Copied
Software Development

7 wskazówek, jak zadbać o bezpieczeństwo aplikacji webowych

bezpieczeństwo aplikacji

Bezpieczeństwo aplikacji webowych wymaga coraz większych nakładów pracy. Wynika to z faktu, że są one podatne na ataki hakerskie oraz zagrożenia sieciowe. Cyberbezpieczeństwo nabiera więc coraz większego znaczenia. Czy wiesz, jak zapewnić skuteczną ochronę przed zagrożeniami? W tym artykule omówimy 7 skutecznych metod, które pozwolą Ci chronić swoje aplikacje przed niebezpiecznymi atakami i uniknąć problemów w przyszłości. Pamiętaj jednak, że to tylko kilka wybranych zabezpieczeń, a indywidualne zabezpieczenia należy skonsultować ze specjalistami.

Ataki hakerskie – największe zagrożenie XXI wieku

Ataki hakerskie to działania, które mają na celu naruszenie bezpieczeństwa systemu informatycznego. Są one realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa oprogramowania. Mogą polegać na włamaniu się do systemu, przechwyceniu danych lub zniszczeniu lub blokadzie dostępu do danych. Ataki hakerskie mogą być wykonywane przez osoby fizyczne lub przez organizacje, a ich celem może być zarówno osiągnięcie korzyści finansowych, jak i wyrządzenie szkody. Nawet w dobie zaawansowanych zabezpieczeń zagrażają one bezpieczeństwu oprogramowania.

Ataki na aplikacje webowe koncentrują się wokół manipulowania danymi wejściowymi przez formularze internetowe i dane wejściowe, przez wykorzystanie interfejsów API. Niestety oprogramowanie często zawiera luki, które zagrażają jego bezpieczeństwu. Aplikacje webowe są częstym celem hakerów i cennym źródłem informacji na temat osób prywatnych i firm.

Sprawdź szczegółowe informacje na temat oferty: Rozwój oprogramowaniaBezpieczeństwo aplikacji webowych – największe zagrożenia

W cyberprzestrzeni istnieje wiele rodzajów zagrożeń, które zagrażają bezpieczeństwu aplikacji webowych. Mogą one pochodzić od osób prywatnych, firm lub państw. Zagrożenia te mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych, politycznych lub militarnych.

Do najbardziej typowych zagrożeń w cyberprzestrzeni należą ataki:

phishingowe, w których osoba atakująca wysyła e-mail lub wiadomość rzekomo pochodzącą z legalnego źródła w celu oszukania odbiorcy do podania wrażliwych informacji lub kliknięcia złośliwego linku.

typu DDoS (Distributed Denial of Service), w których osoba atakująca zalewa witrynę internetową ruchem sieciowym w celu uniemożliwienia dostępu do niej legalnym użytkownikom.

typu Ransomware, które polegają na tym, że napastnik szyfruje pliki ofiary i żąda zapłaty okupu w celu przywrócenia dostępu.

zaawansowane trwałe zagrożenia (Advanced Persistent Threats – APT): polegają na tym, że napastnik ustanawia długotrwałą, niewykrytą obecność w sieci ofiary w celu wykradzenia poufnych informacji.

Tego typu ataki mogą być niszczące dla osób prywatnych, organizacji, a nawet rządów. Mogą powodować straty finansowe, zakłócać działalność i szkodzić reputacji. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa uważają, że największym zagrożeniem jest coraz większe wyrafinowanie tych ataków oraz trudności w ich identyfikacji i zapobieganiu. Z tego względu niezwykle ważna jest solidna infrastruktura bezpieczeństwa, a także zachowanie czujności i zdobywanie informacji o najnowszych zagrożeniach. Dbanie o bezpieczeństwo oprogramowania to priorytet.

Ochrona aplikacji przed atakami hakerskimi może być trudna, ale istnieją pewne środki ochronne, które można podjąć. Najważniejszym z nich jest stosowanie zabezpieczeń w aplikacji, takich jak firewalle i szyfrowanie danych. Firewall chroni aplikację przed nieautoryzowanym dostępem, natomiast szyfrowanie danych pomaga zabezpieczyć dane przed hakerami.Cykl rozwoju zabezpieczeń a bezpieczeństwo oprogramowania

Celem cyklu rozwoju zabezpieczeń jest zidentyfikowanie i złagodzenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem w trakcie procesu rozwoju oprogramowania, a nie próba zajęcia się nim po fakcie. Termin cykl rozwoju zabezpieczeń odnosi się do tworzenia oprogramowania, w którym ryzyko włamania jest zminimalizowane.

