Firmy z branży IT na co dzień wykorzystują cykl tworzenia oprogramowania. Pomaga on lepiej zarządzać projektem i tworzyć skuteczne systemy informatyczne w optymalnym czasie i budżecie. Poznaj poszczególne etapy i modele cyklu życia oprogramowania. 

 

 

Jak prezentuje się cykl życia rozwoju oprogramowania?

Cykl tworzenia oprogramowania pomaga w realizacji projektu w rozbiciu na poszczególne jego fazy. Zawiera on takie etapy jak tworzenie koncepcji, ustalenie wymagań, projektowanie, implementacja oprogramowania, faza testów, instalacja aplikacji, wykorzystanie produkcyjne oraz usprawnienia systemu. 

Dzięki zastosowanemu podejściu użytkownicy mogą zrozumieć przebieg zmian i poznać rezultaty pracy. W dobie cyfryzacji tradycyjne metody tworzenia i rozwoju technologii są dostosowane do potrzeb firm i jej klientów. Modele cyklu życia oprogramowania służą do opisu procesu, uwzględniając ograniczenia techniczne, budżetowe, personalne i systemowe dla projektów, tworzonych na dużą skalę. 

 

Co zapewnia dobrze zdefiniowany cykl życia tworzenia oprogramowania?

Dobrze zdefiniowany cykl tworzenia oprogramowania zapewnia wiele zalet. Przede wszystkim pomaga on w organizacji pracy i ustaleniu wszystkich informacji. Do najważniejszych atutów cyklu tworzenia systemu informatycznego należy:

– usystematyzowanie wiedzy i spojrzenie na projekt, 

– łatwiejsze ustalenie celów zamknięcia każdego z etapów,

– łatwiejsze ustalenie szczegółowego harmonogramu pracy,

– zapewnienie weryfikacji celów i rezultatów,

– oparcie kosztów o konkretne potrzeby i możliwości,

– kontrola nad przebiegiem pracy,

– poprawa jakości ostatecznego produktu.

Sprawdź również inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Oprogramowanie na zamówienie

Dedykowane aplikacje internetowe

Tworzenie aplikacji mobilnych: Android oraz iOS

Tworzenie aplikacji biznesowych B2B i B2C

 

Jak stworzyć cykl życia tworzenia oprogramowania?

Aby stworzyć sprawny cykl tworzenia oprogramowania, należy dopasować go do stylu pracy przedsiębiorstwa. Cały proces nie może być ograniczający i zbyt sztywny, aby nie blokować potencjału projektu. Warto zaznajomić się z modelami cyklu tworzenia oprogramowania i dopasować metodykę do potrzeb danej realizacji. Ważne jest zadbanie o zaplecze analityczne, konsekwencja w działaniach oraz odpowiednie rozdysponowanie zadań. 

 

Fazy cyklu życia rozwoju oprogramowania

Cykl tworzenia oprogramowania to proces tworzenia aplikacji, który zaczyna się na wykreowaniu idei, a kończy na wprowadzeniu produktu do użytku. Aby projekt się powiódł, każda z faz cyklu powinna być doprowadzona do końca.

 

1. Planowanie

Podstawą do stworzenia oprogramowania jest planowanie. Zakłada ono realizację strategicznych celów firmy. W pierwszym etapie cyklu tworzenia oprogramowania określane są problemy i sposoby na ich rozwiązanie.

Sprawdź również artykuł: Pomysł na aplikację

 

2. Analiza systemu oraz wymagania

W drugim etapie specjaliści pracują nad określeniem źródła błędów i wprowadzeniu zmian. Analiza oprogramowania i wymagań polega na określeniu sposobu na zaspokojenie potrzeb firmy. Podczas badań określane są także role członków zespołu. 

Sprawdź również artykuł: Analiza przedwdrożeniowa

 

3. Projektowanie systemu

Projektowanie systemu to nic innego jak określenie jego specyfikacji, operacji oraz funkcji. W tej fazie użytkownicy końcowi powinni szczegółowo przedstawić swoje potrzeby, a specjaliści wziąć pod uwagę swoje możliwości techniczne.

Sprawdź również artykuł: Projektowanie aplikacji: natywnie czy wieloplatformowo?

Projektowanie UX/UI

 

4. Rozwijanie systemu

Podczas rozwoju technologii potrzebne jest zaangażowanie programistów, którzy są odpowiedzialni za wykonanie głównej pracy nad projektem. Faza rozwoju systemu jest równoznaczna z rozpoczęciem produkcji.

