Określenie właściwej ceny produktu jest równie ważne, jak stojąca za nim technologia. Jest to złożone równanie, równoważące wewnętrzną wartość oprogramowania z dynamiką rynku i oczekiwaniami klientów. Jak upewnić się, że ceny nie tylko pokrywają koszty, ale także rezonują z docelowymi odbiorcami i zapewniają konkurencyjną pozycję na rynku?

Niezależnie od tego, czy uruchamiasz przełomowe rozwiązanie SaaS, system na poziomie przedsiębiorstwa, czy niszową aplikację, badania wykazały, że długoterminowa przewaga cenowa może stanowić
od 15 do 25 procent
całkowitych zysków firmy.

Na tym blogu przyjrzymy się krytycznym etapom ustalania cen oprogramowania, od obliczania kosztów rozwoju i kosztów operacyjnych po zrozumienie wartości, jaką oprogramowanie zapewnia klientom.

Jak wycenić oprogramowanie?

1. Obliczenie kosztów rozwoju i kosztów operacyjnych

Podstawą zrównoważonej strategii cenowej jest dokładne zrozumienie wszystkich kosztów związanych z oprogramowaniem. Nie chodzi tylko o początkowe koszty rozwoju; obejmuje to cały cykl życia produktu.

Kompleksowa analiza kosztów

 • Koszty rozwoju

Uwzględnij wszystko, od wynagrodzeń programistów, projektantów i kierowników projektów po koszty technologii i narzędzi wykorzystywanych do rozwoju.

 • Koszty operacyjne

Weź pod uwagę bieżące wydatki potrzebne do utrzymania oprogramowania. Obejmuje to koszty serwera, obsługi klienta, aktualizacji i konserwacji.

 • Koszty pośrednie

Nie pomijaj kosztów pośrednich, takich jak wydatki administracyjne, marketing, czynsz, media i amortyzacja sprzętu.

 • Wycena koszt plus

Po obliczeniu tych kosztów, wycena koszt plus obejmuje dodanie marży w celu zapewnienia rentowności. Ten procentowy narzut powinien być ustalony z uwzględnieniem standardów branżowych, celów biznesowych i akceptacji rynkowej.

Ile kosztuje stworzenie aplikacji? Od czego zależy koszt aplikacji webowej

Obecnie internet stał się głównym źródłem informacji, miejscem pracy oraz zawierania relacji biznesowych. Nic więc dziwnego, aplikacje stały się nieodłącznym...
Michał
Czytaj więcej

2. Przeanalizuj swój rynek docelowy

Ceny powinny być dostosowane do tego, co rynek może znieść i jest skłonny zapłacić. Dogłębna analiza rynku ma kluczowe znaczenie.

Dogłębne badania rynku

 • Przeprowadzaj ankiety, grupy fokusowe i wywiady indywidualne, aby zrozumieć, czego klienci potrzebują i co cenią w oprogramowaniu.
 • Określ przedział cenowy, w którym Twoi klienci czują się komfortowo. Można to zrobić za pomocą testów rynkowych lub analizy zachowań zakupowych.
 • Weź pod uwagę szerszy kontekst ekonomiczny, w którym działają Twoi klienci. Na przykład spowolnienie gospodarcze może wpłynąć na ich nawyki związane z wydatkami.

Oceń, jak konkurenci wyceniają podobne oprogramowanie i ile klienci płacą za te alternatywy. Pomaga to w konkurencyjnym pozycjonowaniu produktu.

3. Określ wartość, jaką otrzymują klienci

Ceny oparte na wartości są szczególnie istotne w przypadku oprogramowania, zwłaszcza produktów SaaS, gdzie postrzegana wartość może znacząco wpływać na decyzje cenowe.

Identyfikacja postrzeganej wartości

 • Rozwiązywanie kluczowych problemów

Zrozum konkretne wyzwania, które Twoje oprogramowanie rozwiązuje dla klientów. Im większy problem rozwiązuje lub im większą potrzebę zaspokaja, tym wyższa jest postrzegana wartość.

 • Unikalne cechy

Podkreśl funkcje, które wyróżniają Twoje oprogramowanie na tle konkurencji. Jeśli Twój produkt oferuje unikalne korzyści, klienci mogą być skłonni zapłacić więcej.

