Modernizacja starszych rozwiązań to nie tylko trend; to strategiczna reguła dla organizacji, które chcą pozostać konkurencyjne w szybko zmieniającym się cyfrowym krajobrazie. Według badań, ponad 50% firm zgadza się, że modernizacja starszych aplikacji zwiększyła bezpieczeństwo i poprawiła wydajność w 2023 roku. Dziś zagłębimy się się w najnowsze trendy i strategie modernizacji starszych aplikacji i podamy spostrzeżenia oraz wskazówki dla firm zmagających się z przestarzałymi systemami.

Migracja do chmury: brama do wydajności

Migracja starszych aplikacji do chmury to coś więcej niż tylko zmiana logistyczna; to proces transformacji, który wykładniczo zwiększa wydajność i skalowalność. Według
badań organizacje korzystające z usług w chmurze od ponad czterech lat odnotowały wzrost przychodów z nowych produktów o około 34%, przewyższając ogólny średni wzrost o 31%.

Platformy w chmurze, dzięki swojej solidnej infrastrukturze, pozwalają aplikacjom obsługiwać zwiększony ruch i obciążenie danymi bez konieczności fizycznej modernizacji sprzętu. Ta skalowalność jest niezbędna dla firm, które doświadczają zmiennych wymagań i zapewniają im możliwość łatwego skalowania w górę lub w dół w odpowiedzi na dynamikę rynku.

Globalne wdrożenie i korzyści operacyjne

Kolejną istotną zaletą migracji do chmury jest możliwość wykorzystania globalnego zasięgu platform chmurowych. Firmy mogą wdrażać swoje aplikacje w wielu regionach, zmniejszać opóźnienia i poprawiać wrażenia użytkowników na całym świecie. Ta możliwość wdrażania na całym świecie gwarantuje, że dane i aplikacje są zawsze blisko użytkowników końcowych, zwiększając w ten sposób szybkość i wydajność.

Redukcja kosztów i wydajność konserwacji

Aspekt finansowy migracji do chmury jest nie do przecenienia. Przechodząc na platformy chmurowe, firmy mogą znacznie zmniejszyć wydatki związane z utrzymaniem fizycznego sprzętu. Obejmuje to koszty związane z utrzymaniem, modernizacją i zużyciem energii. Co więcej, dostawcy usług w chmurze oferują elastyczne modele cenowe, pozwalając firmom płacić tylko za wykorzystywane zasoby, co może prowadzić do znacznych oszczędności.

Ultimate Guide Software Development in the Modern Era

Kompleksowy Przewodnik: Rozwój oprogramowania we współczesnej erze

Rozpoczynając tworzenie oprogramowania, niezliczone kwestie, o których należy pamiętać, mogą być zniechęcające. Dążąc do usprawnienia operacji biznesowych lub tworzenia nowych...
Michał
Czytaj więcej

Wykorzystanie usług w chmurze: więcej niż migracja

Droga do modernizacji chmury nie kończy się na migracji. Integracja z usługami w chmurze świadczonymi przez platformy takie jak Azure i AWS otwiera nowe możliwości. Platformy te oferują szeroki wachlarz usług, od możliwości uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji po zaawansowane protokoły bezpieczeństwa i narzędzia do analizy danych. Na przykład usługi AI i uczenia maszynowego platformy Azure umożliwiają firmom wdrażanie inteligentnych funkcji w ich aplikacjach, takich jak analiza predykcyjna i zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Gotowe rozwiązania i personalizacja

Zarówno Azure, jak i AWS oferują pakiet gotowych rozwiązań, które zaspokajają różne potrzeby biznesowe. Obejmują one zarówno usługi IoT dla podłączonych urządzeń, jak i usługi blockchain dla bezpiecznych transakcji. Piękno tych usług polega na ich możliwościach dostosowywania; firmy mogą dostosować te narzędzia do swoich specyficznych wymagań, zwiększając w ten sposób funkcjonalność i wygodę użytkowania swoich starszych aplikacji.

