W stale rozwijającym się świecie tworzenia oprogramowania na zamówienie, sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) wprowadziły wiele transformacyjnych narzędzi, z ChatGPT na czele. ChatGPT, model przetwarzania języka naturalnego zbudowany na architekturze GPT, stał się potężnym narzędziem dla programistów.

Platforma szybko zyskuje na popularności, z
1,4 miliarda wizyt na stronie
w samym sierpniu 2023 r., co wskazuje na przejście w kierunku automatyzacji różnych zadań w wielu branżach. Chociaż ChatGPT ma ogromny potencjał w zakresie rozwoju oprogramowania, równie ważne jest rozpoznanie jego ograniczeń.

W tym artykule zbadano, w jaki sposób ChatGPT przekształca przepływy pracy programistów, ale także podkreślono jego ograniczenia w kodowaniu zadań. Zrozumienie tych ograniczeń jest niezbędne dla firm, które chcą skutecznie wykorzystać jego zalety.

Czy ChatGPT zastąpi programistów/inżynierów oprogramowania?

W świecie technologii pytanie o to, czy ChatGPT zastąpi programistów lub inżynierów oprogramowania, stało się dla wielu rosnącym zmartwieniem. Jednak ta obawa może być niepotrzebna, ponieważ konsensus wśród ekspertów jest jasny: ludzcy programiści zawsze będą potrzebni do ukończenia procesu rozwoju, bez względu na wszystko.

ChatGPT może być szybkim, wydajnym i odpornym na błędy narzędziem do tworzenia krótkich fragmentów kodu. Jeśli jednak spojrzymy na to z szerszej perspektywy, to brakuje nam wymaganego kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów, które jest niezbędne do zbudowania ram rozwiązania. Narzędzie oparte na sztucznej inteligencji może pomóc w szybszym tworzeniu bloków kodu, ale będziesz potrzebować wykwalifikowanego programisty, aby połączyć te bloki w zorganizowany sposób, aby uzyskać pożądane rezultaty.

Tak więc ChatGPT lub jakiekolwiek inne narzędzie AI nie zastąpi ludzkich programistów; zamiast tego mają potencjał, aby znacznie zwiększyć ich ogólną produktywność.

PowerBi, PowerAPPs, Power automation

Speed Up Your Business with Power BI, Power Apps, and Power Automate

In the modern business landscape, harnessing the right technological tools is crucial for staying competitive and efficient. Microsoft Power Platform...
Michał
Czytaj więcej

Ograniczenia ChatGPT w rozwoju oprogramowania

Chociaż dla firm atrakcyjne może być obniżenie kosztów poprzez wykorzystanie ChatGPT w rozwoju oprogramowania, ważne jest, aby pamiętać o ograniczeniach związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do wykonywania tak intensywnego zadania, jak tworzenie oprogramowania. Niektóre z ograniczeń ChatGPT obejmują:

  • Ograniczenie rozmiaru wejścia/wyjścia

Znaczącym ograniczeniem w wykorzystaniu ChatGPT do tworzenia oprogramowania jest jego ograniczenie rozmiaru danych wejściowych i wyjściowych. Na przykład GPT-3.x ogranicza całkowitą liczbę tokenów dla podpowiedzi wejściowych i generuje dane wyjściowe do około 4000 tokenów. Skutkuje to limitem długości kodu, który wynosi około 70 linii, w zależności od czynników takich jak język programowania i złożoność programu.

Chociaż dokładne limity rozmiaru ChatGPT mogą się różnić, można bezpiecznie założyć, że nie będzie on w stanie wygenerować pełnej aplikacji, jeśli zawartość stanie się zbyt obszerna. W takich przypadkach model może zatrzymać się w połowie generowania kodu.

  • Ograniczona najnowsza wiedza

Ograniczenia ChatGPT w rozwoju oprogramowania obejmują poleganie na istniejącej wiedzy. Te modele językowe specjalizują się głównie w uzupełnianiu tekstu, więc opierają się na najczęściej widzianych podobnych wzorcach i kodzie. Ta tendencja oznacza, że często generują kod oparty na starszych wersjach, definicjach bibliotek i funkcjach.

Aby uzyskać kod, który odzwierciedla najnowsze osiągnięcia, należy wyraźnie określić swoje wymagania w monicie, zakładając, że model ma dostęp do aktualnej wiedzy. Ważne jest, aby pamiętać, że ChatGPT, podobnie jak GPT-3.x, jest znany tylko do czerwca 2021 roku. Wszelkie zmiany lub aktualizacje języków programowania, frameworków lub bibliotek, które nastąpią po tej dacie, wykraczają poza jej zakres.

  • Przestarzałe punkty końcowe

Jedną z kwestii branych pod uwagę podczas korzystania z ChatGPT przy tworzeniu oprogramowania jest potencjalne włączenie przestarzałych punktów końcowych API do wygenerowanego kodu. Podczas tworzenia aplikacji opartych na interfejsach API ważne jest, aby mieć świadomość, że ChatGPT może sugerować punkty końcowe, które stały się nieaktualne.

Ograniczenie to wynika z nieodłącznych ograniczeń modelu, ponieważ nie ma on dostępu do wiedzy wykraczającej poza określoną datę graniczną, w tym przypadku czerwiec 2021 r. W związku z tym deweloperzy mogą być zmuszeni do wprowadzenia niezbędnych zmian w celu zapewnienia zgodności z najnowszymi standardami i praktykami API.