 • Zwrot z inwestycji klienta

Oszacuj zwrot z inwestycji, jaki Twoi klienci uzyskają dzięki korzystaniu z Twojego oprogramowania. Może to obejmować oszczędność czasu, zwiększenie przychodów lub redukcję kosztów.

 • Opinie klientów

Skorzystaj z opinii klientów i studiów przypadku, aby zademonstrować wartość, jaką Twoje oprogramowanie zapewniło podobnym użytkownikom.

Strategia cenowa oparta na wartości

Wiąże się to z ustalaniem cen, które odzwierciedlają wartość postrzeganą przez klienta. Nie chodzi tylko o pokrycie kosztów, ale o naliczanie opłat w oparciu o wartość oprogramowania dla użytkownika. Ceny oparte na wartości mogą być różne dla różnych segmentów klientów. Na przykład większe firmy mogą czerpać większą wartość z oprogramowania i dlatego będą skłonne zapłacić więcej niż mniejsze firmy.

4. Oceń strategie cenowe swoich konkurentów

Zrozumienie pozycji konkurencji na rynku. Czy oferują one rozwiązania premium, czy też są skierowane do segmentu świadomego budżetu? Nie zapomnij sprawdzić, jak konkurencja kształtuje swoje ceny. Czy oferują one wielopoziomowe ceny, zniżki za roczne płatności lub model freemium? Analiza tych strategii może zapewnić wgląd w to, co działa, a co nie na danym rynku.

Porównaj funkcje i zalety swojego oprogramowania z konkurencją. Jeśli oprogramowanie oferuje więcej lub unikalne funkcje, może to uzasadniać wyższą cenę. Obserwuj, jak konkurenci dostosowują swoje ceny w odpowiedzi na zmiany rynkowe, nowych uczestników rynku lub postęp technologiczny. Może to pomóc w opracowaniu elastycznej strategii cenowej.

B2B custom software

Rozwój niestandardowego oprogramowania B2B dla wydajności i innowacji biznesowych

Jeśli chodzi o operacje biznesowe, firmy mogą napotykać specyficzne wyzwania, które wymagają dostosowanych rozwiązań. Tworzenie oprogramowania B2B na zamówienie może...
Michał
Czytaj więcej

5. Zrozum ograniczenia budżetowe swoich klientów

Rozpoznanie i dostosowanie się do ograniczeń budżetowych klientów ma kluczowe znaczenie dla sformułowania strategii cenowej, która rezonuje z rynkiem. Chodzi o znalezienie najlepszego miejsca, w którym ceny są zgodne z tym, co klienci są skłonni i w stanie zapłacić, zapewniając dostępność przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności.

 • Przeprowadzanie badań rynkowych

Uzyskaj wgląd we wzorce wydatków i ograniczenia finansowe swoich klientów dzięki ankietom, grupom fokusowym lub analizie rynku. Dane te pomagają w zrozumieniu ogólnego zakresu budżetu w ramach docelowej grupy demograficznej.

 • Strategia segmentacji

Nie wszyscy klienci dysponują takim samym budżetem. Segmentuj rynek w oparciu o różne możliwości finansowe, oferując różne poziomy cenowe lub wersje produktu, które zaspokajają ograniczenia budżetowe każdego segmentu.

 • Elastyczność i opcje

Zapewnij opcje, takie jak plany płatności, usługi wielopoziomowe lub ceny modułowe. Takie podejście pozwala klientom wybrać rozwiązanie, które pasuje do ich budżetu, dając im jednocześnie swobodę skalowania w miarę zmiany ich sytuacji finansowej. Firmy z prostszymi strukturami cenowymi (trzy poziomy i mniej niż pięć dodatków) są ok.
o 30% bardziej
według badań, zgłaszają skuteczną kontrolę cen i rabatów niż te, które mają złożone modele.

6. Zdecyduj się na pozycjonowanie swojego produktu (Premium vs. Przyjazny dla budżetu).

Strategiczne pozycjonowanie produktów

 • Postrzeganie marki

Cena komunikuje wartość produktu. Wyższa cena może pozycjonować oprogramowanie jako opcję premium, podczas gdy niższa cena może przemawiać do klientów bardziej wrażliwych na cenę.

