Ponieważ technologia stale się zmienia i ewoluuje, skuteczna konserwacja oprogramowania staje się kluczem do zapewnienia konkurencyjności i bezpieczeństwa platform. Jednak proces konserwacji oprogramowania może być żmudny, wymagający ciągłej uwagi, a także znacznych inwestycji.

W tym miejscu outsourcing utrzymania oprogramowania staje się cennym rozwiązaniem. Outsourcing obsługi programów jest skutecznym rozwiązaniem do obsługi kosztownych i czasochłonnych aspektów rozwoju oprogramowania, które mogą być trudne do rozwiązania przez wewnętrzny zespół.

W tym artykule zbadamy zawiłości związane z konserwacją oprogramowania oraz sposób, w jaki skuteczny partner outsourcingowy może pomóc złagodzić stres związany z konserwacją oprogramowania.

Czym jest konserwacja oprogramowania?

Konserwacja oprogramowania to proces zmiany, modyfikacji i aktualizacji oprogramowania w celu nadążania za potrzebami klientów. Faza ta ma miejsce po wprowadzeniu produktu na rynek i jest napędzana przez kilka różnych czynników.

Po pierwsze, ma to na celu zwiększenie ogólnej funkcjonalności aplikacji, zapewniając jej konkurencyjność i znaczenie na rynku. Konserwacja oprogramowania zajmuje się również problemami lub błędami, naprawiając je w celu poprawy komfortu użytkowania.

Dodatkowo, proces ten dąży do zwiększenia wydajności, dzięki czemu program działa płynniej i szybciej. Obejmuje to również aktualizację w celu płynnej integracji z nowym sprzętem lub systemami oprogramowania, dostosowując je do najnowszych osiągnięć technologicznych.

Proces konserwacji oprogramowania

Proces konserwacji oprogramowania, który jest objęty cyklem życia konserwacji oprogramowania (SMLC), obejmuje systematyczne podejście do utrzymywania wydajności aplikacji i dostosowywania ich do zmieniających się potrzeb użytkowników. Proces ten przebiega w siedmiu fazach:

 1. Identyfikacja

Modyfikacje są identyfikowane i kategoryzowane w oparciu o ich wymagania konserwacyjne. Zwykle są one spowodowane opiniami użytkowników lub wewnętrznie rozpoznanymi problemami, co stanowi podstawę do wprowadzenia ulepszeń.

 1. Analiza

Dla każdego wniosku o modyfikację przeprowadzana jest ocena praktyczności i wykonalności, po której często następuje oszacowanie kosztów. Faza ta zapewnia, że proponowane zmiany są zgodne z celami i ograniczeniami oprogramowania.

 1. Projekt

Faza ta obejmuje projektowanie nowych komponentów programu w oparciu o zidentyfikowane wymagania i specyfikacje, uwzględnienie spostrzeżeń z fazy analizy oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony.

 1. Wdrożenie

W tej fazie następuje faktyczne wdrożenie modyfikacji. Wykwalifikowani programiści piszą i integrują kod, dodając specyfikacje do obsługi nowych komponentów oprogramowania.

 1. Testowanie systemu

Wymagane jest rygorystyczne testowanie, aby zagwarantować, że zmodyfikowany program działa zgodnie z przeznaczeniem. Faza ta obejmuje ocenę poszczególnych modułów, zintegrowanego systemu i programu jako całości, identyfikując i naprawiając wszelkie problemy.

 1. Testy akceptacyjne

Ten etap wykonują zewnętrzni użytkownicy końcowi. Przeprowadzają oni test atrapy oprogramowania (znany również jako “dry run”), aby ocenić funkcjonalność zmodyfikowanej platformy, jej użyteczność i dostosowanie do potrzeb użytkowników.

 1. Dostawa

Po zakończeniu testów i otrzymaniu zielonego sygnału od użytkowników zewnętrznych, zaktualizowana aplikacja jest dostarczana do użytkowników głównych.

