W dzisiejszym szybko zmieniającym się cyfrowym krajobrazie 74% firm nie udaje się przeprowadzić procesów modernizacji starszych systemów,
jak donoszą wiarygodne źródła
. Jedną z najbardziej krytycznych transformacji, jakie może przeprowadzić organizacja, jest modernizacja starszych aplikacji. Starsze systemy, będące niegdyś podstawą działalności biznesowej, mogą stać się uciążliwe i przestarzałe, utrudniając wydajność i stwarzając zagrożenia dla bezpieczeństwa. W tym przewodniku przeprowadzimy Cię przez proces modernizacji starszych aplikacji w siedmiu kompleksowych krokach.

Co to jest starszy system?

Starszy system odnosi się do każdego przestarzałego systemu komputerowego, obejmującego zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie, który pozostaje w aktywnym użyciu. Te starsze systemy obejmują różne elementy, w tym sprzęt komputerowy, aplikacje, formaty plików i języki programowania. Choć nie wszystkie starsze systemy muszą być przestarzałe, nadal działają one efektywnie nawet w miarę postępu technologicznego.

Organizacje często zachowują i wykorzystują starsze systemy niezbędne do codziennej działalności i wymagań biznesowych. Starsze systemy stają się przestarzałe z takich powodów, jak brak aktualizacji lub wsparcia, poleganie na przestarzałej technologii, niezdolność sprzętu, potrzeba rzadkich i kosztownych umiejętności w zakresie konserwacji, powolne naprawy, nadmierne koszty konserwacji, zwiększone luki w zabezpieczeniach i niezgodność z nowoczesnymi standardami cyberbezpieczeństwa.

Czym jest starsza aplikacja?

Starsza aplikacja, powszechnie znana jako legacy app, to oprogramowanie, które stało się nieaktualne lub przestarzałe. Chociaż te starsze aplikacje są nadal funkcjonalne, mogą wykazywać niestabilność ze względu na problemy ze zgodnością ze współczesnymi systemami operacyjnymi, przeglądarkami i infrastrukturą IT. Nic dziwnego, że modernizacja aplikacji staje się priorytetem dla przedsiębiorstw na całym świecie. W rzeczywistości około
80% starszych aplikacji
zostanie zmodernizowanych w ciągu najbliższych pięciu lat.

Wiele przedsiębiorstw polega na starszych aplikacjach w celu realizacji krytycznych funkcji biznesowych, a wyzwanie polega na utrzymaniu tych aplikacji przy jednoczesnym przekształceniu ich w bardziej wydajny, aktualny kod zgodny z obecną technologią i językami programowania. Starsze aplikacje często pozostają powiązane z określonymi wersjami systemu operacyjnego lub językami kodowania, co prowadzi do wyzwań związanych z kompatybilnością, takich jak starsze aplikacje zaprojektowane dla systemu Windows 7, które mają trudności z działaniem w systemie Windows 10, nawet z dodanym oprogramowaniem pośredniczącym lub kodem kleju.

Czym jest modernizacja aplikacji?

Modernizacja aplikacji, zwana również modernizacją starszego oprogramowania, obejmuje praktykę aktualizacji starszego oprogramowania w celu dostosowania go do współczesnych metod obliczeniowych, obejmujących nowsze języki, frameworki i platformy infrastrukturalne.

Przypomina to renowację starszego domu w celu poprawy wydajności, bezpieczeństwa, integralności strukturalnej i nie tylko. Zamiast wycofywać lub całkowicie zastępować istniejące systemy, modernizacja aplikacji przedłuża żywotność aplikacji organizacji, jednocześnie wykorzystując postęp technologiczny.

Modernizacja aplikacji służy organizacjom jako sposób na zabezpieczenie inwestycji i odmłodzenie portfela oprogramowania w celu wykorzystania najnowszej infrastruktury, narzędzi, języków programowania i innych postępów technologicznych. Dobrze zrealizowana strategia modernizacji aplikacji może zmniejszyć zasoby potrzebne do utrzymania aplikacji, zwiększyć częstotliwość i niezawodność wdrożeń oraz wydłużyć czas pracy i odporność.

