Backlog produktu należy do najważniejszych artefaktów w Scrumie. To właśnie dzięki temu rozwiązaniu możliwa jest wspólna praca, ustalenie obowiązków i śledzenie postępów. Równie ważne jest także wymyślanie historii związanych z produktem i dyskusja na temat poszczególnych funkcjonalności. Poznaj praktyczne informacje na temat User story i backlogu — co to jest, do czego służy i kto pełni za to odpowiedzialność w zespole scrumowym.

 

 

Backlog — co to jest?

Na początku warto rozwinąć pojęcie backlogu. Co to jest i do czego służy w firmach? Pod tym pojęciem kryje się spis zagadnień, który prowadzi do realizacji określonego celu. Narzędzie to jest stosowane w zespołach pracujących z wykorzystaniem metodyki Agile. Z pozoru backlog może wydawać się jedynie listą zadań. Okazuje się, że jest to pojęcie znacznie szersze, ponieważ swoim zakresem obejmuje błędy, wymagania, kwestie techniczne i usprawnienia dotyczące projektu. 

Backlog produktu zawiera cechy, funkcjonalności i wymagania, które produkt powinien zawierać. Product backlog rozwija się w toku ewolucji, dlatego jest on ciągle edytowany i wzbogacany o kolejne elementy. Najprościej rzecz ujmując, stanowi on listę priorytetowych zadań, które muszą być wykonane w celu otrzymania produktu. Backlog produktu zawiera swój opis, estymację, wartość oraz określoną kolejność. Jest on zbiorem informacji, dzięki którym deweloperzy mogą skuteczniej zarządzać projektem. Do elementów backlogu zaliczają się również testy zawierające kompletny opis, które potwierdzają sprawność działania produktu. 

Sprawdź szczegółowe informacje na temat oferty: IT Consulting

 

Jaką formę może przybierać Backlog Produktu?

Przede wszystkim backlog produktu powinien być łatwo dostępny dla całego zespołu scrumowego. Może on przybierać różne formy, zależne od wewnętrznych ustaleń przedsiębiorstwa. Backlog produktu może pojawić się w formie fizycznej lub cyfrowej. 

Backlog produktu w wersji fizycznej

W wersji fizycznej często wykorzystywane są kolorowe karteczki, tablice suchościeralne lub folia elektrostatyczna. Dużą zaletą korzystania z backlogu produktu w postaci tablicy jest spojrzenie na projekt kompleksowo, jako całość. Z kolei możliwość przesuwania kartek i aranżowania przestrzeni skłania do dyskusji i dogłębnej analizy sytuacji. Backlog w wersji fizycznej ma także swoje minusy. Wadą tego rozwiązania jest ograniczenie synchronizacji elementów, w przypadku pracy zdalnej lub pracą w kilku siedzibach firmy. Jeśli pracownicy znajdują się w różnych lokalizacjach, praca z tablicą, kartkami lub folią elektrostatyczną może okazać się kłopotliwa.

Backlog produktu w wersji cyfrowej

Backlog produktu w formie cyfrowej jest popularniejszym rozwiązaniem. W tym aspekcie do dyspozycji użytkowników stworzono wiele praktycznych narzędzi. Do stworzenia backlogu może posłużyć, chociażby Microsoft Excel lub dedykowana platforma Trello. Do bardziej zaawansowanych narzędzi należy Jira autorstwa marki Atlassian. Oprogramowanie pozwala na dyskusje podczas użycia tablic.

 

User Stories — jak pomaga w uporządkowaniu produktu?

Wiemy już jaką formę może przybrać backlog, co to jest i jakie zawiera elementy. Pora przyjrzeć się drugiemu pojęciu, czyli User Stories. Pod tym pojęciem kryje się nic innego, jak tworzenie historii użytkownika. User Stories jest związane z metodyką zwinną. W założeniu narzędzie to polega na tworzeniu krótkich i prostych opisów funkcjonalności produktu z perspektywy klienta końcowego lub samego użytkownika systemu. Historie są formułowane według ustalonego wzoru, który opiera się na spełnianiu potrzeb użytkowników. Główną ideą User Story jest prowokowanie do dyskusji, zachęcanie zespołu do zadawania pytań oraz pełnego zrozumienia celu stworzenia omawianej funkcji. Dzięki temu deweloperzy mogą znaleźć najlepsze rozwiązania udoskonalenia swojego produktu. 

Jeżeli interesuje Cię temat optymalizacji pracy i procesów w firmie, zapoznaj się również poniższymi artykułami:

GAP Analysis: Analiza luk

Optymalizacja procesów w firmie

Analiza przedwdrożeniowa

 

Kto powinien odpowiadać za Backlog Produktu?

Role w zespole scrumowym są ściśle określone. Za backlog produktu odpowiada Product Owner, czyli właściciel produktu. Jest on osobą odpowiedzialną za współpracę ze specjalistami oraz klientem, którego wizja musi zostać zrealizowana. Zadaniem Product Ownera jest zadbanie o klarowną wizję realizacji projektu, plan, oraz kluczowe wskaźniki efektywności. To właśnie od niego zależy, czy zespół idzie w dobrym kierunku oraz jak organizowana jest praca. I choć Product Owner odpowiada także za backlog, może on delegować zadania innym członkom zespołu projektowego. Do zadań właściciela produktu należy także tworzenie User Stories oraz przygotowanie kryteriów do akceptacji dla każdej z historii. 

Co zyskasz, wprowadzając Backlog Produktu?

W kwestii użytkowania Backlogu Produktu możemy wytypować kilka najważniejszych korzyści.

– Większa wydajność – za pomocą szeregowania zadań zespoły są w stanie lepiej zarządzać swoim czasem.

– Elastyczność – backlogi ulegają zmianom uzależnionym od tempa ukończenia zadań. Pozwala to lepiej określenie ich priorytetów.

– Lepsza komunikacja – backlogi ułatwiają wymianę informacji i dyskusję nad problemami.

– Określenie oczekiwań – backlogi tworzą wizualną reprezentację projektu na każdym jego stadium rozwoju. Dzięki temu zespół może zrozumieć status i rangę poszczególnych zadań.

 

Znajdź czas w swoim kalendarzu i umów się na spotkanie online.

Umów się na spotkanie