W ciągu ostatnich kilku lat technologia znacząco zmieniła sposób, w jaki pracujemy i umiejętności, których potrzebujemy. Szybki rozwój automatyzacji podkreślił znaczenie pewnych umiejętności technicznych, których nie da się łatwo zastąpić komputerami. Dlatego też coraz ważniejsze staje się ciągłe uczenie się i dostosowywanie się, aby pozostać istotnym na dzisiejszym rynku pracy.

Na tym blogu przyjrzymy się bliżej 10 najbardziej pożądanym umiejętnościom technicznym, których inżynierowie powinni się nauczyć i opanować, aby zapewnić sobie sukces w 2024 r., podkreślając, dlaczego te umiejętności są ważne i w jaki sposób przyczyniają się do rozwoju zawodowego inżyniera i jego skuteczności w branży technologicznej.

1/ Usługi w chmurze

Według raportu opublikowanego przez Rynki i rynkiDążenie do uzyskania certyfikatów chmurowych od głównych dostawców, takich jak AWS, Microsoft Azure i Google Cloud Platform, jest czymś więcej niż tylko świadectwem biegłości inżyniera; to brama do różnorodnych i rozwijających się możliwości technicznych.

Inżynierowie biegli w technologiach chmurowych są bardzo poszukiwani ze względu na ich zdolność do adaptacji do nowych funkcji i technologii, konkurencyjne wynagrodzenia i oferowanie rozwiązań wykorzystujących architektury bezserwerowe i aplikacje natywne dla chmury. Ten zestaw umiejętności nie tylko otwiera szersze możliwości kariery na rynkach globalnych, ale także przecina się z innymi trendami technologicznymi, takimi jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i cyberbezpieczeństwo.

How to Build a Sales Team for a Tech Product

Jak zbudować zespół sprzedaży dla produktu technologicznego?

Wprowadzenie Posiadanie zespołu sprzedaży ma kluczowe znaczenie dla firm technologicznych, ponieważ wypełnia lukę między innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi a rynkiem. Posiadanie...
Jakub Wrana
Czytaj więcej

2/ Generatywna sztuczna inteligencja (GAI)

Opanowanie generatywnej sztucznej inteligencji (GAI) wyłania się jako najważniejsza umiejętność inżynierów w rewolucjonizowaniu cyklu życia oprogramowania poprzez zwiększenie produktywności, poprawę jakości i bezpieczeństwa kodu oraz wspieranie innowacji. Narzędzia GAI, poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, umożliwiają inżynierom skupienie się na rozwiązywaniu złożonych problemów, zwiększając tym samym wydajność i przyspieszając procesy rozwoju.

Świadectwem jego popularności jest fakt, że ChatGPT był wiodącą umiejętnością technologiczną na świecie w 2023 roku według
statistica
rosnąc o ponad 4400 procent w globalnej konsumpcji tematu. Inżynierowie, którzy są zaawansowani w GAI, są konkurencyjni na rynku pracy, przyczyniając się do wyników biznesowych poprzez szybsze, bezpieczniejsze i innowacyjne rozwiązania programowe. Co więcej, zrozumienie aspektów etycznych i zgodności GAI ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedzialnego stosowania tych transformacyjnych technologii.

3/ Doświadczenie użytkownika (UX)

Integracja projektowania UX z procesami inżynieryjnymi nie tylko poprawia jakość produktów oprogramowania, ale także zapewnia ich sukces i znaczenie. Oto dlaczego opanowanie UX jest obecnie jedną z najważniejszych umiejętności technicznych dla inżynierów:

 • Ulepszony rozwój oparty na współpracy: Współpraca między inżynierami oprogramowania i projektantami UX ma kluczowe znaczenie dla tworzenia cyfrowych doświadczeń, które są spójne na różnych platformach.
  Inżynierowie z umiejętnościami UX są lepiej przygotowani do zrozumienia i przełożenia potrzeb użytkowników i spostrzeżeń projektowych na funkcjonalne aplikacje. Ta synergia między projektowaniem i rozwojem prowadzi do produktów oprogramowania, które są nie tylko technicznie solidne, ale także rezonują z użytkownikami.
 • Rozwój produktów zorientowanych na użytkownika: Zrozumienie projektowania UX pozwala inżynierom skupić się na tworzeniu produktów, które spełniają oczekiwania i potrzeby użytkowników. Ta empatia użytkownika prowadzi ich do podejmowania świadomych decyzji rozwojowych, zapewniając, że produkt końcowy jest zarówno funkcjonalny, jak i atrakcyjny dla użytkownika. Chodzi o tworzenie oprogramowania, które nie tylko działa, ale także zapewnia płynne i angażujące wrażenia użytkownika.
 • Ulepszona architektura oprogramowania: Dzięki umiejętnościom UX inżynierowie mogą tworzyć bardziej efektywne i przyjazne dla użytkownika architektury oprogramowania. Dzięki zrozumieniu ścieżki użytkownika inżynierowie są w stanie projektować systemy, które są nie tylko solidne i skalowalne, ale także intuicyjne dla użytkownika końcowego. Prowadzi to do harmonijnej równowagi między funkcjonalnością back-endu a doświadczeniem użytkownika front-endu, co ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej aplikacji.
Generating Leads for Your Tech product

Generating Leads For Your Tech Product – In-Depth Guide

Tech product leads are potential customers who have shown interest in your technology product or service. These leads play a...
Jakub Wrana
Czytaj więcej

4/ Zorientowanie na produkt i wartość biznesową

W 2024 roku bycie zorientowanym na produkt i wartość biznesową oznacza ewolucję roli programisty wykraczającą poza tradycyjne kodowanie. Umiejętność ta pomaga dostosować się do szybko zmieniającej się branży technologicznej, w której zrozumienie trendów rynkowych, modeli biznesowych i otoczenia konkurencyjnego jest równie ważne jak umiejętności techniczne.

Inżynierowie z takim holistycznym podejściem wypełniają lukę między technologią a biznesem, napędzając innowacje i sukces produktu, który jest zgodny z potrzebami rynku i celami firmy. Taki zestaw umiejętności nie tylko zwiększa zdolność inżyniera do wprowadzania innowacji i pozostawania istotnym, ale także otwiera zaawansowane możliwości kariery i role przywódcze.

W erze, w której umiejętności kodowania są coraz bardziej powszechne, zdolność do wnoszenia wkładu w strategię biznesową i rozwój produktu staje się czynnikiem wyróżniającym, zapewniającym długoterminową stabilność i wpływ w branży technologicznej.

5/ Umiejętności komunikacyjne

Zdolność do jasnego i skutecznego przedstawiania złożonych koncepcji technicznych różnym interesariuszom jest kluczową umiejętnością, na którą jest duże zapotrzebowanie. Inżynierowie muszą komunikować się z członkami zespołu, kierownictwem i personelem nietechnicznym, czyniąc swoje pomysły i rozwiązania zrozumiałymi i wykonalnymi.

Dobra komunikacja usprawnia współpracę, sprzyja lepszemu zrozumieniu celów projektu i pomaga w rozwiązywaniu konfliktów. Nie chodzi tylko o wymianę informacji; chodzi o prezentowanie pomysłów, przekonywanie innych i aktywne słuchanie informacji zwrotnych.

Inżynierowie z silnymi umiejętnościami komunikacyjnymi mogą prowadzić spotkania, pisać kompleksową dokumentację i wnosić znaczący wkład w planowanie i realizację projektów. Umiejętność ta jest niezbędna do rozwoju kariery, ponieważ otwiera możliwości pełnienia ról przywódczych i często decyduje o sukcesie zarówno indywidualnych, jak i zespołowych projektów.

6/ Umiejętności interpersonalne

Umiejętności interpersonalne, często określane jako “umiejętności miękkie” lub “umiejętności międzyludzkie”, są kluczową umiejętnością dla inżynierów oprogramowania w obecnych czasach. Umiejętności te obejmują zdolność do efektywnej interakcji ze współpracownikami, menedżerami i klientami i są kluczem do budowania i utrzymywania zdrowych relacji zawodowych. Silne umiejętności interpersonalne prowadzą do lepszej współpracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów i zarządzania projektami.

