DevOps, filozofia zarządzania, polega na łączeniu programistów i specjalistów ds. operacji IT. Obejmuje ona zestaw procesów mających na celu przyspieszenie wdrażania nowych funkcji. Według niedawnej ankiety przeprowadzonej przez Harvard Business Review Analytics Services aż 86% profesjonalistów dostrzega wartość kultury DevOps.

Wdrożenie DevOps może być jednak trudne. W tym miejscu z pomocą przychodzi konsultant DevOps, który pomaga płynnie zintegrować zasady DevOps z firmą. Dziś przyglądniemy się temu, w jaki sposób konsultant DevOps może wspierać zespoły programistów w szybkim dostarczaniu użytkownikom najwyższej jakości aplikacji.

Kim jest konsultant DevOps?

Konsultant DevOps jest specjalistą w zakresie usprawniania rozwoju oprogramowania i operacji systemowych. W przeciwieństwie do wewnętrznego inżyniera DevOps, konsultant oferuje zewnętrzną perspektywę, oceniając i optymalizując obecne praktyki organizacji. Sugerują zmiany, zapewniają szkolenia i wykorzystują specjalistyczne narzędzia w celu zwiększenia wydajności.

Firmy konsultingowe DevOps są cenne dla firm poszukujących krótkoterminowego zaangażowania w celu usprawnienia procesów rozwoju, optymalizacji konfiguracji IT i modernizacji cykli życia oprogramowania. Konsultanci koncentrują się na szybszym dostarczaniu produktów na rynek, unikaniu przestojów i tworzeniu jednolitej wizji wykorzystania technologii.

10 najlepszych usług konsultingowych w zakresie oprogramowania

Unlock the potential of your organization with our comprehensive guide to IT strategy consulting. Gain insights into its importance, real-world applications, and how to choose the right consulting firm.
Michał
Czytaj więcej

Korzyści z doradztwa DevOps

Usługi konsultingowe DevOps zapewniają szeroki wachlarz korzyści dla firm każdej wielkości. Niektóre z kluczowych korzyści obejmują:

1. Przyspieszony czas wprowadzenia na rynek

Usługi konsultingowe DevOps umożliwiają firmom szybkie dostarczanie nowych funkcji i aktualizacji poprzez automatyzację procesu tworzenia oprogramowania. Przyspieszenie to osiąga się dzięki usprawnieniu procesów, zmniejszeniu nakładu pracy ręcznej i optymalizacji cyklu życia oprogramowania.

Integracja zespołów programistycznych i operacyjnych umożliwia szybsze reagowanie na potrzeby klientów. Konsultanci DevOps pomagają we wdrażaniu narzędzi do automatyzacji, minimalizowaniu błędów i umożliwianiu ciągłej integracji i dostarczania, dzięki czemu firmy reagują na potrzeby rynku.

2. Lepsza współpraca i komunikacja

Usługi konsultingowe DevOps odgrywają kluczową rolę w usprawnianiu współpracy i komunikacji w firmach, w szczególności między zespołami programistycznymi i operacyjnymi. Rozbijając silosy i wspierając kulturę współpracy, usługi te usprawniają proces tworzenia oprogramowania, zmniejszając tarcia i umożliwiając wydajne dostarczanie wysokiej jakości oprogramowania.

Dzięki specjalistycznej wiedzy w zakresie doradztwa DevOps, firmy mogą zachęcać do współpracy międzyfunkcyjnej i wdrażać skuteczne kanały komunikacji, co prowadzi do lepszego dostosowania i produktywności w zespołach.

3. Większa skalowalność i elastyczność

Usługi konsultingowe DevOps poparte specjalistyczną wiedzą optymalizują niezawodność i skalowalność oprogramowania. Usługi te wykorzystują skalowalną infrastrukturę i technologie chmurowe, ułatwiając szybką adaptację do zmieniających się wymagań i zwiększonych obciążeń.