4 rodzaje konserwacji oprogramowania i przykłady

Istnieją cztery różne rodzaje konserwacji oprogramowania, z których każdy służy określonemu celowi. Aplikacja może być poddawana jednemu lub kilku z tych typów konserwacji przez cały okres jej istnienia. Te cztery typy obejmują :

 1. Korygująca konserwacja oprogramowania
 2. Zapobiegawcza konserwacja oprogramowania
 3. Perfekcyjna konserwacja oprogramowania
 4. Adaptacyjna konserwacja oprogramowania

Korygująca konserwacja oprogramowania

Korygująca konserwacja oprogramowania, która jest często uważana za najbardziej powszechną formę konserwacji, to proces rozwiązywania i naprawiania problemów pojawiających się w aplikacji.

Problemy te obejmują usterki, błędy i nieoczekiwane usterki i mogą mieć poważne konsekwencje dla ogólnej funkcjonalności programu. Szybkie reagowanie na te problemy jest ważne, ponieważ mogą one wpływać na różne części programu, w tym jego projekt, logikę i kod bazowy.

Jedną z powszechnych metod identyfikacji tych problemów są raporty o błędach przesyłane przez użytkowników lub klientów. Gdy użytkownicy napotykają problemy lub zakłócenia podczas korzystania z aplikacji, często zgłaszają je dostawcy. Szybkie adresowanie i rozwiązywanie zgłoszonych błędów jest niezbędne do utrzymania pozytywnego doświadczenia użytkownika i zapewnienia niezawodności aplikacji.

Przykład:

Jako przykład naprawczej konserwacji oprogramowania, wyobraźmy sobie aplikację internetową używaną do zakupów online, która nagle zaczyna wyświetlać nieprawidłowe ceny produktów. Konserwacja naprawcza polegałaby na zidentyfikowaniu błędu powodującego problem z cenami i naprawieniu go w celu zapewnienia dokładnych cen dla klientów.

Adaptacyjna konserwacja oprogramowania

Adaptacyjna konserwacja oprogramowania polega na dostosowywaniu się do zmieniających się technologii, zasad i przepisów mających wpływ na ekosystem platformy. Obejmuje to szereg zmian, od zmian w systemach operacyjnych i sprzęcie po adaptacje wymagane do integracji pamięci masowej w chmurze. W miarę rozwoju technologii aplikacja musi elastycznie dostosowywać się do nowych wymagań i utrzymywać optymalną wydajność.

Potrzeba adaptacyjnej konserwacji oprogramowania staje się oczywista, gdy środowisko otaczające program ulega zmianom. Może to być spowodowane aktualizacjami systemów operacyjnych, zmianami w specyfikacjach sprzętowych, zmianami w zależnościach oprogramowania, a nawet zmianami w infrastrukturze pamięci masowej w chmurze. Co więcej, zasady i reguły organizacyjne mogą również wymagać adaptacyjnego utrzymania.

Przykład:

Jako przykład adaptacyjnej konserwacji oprogramowania załóżmy, że firma polega na niestandardowym systemie zarządzania zapasami, który wymaga dostosowań, aby płynnie współpracować z najnowszą wersją systemu operacyjnego Windows. Konserwacja adaptacyjna obejmowałaby modyfikację programu w celu wykorzystania nowych funkcji i interfejsów API zaktualizowanego systemu operacyjnego.

Perfekcyjna konserwacja oprogramowania

Perfekcyjna konserwacja oprogramowania obejmuje celowy wysiłek w celu dostosowania i udoskonalenia programu poprzez wprowadzanie nowych funkcji, które są zgodne z nowymi wymaganiami użytkowników, przy jednoczesnym usuwaniu funkcji, które stały się przestarzałe lub nieefektywne. Proces ten zapewnia, że program pozostaje nie tylko odpowiedni, ale także konkurencyjny w miarę ewolucji rynku i zmian oczekiwań użytkowników.

W miarę jak użytkownicy angażują się w aplikację, mogą identyfikować obszary wymagające poprawy lub proponować nowe funkcje, które mogłyby poprawić ich wrażenia. Te spostrzeżenia mogą zainspirować przyszłe projekty lub ulepszenia, a perfekcyjne prace konserwacyjne nad wdrożeniem tych zmian. Może to obejmować dodawanie funkcji wymaganych przez użytkowników, które poprawiają funkcjonalność i usuwanie funkcji, które nie służą już celowi lub nie są zgodne z celami aplikacji.