Zazwyczaj obejmuje on kilka etapów, takich jak: 

– określenie wymagań, 

– projektowanie, 

– implementacja,

– testowanie,

– wdrażanie rozwiązań.

Bezpieczne oprogramowanie wykorzystuje środki, podejmowane w celu ochrony systemów i danych, które są narażone na nieautoryzowany dostęp, niewłaściwe użycie, ujawnienie, zakłócenie, modyfikację lub zniszczenie. Może to obejmować wiele technik i najlepszych praktyk, takich jak wdrażanie szyfrowania, stosowanie bezpiecznych praktyk kodowania, przeprowadzanie regularnych ocen podatności oraz wdrażanie kontroli bezpieczeństwa, takich jak zapory sieciowe i systemy wykrywania włamań.

Sprawdź również więcej informacji o rozwoju oprogramowania:

Cyfrowa akceleracja

Tworzenie aplikacji biznesowych B2B i B2C

Aplikacje hybrydowe Flutter

Dedykowane aplikacje internetowe

Analiza przedwdrożeniowa – klucz do sukcesuNajlepsze praktyki w celu zwiększenia bezpieczeństwa aplikacji webowych. Poznaj 7 wskazówek, które mogą okazać się pomocne

Ryzyko ataku hakerskiego istnieje zawsze, jednak dzięki poniższym zasadom można je znacznie zminimalizować. Świadomość zagrożeń i stosowanie wiedzy w praktyce pomoże Ci poprawić stopień bezpieczeństwa oprogramowania, bez względu na branże i typ działalności.  Warto zwrócić uwagę, że w poniższym tekście znajdziesz tylko kilka wybranych zabezpieczeń. Konieczność wprowadzenia innych należy skonsultować ze specjalistami.

Oto 7 praktycznych porad dla twórców aplikacji:

1. Zadbaj o zabezpieczenia

Użyj zapory aplikacji internetowej (WAF): WAF może pomóc w ochronie aplikacji internetowej przed różnymi typami ataków, takimi jak wstrzyknięcie SQL, cross-site scripting (XSS) i cross-site request forgery (CSRF).

2. Monitoruj aplikacje webowe i serwery

Regularnie przeprowadzaj oceny bezpieczeństwa, aby zidentyfikować i zlikwidować luki w swojej aplikacji. Obejmuje to zarówno testy ręczne, jak i automatyczne skanowanie. Błędy w Twoim kodzie mogą ujawnić wrażliwe informacje hakerom, dlatego ważne jest, aby obsługiwać je w bezpieczny sposób.

3. Na bieżąco aktualizuj aplikacje webowe

Aktualizacja aplikacji internetowych może pomóc naprawić znane luki w zabezpieczeniach i załatać dziury w zabezpieczeniach. Może to zapobiec wykorzystaniu tych luk przez napastników w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do poufnych informacji lub zakłócenia działalności. Bieżące aktualizacje podnoszą poziom bezpieczeństwa oprogramowania. 

4. Twórz regularne kopie zapasowe

Tworzenie kopii zapasowych aplikacji internetowych jest ważnym aspektem utrzymania ich dostępności i integralności, ale ma również wpływ na bezpieczeństwo oprogramowania. Aplikacje webowe trzeba chronić, a posiadanie kopii zapasowych może pomóc w złagodzeniu skutków ataku hakerskiego. Na przykład, jeśli napastnik jest w stanie usunąć lub zaszyfrować ważne dane, posiadanie aktualnej kopii zapasowej może pozwolić organizacji na szybkie przywrócenie danych i zminimalizowanie zakłóceń spowodowanych tym atakiem.

Ważne jest, aby regularnie testować kopie zapasowe i upewnić się, że działają zgodnie z przeznaczeniem. Każdy użytkownik musi być w stanie odzyskać aplikację i upewnić się, że działa ona zgodnie z oczekiwaniami.

5. Zadbaj o właściwą kontrolę dostępu

Bezpieczeństwo aplikacji webowych zapewnia rozsądne podejście do kwestii kontroli dostępów. W tym obszarze zawodny jest czynnik ludzki, dlatego należy zadbać, aby dane nie wpadły w niepowołane ręce. 

Kontrola dostępu obejmuje identyfikację i uwierzytelnianie użytkowników oraz przyznawanie lub odmawianie im dostępu do aplikacji internetowej i jej funkcji na podstawie roli lub uprawnień. Celem kontroli dostępu jest zapewnienie, że tylko autoryzowani użytkownicy są w stanie uzyskać dostęp do aplikacji internetowej i wykonać autoryzowane działania.

