Rozwój oprogramowania offshore stał się celem dla firm poszukujących wykwalifikowanych talentów i kontrolujących wydatki na swoje projekty programistyczne. Wraz z rozwojem globalnego rynku technologicznego, coraz więcej firm skłania się ku tworzeniu oprogramowania offshore, aby skutecznie realizować swoje cele.

Bez względu na branżę, rozwój oprogramowania offshore oferuje silną opcję dla firm, które chcą wkroczyć na arenę cyfrową. Obejmuje różne obszary, takie jak utrzymanie oprogramowania, tworzenie aplikacji mobilnych, projektowanie stron internetowych i wiele innych, zmniejszając potrzebę posiadania własnego zespołu IT i zapewniając wysoką jakość realizacji projektów na czas.

Globalny rynek usług zarządzanych osiągnął wartość 161 miliardów dolarów w 2021 roku i przewiduje się, że przekroczy 300 miliardów dolarów.
$300
mld USD do 2027 r., co podkreśla rosnące zapotrzebowanie na rozwój oprogramowania offshore w nadchodzącej przyszłości.

Ultimate Guide Software Development in the Modern Era

Kompleksowy Przewodnik: Rozwój oprogramowania we współczesnej erze

Rozpoczynając tworzenie oprogramowania, niezliczone kwestie, o których należy pamiętać, mogą być zniechęcające. Dążąc do usprawnienia operacji biznesowych lub tworzenia nowych...
Michał
Czytaj więcej

Dlaczego warto zatrudniać programistów offshore?

Zaangażowanie zespołu programistów offshore jest kluczową częścią strategii biznesowej wielu firm. Jeśli badasz ten model współpracy, przyjrzyjmy się bliżej kluczowym zaletom, jakie mogą zaoferować deweloperzy offshore.

1. Szybszy czas wprowadzenia na rynek

Angażując dedykowany zespół programistów, można zapewnić nie tylko terminową realizację projektu, ale także przyspieszyć uruchomienie oprogramowania, potencjalnie przekraczając zaplanowane ramy czasowe. Co więcej, wykorzystanie zespołu offshore wprowadza świeże spojrzenie i metodologie, które wzbogacają procesy biznesowe i wspierają innowacje w całym cyklu życia oprogramowania.

Zespoły programistów offshore zapewniają również wstępnie przygotowanych specjalistów, co pomaga zminimalizować czas wdrożenia. Ci doświadczeni programiści mogą łatwo dostosować się do konkretnych wymagań projektu, płynnie zintegrować i szybko rozpocząć pracę.

2. Pula wielkich talentów

Rozwój oprogramowania offshore poszerza horyzonty poszukiwania talentów, umożliwiając dostęp do zróżnicowanej puli wykwalifikowanych specjalistów. W przeciwieństwie do zatrudniania lokalnego, które może być ograniczone przez ograniczenia regionalne, przejście na offshore oferuje globalny zakres ekspertów.

Ta szersza selekcja talentów nie tylko wypełnia luki w określonych umiejętnościach technicznych, ale także ułatwia stworzenie niestandardowego zespołu idealnie dopasowanego do wymagań projektu. Ten rozszerzony dostęp umożliwia firmom korzystanie z różnych doświadczeń i wiedzy specjalistycznej, zapewniając najwyższą jakość i większy sukces projektu.

3. Niszowe i najnowsze umiejętności technologiczne

Poszukiwanie ekspertów ze specjalistycznymi umiejętnościami lub wiedzą w zakresie nowych technologii może być trudne lokalnie. Wyzwanie to staje się jeszcze trudniejsze, gdy potrzebujesz doświadczonych profesjonalistów lub zespołu o różnych specjalizacjach. Wybór dewelopera offshore może być mądrym posunięciem, zwłaszcza gdy potrzebujesz tylko określonych umiejętności od czasu do czasu, oszczędzając czas i zasoby w tym procesie.

Firmy zajmujące się oprogramowaniem offshore często koncentrują się na najnowszych technologiach, co daje im przewagę nad zespołami wewnętrznymi. Podczas gdy lokalne zatrudnienie może zapewnić jedną wykwalifikowaną osobę, budowanie zróżnicowanego zespołu z wieloma umiejętnościami technicznymi jest trudne. Przejście na offshore umożliwia dostęp do szerszego zakresu wiedzy specjalistycznej, umożliwiając bardziej kompleksową i wyspecjalizowaną konfigurację zespołu.