Przykład:

Rozważmy aplikację bankowości mobilnej, która chce poprawić wrażenia użytkownika poprzez przeprojektowanie interfejsu. Perfekcyjna konserwacja obejmowałaby wprowadzanie zmian, takich jak uproszczenie nawigacji, dodanie przycisków przyjaznych dla dotyku i poprawę ogólnej estetyki w celu zwiększenia użyteczności.

Zapobiegawcza konserwacja oprogramowania

Zapobiegawcza konserwacja oprogramowania obejmuje przyszłościowe podejście w celu zapewnienia, że oprogramowanie pozostanie skuteczne i niezawodne przez dłuższy czas. Ta proaktywna praktyka obejmuje szereg środków, takich jak wprowadzanie istotnych zmian, wdrażanie aktualizacji i dostosowywanie się do zmieniających się technologii i wymagań.

Konserwacja zapobiegawcza zajmuje się również pozornie drobnymi kwestiami, które pozostawione bez opieki mogą potencjalnie przerodzić się w poważne problemy w przyszłości. Te ukryte usterki wymagają wczesnego wykrycia i korekty, aby zapobiec ich ewolucji w bardziej krytyczne usterki.

Przykład:

Załóżmy, że platforma bankowości internetowej instytucji finansowej regularnie przechodzi konserwację zapobiegawczą w postaci audytów bezpieczeństwa. Audyty te identyfikują potencjalne luki i słabości w protokołach bezpieczeństwa aplikacji, zapewniając, że są one aktywnie eliminowane w celu zapobiegania naruszeniom danych.

Ile kosztuje utrzymanie oprogramowania?

Koszt utrzymania oprogramowania jest ważnym aspektem rozwoju oprogramowania, który często stanowi znaczną inwestycję. W niektórych przypadkach może to zająć nawet dwie trzecie całego cyklu rozwoju oprogramowania. Na koszty te składa się kilka czynników, przez co podlegają one zmianom w zależności od konkretnych okoliczności.

Jednym z istotnych czynników wpływających na koszty utrzymania jest wiek programu. Wraz z rozwojem technologii i języków kodowania, starsze oprogramowanie może wymagać obszernych aktualizacji, aby zachować zgodność z obecnymi standardami technologicznymi.

Proces ten może być szczególnie kosztowny. Co więcej, zidentyfikowanie dokładnych problemów związanych z aktualizacją lub konserwacją oprogramowania może być trudne i często wymaga podejścia opartego na metodzie prób i błędów, które jest czasochłonne.

Aby to zilustrować, rozważmy kilka przykładów: jeśli programista pobiera opłatę w wysokości 50 USD za godzinę i identyfikuje dziesięć błędów miesięcznie, z których każdy wymaga 2 godzin na korektę, miesięczny koszt konserwacji naprawczej wynosi 1000 USD.

Wprowadzenie zmian w interfejsie użytkownika, które wymagają zaangażowania projektanta UI/UX za 30 USD za godzinę przez tydzień, może dodać dodatkowe 1680 USD. Konserwacja zapobiegawcza, która obejmuje aktualizacje dokumentacji i bieżące ulepszenia programu, również wiąże się z kosztami, w zależności od stawek godzinowych programistów.

Zalety outsourcingu utrzymania oprogramowania

Proces konserwacji oprogramowania może być żmudny i wymagać ciągłej uwagi. Decydując się jednak na outsourcing utrzymania oprogramowania, można zyskać zespół doświadczonych ekspertów, którzy pomogą w zarządzaniu tym procesem. Niektóre z korzyści są następujące:

 • Efektywność kosztowa

Outsourcing obsługi oprogramowania pozwala firmom, zwłaszcza startupom i małym przedsiębiorstwom, korzystać z puli specjalistycznych talentów i wiedzy, które w przeciwnym razie mogłyby być finansowo poza zasięgiem.

