Wielkość rynku oprogramowania jako usługi (SaaS) osiągnęła poziom 197 mld USD w 2023 roku. Gwałtowny wzrost popytu na produkty SaaS doprowadził również do wzrostu konkurencji wśród dostawców oprogramowania. Tworzenie spersonalizowanych rozwiązań poprzez tworzenie niszowego oprogramowania stało się dobrze znaną strategią dążącą do uzyskania przewagi nad konkurencją. W rezultacie wielu przedsiębiorców testuje możliwości tworzenia oprogramowania branżowego i pionów SaaS.

Dziś oprogramowanie branżowe, dlaczego pionizacja zyskuje na znaczeniu i jakie są jej kluczowe korzyści.

Czym jest oprogramowanie branżowe i oprogramowanie wertykalne?

Oprogramowanie branżowe i oprogramowanie wertykalne to terminy, które oznaczają mniej więcej to samo.

Są to aplikacje, które zostały zaprojektowane w celu spełnienia określonych potrzeb i wymagań danej branży.

Takie oprogramowanie rozwiązuje unikalne problemy, jednocześnie spełniając wymagania przepisów branżowych.

Na przykład systemy elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR) zostały zaprojektowane specjalnie dla branży opieki zdrowotnej. Innym przykładem jest oprogramowanie do zarządzania sprawami stworzone dla firm prawniczych.

Best B2B Software Sales Strategies for Success

Najlepsze strategie sprzedaży oprogramowania B2B gwarantujące sukces

Silny plan strategii sprzedaży oprogramowania pomaga stworzyć podstawy dla spójnej i odnoszącej sukcesy organizacji oprogramowania B2B. Te strategie i inicjatywy...
Jakub Wrana
Czytaj więcej

Dlaczego wertykalizacja oprogramowania stała się tak ważna?

Wertykalizacja oprogramowania stała się dziś tak ważna i cenna, ponieważ przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że tworzenie dostosowanych rozwiązań programowych może pomóc im konkurować na rynku.

Często zdarza się, że klienci, kupując ogólne oprogramowanie przeznaczone teoretycznie dla różnych branż, frustrują się, że rozwiązanie nie jest dostosowane do ich specyficznych problemów. 

Na przykład ogólny system realizacji produkcji (MES) może nie spełniać wszystkich złożonych wymagań producenta samochodów. Osoby pracujące w branży motoryzacyjnej wolałyby system MES wyspecjalizowany dla ich branży, który rozwiązuje wszystkie istotne problemy, z którymi się borykają.

Firmy wdrażające wertykalne oprogramowanie czerpią z niego korzyści, ponieważ – według badań – takie działania mogą wiązać się z rocznym wzrostem przychodów od 10 do 20% dla firm zajmujących się oprogramowaniem B2B.  

Ponieważ każda branża charakteryzuje się złożonością biznesową, unikalnymi procesami biznesowymi i regulacjami, wdrożenie oprogramowania, które idealnie odpowiada ich potrzebom, staje się priorytetowym wyborem.

Korzyści z oprogramowania wertykalnego

Organizacje wciąż poszukują nowych sposobów na zwiększenie swoich przychodów i konkurencyjności, oprogramowanie dla rynków wertykalnych stało się zalecanym podejściem.

Jakie są najważniejsze zalety oprogramowania wertykalnego?

  • Pomoc w budowaniu wiarygodności i zróżnicowania

Najważniejszą korzyścią płynącą z wertykalizacji jest to, że zapewnia ona wiedzę specjalistyczną dla branży.

Na przykład oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) stworzone specjalnie dla branży logistycznej może mieć wyższą wiarygodność. Wynika to z faktu, że takoe oprogramowanie zostałoby zbudowane w celu zaspokojenia potrzeb specyficznych dla tej branży, takich jak analiza łańcucha dostaw i śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym.

Może to również pomóc firmom SaaS zwiększyć liczbę zapytań ofertowych o produkt, dzięki czemu, że firma wyróżni się spośród innych konkurencyjnych graczy na rynku.

  • Dostosowanie i elastyczność

Oprogramowanie branżowe jest wysoce konfigurowalne i elastyczne oraz oparte o konkretną branżę i jej najlepsze praktyki.

Ta elastyczność pomaga organizacjom skuteczniej dostosowywać oprogramowanie do unikalnych strategii i procesów w firmach klientów.

Przykładem jest oprogramowanie o nazwie ShipOX  do zarządzania dostawami dla branży logistycznej. Rozwiązanie to jest konfigurowalne wraz z elastycznością cenową w zależności od konkretnych potrzeb firmy dostawczej i fazy rozwoju, w której się znajduje.

  • Efektywność kosztowa i lepszy zwrot z inwestycji

Chociaż oprogramowanie do rynku wertykalnego może wiązać się z wyższymi kosztami początkowymi, jego wyniki są lepsze. Obejmuje to wzrost wydajności w różnych procesach wraz z szybszym czasem uzyskania wartości.

Specyficzny dla branży charakter oprogramowania oznacza również szybszą adaptację przez pracowników.

Wszystko to prowadzi do zwiększenia całkowitego zwrotu z inwestycji dla organizacji w takie oprogramowanie w porównaniu z oprogramowaniem na rynku horyzontalnym.

Sales as a Service

Strategiczna przewaga sprzedaży jako usługi dla firm technologicznych

W miarę jak firmy technologiczne radzą sobie ze złożonością globalnych rynków i stale zmieniającymi się potrzebami klientów, sprzedaż jako usługa...
Jakub Wrana
Czytaj więcej

Czym jest SaaS wertykalny?