4. Zmniejszone koszty ogólne

Utrzymanie wewnętrznego zespołu IT może być zarówno trudne, jak i kosztowne, zwłaszcza gdy brakuje spójnego doświadczenia. Zaangażowanie zagranicznej firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania eliminuje potrzebę inwestowania w infrastrukturę IT lub ciągłego zatrudniania i szkolenia. Takie przekierowanie zasobów pozwala firmie skupić się na bardziej palących priorytetach, optymalizując ich alokację w celu zwiększenia wydajności.

Programiści offshore oferują również najwyższej jakości usługi po niższych stawkach godzinowych ze względu na różne koszty pracy w różnych krajach. Wybierając odpowiedni zespół offshore, firmy mogą osiągnąć wysoką jakość pracy nawet przy ograniczonych budżetach, przekierowując zaoszczędzone środki na maksymalizację ogólnych korzyści biznesowych.

5. Zmniejszenie zobowiązań i zwiększenie wydajności pracy

Inwestowanie czasu i zasobów w zatrudnianie pracowników może stwarzać ryzyko niedopasowania i późniejszego marnotrawstwa zasobów dla każdej firmy. Deweloperzy offshore oferują rozwiązanie, ograniczając to ryzyko i zmniejszając zobowiązania. Przy mniejszej liczbie obowiązków, przekierowane zasoby z głównego zespołu umożliwiają skupienie się na bardziej krytycznych projektach, łagodząc obawy o niedopasowanie lub niewygodne zatrudnienie.

Dodatkowo, współpraca z deweloperami offshore często opiera się na modelu time & material, co sprzyja zwiększeniu produktywności. Model ten, obejmujący płatności godzinowe i spójne raportowanie, przyczynia się do zwiększenia wydajności pracy i ogólnej produktywności. Wykorzystując to podejście, firmy mogą usprawnić operacje, zminimalizować ryzyko i zoptymalizować alokację zasobów w celu uzyskania lepszych wyników projektu.

6. Większa elastyczność: Skalowanie zespołu na żądanie

W biznesie zachowanie elastyczności jest kluczem do prosperowania wśród zmieniającej się dynamiki rynku. Zespoły programistów offshore wyróżniają się w zapewnianiu tej elastyczności poprzez szybkie dostosowywanie wielkości zespołu, sprowadzanie wyspecjalizowanych ekspertów i szybkie rozpoczynanie zadań. Ta elastyczność okazuje się nieoceniona, umożliwiając firmom szybkie dostosowanie się do zmieniających się wymagań bez zakłócania bieżącej pracy.

Projekty rozwojowe mogą być niepewne pod względem czasu i potrzebnych zasobów. Firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania offshore upraszczają tę niepewność, ułatwiając skalowanie liczby programistów. Ta szybka skalowalność przyspiesza realizację projektów, dzięki czemu firmy mogą skuteczniej radzić sobie z nieprzewidywalnością harmonogramów i wymagań dotyczących zasobów, zyskując przewagę na konkurencyjnych rynkach.

7. Czas skupić się na podstawowej działalności

Współpraca z zagranicznymi programistami oferuje znaczną przewagę, szczególnie dla firm spoza branży IT lub zorientowanych na produkt. Pozwala to firmom skierować swoją energię na podstawową wiedzę specjalistyczną i ekspansję biznesową. Ta współpraca tworzy symbiotyczną relację, w której każda ze stron koncentruje się na tym, co robi najlepiej, odblokowując możliwości realizacji ważnych zadań i znaczącego postępu.

Offshoring Software Development

Kompletny przewodnik po tworzeniu oprogramowania offshore

Firmy z branży IT nieustannie poszukują innowacyjnych rozwiązań, aby pozostać konkurencyjnymi. Jedną ze strategii zyskujących ogromną popularność jest rozwój oprogramowania...
Michał
Czytaj więcej

Najlepsze praktyki współpracy z programistami offshore

Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać, aby osiągnąć optymalne wyniki podczas zatrudniania zagranicznych programistów.

1. Zdefiniowanie wizji strategicznej

Efektywna współpraca z zespołami offshore opiera się na komunikowaniu szerszej wizji projektu. Samo przydzielanie zadań bez kontekstu może prowadzić do braku zaangażowania i spadku wydajności. Inżynierowie offshore IT potrzebują jasnego zrozumienia celów projektu, w tym zakresu prac (SoW), kamieni milowych, priorytetów, oczekiwanych wyników i harmonogramów, niezależnie od etapu projektu.