6. Zastosuj menadżer haseł 

Bezpieczne oprogramowanie to w dużym stopniu skomplikowane i nieoczywiste hasła. Używaj szyfrowania, aby chronić wrażliwe dane, takie jak hasła i informacje o kartach kredytowych, gdy są one przechowywane lub przesyłane przez sieć. Wyciek danych klientów może nieść za sobą poważne konsekwencje dla firmy. Z tego względu hasła powinny być złożone i przechowywane w bezpiecznym miejscu. Istotne jest zadbanie o przechowywanie materiałów kryptograficznych takich jak hasła, klucze i certyfikaty. Każda informacja, która nie jest odpowiednio chroniona, może zostać odczytana i wykorzystana przez napastników.

Aby zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa, warto skorzystać z menadżera haseł, na przykład LastPass lub 1Password. Umożliwiają one między innymi: generowanie silnych haseł chroniących przed włamaniem czy też logowanie bez hasła dzięki repozytorium zabezpieczonemu dodatkowym hasłem głównym. 

7. Zabezpiecz dostęp do serwera

W celu zwiększenia bezpieczeństwa oprogramowania kluczowe jest zabezpieczenie dostępu do serwera. Zdalny dostęp do serwera powinien być szyfrowany, a ochrona samego serwera powinna bazować na kilku poziomach zabezpieczeń, takich jak Firewall, VPN, uwierzytelnienie, kontrola dostępu, monitorowanie dostępu do serwera oraz aktualizacja usług zewnętrznych.

Popularne luki w oprogramowaniu

Istnieje wiele różnych typów luk w zabezpieczeniach aplikacji. Są to słabe punkty obniżające poziom bezpieczeństwa oprogramowania, które wykorzystują hakerzy. Warto je poznać w celu poprawy bezpieczeństwa aplikacji webowych. Do najpopularniejszych luk należy:

SQL injection

Występuje, gdy atakujący jest w stanie wstawić złośliwy kod SQL do zapytania do bazy danych aplikacji internetowej. Może to umożliwić napastnikowi uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do wrażliwych danych lub nawet przejęcie kontroli nad bazą danych.

Cross-site scripting (XSS)

Występuje, gdy atakujący jest w stanie wstrzyknąć złośliwy kod do strony internetowej oglądanej przez innych użytkowników. Wstrzyknięty kod może być następnie wykonany przez przeglądarki internetowe użytkowników, co pozwala atakującemu na kradzież poufnych informacji lub przejęcie kontroli nad przeglądarką użytkownika.

Cross-site request forgery (CSRF)

Pojawia się, gdy atakujący jest w stanie oszukać użytkownika do wykonania niepożądanej akcji w aplikacji internetowej, takiej jak zmiana hasła lub dokonanie zakupu.

Insecure Direct Object References (IDOR)

Występuje, gdy atakujący jest w stanie manipulować parametrem w adresie URL, aby uzyskać dostęp do zasobu, do którego użytkownik nie powinien mieć dostępu.

Injection vulnerabilities

Jest to szeroka kategoria ataku, w którym napastnik może kontrolować dane wejściowe i sprawić, że system wykona niezamierzone polecenie, ten typ luki może wystąpić w różnych typach iniekcji, takich jak wstrzyknięcie polecenia, przepełnienie bufora, wstrzyknięcie pliku.

Broken Authentication and Session Management

Czym jest Broken Authentication and Session Management i czy zagraża bezpieczeństwu oprogramowania? Jest to zagrożenie występujące, gdy zarządzanie sesjami nie jest obsługiwane prawidłowo i może prowadzić do porwania sesji, łamania haseł oraz innych ataków hakerskich.Komu zlecić stworzenie bezpiecznego oprogramowania?

Powyższe wskazówki mogą okazać się niewystarczające, dlatego, jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie aplikacji webowych, skorzystaj z wiedzy ekspertów. W FutureCode tworzymy i wprowadzamy dedykowane oprogramowanie, mając na względzie ochronę danych. Ponadto oferujemy consulting istniejących projektów w celu zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Nasi pracownicy są na bieżąco z nowymi lukami i trendami w tej dziedzinie i stale podnoszą swoje kompetencje. Jedną z naszych usług jest rozwój oprogramowania, który pozwoli Ci osiągać nowe cele w biznesie bez zbędnego ryzyka. Poznaj naszą ofertę!Skontakuj się z nami

Odpowiadamy w ciągu 24h!

Szukasz zaufanego partnera IT? Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co możesz zyskać dzięki współpracy z nami? Podjąłeś decyzję o optymalizacji procesów w firmie? A może chcesz zapytać o możliwość współpracy?
Napisz do nas i uzyskaj wycenę!

Skontaktuj się