Wdrożenie interfejsów API: odblokowanie starszej wartości

Starsze systemy są często postrzegane jako przestarzałe, ale mają ogromną wartość ze względu na ich ustalone funkcje i niezawodność na przestrzeni lat. Zamknięcie tych systemów w nowoczesnej strukturze i wdrożenie interfejsów API (Application Programming Interfaces) jest strategicznym podejściem do wykorzystania tej ukrytej wartości. Interfejsy API działają jak pomosty, umożliwiając nowym, nowoczesnym aplikacjom płynną interakcję z funkcjami starszego systemu.

Rozbijanie silosów i zwiększanie integracji

Jednym ze znaczących wyzwań związanych ze starszymi systemami jest ich tendencja do działania w silosach, co utrudnia integrację z innymi systemami lub nowszymi technologiami. Wdrażając interfejsy API, firmy mogą pokonać te bariery, umożliwiając bardziej połączone i zwinne środowisko IT. Interfejsy API ułatwiają komunikację między starszym systemem a innymi aplikacjami, niezależnie od tego, czy są to narzędzia wewnętrzne, czy usługi innych firm. To wzajemne powiązanie ma kluczowe znaczenie dla firm, które chcą przyjąć bardziej holistyczne i zintegrowane podejście do swojej infrastruktury IT.

Zabezpieczenie na przyszłość i elastyczność

Podejście oparte na API zabezpiecza również starsze systemy na przyszłość. W miarę pojawiania się nowych technologii warstwa API może być aktualizowana lub rozszerzana w celu uwzględnienia tych zmian, zapewniając, że starszy system pozostanie odpowiedni i funkcjonalny. Ta elastyczność jest niezbędna w szybko zmieniającym się cyfrowym krajobrazie, w którym zdolność adaptacji jest kluczem do utrzymania konkurencyjności.

B2B custom software

Tworzenie spersonalizowanego oprogramowania B2B – efektywność i innowacja w biznesie

Firmy często napotykają specyficzne wyzwania, które wymagają dostosowanych rozwiązań. Tworzenie spersonalizowanego oprogramowania B2B na zamówienie może pomóc w rozwiązaniu tych...
Michał
Czytaj więcej

Integracja z narzędziami 

Integracja starszych systemów z zaawansowanymi platformami do analizy danych, takimi jak Snowflake, Palantir lub Google BigQuery, może być przełomem dla firm tonących w danych. Platformy te oferują szereg funkcji do przekształcania surowych danych w przydatne informacje.

Przekraczanie tradycyjnych metod przetwarzania danych

Proces integracji obejmuje przenoszenie danych ze starszych systemów do tych zaawansowanych platform. Pozwala to firmom przezwyciężyć ograniczenia starszych systemów w przetwarzaniu i analizowaniu dużych ilości danych. Dzięki narzędziom takim jak Snowflake i BigQuery przetwarzanie danych staje się szybsze i bardziej wydajne oraz obsługuje złożone pytania i analizy z niespotykaną dotąd szybkością.

Uwolnienie mocy wizualizacji i analityki

Platformy te zapewniają zaawansowane narzędzia do wizualizacji i analizy danych, umożliwiając firmom zrozumienie ich danych w sposób, który wcześniej nie był możliwy. Przykładowo Snowflake oferuje funkcje analizy w czasie rzeczywistym, umożliwiając firmom uzyskanie natychmiastowego wglądu w ich działalność. Zdolność ta ma kluczowe znaczenie dla szybkiego podejmowania świadomych decyzji w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji i nowoczesne integracje SaaS

Pojawienie się platform integracyjnych, takich jak Make (dawniej Integromat) i Zapier, znacznie uprościło proces łączenia starszych systemów z nowoczesnymi aplikacjami SaaS. Integracja ta stanowi znaczący krok w kierunku cyfrowej transformacji, czyniąc starsze systemy bardziej elastycznymi i zdolnymi do adaptacji.

Integracja ze sztuczną inteligencją i nowoczesnymi technologiami

Korzystając z tych platform, firmy mogą zintegrować swoje starsze systemy z zaawansowanymi technologiami, w tym chatbotami AI i narzędziami uczenia maszynowego. Na przykład integracja z niestandardowymi GPT OpenAI może wprowadzić funkcje inteligentnej konwersacji do starszych systemów. To ulepszenie może znacznie poprawić interakcję użytkownika, czyniąc te systemy bardziej intuicyjnymi i przyjaznymi dla użytkownika.