Dostarczanie szczegółów wersji i planowanie sprintów pomaga zespołom offshore w zrozumieniu nadchodzących zadań. Dobrze zdefiniowana wizja produktu nie tylko zapewnia bezpieczeństwo pracy w zespole wewnętrznym, ale także daje im jasne wyobrażenie o wyglądzie produktu końcowego, sprzyjając lepszej pracy zespołowej i świadomemu podejmowaniu decyzji.

2. Ustalenie jasnej mapy drogowej produktu

Osiągnięcie sukcesu w rozwoju offshore wymaga podzielenia projektu na możliwe do zarządzania ramy czasowe. Mapa drogowa rozwoju produktu daje ogólny obraz, dostosowując cele do produktu końcowego. Korzystanie z krótszych faz lub sprintów z określonymi priorytetami i harmonogramami pomaga śledzić postępy i pozostać w synchronizacji z mapą drogową.

Ten ustrukturyzowany plan wzmacnia pozycję zespołów offshore, oferując jasny kierunek i możliwość adaptacji. Prosta mapa drogowa, w połączeniu z dobrze zaplanowanymi sprintami, jest kluczem do efektywnego zarządzania zdalnymi zespołami i tworzenia środowiska pracy sprzyjającego produktywności

3. Opracowanie właściwej strategii komunikacji dla zespołu offshore

Skuteczna komunikacja jest niezbędna podczas pracy z zespołem offshore. Regularne łączenie lidera zespołu onshore ze wszystkimi deweloperami offshore pomaga we wczesnym wykrywaniu problemów. Budowanie relacji poprzez interakcje społeczne wzmacnia relacje, sprzyjając lepszej pracy zespołowej i rozwiązywaniu problemów.

Przed nawiązaniem współpracy z zespołem offshore, kluczowe jest sprawdzenie umiejętności komunikacyjnych jego deweloperów. Ustalenie narzędzi komunikacji, czasu reakcji i sposobu pozostawania w kontakcie usprawnia pracę i zapewnia płynną współpracę. Korzystanie z popularnych narzędzi komunikacyjnych, takich jak Google Meet, Zoom, Whatsapp, Skype, Slack, Jira i Trello, usprawnia zdalne interakcje. Uproszczenie komunikacji pomaga przezwyciężyć bariery językowe i szanuje różnice kulturowe, zmniejszając potencjalne konflikty.

4. Stosowanie zwinnego podejścia

Wdrożenie zwinnego podejścia do tworzenia oprogramowania jest bardzo korzystne, szczególnie w przypadku projektów offshore. Metody zwinne kładą nacisk na elastyczność, pracę zespołową i postępy krok po kroku, co dobrze pasuje do udanej pracy offshore. Podstawowe wartości manifestu agile przedkładają ludzi, praktyczne oprogramowanie, współpracę i zdolność adaptacji nad ścisłe procesy.

Metodologia Agile okazuje się skuteczna w zarządzaniu zespołami offshore poprzez wspieranie przejrzystości i zdolności adaptacyjnych. Koncentrując się na jakości i wydajności, integracja praktyk Agile z systemami zarządzania zespołem zwiększa ogólną produktywność. Ustalanie priorytetów zadań w oparciu o wartość biznesową i potrzeby klienta staje się łatwiejsze w zarządzaniu dzięki Agile, szczególnie w przypadku zespołów offshore zajmujących się różnicami stref czasowych i ograniczoną komunikacją.

5. Praca z nakładającym się harmonogramem pracy

Podczas pracy z zespołami offshore w różnych strefach czasowych komunikacja może być trudna. Aby to ułatwić, kluczowe jest posiadanie pokrywających się godzin pracy. W ten sposób zawsze będziesz mieć dostęp do wsparcia podczas dnia pracy i możesz zapobiec potencjalnym opóźnieniom.

Wyrównanie godzin pracy w różnych strefach czasowych pomaga we wspólnym rozwiązywaniu ważnych kwestii w czasie rzeczywistym. Na przykład, jeśli Twój zespół offshore jest kilka godzin do przodu, możesz poprosić go o rozpoczęcie pracy nieco wcześniej w niektóre dni, aby ułatwić współpracę. To proste dostosowanie pozwala na płynniejszą komunikację i aktywną pracę zespołową, zmniejszając wyzwania związane z pracą w znacznych różnicach stref czasowych w celu uzyskania lepszych wyników rozwoju.