SaaS wertykalny oznacza rodzaj oprogramowania jako usługi (SaaS) opracowanego dla określonej branży. Ponieważ konsumenci coraz częściej szukają gotowego do użycia oprogramowania, coraz popularniejsze stają się rozwiązania dostosowane do ich potrzeb.

Korzystanie z oprogramowania rynku wertykalnego może zatem pomóc zwiększyć współczynnik przyjęcia w porównaniu z oprogramowaniem rynku horyzontalnego, które koncentruje się na szerszej grupie odbiorców.

Kluczową cechą wertykalnych produktów SaaS jest to, że odpowiadają one na unikalne potrzeby i stardardy pracy w określonej branży.

Może to pomóc wyróżnić się na tle firm, które starają się przyciągnąć różne branże. Produkt SaaS skierowany do konkretnego sektora ma większe szanse na spełnienie wymagań na szczegółowym poziomie, ponieważ prowadzi dogłębne badania ścieżki użytkownika w danej branży.

Jednym z wyzwań związanych z przyjęciem SaaS wertykalnego może być jednak skalowanie produktu.

Przykłady pionowych usług SaaS

Zastosowanie Vertical SaaS obejmuje różne branże, takie jak budownictwo, handel detaliczny, produkcja, opieka zdrowotna, motoryzacja i wiele innych.

Na przykład Terra Insure pomaga usprawnić zarządzanie roszczeniami i administrowanie polisami stworzonymi specjalnie dla branży ubezpieczeniowej. Rozwiązanie to pomogło ponad 3000 firm ubezpieczeniowych.

W przypadku branży usług prawnych istnieją wertykalne produkty SaaS, takie jak LegalZoom, które koncentrują się na osobach fizycznych i małych firmach z potrzebami prawnymi. Obejmuje to pomoc w obsłudze dokumentów prawnych podczas tworzenia firm.

Innym przykładem jest Yardi Systems, która koncentruje się na branży nieruchomości. Dostarczają oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami, które pomaga firmom działającym w tym obszarze w zakresie wydajności aktywów, zarządzania nieruchomościami, zaopatrzenia i zarządzania ryzykiem.

Ich pionowe rozwiązanie SaaS pomogło obniżyć koszty faktur i wyeliminowało wiele etapów przetwarzania, pomagając klientom uzyskać doskonałe wyniki.

Wertykalny rozwój oprogramowania

Rozwój oprogramowania wertykalnego oznacza proces tworzenia rozwiązań programowych dla określonej branży.

Idea wertykalizacji jest jednym z najważniejszych tematów w branży oprogramowania. Wynika to z faktu, że poprawa personalizacji jest ważnym aspektem poprawy doświadczeń klientów
w tej branży.

Niektóre z najpopularniejszych przykładów produktów w obszarze rozwoju oprogramowania wertykalnego obejmują systemy elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR) dla służby zdrowia, rozwiązania ERP w produkcji i systemy zarządzania nauczaniem (LMS) w edukacji.

Powodem, dla którego Vertical Software Development zyskuje na popularności, jest dostosowanie do niszowych potrzeb w ramach konkretnej branży. Obejmuje to funkcje, funkcjonalności i struktury danych, które mogą nie być istotne dla innych branż.

Różne branże wymagają też spełnienia określonych wymogów regulacyjnych i standardów zgodności. Na przykład firmy oferujące usługi klientom z sektora opieki zdrowotnej mogą być zobowiązane do przestrzegania ustawy o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA).

Istnieją również integracje, które produkt SaaS musiałby wykonać specyficznie dla branży. W przypadku branży budowlanej wertykalny SaaS może wymagać integracji z oprogramowaniem do modelowania informacji o budynku (BIM).

Taka integracja może nie być możliwa w przypadku oprogramowania horyzontalnego, które musi obsługiwać wiele branż.

Prospecting in Software Sales - Detailed Analysis

Prospecting w sprzedaży oprogramowania – szczegółowa analiza

Jako specjalista ds. sprzedaży w branży oprogramowania, poszukiwanie klientów jest podstawą sukcesu i kluczem do osiągnięcia celów sprzedażowych. Musisz opracować...
Jakub Wrana
Czytaj więcej

Jak wertykalizacja oprogramowania pomaga w sprzedaży?

Rosnący popyt na usługi programistyczne doprowadził do powstania wielu firm, które chętnie zaspokajają tę potrzebę. W rezultacie pojawiają się konkurenci, którzy chcą wyróżnić swoje usługi i zwiększyć sprzedaż. Wertykalizacja stała się skuteczną strategią pomagającą w osiągnięciu tego celu, ponieważ zwiększa zaufanie i skraca cykl sprzedaży dla klienta.

W porównaniu z oprogramowaniem, które jest ogólne i przeznaczone dla różnych branż, dostosowane rozwiązanie programowe odnosi się do konkretnych bolączek branży. Z tego powodu zespół sprzedaży jest w stanie zawęzić swoją ofertę sprzedaży do tych punktów bólu, co jest również bardziej otwarte dla klientów.

71% firm oczekuje spersonalizowanych interakcji w celu zaspokojenia ich potrzeb. Co więcej, 76% jest sfrustrowanych, gdy tak się nie dzieje.

Przyjmując wertykalizację, zespół sprzedaży może dostarczać rozwiązania branżowe. Podczas rozmów sprzedażowych mogą lepiej wczuć się w bolączki klienta, a jednocześnie są postrzegani jako eksperci branżowi. Dodatkowo case studies podobnych firm w branży zapewniają dowód społeczny, aby przyspieszyć decyzję o zakupie.

Oprogramowanie dla rynków wertykalnych pozytywnie wpływa zarówno na wielkość transakcji, jak i szybkość, z jaką cykl sprzedaży zostaje zakończony.

Znajdź czas w swoim kalendarzu i umów się na spotkanie online.

Umów się na spotkanie