 

 

5. Integracji i testy

Integracja i testy są przeprowadzane przez specjalistę do spraw jakości. Piąta faza cyklu tworzenia oprogramowania pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy aplikacja spełnia cele biznesowe i początkowe założenia. Testy powinny być przeprowadzane do momentu, aż użytkownik końcowy zaakceptuje oprogramowanie.  

Sprawdź również inne artykuły o podobnej tematyce: Backlog produktu i User story

 

6. Wdrożenie oprogramowania

Gdy większość kodu jest już napisana, nadszedł czas na wdrożenie, czyli instalację nowo opracowanego systemu. Realizację projektu powinny śledzić zarówno użytkownicy końcowi, jak i analitycy systemu. Wdrożenie odbywa się za pomocą bezpośredniego przyłączenia oprogramowania.

 

7. Utrzymanie

Ostatnim etapem pracy nad oprogramowaniem jest utrzymanie, czyli dostrojenie systemu i wprowadzenie niezbędnych aktualizacji. Ewentualne zmiany mają za zadanie zwiększenie efektywności oprogramowania oraz dodanie nowych funkcjonalności.

Warto dodać, że po każdym zakończonym etapie należy ustalać punkty odniesienia i kamienie milowe. Pośród założeń powinna pojawić się data rozpoczęcia, data zakończenia, czas trwania projektu oraz budżet. Monitorowanie wydajności oraz stopnia realizacji celów jest zadaniem kierownika.

 

Modele cyklu życia oprogramowania

Modele cyklu życia oprogramowania są niezwykle istotne dla osiągnięcia zamierzonego celu. Aby stworzyć najlepsze jakościowo oprogramowanie w relatywnie krótkim czasie i o najniższych kosztach, należy skrupulatnie zaplanować wszystkie kroki. Opracowanie metodyki i ram powinno być dopasowane do typu pracy i konkretnych potrzeb. Oto najpopularniejsze modele cyklu życia oprogramowania i ich charakterystyka:

 

Model wodospadu (Waterfall Model)

Jest to proces inżynieryjny, w którym każda kolejna faza jest zamykana po jej zakończeniu. Model wodospadu jest to sekwencja czynności, które są realizowane od góry do dołu, dlatego płyną jak woda w wodospadzie.

 

Model V

Model w kształcie litery V jest mocno zbliżony do wodospadu. W tym wariancie po każdej fazie projektu następuje testowanie rozwiązania, które stanowi zamknięcie danego etapu.   

 

Model prototypowy (Software prototyping)

W metodzie prototypowej programiści tworzą wiele metod programowania, aby wybrać tę najlepszą. W modelu prototypowym mogą oni wypróbować metody przed opracowaniem i wyciągnąć cenne wnioski. 

 

Model Rapid Application Developer

Metoda Rapid Application Developer, czyli RAD jest hybrydą modelu prototypowego. Polega ona początkowym planowaniu, tworzeniu prostych prototypów i testowaniu nowych rozwiązań.  

 

Model spiralny (Spiral Model)

Model spiralny zawiera w sobie wiele faz projektu, które graficznie przedstawione są w formie spirali. W tej metodzie największą zaletą jest elastyczność, polegająca na dostosowaniu procesu do projektu.

 

Metodyka zwinna (Agile Software Development)

W metodyce zwinnej systemy przekazują informacje na temat prac za pomocą procesu iteracyjnego. Do metod wykorzystujących zwinne podejście należy Kanban i Scrum. 

 

Podsumowanie

Firmy tworzące systemy informatyczne powinny działać na podstawie modelu cyklu życia oprogramowania, który stanowi spis poszczególnych etapów realizacji projektu. Zawarte w nim fazy projektowe rozpoczynają się od pomysłu na oprogramowanie, a kończą na jego rozwoju, poprzez wprowadzenie nowych funkcji i aktualizację systemu.

Jeśli szukasz firmy, która realizuje projekty w ramach szczegółowo określonego planu, poznaj FutureCode IT Consulting. Pomagamy w spełnieniu celów biznesowych, poprzez dostarczanie dopasowanej technologii dla rozmaitych branż. Sprawdź naszą ofertę, aby dowiedzieć się więcej!

 

 

Znajdź czas w swoim kalendarzu i umów się na spotkanie online.

Umów się na spotkanie