Inżynierowie z tymi umiejętnościami mogą łatwo dostosować się do pracy w środowiskach zespołowych, mogą skutecznie poruszać się po dynamice organizacyjnej i przyczyniać się do pozytywnej kultury pracy. Często są postrzegani jako gracze zespołowi i potencjalni liderzy. Umiejętności interpersonalne obejmują empatię, cierpliwość, elastyczność oraz zdolność do udzielania i otrzymywania konstruktywnych informacji zwrotnych. W dziedzinie tak opartej na współpracy, jak inżynieria oprogramowania, umiejętności te są niezbędne do zapewnienia wydajnego funkcjonowania zespołów i pomyślnego ukończenia projektów.

7/ Inżynieria uczenia maszynowego

Ponieważ sztuczna inteligencja nadal rewolucjonizuje branżę IT, zapotrzebowanie na inżynierów, którzy potrafią projektować, budować i wdrażać modele uczenia maszynowego, rośnie wykładniczo. Umiejętność ta obejmuje zrozumienie algorytmów, przetwarzania danych i rozpoznawania wzorców w celu opracowania systemów, które mogą uczyć się i podejmować decyzje przy minimalnej interwencji człowieka.

Inżynierowie uczenia maszynowego muszą mieć solidne podstawy zarówno w kodowaniu, jak i nauce o danych, a także biegle posługiwać się językami takimi jak Python i narzędziami takimi jak TensorFlow lub PyTorch. Muszą również posiadać umiejętności w zakresie modelowania danych, optymalizacji algorytmów i projektowania systemów.

Inżynierowie z umiejętnościami uczenia maszynowego są nieocenieni w takich obszarach jak analityka predykcyjna, automatyzacja, przetwarzanie języka naturalnego i wizja komputerowa, dzięki czemu są bardzo poszukiwani w sektorach od opieki zdrowotnej, przez finanse, po technologię.

Sales as a Service

Strategiczna przewaga sprzedaży jako usługi dla firm technologicznych

W miarę jak firmy technologiczne radzą sobie ze złożonością globalnych rynków i stale zmieniającymi się potrzebami klientów, sprzedaż jako usługa...
Jakub Wrana
Czytaj więcej

8/ Umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa

Ponieważ częstotliwość i wyrafinowanie cyberataków stale rośnie, inżynierowie muszą zrozumieć i wdrożyć protokoły bezpieczeństwa, techniki szyfrowania i bezpieczne praktyki kodowania, aby chronić systemy i dane przed naruszeniami i atakami. Umiejętności te obejmują nie tylko ochronę informacji, ale także zapewnienie zgodności z różnymi krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Inżynierowie z doświadczeniem w zakresie cyberbezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie w projektowaniu i utrzymywaniu systemów, które są odporne na obecne i pojawiające się zagrożenia, przeprowadzaniu audytów bezpieczeństwa i skutecznym reagowaniu na incydenty. W miarę jak wszystkie sektory stają się coraz bardziej zależne od rozwiązań cyfrowych, zapotrzebowanie na inżynierów posiadających umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa szybko rośnie, co sprawia, że jest to niezbędna umiejętność dla każdego inżyniera oprogramowania, który chce pozostać istotny i skuteczny w coraz bardziej cyfrowym świecie.

9/ Dostępność oprogramowania

Dostępność oprogramowania zapewnia, że oprogramowanie jest dostępne dla szerokiego grona użytkowników, w tym osób z różnymi niepełnosprawnościami. Oto dlaczego dostępność oprogramowania będzie jedną z najważniejszych umiejętności inżynierów w 2024 roku:

 • Rozszerzanie bazy użytkowników i zasięgu rynkowego: Dostępność oprogramowania umożliwia inżynierom projektowanie aplikacji, które zaspokajają potrzeby różnych użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych. To rozszerzenie potencjalnego zasięgu rynkowego nie tylko dociera do nowych segmentów użytkowników, ale także zwiększa ogólny sukces i akceptację oprogramowania.

