polegania na własnych doświadczeniach i założeniach przy tworzeniu takich prognoz. Przy takim podejściu istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą one niedokładne i doprowadzą do niedopasowania oczekiwań.

Narzędzia do prognozowania sprzedaży pomagają rozwiązać ten problem, zapewniając analizę predykcyjną opartą na danych z przeszłości, zachowaniach klientów i bieżących trendach rynkowych.

Najlepsze narzędzia do prognozowania sprzedaży

 1. Clari Forecast: Clari to platforma stworzona dla zespołów ds. przychodów, która zapewnia niezbędne narzędzia do zwiększania przychodów. Ich narzędzie prognostyczne może zaoszczędzić do 90% czasu na prognozowaniu poprzez analizę danych z przeszłości.
 2. Forecast Pro: ForecastPro jest używany przez handlowców do automatyzacji i upraszczenia dużej części procesu prognozowania, umożliwiając im skupienie się bardziej na sprzedaży.
 3. Pipedrive: Choć Pipedrive to przede wszystkim CRM, to jest on wyposażony również w potężne funkcje prognozowania sprzedaży, takie jak tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych na platformie.

Narzędzia wspierające sprzedaż

Treść stała się ważną częścią każdego zespołu sprzedażowego. Mowa tu o podręcznikach, planach cenowych, często zadawanych pytaniach i spersonalizowanych materiałach marketingowych.

Takie treści są jednal zwykle rozproszone, co utrudnia zespołom znalezienie ich, gdy są najbardziej potrzebne.

Korzystanie z narzędzi wspierających sprzedaż pomaga upewnić się, że wszystko jest dostępne w jednym miejscu.

Przykładowo – gdy potencjalny klient prosi o konkretne informacje, takie jak szczegółowe studia przypadków, narzędzia te mogą pomóc dostarczyć mu spersonalizowane treści. 

Najlepsze narzędzia wspierające sprzedaż

 1. Seismic: Seismic pomaga przygotować przedstawicieli do szkoleń sprzedażowych i przekazuje treści, które będą ich wspomagać w domukaniu większej liczby transakcji. Zespoły sprzedażowe korzystające z Seismic odnotowały 350% wzrost wykorzysywania treści do usprawniania działań.
 2. Showpad: To platforma wspierająca sprzedaż, która zbiera wszystkie treści i narzędzia sprzedażowe, dostosowując się do potrzeb kupujących. Platforma ta znana jest z wygodnego interfejsu.
 3. Highspot: Highspot posiada zaawansowane funkcje zarządzania treścią i szkoleń sprzedażowych. Mają dostosowany system zarządzania nauczaniem i są znani z wysokiej łatwości wyszukiwania treści.
How to Build a Sales Team for a Tech Product

Jak zbudować zespół sprzedaży dla produktu technologicznego?

Dobry i skuteczny zespół sprzedażowy ma kluczowe znaczenie dla firm technologicznych i jest niezbędny do rozwoju i wzrostu biznesu.  Jakie...
Jakub Wrana
Czytaj więcej

Dlaczego potrzebujesz najlepszego oprogramowania sprzedażowego?

Praca zdalna w coraz większym stopniu zaczyna zastępować stacjonarną pracę w biurze, dlatego korzystanie z dobrego oprogramowania sprzedażowego stało się niezbędne do osiągnięcia doskonałych wyników. Ważne jest jednak, aby najpierw zidentyfikować potrzeby firmy i wybrać oprogramowanie, które najlepiej je zaspokoi.

Wybierając najlepsze oprogramowanie sprzedażowe firma może uzyskać przewagę nad konkurencją. Przedstawiciele handlowy będą mogli skupić się na sprzedaży i inteakcjach z klientem, a narzędzia będą wzpomagać ich w analityce, prognozowaniu sprzedaży, kwalifikowaniu leasów i opracowywaniu spersonalizowanych treści sprzedażowych itd.

Poprawa strategii sprzedaży i pomoc handlowcom w skupieniu się na zadaniach związanych ze sprzedażą przy jednoczesnej automatyzacji pozostałych, zaowocuje lepszymi wynikami sprzedaży.

Znajdź czas w swoim kalendarzu i umów się na spotkanie online.

Umów się na spotkanie