 • Propozycja wartości

Dostosuj ceny do propozycji wartości. Jeśli oprogramowanie oferuje unikalne funkcje lub doskonałą wydajność, cena premium może być uzasadniona.

 • Luka rynkowa

Zidentyfikuj, czy na rynku istnieje luka na produkt premium lub produkt budżetowy i odpowiednio ustal ceny.

7. Wybierz model: Subskrypcja lub Licencja

Model subskrypcji

Idealny dla produktów SaaS, model subskrypcji oferuje powtarzające się przychody i może być bardziej atrakcyjny dla klientów ze względu na niższe koszty początkowe. Rozważ oferowanie miesięcznych lub rocznych subskrypcji, z poziomami cen opartymi na dostępie do funkcji lub poziomach użytkowania.

Model licencjonowania

Jednorazowa opłata licencyjna może być odpowiednia dla oprogramowania, które nie wymaga ciągłych aktualizacji lub usług w chmurze. Może to spodobać się klientom, którzy preferują jednorazową inwestycję.

Niektóre rynki mogą preferować przewidywalność modelu subskrypcji, podczas gdy inne mogą preferować jednorazowy koszt licencji. Zastanów się, jak każdy model wpływa na przepływy pieniężne. Subskrypcje zapewniają stały strumień dochodów, podczas gdy licencjonowanie może prowadzić do wahań przychodów.

8. Plan zniżek

Jeśli chodzi o oferowanie rabatów, strategiczne podejście jest kluczowe, aby zapewnić, że służą one jako skuteczne narzędzie wzrostu i lojalności klientów, bez dewaluacji produktu. Rabaty mogą być skutecznym sposobem na przyciągnięcie nowych klientów, zwłaszcza na konkurencyjnym rynku, poprzez obniżenie bariery wejścia, aby wypróbować swój produkt. W przypadku obecnych klientów ukierunkowane rabaty mogą służyć jako wyraz uznania, zachęcając do dalszej lojalności i potencjalnie zwiększając wartość życiową klienta.

Ważne jest jednak, aby zrównoważyć atrakcyjność rabatów z utrzymaniem postrzeganej wartości oprogramowania. Nadmierne lub zbyt częste rabaty mogą skłonić klientów do zakwestionowania wartości oprogramowania lub oczekiwania na kolejną zniżkę zamiast zakupu za pełną cenę.

9. Zlokalizuj ceny

Lokalizacja cen obejmuje dostosowanie ceny oprogramowania do różnych rynków geograficznych, biorąc pod uwagę różne warunki ekonomiczne i wrażliwość cenową. Strategia ta uwzględnia fakt, że klienci w różnych regionach mają różne poziomy siły nabywczej i oczekiwania dotyczące cen oprogramowania.

Czynniki takie jak lokalna siła gospodarcza, kursy wymiany walut i regionalna konkurencja powinny wpływać na sposób ustalania cen na różnych rynkach. Przykładowo, ceny mogą być wyższe na rynkach rozwiniętych z wyższymi kosztami życia i niższe na rynkach wschodzących, aby odzwierciedlić lokalną siłę nabywczą.

Celem jest uczynienie oprogramowania dostępnym i konkurencyjnym cenowo na każdym rynku, przy jednoczesnym zapewnieniu, że firma utrzyma zdrowe marże zysku. Skuteczna lokalizacja cen wymaga dokładnych badań rynku i może wymagać konsultacji z lokalnymi ekspertami w celu zrozumienia niuansów każdego rynku.

10. Tworzenie prognoz przychodów

Tworzenie dokładnych prognoz przychodów jest kluczowym aspektem skutecznej strategii cenowej. Proces ten obejmuje oszacowanie przyszłych przychodów, jakie wygeneruje oprogramowanie, w oparciu o obecną strategię cenową i oczekiwaną liczbę klientów w różnych punktach cenowych.

Prognozowanie przychodów pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących alokacji zasobów, ekspansji rynkowej i planowania strategicznego. Obejmuje ona analizę danych sprzedażowych z przeszłości, trendów rynkowych i zachowań zakupowych klientów, aby przewidzieć, w jaki sposób czynniki te wpłyną na przyszłą sprzedaż. Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę potencjalne zmiany rynkowe, takie jak wejście na rynek nowych konkurentów lub zmiany preferencji klientów, które mogą mieć wpływ na przychody.