Dla małych firm, które chcą skalować się bez wysiłku, doradztwo DevOps zapewnia wiedzę specjalistyczną w zakresie infrastruktury jako kodu (IaC) i technologii chmurowych, zapewniając wzrost bez uszczerbku dla wydajności lub niezawodności dzięki praktykom takim jak konteneryzacja i automatyczne skalowanie.

Rzeczywiste przypadki użycia DevOps Consulting

Doradztwo DevOps oferuje cenne korzyści w różnych branżach. Poznaj kilka z nich.

 1. Poprawa rozwoju oprogramowania dla handlu elektronicznego

Problem: Rozwijająca się firma zajmująca się handlem elektronicznym stoi przed wyzwaniami związanymi z zarządzaniem częstymi aktualizacjami oprogramowania i utrzymaniem niezawodności systemu.

Rozwiązanie: Konsultanci DevOps wdrażają CI/CD Pipeline i zautomatyzowane testy, aby usprawnić tworzenie i wdrażanie oprogramowania. W rezultacie platforma e-commerce ma szybsze i bardziej niezawodne aktualizacje, co zapewnia użytkownikom płynne zakupy.

 1. Odnowienie zarządzania danymi w opiece zdrowotnej

Problem: Organizacja opieki zdrowotnej zmaga się z przestarzałymi systemami zarządzania danymi, co utrudnia współpracę między pracownikami medycznymi.

Rozwiązanie: Konsultanci DevOps wprowadzają strategie modernizacji, wykorzystując konteneryzację i architekturę mikrousług. Nie tylko poprawia to elastyczność systemu, ale także ułatwia efektywną współpracę i udostępnianie danych między zespołami opieki zdrowotnej.

 1. Przegląd zgodności dla usług finansowych

Problem: Firma świadcząca usługi finansowe musi wzmocnić środki zgodności w ramach cyklu rozwoju oprogramowania.

Rozwiązanie: Konsultanci DevOps integrują kontrole zgodności z potokiem DevOps, zapewniając zautomatyzowane testy bezpieczeństwa i skanowanie luk w zabezpieczeniach. To proaktywne podejście poprawia ogólny scenariusz bezpieczeństwa, skutecznie spełniając wymogi regulacyjne.

 1. Usprawnienie wdrażania technologii edukacyjnych

Problem: Firma zajmująca się technologiami edukacyjnymi napotyka opóźnienia we wdrażaniu nowych funkcji na swojej platformie, co negatywnie wpływa na zaangażowanie użytkowników.

Rozwiązanie: Konsultanci DevOps wprowadzają skuteczne strategie wdrażania, wykorzystując CI/CD Pipelines i infrastrukturę jako kod. Skutkuje to szybszym dostarczaniem funkcji, dzięki czemu platforma ed-tech jest konkurencyjna w szybko zmieniającym się krajobrazie technologii edukacyjnych.

Co blokuje rozwój Twojej firmy? Consulting biznesowy & IT zapewni prawidłową diagnozę

Wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału. To właśnie między innymi bariery wewnętrzne hamują naturalny rozwój...
Michał
Czytaj więcej

Proces konsultingowy DevOps

Teraz, gdy zbadaliśmy korzyści plynące z konsultingu DevOps i przykłady jego zastosowania, zagłębmy się w to, jak przebiega proces DevOps. Poznaj cztery podstawowe kroki nakreślające proces konsultingu DevOps.

1. Ocena i analiza

W konsultingu DevOps pierwszym krokiem jest ocena bieżących praktyk i procesów organizacji. Ocena ta identyfikuje obszary ulepszeń w cyklu życia oprogramowania, infrastrukturze, narzędziach i kulturze.

Analizując przepływy pracy i znajdując możliwości automatyzacji, ocena ta przygotowuje grunt pod strategiczny plan płynnej integracji zasad DevOps, zwiększając ogólną wydajność i produktywność.

2. Rozwój strategii

Ten krok obejmuje opracowanie dostosowanego planu wdrożenia praktyk DevOps. Obejmuje planowanie i wybór narzędzi i technologii, które są zgodne z różnymi potrzebami organizacji.

