Bezpieczeństwo aplikacji internetowych wymaga coraz więcej pracy. Są one bowiem podatne na ataki hakerów i zagrożenia sieciowe. Cyberbezpieczeństwo staje się zatem coraz ważniejsze. Czy wiesz, jak skutecznie chronić się przed zagrożeniami? W tym artykule przedstawiamy 7 skutecznych metod, które można wykorzystać do ochrony aplikacji przed niebezpiecznymi atakami i uniknięcia problemów w przyszłości. Należy jednak pamiętać, że jest to tylko kilka wybranych środków ochronnych i należy zasięgnąć porady specjalisty w zakresie indywidualnych środków ochronnych.

 

 

Ataki hakerskie – największe zagrożenie XXI wieku

Ataki hakerskie to działania mające na celu naruszenie bezpieczeństwa systemu informatycznego. Stanowią one realne zagrożenie dla bezpieczeństwa oprogramowania. Mogą włamać się do systemu, przechwycić dane, zniszczyć je lub zablokować do nich dostęp. Ataki hakerskie mogą być przeprowadzane przez osoby fizyczne lub organizacje i mogą mieć na celu zarówno korzyści finansowe, jak i szkody. Nawet w dobie zaawansowanych zabezpieczeń zagrażają one bezpieczeństwu oprogramowania.

Ataki na aplikacje internetowe koncentrują się na manipulowaniu danymi wejściowymi za pośrednictwem formularzy internetowych i danych wejściowych za pomocą interfejsów API. Niestety, oprogramowanie to często zawiera luki, które zagrażają jego bezpieczeństwu. Aplikacje internetowe są częstym celem hakerów i cennym źródłem informacji o osobach i firmach.

Sprawdź szczegóły oferty: Rozwój oprogramowania

 

Bezpieczeństwo aplikacji internetowych – największe zagrożenia

W cyberprzestrzeni istnieje wiele rodzajów zagrożeń, które zagrażają bezpieczeństwu aplikacji internetowych. Mogą one pochodzić od osób fizycznych, firm lub państw. Zagrożenia te mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych, politycznych lub wojskowych.

Do najczęstszych cyberzagrożeń należą ataki:

Phishing, w którym atakujący wysyła wiadomość e-mail lub wiadomość podszywającą się pod legalne źródło, aby nakłonić odbiorcę do ujawnienia poufnych informacji lub kliknięcia złośliwego łącza.

Rodzaj DDoS (Distributed Denial of Service), w którym atakujący zalewa stronę internetową ruchem, aby uniemożliwić legalnym użytkownikom dostęp do niej.

Rodzaj oprogramowania ransomware, w którym atakujący szyfruje pliki ofiary i żąda zapłacenia okupu w celu przywrócenia dostępu.

Zaawansowane trwałe zagrożenia (APT): Jest to atakujący, który ustanawia długoterminową, niewykrytą obecność w sieci ofiary w celu kradzieży poufnych informacji.

Takie ataki mogą mieć katastrofalne skutki dla osób fizycznych, organizacji, a nawet rządów. Mogą one powodować straty finansowe, zakłócać działalność i szkodzić reputacji. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa uważają, że największym zagrożeniem jest rosnące wyrafinowanie tych ataków oraz trudności w ich wykrywaniu i zapobieganiu im. Z tego powodu niezwykle ważne jest posiadanie solidnej infrastruktury bezpieczeństwa, zachowanie czujności i bycie świadomym najnowszych zagrożeń. Bezpieczeństwo oprogramowania jest priorytetem.

Ochrona aplikacji przed atakami hakerów może być trudna, ale istnieją pewne środki ochronne, które można podjąć. Najważniejszym z nich jest korzystanie z funkcji bezpieczeństwa w aplikacji, takich jak zapory ogniowe i szyfrowanie danych. Zapora sieciowa chroni aplikację przed nieautoryzowanym dostępem, a szyfrowanie danych chroni je przed hakerami.

 

Cykl rozwoju zabezpieczeń i bezpieczeństwo oprogramowania

Celem cyklu rozwoju bezpieczeństwa jest identyfikacja i łagodzenie zagrożeń bezpieczeństwa podczas procesu tworzenia oprogramowania, a nie próba ich wyeliminowania po fakcie. Termin cykl rozwoju bezpieczeństwa odnosi się do tworzenia oprogramowania, które minimalizuje ryzyko włamania.