Regularne aktualizacje tych prognoz są niezbędne, aby odzwierciedlić najnowsze warunki rynkowe i wewnętrzne zmiany biznesowe, zapewniając, że firma pozostaje elastyczna i reaguje na dynamikę rynku.

11. Regularny przegląd i dostosowywanie cen

W szczególności sektor technologiczny podlega szybkim zmianom pod względem innowacji, konkurencji i oczekiwań klientów. W związku z tym to, co działało wczoraj, może nie być skuteczne dzisiaj. Regularne sprawdzanie cen pozwala proaktywnie reagować na te zmiany. Może to obejmować dostosowywanie cen w odpowiedzi na nowe funkcje lub aktualizacje, dostosowywanie się do zmian w konkurencyjnym krajobrazie lub reagowanie na zmiany popytu i gotowości klientów do zapłaty.

Elastyczna strategia cenowa umożliwia wykorzystanie nowych możliwości i ograniczenie ryzyka związanego ze zmianami rynkowymi. Ważne jest jednak, aby wdrażać te zmiany w sposób przemyślany, aby uniknąć dezorientacji lub alienacji klientów. Jasne informowanie o powodach zmian cen może pomóc w utrzymaniu zaufania i lojalności klientów.

Outsourcing Low Code and No Code Development Complete Guide

Outsourcing niskokodowego i bezkodowego rozwoju: Kompletny przewodnik

W branży IT tworzenie aplikacji jest najczęściej zlecaną na zewnątrz usługą. O technologii 60% firm decyduje się powierzyć rozwój swoich...
Michał
Czytaj więcej

Ceny produktów powinny być zlokalizowane

Lokalizacja cen produktów to strategiczne podejście, które uwzględnia zróżnicowane warunki ekonomiczne, niuanse kulturowe i siłę nabywczą w różnych regionach geograficznych. Dostosowując ceny do lokalnych rynków, można zwiększyć atrakcyjność produktu w różnych regionach, zapewniając jego konkurencyjną cenę i dostępność. Lokalizacja cen nie tylko zwiększa penetrację rynku, ale także buduje lojalność wobec marki, ponieważ klienci czują, że produkt jest specjalnie dostosowany do ich rynku.

FAQ

 • Jak wyceniać oprogramowanie jako usługę (SaaS)?

Ustalaj ceny w oparciu o wartość dla klienta, korzystając z wielopoziomowego modelu subskrypcji, który zaspokaja różne potrzeby użytkowników i skaluje się wraz z dostępem do funkcji lub poziomami użytkowania.

 • Jak wycenić oprogramowanie dla przedsiębiorstw?

Cena powinna odzwierciedlać skalowalność, zaawansowane funkcje i wsparcie wymagane przez duże organizacje, często obejmując niestandardowe ceny w zależności od wielkości i potrzeb przedsiębiorstwa.

 • Jak wycenić oprogramowanie white-label?

Ustal ceny w oparciu o oferowany poziom dostosowania i elastyczności marki, wraz z podstawową stawką za podstawowy produkt i dodatkowymi opłatami za określone funkcje niestandardowe.

 • Jak wycenić oprogramowanie subskrypcyjne?

Przyjęcie powtarzającego się modelu cenowego, podzielonego na różne poziomy w oparciu o funkcje, liczbę użytkowników i poziom świadczonych usług, zapewniając, że jest on zgodny z bieżącą wartością dostarczaną użytkownikowi.

 • Jak wycenić licencjonowane oprogramowanie?

Ustal jednorazową opłatę w oparciu o funkcje oprogramowania, zakres użytkowania i standardy rynkowe, biorąc pod uwagę długoterminową wartość i potencjalne aktualizacje lub wsparcie zawarte w licencji.

Offshore Software Developers

Maksymalizacja potencjału technologicznego dzięki specjalistycznym programistom offshore

Rozwój oprogramowania offshore stał się celem dla firm poszukujących wykwalifikowanych talentów i kontrolujących wydatki na swoje projekty programistyczne. Wraz z...
Michał
Czytaj więcej

Znajdź czas w swoim kalendarzu i umów się na spotkanie online.

Umów się na spotkanie