Usprawnienie operacji i poprawa doświadczenia użytkownika

Integracja starszych systemów z nowoczesnymi aplikacjami SaaS usprawnia operacje i rozbija silosy danych. Umożliwia płynny przepływ danych między różnymi aplikacjami, zwiększając wydajność i ograniczając pracę ręczną. Łączność ta nie tylko usprawnia procesy wewnętrzne, ale także podnosi jakość obsługi klienta, zapewniając bardziej responsywne i spersonalizowane usługi.

Wycofanie aplikacji i zbudowanie od podstaw: odważny ruch

Czasami najbardziej opłacalną opcją radzenia sobie ze starszym systemem jest jego całkowite wycofanie i rozpoczęcie od nowa. Ta odważna strategia obejmuje wycofanie starej aplikacji i zbudowanie nowej od podstaw, a decyzja ta powinna być oparta na jasnym zrozumieniu zmieniających się celów biznesowych i potrzeb klientów.

Zrozumienie potrzeby rozpoczęcia od nowa

Podejście to wymaga dogłębnego zbadania potrzeb i oczekiwań klientów, które często znacznie różnią się od tych z czasów, gdy starszy system był tworzony. Nowa aplikacja powinna być zaprojektowana z myślą o tych współczesnych potrzebach, zapewniając, że jest bardziej dostosowana do aktualnych wymagań rynku.

Tworzenie z wykorzystaniem technologii przyszłości

Podczas tworzenia nowej aplikacji wskazane jest przyjęcie nowoczesnych architektur, takich jak mikrousługi. Takie podejście pozwala na tworzenie bardziej elastycznych, skalowalnych i łatwych w utrzymaniu systemów. Architektura mikrousług umożliwia firmom opracowywanie i wdrażanie poszczególnych komponentów niezależnie, dzięki czemu system jest bardziej odporny i łatwiejszy do aktualizacji.

Zapewnienie płynnego przejścia i komunikacji

Zamknięcie starszego systemu i przejście na nową aplikację to złożony proces, który wymaga starannego planowania i jasnej komunikacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, zwłaszcza klientami. Ważne jest, aby płynnie zarządzać tym przejściem, aby zminimalizować zakłócenia i zapewnić przyjęcie nowego systemu przez użytkowników. Jasna komunikacja na temat korzyści płynących z nowego systemu i tego, w jaki sposób lepiej zaspokoi on potrzeby użytkowników, ma kluczowe znaczenie dla udanej transformacji.

Dodatkowe kwestie dotyczące modernizacji starszych aplikacji

Czy warto przepisywać starsze aplikacje?

Zastanawiając się, czy przepisać starszą aplikację, należy dokładnie rozważyć koszty i korzyści. Przepisanie starej aplikacji od podstaw może być procesem wymagającym dużych zasobów, często wymagającym znacznych inwestycji pod względem czasu i finansów.

Co więcej, całkowite przepisanie może niekoniecznie odpowiadać bieżącym potrzebom biznesowym, które mogły znacznie ewoluować od czasu opracowania oryginalnej aplikacji. Dlatego też kluczowe znaczenie ma ocena, czy potencjalne korzyści z przepisania uzasadniają wymaganą znaczną inwestycję.

Czy warto refaktoryzować starszą aplikację?

Refaktoryzacja starszej aplikacji stanowi kolejny zestaw wyzwań. Chociaż refaktoryzacja może wydawać się opłacalnym sposobem na ulepszenie istniejącej aplikacji, często wiąże się ona ze znacznymi wydatkami, szczególnie jeśli aplikacja jest zbudowana w oparciu o przestarzałe języki programowania lub frameworki. Koszty zatrudnienia programistów posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie tych starszych technologii mogą być wysokie.

Ponadto, nawet po refaktoryzacji, aplikacja może nadal być klasyfikowana jako “starsza” ze względu na jej architekturę i wykorzystywane technologie. Oznacza to, że chociaż można osiągnąć pewne ulepszenia, aplikacja może nadal pozostawać w tyle pod względem wykorzystania nowoczesnych technologii. W związku z tym wartość uzyskana z refaktoryzacji musi zostać krytycznie oceniona w odniesieniu do inwestycji i długoterminowych celów strategicznych organizacji.

Znajdź czas w swoim kalendarzu i umów się na spotkanie online.

Umów się na spotkanie