  • Kwestie optymalizacji

Podczas tworzenia oprogramowania z ChatGPT optymalizacja może stanowić wyzwanie. Te modele językowe doskonale radzą sobie z uzupełnianiem tekstu, ale z natury nie generują zoptymalizowanego kodu. W związku z tym programiści często muszą ręcznie dostosowywać kod pod kątem wydajności, wydajności lub określonych wymagań.

Optymalizacja jest kluczowym aspektem rozwoju oprogramowania i może wymagać ręcznego dostosowania lub poinstruowania modelu, aby optymalizował w określony sposób, aby to osiągnąć. Niezależnie od wybranego podejścia, niezbędne jest jasne zrozumienie celów optymalizacji, do czego zdolni są tylko ludzcy programiści.

  • Halucynacja

Innym ważnym ograniczeniem, o którym należy pamiętać podczas korzystania z ChatGPT w tworzeniu oprogramowania, jest możliwość wystąpienia halucynacji. Dzieje się tak, gdy model, jeśli nie otrzyma konkretnej podpowiedzi, może pójść na skróty i wygenerować kod z niezdefiniowanymi funkcjami lub niepotrzebnymi segmentami kodu mającymi na celu rozwiązanie części problemu, nawet jeśli nie powinny one istnieć. W takich przypadkach deweloperzy mogą potrzebować dalszych wyjaśnień dotyczących tych funkcji.

  • Brak zrozumienia kontekstu

Podczas gdy ChatGPT doskonale radzi sobie z generowaniem tekstu i uzupełnianiem kodu, ma trudności ze zrozumieniem zawiłości specyficznych kontekstów i wymagań projektu. Ten brak może prowadzić do problemów w różnych aplikacjach, w których ChatGPT może błędnie interpretować niuansowe pytania, co skutkuje niedokładnymi lub nieistotnymi odpowiedziami.

Co więcej, nie może generować kodu, który wymaga dogłębnego zrozumienia kontekstu, wymagając od programistów dostarczenia całego wymaganego kontekstu, aby kod był zgodny z celami projektu, co może być nierealistycznym oczekiwaniem.

  • Niekompletne klocki logiczne

Chociaż ChatGPT może być cennym zasobem do generowania kodu, może czasami sugerować bloki kodu, które nie pasują do siebie płynnie. Może się tak zdarzyć, gdy model nie ma odpowiedniego zrozumienia i kontekstu architektury projektu lub wymagań. Programiści muszą zachować ostrożność i zwracać uwagę podczas integrowania bloków kodu wygenerowanych przez ChatGPT, aby upewnić się, że są one zgodne z ogólną strukturą oprogramowania.

  • Niekompletna wiedza i dane szkoleniowe

Warto również zauważyć, że wiedza i dane szkoleniowe ChatGPT mogą być niekompletne. Chociaż model sztucznej inteligencji został przeszkolony na ogromnym i zróżnicowanym zbiorze danych, może nie obejmować wszystkich języków programowania, frameworków lub niszowych domen. Ograniczenie to może czasami prowadzić do tego, że sugestie dotyczące kodu są mniej dokładne lub kompleksowe, zwłaszcza w rzadziej używanych lub wyspecjalizowanych obszarach.

  • Ograniczone aktualizacje w czasie rzeczywistym

Co więcej, to narzędzie AI nie ma bezpośredniego dostępu do Internetu ani repozytoriów kodu w czasie rzeczywistym, co oznacza, że może nie zawsze być na bieżąco z najnowszymi praktykami programistycznymi, bibliotekami lub frameworkami.

Biorąc pod uwagę szybką ewolucję branży technologicznej, w której stale pojawiają się nowe narzędzia i praktyki, podkreśla to potrzebę uzupełnienia przez programistów pomocy ChatGPT o własną aktualną wiedzę i świadomość najnowszych trendów w branży.

  • Potencjalne nieścisłości i błędy logiczne

Istnieje również możliwość wystąpienia nieścisłości i błędów logicznych w kodzie wygenerowanym przez ChatGPT. ChatGPT dąży do poprawności składniowej, ale nie jest bezbłędny i może tworzyć kod z błędami logicznymi. Kod ten może być nie tylko niepoprawny, ale także niefunkcjonalny lub niepotrzebnie skomplikowany. Ostatnio platformy takie jak
Stack Overflow tymczasowo zablokował ChatGPT
ze względu na obawy dotyczące dokładności i możliwości wprowadzenia w błąd, a nie pomocnych rozwiązań.

MVP App Development Definition and Process: Complete Guide

The Minimum Viable Product (MVP) is a basic version of a product, equipped with just enough features to satisfy early...
Michał
Czytaj więcej

Przemyślenia końcowe

Kodowanie wspomagane przez ChatGPT oferuje wiele korzyści, takich jak uproszczenie różnych zadań kodowania i przyspieszenie niektórych aspektów procesu rozwoju. W związku z tym wiele osób zastanawia się, czy ChatGPT zastąpi programistów.

Należy jednak pamiętać, że ze względu na swoje ograniczenia nie może on całkowicie zastąpić potrzeby ludzkich programistów.

Ograniczenia rozmiaru wejścia/wyjścia, poleganie na starszej wiedzy, potencjał przestarzałych punktów końcowych, wyzwania optymalizacyjne, halucynacje, niekompletne bloki puzzli, niekompletna wiedza i ograniczone aktualizacje w czasie rzeczywistym podkreślają potrzebę starannego nadzoru ludzkiego podczas korzystania z ChatGPT.

Zasadniczo ChatGPT uzupełnia zestaw narzędzi programisty, ale nie może całkowicie zastąpić niezbędnych umiejętności i wiedzy inżynierów oprogramowania.

Znajdź czas w swoim kalendarzu i umów się na spotkanie online.

Umów się na spotkanie