Produkty powinny odpowiadać potrzebom użytkowników. Nie inaczej jest w branży IT, która tworzenie oprogramowania opiera na zrozumieniu potrzeb odbiorców. Z naszego artykułu dowiesz się, jaką funkcję spełnia Design Thinking, co to jest oraz jak metoda sprawdza się w projektach IT.  

 

 

Design Thinking – co to jest?

Design Thinking to metoda, dzięki której zespół projektowy może lepiej zrozumieć potrzeby i problemy użytkowników. Stanowi ona usystematyzowane podejście do tworzenia produktu i innowacji. Sam proces analizy potrzeb i problemów odbiorców jest skomplikowany i wymaga skompletowania zespołu specjalistów o różnych specjalizacjach. W skład interdyscyplinarnego zespołu wchodzą technolodzy, specjaliści do spraw marketingu, inżynierowie, designerzy, a nawet socjolodzy. 

Wszystkie te osoby przy użyciu narzędzi i technik starają się wdrożyć optymalne rozwiązania metody Design Thinking w etapach projektowych. Celem tworzenia projektów w ideologii Design Thinking jest uzyskanie rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami klientów, wykonalnych technologicznie, opłacalnych ekonomicznie.

Sprawdź szczegółowe informacje na temat oferty: IT Consulting

 

Główne założenia Design Thinking

Na czym opiera się Design Thinking? Metoda zawiera w sobie trzy założenia:

1. Analiza potrzeb użytkownika – dotyczy ona zarówno jego uświadomionych, jak i nieuświadomionych potrzeb.

2. Nieszablonowe rozwiązania – Design Thinking w założeniu polega na spojrzeniu na problem z wielu perspektyw. Połączenie pracy specjalistów o różnych specjalizacjach pozwala znaleźć nowe rozwiązania i wyjść poza utarte schematy.

3. Metoda eksperymentów i testów – polega ona na budowaniu prototypów i wyciąganiu wniosków z testów oraz informacji zwrotnej od użytkowników.

 

Design Thinking – etapy procesu

Jak wygląda proces realizacji projektu Design Thinking? Poszczególne etapy pomagają lepiej zrozumieć działania specjalistów i ich intencje. Oto poszczególne fazy projektu:

1. Empatia

Proces Design Thinking rozpoczyna empatyzacja, czyli głębokie zrozumienie użytkownika w kwestii jego potrzeb i problemów. Na tym etapie najważniejsze jest rozpoznanie jego motywacji i trudności, które mają wpływ na zachowania i wybory. Aby zrozumieć odbiorcę, specjaliści stosują mapy empatii, badanie potrzeb, wywiady etnograficzne, ankiety rozpoznawcze oraz analizę środowiska. Dla zachowania wysokiej efektywności tego procesu działania najczęściej są dyskretne i nastawione na obserwację.

2.  Problemy

Drugi etap procesu Design Thinking to synteza zebranych wcześniej informacji. Definiowanie problemu wymaga wyłamanie się z własnych ram myślowych i otwartość na inne spojrzenie. Na wyciągnięcie wniosków z badań potrzeba czasu i analitycznego myślenia. Dla uzyskania lepszych efektów naukowcy wykorzystują re-framing problem, mapowanie problemu, 5x why oraz jak vs po co? 

3. Pomysły

Gdy problem został właściwie zdefiniowany, można przejść do następnego kroku. W Design Thinking etap ten nosi nazwę generowanie pomysłów i jest to nic innego, jak popularna burza mózgów. W tej fazie kluczowe jest zaplecze merytoryczne oraz odwaga w generowaniu nowych idei. Warto na tym etapie użyć kolorowych karteczek, które przyklejone do ściany mogą reprezentować wykreowaną wizję. Proces wymaga dystansu do własnych pomysłów oraz elastyczności.

4. Prototypy

Kolejnym punktem jest budowanie prototypów. Jest to nic innego jak tworzenie skomplikowanych modeli, które mają za zadanie przypominać produkt końcowy. Najważniejszą kwestią w budowaniu prototypów jest wizualne zaprezentowanie modelu odbiorcom oraz zebranie opinii na temat pomysłu. Często okazuje się, że prototypy nie spełniają swoich założeń i rozmijają się z oczekiwaniami klientów. Mimo tego ich stworzenie pozwala zaoszczędzić finanse, potrzebne do stworzenia wersji końcowej produktu.

5. Testy 

Ostatnim etapem metody Design Thinking są testy. W tej fazie rozwiązanie jest testowane w środowisku użytkownika, w którym będzie ono realnie działać. Testy wymagają wsparcia środowiska technicznego, administracyjnego, prawnego oraz zarządu. Podczas testów nie ma miejsca na rozwikłanie zawiłości, a jedynie sprawdzenie gotowego produktu. Po pozytywnym przejściu badań może on zostać wdrożony i uruchomiony do codziennego użytku. Sprawdzenie produktu w działaniu pozwala wyciągnąć ostateczne wnioski i odpowiedzieć na pytanie, czy spełnia on oczekiwania klienta.

 

Czy Design Thinking sprawdzi się w projektach IT?

Przedsiębiorcy rozważają wprowadzenie Design Thinking, jako metody w rozwoju produktów IT. Myślenie projektowe ma gigantyczną przyszłość i doskonale sprawdziło się w branży informatycznej. Obecnie ideologia jest stosowana w wielu firmach, od przemysłu motoryzacyjnego do korporacji tworzących oprogramowanie. Z rozwiązania korzystają także software house’y, które stosują Design Thinking do planowania, rozwoju i testowania aplikacji oraz ich poszczególnych funkcjonalności.

Sprawdź również inne artykuły o podobnej tematyce:

GAP Analysis: Analiza luk

Backlog produktu i User story

Optymalizacja procesów w firmie

 

Co zyskasz, decydując się na Design Thinking w branży IT?

Warto posiąść wiedzę na temat Design Thinking — co to jest i jak wygląda proces realizacji projektu. Metoda jest ciekawa ze względu na szereg zalet, które wpływają na końcowy efekt pracy. Do największych plusów myślenia projektowego należy:

– wykorzystanie pełnego potencjału zespołu – przenikanie się wiedzy z różnych dziedzin owocuje pozytywnymi pomysłami i skutecznym rozwiązaniem problemów.

– spojrzenie z nowej perspektywy – Design Thinking pozwala dokładnie przeanalizować potrzeby odbiorców i stworzyć optymalne rozwiązanie spełniające oczekiwania klientów.

– dokładne dopasowanie do klienta – szczegółowe etapy procesu pozwalają dopasować produkt do wizji i wyeliminować błędy, dzięki serii testów i tworzeniu prototypów.

– zdobywanie wiedzy – po zakończeniu projektu, zespół może w dalszym ciągu mierzyć wyniki i analizować zachowania użytkowników. W ten sposób każdy kolejny projekt może być jeszcze lepiej dopracowany. 

Design Think można także połączyć z metodologią zwinną Agile. W ten sposób firmy mogą badać potrzeby użytkowników i pracować efektywnie nad realizacją ustalonych zadań.

 

 

Znajdź czas w swoim kalendarzu i umów się na spotkanie online.

Umów się na spotkanie