W związku z tym włączenie planu modernizacji aplikacji jest standardowym elementem szerszej strategii transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.

10 najlepszych usług konsultingowych w zakresie oprogramowania

Unlock the potential of your organization with our comprehensive guide to IT strategy consulting. Gain insights into its importance, real-world applications, and how to choose the right consulting firm.
Michał
Czytaj więcej

Korzyści z modernizacji starszych aplikacji: Dlaczego warto modernizować starsze aplikacje

Starsze systemy mogły dobrze służyć Twojej organizacji w przeszłości, ale nadszedł czas na transformację. Modernizacja tych starszych systemów to nie tylko strategiczny wybór; to konieczność, aby uniknąć wielu problemów związanych z przestarzałą technologią. Poniżej przedstawiamy istotne korzyści płynące z modernizacji starszych rozwiązań:

 • Zwiększone bezpieczeństwo (ograniczanie ryzyka)

Starsze systemy są podatne na naruszenia bezpieczeństwa z powodu przestarzałego oprogramowania. Modernizacja zmniejsza to ryzyko, umożliwiając przedsiębiorstwom korzystanie z regularnych aktualizacji i poprawek dostawców, zapewniając bezpieczniejsze środowisko IT.

 • Ulepszona wydajność systemu

Z biegiem czasu starsze systemy mają tendencję do spowalniania, wyczerpując zasoby bez zwiększania wydajności. Nowoczesne systemy, w tym zmodernizowane starsze systemy, są zaprojektowane z myślą o optymalnej wydajności bez wyczerpywania zasobów.

 • Zwiększona produktywność personelu

Starsze systemy mogą frustrować użytkowników biznesowych i ograniczać ich produktywność. Modernizacja usprawnia procesy, ułatwiając zespołowi wydajną pracę bez frustracji.

 • Lepsze doświadczenie klienta

Wiązanie operacji biznesowych ze starszymi systemami może mieć negatywny wpływ na doświadczenia klientów. Modernizacja umożliwia wprowadzenie nowych usług, zautomatyzowanych procesów i ulepszonych interfejsów użytkownika, tworząc lepsze doświadczenia dla klientów.

 • Umożliwia dodawanie nowych funkcji

Starsze systemy często mają trudności z dostosowaniem się do nowych funkcji i zmian. Modernizacja otwiera drzwi do zwiększenia funkcjonalności i zapewnienia lepszego doświadczenia użytkownikom biznesowym.

 • Uwolnienie zasobów IT

Zasoby IT są nieocenione dla organizacji. Zmodernizowane starsze systemy wymagają mniej uwagi od zespołu IT, pozwalając mu skupić się na strategicznych zadaniach, które naprawdę zwiększają wartość firmy.

Przykłady modernizacji legacy

Starsze systemy, niegdyś filary ich działalności, mogą przekształcić się w przeszkody utrudniające wydajność i postęp. Niemniej jednak wiele historii sukcesu ilustruje, w jaki sposób firmy wykorzystały siłę modernizacji starszych systemów, aby doprowadzić swoje przedsiębiorstwa na nowe wyżyny. Narracje te stanowią dowód na znaczny potencjał i korzyści, jakie modernizacja może zapewnić każdej firmie, niezależnie od jej wielkości czy sektora.

 1. Carhartt

Znana amerykańska firma odzieżowa połączyła siły z IBM, aby tchnąć nowe życie w swoje starsze aplikacje. Ta modernizacja usprawniła procesy i zwiększyła produktywność pracowników, pozwalając im skupić się na strategicznych inicjatywach.