Oprócz zaleceń dotyczących narzędzi, strategia obejmuje procesy i potencjalne zmiany organizacyjne, kładąc podwaliny pod skoordynowaną i wydajną integrację praktyk DevOps.

3. Wdrożenie i integracja

Etap ten obejmuje automatyzację procesów ciągłej integracji i dostarczania, zapewniając stabilne wdrażanie oprogramowania. Szersza faza wdrożenia obejmuje konfigurację infrastruktury, wdrożenie narzędzi automatyzacji i szkolenie personelu. Celem jest zaszczepienie kultury DevOps, poprawa współpracy i wydajności między zespołami programistycznymi i operacyjnymi.

4. Ciągłe monitorowanie i doskonalenie

Ostatnia część procesu koncentruje się na analizie wskaźników wydajności, wdrażaniu zmian i zapewnieniu szybszego dostarczania oprogramowania o wyższej jakości. Firmy konsultingowe DevOps zapewniają stałe wsparcie, w tym monitorowanie systemu, rozwiązywanie problemów, szkolenia i zalecenia dotyczące ciągłego doskonalenia, które pomagają wspierać środowisko ciągłego doskonalenia praktyk DevOps.

Co blokuje rozwój Twojej firmy? Consulting biznesowy & IT zapewni prawidłową diagnozę

Wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału. To właśnie między innymi bariery wewnętrzne hamują naturalny rozwój...
Michał
Czytaj więcej

Usługi i rozwiązania DevOps

Dzięki szerokiemu zakresowi, obszar DevOps zapewnia szereg usług i rozwiązań zaprojektowanych z myślą o różnych wymaganiach. Niektóre z tych usług obejmują:

 • Potok CI/CD

Potok CI/CD płynnie łączy praktyki ciągłej integracji i dostarczania. Programiści często łączą zmiany w kodzie, uruchamiając automatyczne kompilacje i testy.

Ciągłe dostarczanie automatyzuje cały proces, zapewniając szybką reakcję na zmieniające się wymagania w celu przyspieszenia cykli wydawania oprogramowania bez defektów. Potok CI/CD kładzie nacisk na wydajność uzyskaną dzięki połączeniu rozwoju i operacji w celu usprawnienia dostarczania oprogramowania.

 • Automatyzacja wdrażania

Automatyzacja wdrożeń jest ważnym rozwiązaniem zmniejszającym ryzyko związane z wdrażaniem oprogramowania i zapewnia szybką informację zwrotną na temat jakości.

Ta automatyzacja usprawnia wdrażanie, przyspiesza wydania i zwiększa przejrzystość. Umożliwienie automatyzacji ciągłego dostarczania optymalizuje wykorzystanie zasobów i zapewnia terminowe dostarczanie oprogramowania, ograniczając awarie IT i zwiększając produktywność programistów.

 • Automatyzacja procesów

W DevOps automatyzacja procesów usprawnia operacje od generowania kodu do produkcji, obejmując kompilacje, przypadki testowe, kontrole jakości i bezpieczeństwo. Takie podejście pomaga zwiększyć wydajność, zmniejszyć liczbę błędów ludzkich i przyspieszyć proces rozwoju. Automatyzacja ta pozwala na spójność w dostarczaniu oprogramowania, co promuje ustandaryzowane praktyki i płynny proces rozwoju oprogramowania.

 • Zarządzanie bezpieczeństwem (DevSecOps)

Rozwiązania DevSecOps priorytetowo traktują wczesną integrację zabezpieczeń poprzez “Security as Code”. Takie podejście zapewnia płynną integrację i efektywność kosztową, zapobiegając potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa.

Kluczowe cele w zakresie bezpieczeństwa mogą obejmować identyfikację luk w zabezpieczeniach, zapewnienie ciągłej zgodności i przyjęcie podejścia opartego przede wszystkim na bezpieczeństwie. Niektóre powszechne podejścia obejmują “politykę jako kod”, SAST, DAST, SCA, monitorowanie zgodności chmury oraz skanowanie infrastruktury i kontenerów. Integracja zabezpieczeń z cyklem życia oprogramowania tworzy solidne podstawy, skutecznie ograniczając ryzyko.