6. Skuteczne wdrażanie i transfer wiedzy

Pomoc członkom zespołu offshore w zapoznaniu się z nowymi technologiami i specyfiką projektu ma kluczowe znaczenie. Skupiając się na onboardingu i transferze wiedzy, upewniasz się, że rozumieją cele projektu, styl pracy Twojej firmy oraz stosowane narzędzia i metody. Szkolenie to obejmuje naukę praktyk związanych z oprogramowaniem i narzędziami technologicznymi firmy oraz udostępnianie odpowiednich zasobów.

Skuteczny onboarding i transfer wiedzy umożliwiają członkom zespołu offshore szybką adaptację i produktywność. Takie podejście zmniejsza zamieszanie, opóźnienia i błędy spowodowane nieznajomością potrzeb lub procesów projektowych. Priorytetyzacja tych kroków zapewnia lepszą pracę zespołową i pomyślną realizację projektu.

7. Unikaj stawiania przytłaczających wymagań

Ustalając cele i terminy, należy wziąć pod uwagę, jak trudne jest zadanie, czy termin jest osiągalny i czy zespół poradzi sobie z projektem. Znalezienie równowagi między ambitnymi zadaniami a realistycznymi oczekiwaniami jest kluczem do utrzymania produktywnego środowiska pracy, w którym zespoły mogą osiągać dobre wyniki bez nadmiernego stresu. Takie podejście pomaga w osiąganiu lepszych wyników przy jednoczesnym zachowaniu zdrowej atmosfery pracy.

Rozszerzenie zespołu IT o talenty offshore

Offshore staff augmentation, strategia polegająca na zatrudnianiu pracowników zdalnych lub zespołów z zagranicy, jest kluczowym podejściem do wspierania i wzmacniania zespołu wewnętrznego. Metoda ta zasadniczo zleca określone zadania lub role związane z tworzeniem oprogramowania osobom lub zespołom w lokalizacjach offshore, które integrują się z operacjami klienta, współpracując przy różnych projektach i obowiązkach.

Istnieją trzy podstawowe modele:

1. Rozszerzony model zespołu

Idealny do krótkoterminowych projektów i wypełniania luk w wiedzy specjalistycznej. Firmy dodają wyspecjalizowanych zdalnych specjalistów technicznych do swojego podstawowego zespołu. Jasna komunikacja na temat wymaganych umiejętności i celów projektu ma kluczowe znaczenie dla płynnej integracji. Model ten oferuje szybką skalowalność i elastyczność.

2. Model zespołu zarządzanego

Nadaje się do współpracy długoterminowej, zazwyczaj trwającej ponad rok. Model ten polega na przydzielaniu części projektu niezależnym, zdalnym specjalistom. Podczas gdy zarządzanie techniczne spoczywa przede wszystkim na partnerze, skuteczna komunikacja zapewnia dostosowanie projektu, dzięki czemu nadaje się do rozszerzonych projektów.

3. Model rozwoju niestandardowych rozwiązań

Używany do konkretnych wyzwań biznesowych z ustalonymi terminami. Firmy opisują problem, a dostawca usług outsourcingowych zbiera zespół, który od podstaw tworzy rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Podejście to obejmuje cały proces rozwoju, zapewniając rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb biznesowych.

Zatrudnienie pracowników pozwala na dostęp do najwyższej klasy umiejętności, wypełniając luki w wiedzy specjalistycznej. Specjaliści offshore płynnie współpracują z zespołami wewnętrznymi, dążąc do produktywnych i skutecznych wyników.

Software Development KPI

Software Development KPIs: A Comprehensive Guide to Measuring Success

What Are Software Development KPIs?  In the world of software development, Key Performance Indicators (KPIs) play a critical role in...
Michał
Czytaj więcej

Studia przypadków: Udane projekty rozwoju offshore

Aby pomóc Ci lepiej zrozumieć, w jaki sposób włączanie projektów rozwoju oprogramowania offshore może prowadzić do sukcesu, oto kilka przykładów.