 1. Claro

Jako czołowy dostawca usług telekomunikacyjnych w Ameryce Łacińskiej, firma Claro nawiązała współpracę z Wovenware w celu przejścia od starszych systemów opartych na dokumentach papierowych do w pełni zautomatyzowanych operacji. Modernizacja ta poprawiła jakość obsługi klienta, zwiększyła produktywność i obniżyła koszty licencji.

 1. Equinix

Wiodąca firma z branży centrów danych, Equinix, chciała przyspieszyć rozwój nowych funkcji. Modernizacja ich starszego systemu znacznie zwiększyła elastyczność zespołu programistów, jakość i szybkość dostarczania.

 1. Goldman Sachs

Ten globalny gigant usług finansowych zmagał się ze złożonym łańcuchem narzędzi w swoim starszym systemie, co utrudniało szybkość realizacji. Modernizacja starszego systemu uprościła przepływy pracy, skutkując szybszą realizacją, zwiększoną wydajnością programistów i lepszą obsługą klienta.

 1. Quantum Aviation Solutions

Ta firma z siedzibą w Atlancie, specjalizująca się w systemach obsługi bagażu dla branży lotniczej, zmodernizowała swój starszy system oparty na Javie w niestandardową aplikację internetową. Zmodernizowane oprogramowanie ułatwiło większą mobilność, skalowalność i integrację międzyplatformową, ostatecznie zwiększając produktywność i czas dostawy.

The Definitive Guide to IT Strategy Consulting

Kompletny przewodnik po doradztwie w zakresie strategii IT

Znaczenie doradztwa IT w dzisiejszym środowisku biznesowym jest nie do przecenienia. Doradztwo IT oferuje liczne korzyści i odgrywa kluczową rolę...
Michał
Czytaj więcej

Jak modernizować: Kroki modernizacji starszych systemów i aplikacji

Modernizacja starszych systemów i aplikacji jest istotnym krokiem dla organizacji, które chcą pozostać konkurencyjne w dzisiejszym szybko zmieniającym się cyfrowym krajobrazie. Proces ten wymaga starannego planowania i realizacji, zazwyczaj zgodnie z siedmioetapową strategią. Poniżej przedstawiamy te kroki, aby poprowadzić Cię przez podróż modernizacji.

Krok 1: Ocena starszych systemów

Pierwszym kluczowym krokiem w modernizacji jest ocena istniejących systemów pod kątem sześciu kluczowych czynników. Czynniki te obejmują zarówno perspektywę biznesową, jak i IT, w tym dopasowanie biznesowe, wartość, elastyczność, koszt, złożoność i ryzyko. Jeśli starsza aplikacja nie spełnia wymagań biznesowych, nie zapewnia wartości lub nie dostosowuje się do wymagań cyfrowych, jest to mocny wskaźnik, że konieczna jest modernizacja.

Krok 2: Zdefiniuj problemy

Po zidentyfikowaniu czynników, które wymagają modernizacji, należy zagłębić się w te kwestie. Zrozum, co powoduje tarcia dla użytkowników, niezależnie od tego, czy są oni klientami, czy pracownikami. Niezbędne jest wskazanie konkretnych obszarów problemowych i, co równie ważne, rozpoznanie, które aspekty starszego systemu działają skutecznie. To zrozumienie pomoże określić podejście do modernizacji.

Krok 3: Ocena modernizacji

Mając jasne zrozumienie problemów, nadszedł czas, aby zbadać opcje modernizacji. Istnieje siedem podejść do modernizacji aplikacji, z których każde oferuje różne poziomy złożoności i wpływu:

 • Zachować: Podejście to obejmuje ponowne wykorzystanie komponentów w ramach nowej architektury, często dostępnych jako usługi za pośrednictwem interfejsów API. Jest to metoda niskiego ryzyka, pozwalająca na stopniową rozbudowę o mikrousługi.
 • Rehost: Podejście to obejmuje migrację komponentów aplikacji do nowej infrastruktury przy minimalnych modyfikacjach kodu. To szybki sposób na przejście z wersji lokalnej do chmury.
 • Replatforma: Przeniesienie istniejącego kodu na nową platformę przy jednoczesnym zachowaniu obecnej struktury kodu, cech i funkcji.
 • Refaktoryzacja: Optymalizacja kodu poprzez jego restrukturyzację, zajęcie się długiem technicznym i poprawę atrybutów niefunkcjonalnych.
 • Rearchitect: Znacząca zmiana kodu w celu przejścia na nową architekturę z zaawansowanymi możliwościami.
 • Odbudowa: Przeprojektowanie lub przepisanie aplikacji od podstaw przy zachowaniu jej zakresu i specyfikacji.
 • Wymiana: Gdy starszy system nie służy już organizacji, należy go wycofać i przyjąć kompleksowy proces rozwoju produktu.

Krok 4: Wybór podejścia do modernizacji

Wybór odpowiedniego podejścia do modernizacji zależy od różnych czynników, takich jak obciążenie, architektura, koszty (zarówno początkowe, jak i bieżące), ryzyko, operacje i bezpieczeństwo. Wybór może również zależeć od priorytetów w organizacji, a także od konkurencji i zmieniających się wymagań konsumentów.

Krok 5: Przygotuj się na przyszły wzrost i zmiany

W stale zmieniającym się krajobrazie technologii i biznesu organizacje muszą być przygotowane na ciągłą transformację. Starsze systemy, często o monolitycznej konstrukcji, utrudniają adaptację do nowych funkcji i możliwości. Wybierz podejście modernizacyjne, które oferuje elastyczność umożliwiającą dostosowanie do przyszłych zmian. Na przykład, refaktoryzowane lub przebudowane oprogramowanie może lepiej spełniać przyszłe potrzeby organizacji.

Krok 6: Wybór odpowiedniego partnera ds. modernizacji

Jest mało prawdopodobne, aby organizacja posiadała wszystkie wewnętrzne zasoby potrzebne do podejmowania świadomych decyzji dotyczących modernizacji, zwłaszcza gdy nie jest to główny obszar zainteresowania. Rozważ współpracę z ekspertami w dziedzinie transformacji cyfrowej, doświadczonymi w przeprojektowywaniu technologii, systemów i procesów za pomocą różnych podejść modernizacyjnych. Poszukaj zespołu, który wykorzystuje praktyki Agile i DevOps, aby przyspieszyć projekt modernizacji i zmaksymalizować czas wprowadzenia produktu na rynek.

Krok 7: Obserwacja i optymalizacja

Po rozpoczęciu projektu modernizacji należy zapewnić ciągłe testowanie i optymalizację. Iteracyjnie testuj modyfikacje aplikacji, aby zidentyfikować i rozwiązać problemy związane z hostingiem, licencjonowaniem oprogramowania, łącznością z innymi usługami i integracją baz danych, zapewniając, że aplikacja skutecznie dostosowuje się do zmieniających się wymagań.

Rewitalizacja systemów dzięki usługom modernizacji starszych systemów na potrzeby cyfrowej transformacji

Modernizacja starszych aplikacji to kluczowa transformacja, którą organizacje muszą przeprowadzić, aby pozostać konkurencyjnymi. Ten kompleksowy przewodnik przeprowadzi Cię przez siedem podstawowych etapów modernizacji starszych aplikacji, od oceny i zdefiniowania problemu po wybór odpowiedniego podejścia do modernizacji, przygotowanie na przyszły rozwój i wybór idealnego partnera do modernizacji. Twoja podróż w kierunku cyfrowo przekształconej przyszłości zaczyna się od tych kroków.

Nasze usługi w zakresie modernizacji starszych systemów zostały zaprojektowane tak, aby pomóc Ci w tej istotnej podróży. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej i wkroczyć na ścieżkę do zrewitalizowanego, wydajnego i bezpiecznego środowiska IT. Twoja cyfrowa transformacja zaczyna się tutaj.

Znajdź czas w swoim kalendarzu i umów się na spotkanie online.

Umów się na spotkanie