 • Zarządzanie konfiguracją

Zarządzanie konfiguracją jest niezbędnym rozwiązaniem do utrzymania spójności i egzekwowania konfiguracji zasobów w różnych infrastrukturach IT. Inżynierowie DevOps przodują we wdrażaniu zwinnych i zautomatyzowanych praktyk konfiguracyjnych, zapewniając niezawodność systemu.

Takie podejście ma fundamentalne znaczenie dla stabilnych ekosystemów IT, zapobiegania problemom operacyjnym i optymalizacji wydajności systemu.

 • Zarządzanie infrastrukturą

W zarządzaniu infrastrukturą zazwyczaj stosowane są zaawansowane praktyki, takie jak Infrastructure-as-Code, które pozwalają na eksternalizację i efektywne zarządzanie konfiguracjami. Zarządzanie infrastrukturą zazwyczaj obejmuje automatyczne dostarczanie środowiska, czujne monitorowanie z odpowiednimi alertami i automatyczne skalowanie.

Korzystając ze wsparcia w zakresie zarządzania infrastrukturą, zyskujesz partnera w utrzymywaniu prawidłowego przepływu pracy i proaktywnym eliminowaniu problemów za pomocą narzędzi do monitorowania i ostrzegania.

 • Kontrola i integracja kodu

Czysty kod ma fundamentalne znaczenie dla ciągłej integracji, a inżynierowie DevOps odgrywają kluczową rolę w umacnianiu tego fundamentu. Ich doświadczenie pomaga zapewnić skrupulatną kontrolę kodu, ulepszanie i weryfikację artefaktów do wdrożenia, co prowadzi do mniejszej liczby błędów w procesie integracji.

Poza oceną kodu, wnoszą oni strategiczny wkład we wspieranie kultury ciągłego doskonalenia w ramach cyklu życia oprogramowania.

 • Wirtualizacja

Wirtualizacja pomaga wspierać płynną współpracę między programistami i zespołami IT, zapewniając wspólną platformę dla środowisk obliczeniowych i sieciowych. Zwiększa wydajność, przyspiesza rozwój i promuje uproszczone podejście do operacji IT.

Oprócz współpracy, wirtualizacja znacznie obniża koszty poprzez optymalizację wykorzystania zasobów, maksymalizację wydajności sprzętu i minimalizację potrzeby rozbudowanej infrastruktury fizycznej.

The Definitive Guide to IT Strategy Consulting

Kompletny przewodnik po doradztwie w zakresie strategii IT

Znaczenie doradztwa IT w dzisiejszym środowisku biznesowym jest nie do przecenienia. Doradztwo IT oferuje liczne korzyści i odgrywa kluczową rolę...
Michał
Czytaj więcej

Wybór odpowiedniej firmy konsultingowej DevOps

Wybór odpowiedniej firmy konsultingowej DevOps to ważna decyzja, która może mieć ogromny wpływ na procesy tworzenia i dostarczania oprogramowania w organizacji. Aby skutecznie podjąć tę decyzję, należy wziąć pod uwagę kilka czynników.

 1. Zdefiniuj swoje cele

Jasno określ cele i oczekiwania swojej organizacji, identyfikując konkretne bolączki i pożądane ulepszenia. Dostosuj swoje potrzeby do wiedzy i możliwości potencjalnych firm konsultingowych, aby podjąć świadomą decyzję.

 1. Ocena wiedzy specjalistycznej i doświadczenia

Dokładnie oceń historię firmy konsultingowej w zakresie udanych wdrożeń DevOps. Przejrzyj studia przypadków, referencje klientów i referencje, aby ocenić ich biegłość, upewniając się, że wnoszą cenną wiedzę, aby skutecznie radzić sobie z wyzwaniami.