Zazwyczaj obejmuje ona kilka etapów, takich jak

– Definicja wymagań,

– Projekt,

– Wdrożenie,

– Testy,

– wdrażać rozwiązania.

Bezpieczne oprogramowanie wykorzystuje środki ochrony systemów i danych, które są podatne na nieautoryzowany dostęp, niewłaściwe użycie, ujawnienie, zakłócenie, modyfikację lub zniszczenie. Może to obejmować szereg technik i najlepszych praktyk, takich jak wdrażanie szyfrowania, stosowanie bezpiecznych praktyk szyfrowania, przeprowadzanie regularnych ocen podatności i wdrażanie kontroli bezpieczeństwa, takich jak zapory ogniowe i systemy wykrywania włamań.

Zapoznaj się również z dodatkowymi informacjami na temat tworzenia oprogramowania:

Przyspieszenie cyfrowe

Rozwój aplikacji biznesowych B2B i B2C

Aplikacje hybrydowe Flutter

Dedykowane aplikacje internetowe

Analiza przed wdrożeniem – klucz do sukcesu

 

Najlepsze praktyki w celu poprawy bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Oto 7 wskazówek, które mogą pomóc

Ryzyko ataku hakerskiego zawsze istnieje, ale można je znacznie zminimalizować, stosując poniższe zasady. Świadomość zagrożeń i stosowanie wiedzy w praktyce pomoże poprawić poziom bezpieczeństwa oprogramowania, niezależnie od branży i charakteru działalności. Należy zauważyć, że w poniższym tekście znajduje się tylko kilka wybranych środków ochronnych. W razie potrzeby należy skonsultować się z ekspertami.

Oto 7 praktycznych wskazówek dla twórców aplikacji:

1. upewnić się, że środki ochronne

Korzystanie z zapory aplikacji internetowych (WAF): Zapora aplikacji internetowych może chronić aplikację internetową przed różnymi rodzajami ataków, takimi jak wstrzyknięcie kodu SQL, cross-site scripting (XSS) i fałszowanie żądań cross-site request forgery (CSRF).

2. monitorowanie aplikacji internetowych i serwerów

Przeprowadzaj regularne oceny bezpieczeństwa, aby identyfikować i usuwać luki w aplikacji. Obejmuje to zarówno testy ręczne, jak i automatyczne. Błędy w kodzie mogą narazić poufne informacje na atak hakerów, dlatego ważne jest, aby obsługiwać je w bezpieczny sposób.

3. aktualizowanie aplikacji internetowych

Aktualizacja aplikacji internetowych może pomóc naprawić znane luki w zabezpieczeniach. Może to uniemożliwić atakującym wykorzystanie tych luk w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do poufnych informacji lub zakłócenia operacji. Bieżące aktualizacje poprawiają bezpieczeństwo oprogramowania.

4. regularne tworzenie kopii zapasowych

Zabezpieczanie aplikacji internetowych jest ważnym aspektem utrzymania ich dostępności i integralności, ale ma również wpływ na bezpieczeństwo oprogramowania. Aplikacje internetowe muszą być chronione, a kopie zapasowe mogą pomóc złagodzić skutki ataku hakerów. Na przykład, jeśli atakującemu uda się usunąć lub zaszyfrować ważne dane, organizacja posiadająca aktualną kopię zapasową może szybko przywrócić dane i zminimalizować zakłócenia spowodowane tym atakiem.

Ważne jest, aby regularnie testować kopie zapasowe i upewnić się, że działają one zgodnie z przeznaczeniem. Każdy użytkownik musi mieć możliwość pobrania aplikacji i upewnienia się, że działa ona zgodnie z oczekiwaniami.

5. zapewnić odpowiednią kontrolę dostępu

Bezpieczeństwo aplikacji internetowych jest zapewnione przez rozsądne podejście do kontroli dostępu. Czynnik ludzki jest w tym obszarze zawodny, dlatego należy zadbać o to, by dane nie dostały się w niepowołane ręce.

Kontrola dostępu obejmuje identyfikację i uwierzytelnianie użytkowników oraz przyznawanie lub odmowę dostępu do aplikacji internetowej i jej funkcji w oparciu o role lub uprawnienia. Celem kontroli dostępu jest zapewnienie, że tylko autoryzowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do aplikacji internetowej i wykonywać autoryzowane działania.