Outsourcing eliminuje potrzebę kosztownych procesów zatrudniania, szkoleń i zapewniania zasobów dla zespołów wewnętrznych. Wydatki związane z rekrutacją, wdrożeniem i rozwojem umiejętności mogą się szybko kumulować.

Dzięki outsourcingowi można ominąć te początkowe wydatki i uzyskać dostęp do dedykowanego zespołu gotowego do zaspokojenia potrzeb w zakresie konserwacji.

 • Dostęp do wiedzy specjalistycznej

Konserwacja oprogramowania jest skomplikowana i wymaga doświadczonych specjalistów, którzy mogą poprowadzić projekt do sukcesu. Korzystając z outsourcingu, zyskujesz dostęp do deweloperów z wieloletnim doświadczeniem i historią podobnych projektów.

Rozumieją oni Twoje unikalne potrzeby i mogą zapewnić skuteczne rozwiązania dla wszelkich pojawiających się wyzwań związanych z konserwacją. Ten dostęp do zróżnicowanej globalnej puli talentów zwiększa wysiłki związane z konserwacją i zapewnia wiarygodne wyniki.

 • Zwiększona wydajność operacyjna

Jeśli podstawowa działalność firmy nie koncentruje się na utrzymaniu oprogramowania, outsourcing pozwala oddelegować to specjalistyczne zadanie ekspertom, uwalniając zespół wewnętrzny, który może skoncentrować się na podstawowych operacjach.

Twój zespół może poświęcić swoją energię krytycznym aspektom organizacji, takim jak sprzedaż, marketing i obsługa klienta, podczas gdy doświadczeni specjaliści zajmują się zawiłościami konserwacji.

 • Elastyczność i skalowalność

W miarę rozwoju firmy i zapotrzebowania na skalowalne rozwiązania, outsourcing staje się cennym rozwiązaniem. Zamiast wyzwań związanych z zarządzaniem wewnętrznym zespołem konserwacyjnym, możesz płynnie rozszerzyć swoje możliwości w zakresie konserwacji oprogramowania, powierzając to zadanie doświadczonym ekspertom.

Nie musisz martwić się o zarządzanie zespołem lub motywację; po prostu angażujesz profesjonalistów, którzy są dobrze zorientowani w kwestiach technicznych. Pozwala to na efektywne skalowanie wysiłków związanych z konserwacją bez wyczerpywania zasobów wewnętrznych lub ponoszenia niepotrzebnych wydatków.

 • Oszczędność czasu

Zarządzanie konserwacją oprogramowania we własnym zakresie może być czasochłonnym procesem, odwracającym cenne zasoby i uwagę od podstawowych operacji biznesowych. Dzięki outsourcingowi możesz skorzystać z dedykowanego zespołu profesjonalistów z wiedzą i doświadczeniem, aby skutecznie obsługiwać zadania konserwacyjne.

Doświadczony zespół profesjonalistów może przyspieszyć proces konserwacji oprogramowania, umożliwiając firmie szybkie wdrażanie aktualizacji programu, poprawiając reputację firmy i zwiększając zadowolenie użytkowników.

Dlaczego warto wybrać Future Code do outsourcingu obsługi oprogramowania?

Podsumowując, wybierając Future Code do outsourcingu potrzeb w zakresie utrzymania oprogramowania, wybierasz dedykowanego partnera zaangażowanego w Twój sukces. Nasze podejście opiera się na budowaniu silnego partnerstwa i płynnej integracji naszych wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zespołem klienta.

Wraz z szybko zmieniającymi się trendami w branży technologicznej, nasz elastyczny i przejrzysty proces współpracy zapewnia, że Twój projekt pozostanie na czele rynku. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz całego zespołu konserwacyjnego, czy specjalistów z doświadczeniem branżowym, Future Code jest tutaj, aby wspierać Twoją podróż w zakresie konserwacji oprogramowania dzięki elastyczności i wiedzy.

Znajdź czas w swoim kalendarzu i umów się na spotkanie online.

Umów się na spotkanie