 1. Przegląd referencji i opinii klientów

Poszukaj firm, które zapewniają referencje i referencje klientów, oferując wgląd w ich wydajność, profesjonalizm i wyniki. Skontaktuj się z referencjami, aby zebrać opinie z pierwszej ręki, potwierdzając reputację firmy konsultingowej i zdolność do spełnienia oczekiwań klienta.

 1. Sprawdź rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb

Wybierz firmy oferujące niestandardowe rozwiązania dostosowane do unikalnych potrzeb Twojej organizacji. Niezawodny partner ocenia bieżące procesy i infrastrukturę, opracowując strategie dostosowane do celów biznesowych w celu optymalizacji wdrożenia DevOps.

 1. Ocena komunikacji i współpracy

Skuteczna komunikacja i współpraca mają kluczowe znaczenie. Wybierz partnera konsultingowego z przejrzystą i otwartą komunikacją, ceniącego współpracę i angażującego zespoły w podejmowanie decyzji w celu sprawnego wdrożenia DevOps.

 1. Przegląd łańcucha narzędzi i automatyzacji

Ocena biegłości firmy w wykorzystywaniu narzędzi DevOps i technologii automatyzacji. Silny nacisk na automatyzację zapewnia szybsze i wolne od błędów przepływy pracy, poprawiając wydajność i pozwalając zespołom skupić się na dostarczaniu wysokiej jakości produktów.

 1. Ocena szkoleń i rozwoju umiejętności

Niezawodny partner konsultingowy priorytetowo traktuje transfer wiedzy poprzez warsztaty i sesje coachingowe, wzmacniając zespoły umiejętnościami niezbędnymi do niezależnej obsługi procesów.

 1. Rozważenie bieżącego wsparcia i monitorowania

Upewnij się, że firma konsultingowa zapewnia wsparcie i monitorowanie po wdrożeniu, zajmując się ewentualnymi problemami i zapewniając ciągłe wskazówki dotyczące trwałych ulepszeń.

 1. Zapewnienie skalowalności i elastyczności

Sprawdź, czy rozwiązania firmy konsultingowej są skalowalne i elastyczne, dostosowując się do rozwoju organizacji i zmieniających się potrzeb. Priorytetem jest wiedza specjalistyczna w zakresie technologii opartych na chmurze w celu zapewnienia skalowalności infrastruktury.

 1. Przegląd opłacalności

Oceń strukturę cenową firmy, biorąc pod uwagę długoterminowe korzyści i zwrot z inwestycji. Zrównoważ koszty z jakością, doświadczeniem i długoterminową wartością, jaką wnoszą, aby zapewnić wydajną i korzystną transformację DevOps dla Twojej organizacji.

Usługi konsultingowe DevOps usprawniające proces dostarczania oprogramowania

Konsultant DevOps specjalizuje się w usprawnianiu współpracy między rozwojem oprogramowania a operacjami systemowymi, oferując cenne zewnętrzne perspektywy i rozwiązania.

Usługi konsultingowe DevOps mogą przynieść korzyści, takie jak przyspieszenie wprowadzania produktów na rynek, poprawa współpracy i skalowalność.

Wybór odpowiedniej firmy konsultingowej DevOps wymaga uwzględnienia takich czynników, jak wiedza specjalistyczna, dostosowane rozwiązania, komunikacja, wsparcie i efektywność kosztowa w celu pomyślnego wdrożenia i trwałego sukcesu.

FutureCode może być odpowiednim dostawcą usług konsultingowych DevOps dla Ciebie, z silnym zespołem doświadczonych ekspertów, którzy oferują dostosowane rozwiązania, wiedzę i stałe wsparcie w celu podniesienia poziomu procesów tworzenia i dostarczania oprogramowania w Twojej organizacji.

The Definitive Guide to Cloud Consulting

Kompletny przewodnik po Cloud Consultingu

W dzisiejszym cyfrowym świecie firmy odchodzą od tradycyjnych centrów danych i zwracają się ku chmurze obliczeniowej ze względu na jej...
Michał
Czytaj więcej

Znajdź czas w swoim kalendarzu i umów się na spotkanie online.

Umów się na spotkanie