Globalna ekspansja oprogramowania IBM

Na początku XXI wieku IBM, globalny lider technologiczny, rozszerzył swój rozwój oprogramowania za granicą. Zdali sobie sprawę, że ten ruch może obniżyć koszty i uzyskać dostęp do wykwalifikowanych talentów za granicą. Otwierając centra w Indiach i innych krajach, IBM zdołał obniżyć wydatki i przyspieszyć realizację projektów. Korzystanie z talentów z całego świata pomogło IBM rozszerzyć możliwości oprogramowania przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakości.

Strategia skalowalności WhatsApp

WhatsApp, obsługujący miliardy użytkowników, musiał szybko rozbudować swoją infrastrukturę. Aby sobie z tym poradzić, zlecili zadania na zewnątrz. Współpracując z zewnętrznymi firmami w celu zarządzania serwerami i kodem, WhatsApp skupił się na poprawie komfortu użytkowania. To posunięcie pozwoliło im na łatwe skalowanie bez zakłócania usługi, zapewniając użytkownikom płynne działanie.

Podejście Oracle Agile Offshore

Oracle, globalny dostawca technologii, przyjął metody zwinne w celu szybszego wydawania produktów i większej satysfakcji klientów. Ich przejście na zwinne metody offshore oznaczało szybsze cykle rozwoju i szybsze funkcje. Lepsza współpraca między zespołami lokalnymi i zagranicznymi pomogła Oracle tworzyć produkty i usługi, które stawiają klientów na pierwszym miejscu.

Globalny model rozwoju Cisco

Cisco Systems, gigant w dziedzinie technologii sieciowych, rozmieścił swoje centra rozwoju na całym świecie, aby uzyskać dostęp do różnych umiejętności i rynków przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Wykorzystywały one różnice stref czasowych, umożliwiając działanie 24/7. Dzięki efektywnej współpracy globalne zespoły zwiększyły innowacyjność i wiodącą pozycję na rynku.

Czym jest rozwój oprogramowania offshore?

Rozwój oprogramowania offshore odnosi się do strategii biznesowej, w ramach której firmy angażują programistów lub zespoły z różnych krajów do obsługi swoich projektów programistycznych. Wiąże się to z zatrudnianiem pojedynczych niezależnych programistów lub całych zespołów za pośrednictwem zagranicznych firm programistycznych.

Zespoły te, składające się z wykwalifikowanych inżynierów, zasadniczo działają jako rozszerzenie działalności klienta. Takie podejście pozwala na szybką ekspansję bez konieczności zatrudniania i szkolenia nowych pracowników.

Zasadniczo wiąże się to z wykorzystaniem zespołów w różnych krajach do tworzenia dostosowanych rozwiązań programowych dla kraju macierzystego, obejmujących usługi takie jak kodowanie, testowanie, rozwój SaaS i zarządzanie projektami w celu spełnienia określonych wymagań biznesowych.

Podejście Future Code do rozwoju oprogramowania offshore

FutureCode oferuje więcej niż tylko narzędzia; zapewniamy niezbędne wsparcie technologiczne w rozwoju oprogramowania offshore. Jako partner biznesowy możemy pomóc w tworzeniu aplikacji internetowych, mobilnych lub stacjonarnych dostosowanych do celów klienta.

Współpraca z FutureCode może przynieść wiele korzyści. Obejmują one dostosowany do potrzeb rozwój oprogramowania poprzez szczegółową analizę biznesową, dostęp do wykwalifikowanych specjalistów, oszczędność kosztów dzięki uniknięciu długich procesów rekrutacyjnych oraz bieżące utrzymanie oprogramowania i wsparcie na wszystkich etapach projektu.

Nasze podejście obejmuje analizę procesów biznesowych, opracowywanie rozwiązań opartych na chmurze, programowanie w różnych technologiach, certyfikowane testowanie oprogramowania i spójne wsparcie w całym cyklu życia projektu.

Nasza metoda podkreśla zaangażowanie FutureCode w dostarczanie niestandardowych, najwyższej klasy rozwiązań programowych dostosowanych do konkretnych wymagań biznesowych.

Cykl życia oprogramowania (SDLC): Fazy, modele i korzyści

Rozwój oprogramowania, to złożony proces wymagający precyzji i wydajności, który może być usprawniony dzięki ustrukturyzowanemu podejściu znanemu jako cykl życia...
Michał
Czytaj więcej

Znajdź czas w swoim kalendarzu i umów się na spotkanie online.

Umów się na spotkanie