Korzystanie z menedżera haseł

Bezpieczne oprogramowanie to przede wszystkim złożone i nieoczywiste hasła. Używaj szyfrowania do ochrony poufnych danych, takich jak hasła i informacje o kartach kredytowych, gdy są przechowywane lub przesyłane w sieci. Wyciek danych klientów może mieć poważne konsekwencje dla firmy. Z tego powodu hasła powinny być archiwizowane i przechowywane w bezpiecznym miejscu. Ważne jest, aby zwracać uwagę na przechowywanie materiałów kryptograficznych, takich jak hasła, klucze i certyfikaty. Każda informacja, która nie jest odpowiednio chroniona, może zostać odczytana i wykorzystana przez atakujących.

Aby zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa, warto korzystać z menedżera haseł, takiego jak LastPass lub 1Password. Umożliwiają one między innymi: generowanie silnych haseł w celu ochrony przed atakami hakerów lub logowanie bez hasła dzięki repozytorium chronionemu dodatkowym hasłem głównym.

7. bezpieczny dostęp do serwera

Aby zwiększyć bezpieczeństwo oprogramowania, kluczowe jest zabezpieczenie dostępu do serwera. Zdalny dostęp do serwera powinien być szyfrowany, a ochrona samego serwera powinna opierać się na wielu warstwach zabezpieczeń, np. firewall, VPN, uwierzytelnianie, kontrola dostępu, monitorowanie dostępu do serwera i aktualizacje usług zewnętrznych.

Popularne luki w oprogramowaniu

Istnieje wiele różnych rodzajów luk w zabezpieczeniach aplikacji. Są to luki, które obniżają poziom bezpieczeństwa oprogramowania i mogą zostać wykorzystane przez hakerów. Warto je znać, aby poprawić bezpieczeństwo aplikacji internetowych. Niektóre z najczęstszych luk to:

Wstrzyknięcie kodu SQL

Występuje, gdy atakującemu uda się wstawić złośliwy kod SQL do zapytania bazy danych aplikacji internetowej. Może to umożliwić atakującemu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do poufnych danych lub nawet przejęcie kontroli nad bazą danych.

Cross-Site Scripting (XSS)

Występuje, gdy atakujący jest w stanie wstrzyknąć złośliwy kod na stronę internetową, do której dostęp mają inni użytkownicy. Wstrzyknięty kod może następnie zostać wykonany przez przeglądarki internetowe użytkowników, umożliwiając atakującemu kradzież poufnych informacji lub przejęcie kontroli nad przeglądarką użytkownika.

Cross-Site Request Forgery (CSRF)

Występuje, gdy atakujący jest w stanie nakłonić użytkownika do wykonania niepożądanej czynności w aplikacji internetowej, takiej jak zmiana hasła lub dokonanie zakupu.

Niebezpieczne bezpośrednie odwołania do obiektów (IDOR)

Występuje, gdy atakującemu uda się zmanipulować parametr w adresie URL, aby uzyskać dostęp do zasobu, do którego użytkownik nie powinien mieć dostępu.

Słabe punkty poprzez wstrzyknięcie

Jest to szeroka kategoria ataków, w których atakujący może kontrolować dane wejściowe i spowodować, że system wykona niezamierzone polecenie. Ten typ podatności może wystąpić przy różnych typach wstrzyknięcia, np. wstrzyknięcie polecenia, przepełnienie bufora, wstrzyknięcie pliku.

Wadliwe uwierzytelnianie i zarządzanie sesjami

Czym jest Broken Authentication and Session Management i czy zagraża bezpieczeństwu oprogramowania? Jest to zagrożenie, które pojawia się, gdy zarządzanie sesją nie jest obsługiwane prawidłowo i może prowadzić do przejęcia sesji, łamania haseł i innych ataków hakerskich.

 

Kto powinien zlecać tworzenie bezpiecznego oprogramowania?

Powyższe wskazówki mogą nie wystarczyć. Jeśli więc martwisz się o bezpieczeństwo swoich aplikacji internetowych, powinieneś skorzystać z wiedzy ekspertów. W FutureCode opracowujemy i wdrażamy specjalistyczne oprogramowanie z ochroną danych na czele. Ponadto oferujemy doradztwo w zakresie istniejących projektów w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Nasi pracownicy są na bieżąco z nowymi lukami i trendami w tej dziedzinie i stale poszerzają swoje umiejętności. Jedną z naszych usług jest tworzenie oprogramowania, które umożliwia osiąganie nowych celów biznesowych bez zbędnego ryzyka. Odkryj, co mamy do zaoferowania!

 

Znajdź czas w swoim kalendarzu i umów się na spotkanie online.

Umów się na spotkanie