 • Zgodność z prawem i etyką
  : W związku z tym, że w wielu krajach obowiązują przepisy dotyczące dostępności produktów cyfrowych, szczególnie w przypadku usług publicznych i organizacji służących społeczeństwu, inżynierowie posiadający kwalifikacje w zakresie dostępności zapewniają zgodność z tymi przepisami. Takie przestrzeganie standardów prawnych pomaga uniknąć potencjalnych wyzwań prawnych, a priorytetowe traktowanie dostępności jest zgodne z zasadami etycznej uczciwości i sprawiedliwości społecznej.
 • Ulepszone doświadczenie użytkownika dla wszystkich: Projektowanie pod kątem dostępności często prowadzi do bardziej przejrzystych i intuicyjnych interfejsów, z korzyścią dla wszystkich użytkowników, nie tylko tych niepełnosprawnych. To ulepszone doświadczenie użytkownika może prowadzić do większej satysfakcji i zaangażowania użytkowników, zwiększając atrakcyjność i sukces oprogramowania.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu: Podkreślanie dostępności oprogramowania pokazuje zaangażowanie organizacji w różnorodność i integrację. Może to pozytywnie wpłynąć na reputację firmy i wzmocnić jej relacje z klientami, pracownikami i szerszą społecznością.

10/ Korzystanie z narzędzi niskokodowych

Umiejętność efektywnego wykorzystywania narzędzi niskokodowych jest jedną z najważniejszych umiejętności technologicznych dla inżynierów, zmieniając sposób podejścia do tworzenia oprogramowania. Oto kluczowe powody, dla których biegłość w narzędziach niskokodowych jest zarówno korzystna, jak i bardzo pożądana:

 • Programowanie zwinne i responsywne: Platformy niskokodowe są z natury dostosowane do zwinnych metodologii, umożliwiając szybkie prototypowanie, testowanie i iterację. Ta elastyczność pozwala inżynierom w dużym stopniu reagować na zmieniające się wymagania i opinie użytkowników.
  Na rynku charakteryzującym się szybkimi zmianami i ewoluującymi potrzebami, zdolność do szybkiego dostosowywania i udoskonalania aplikacji jest nieoceniona. Inżynierowie mogą skutecznie aktualizować i ulepszać aplikacje, zapewniając, że konsekwentnie spełniają one najnowsze wymagania i zapewniają optymalne wrażenia użytkownika.
 • Efektywność kosztowa: Wdrożenie niskokodowych narzędzi programistycznych może znacznie obniżyć całkowity koszt projektów programistycznych. Zmniejszając ilość wymaganego ręcznego kodowania, platformy te redukują zasoby i czas zwykle potrzebne do rozwoju.
  Wydajność ta przekłada się na znaczne oszczędności dla organizacji, czyniąc rozwój niskokodowy rozsądnym finansowo wyborem w coraz bardziej świadomym budżetowo środowisku biznesowym.
 • Integracja i skalowalność: Nowoczesne platformy niskokodowe są zaprojektowane z solidnymi możliwościami integracji, umożliwiając inżynierom płynne łączenie ich aplikacji z istniejącymi systemami, bazami danych i usługami innych firm.
  Integracja ta ma kluczowe znaczenie dla tworzenia skalowalnych rozwiązań, które mogą się rozwijać i dostosowywać do potrzeb organizacji. Inżynierowie mogą zapewnić, że ich aplikacje nie są odizolowanymi rozwiązaniami, ale integralnymi częściami większego ekosystemu, zwiększając zarówno użyteczność, jak i trwałość tworzonego oprogramowania.
What Is Tech Sales All You Have to Know About Selling Tech Solutions

What Is Tech Sales? All You Have to Know About Selling Tech Solutions

Tech sales, or technology sales, involves the process of connecting customers with solutions to their unique challenges through various technological...
Jakub Wrana
Czytaj więcej

Wnioski

Od usług w chmurze po narzędzia niskokodowe – każda umiejętność odgrywa wyjątkową rolę w zwiększaniu produktywności, innowacyjności i zdolności adaptacyjnych. Umożliwiają one inżynierom wypełnienie luki między technologią a biznesem, dostarczanie wyjątkowych doświadczeń użytkownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa i dostępności oprogramowania.

Opanowanie niektórych z tych umiejętności otworzy drzwi do ekscytujących możliwości kariery, ról przywódczych i szansy na wywarcie trwałego wpływu na branżę technologiczną. Aby uzyskać więcej informacji i poznać zakres usług, które mogą zwiększyć te umiejętności, skontaktuj się z nami pod adresem
Kod przyszłości
.

Znajdź czas w swoim kalendarzu i umów się na spotkanie online.

Umów się na spotkanie