W dzisiejszym szybko zmieniającym się cyfrowym krajobrazie utrzymanie konkurencyjności jest najważniejsze dla każdej firmy IT, a posiadanie elitarnego zespołu programistów jest koniecznością. Wyzwanie polega na utrzymaniu zespołu o odpowiednich umiejętnościach i wielkości, aby dostosować się do nowych technologii i sprostać współczesnym wyzwaniom bez czasochłonnego i kosztownego procesu tradycyjnego zatrudniania IT.

W tym miejscu do gry wkracza augmentacja personelu IT. Jest to strategia, która koncentruje się na rozszerzeniu zespołu wewnętrznego poprzez outsourcing wymaganych talentów. Takie podejście pozwala na elastyczność, zwłaszcza gdy pojawia się zapotrzebowanie na specjalistów lub talenty wysokiego szczebla.

Augmentacja personelu IT upraszcza i przyspiesza proces zatrudniania, umożliwiając firmom szybkie wdrażanie ekspertów do swoich projektów. W obliczu niedoboru talentów dotykającego firmy na całym świecie, powiększanie personelu IT stało się cennym rozwiązaniem pozwalającym wypełnić luki w umiejętnościach i zapewnić sukces biznesowy.

Wraz z globalnym wzrostem zapotrzebowania na talenty technologiczne, podejście to stanowi proste rozwiązanie dla wyzwań związanych z tradycyjnym zatrudnianiem w branży IT. Ten artykuł to mapa drogowa do zrozumienia rozszerzenia personelu IT, korzyści, jakie zapewnia, oraz scenariuszy, w których jest to najlepsza metoda do wykorzystania.

Czym jest rozszerzenie personelu IT?

Zwiększanie liczby pracowników to strategia outsourcingu, która umożliwia firmom obsadzenie określonych, tymczasowych ról w celu osiągnięcia celów biznesowych. W świecie biznesu IT podejście to jest powszechnie określane jako rozszerzenie personelu IT. Wiąże się to ze sprowadzeniem talentów z zewnątrz w celu uzupełnienia istniejącego personelu firmy, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej.

Pozwala to firmom na uzupełnienie braków w umiejętnościach bez konieczności zatrudniania nowych pracowników w pełnym wymiarze godzin, zapewniając elastyczność i zdolność adaptacji w obliczu zmieniających się potrzeb biznesowych. Zamiast outsourcingu całych zadań, firmy wybierają wykwalifikowany personel z firm outsourcingowych do współpracy ze swoimi wewnętrznymi zespołami, zapewniając pomyślne i wydajne ukończenie projektów.

Wzrost popularności tego podejścia do zatrudniania pracowników wynika częściowo z rosnącego znaczenia pracy zdalnej. Augmentacja personelu IT pozwala organizacjom na pozyskiwanie talentów z dowolnego miejsca na świecie, zapewniając dostęp do najlepszych specjalistów do ich projektów.

Jest to model zatrudnienia, który eliminuje luki w umiejętnościach, zwiększa przewagę konkurencyjną i usprawnia realizację projektów, a wszystko to przy jednoczesnym uniknięciu złożoności zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin.

How to Select the Right Engineering Staffing Agency

Na co zwrócić uwagę wybierając odpowiednią agencję pracy inżynieryjnej?

Jeśli chodzi o pozyskiwanie najlepszych talentów inżynierskich, współpraca z właściwą agencją rekrutacyjną ma kluczowe znaczenie. Jednak przy wielu dostępnych opcjach,...
Łukasz big avatar
Łukasz Terlecki
Czytaj więcej

Różnica między powiększaniem personelu IT a outsourcingiem personelu IT

Różnica między augmentacją personelu IT a outsourcingiem personelu IT polega na podejściu do pozyskiwania zewnętrznej wiedzy specjalistycznej. Outsourcing personelu obejmuje zlecanie podwykonawstwa specjalistom w celu pomocy w określonych procesach biznesowych, zazwyczaj dlatego, że organizacja nie posiada odpowiednich zasobów wewnętrznych lub chce skupić się na podstawowych operacjach.

Strategia ta obejmuje współpracę ze specjalistami, takimi jak programiści, inżynierowie ds. zapewnienia jakości, projektanci i menedżerowie, często tworząc dedykowany zespół o różnych umiejętnościach. Dostawca outsourcingu wybiera tych specjalistów w oparciu o Twoje potrzeby, obsługując wszystkie wydatki, takie jak licencje na oprogramowanie, przestrzeń biurowa, szkolenia i koszty sprzętu.

W przeciwieństwie do tego, zwiększanie liczby pracowników oznacza zatrudnianie nowych członków zespołu w oparciu o dodatkowe umiejętności wymagane do powodzenia projektu. To tak, jakby zatrudnić specjalistę na określony czas w celu uzupełnienia istniejącego zespołu. Dzięki rozszerzeniu personelu zyskujesz dostęp do wykwalifikowanego zespołu programistów, który płynnie integruje się z Twoim projektem, bez konieczności martwienia się o infrastrukturę lub stałe zatrudnienie.

Zasadniczo, rozszerzenie personelu zapewnia specjalistyczną wiedzę, której potrzebujesz, gdy jej potrzebujesz, podczas gdy outsourcing obejmuje delegowanie całych procesów lub zadań do firmy zewnętrznej. Jest to wybór między dodaniem specjalistycznych umiejętności do zespołu lub powierzeniem całego projektu zewnętrznym specjalistom, z których każdy ma swoje unikalne zalety w zależności od potrzeb biznesowych.

Rodzaje zwiększania liczby pracowników i przykłady

Istnieją przede wszystkim trzy rodzaje augmentacji personelu IT:

1. Wzmocnienie oparte na towarach

Augmentacja oparta na towarach wchodzi w grę, gdy potrzebne są dodatkowe ręce do prostych zadań, które niekoniecznie wymagają wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej. Wyobraź sobie, że Twój zespół napotyka na przeszkodę i potrzebujesz dodatkowych pracowników, aby efektywnie wykonywać podstawowe zadania.

Model ten pozwala na szybkie dodawanie nowych członków zespołu, minimalizując czas i wysiłek związany z rekrutacją. Wsparcie oparte na towarach ma na celu zapewnienie wsparcia IT w zakresie podstawowych zadań, takich jak pomoc techniczna, administracja siecią i rutynowa konserwacja oprogramowania.

Jest to idealne rozwiązanie dla organizacji, które wymagają znacznej ilości wsparcia, aby zapewnić płynne działanie podstawowych funkcji IT. Na przykład zatrudnianie testerów do wyszukiwania błędów w aktualizacjach oprogramowania jest klasycznym zastosowaniem tego modelu, zapewniającym, że rutynowe zadania są wykonywane skutecznie i wydajnie.

2. Rozszerzanie umiejętności

Augmentacja oparta na umiejętnościach jest odpowiednim wyborem, gdy firma potrzebuje ekspertów do określonych zadań, które wymagają specjalistycznych umiejętności, które nie są łatwo dostępne w istniejącym zespole. Ten rodzaj wsparcia uzupełnia możliwości zespołu, zapewniając wydajną realizację zadań bez konieczności przeprowadzania obszernych szkoleń wewnętrznych lub rozwoju.

Model ten jest szczególnie korzystny dla organizacji poszukujących specjalistycznego wsparcia IT w celu realizacji konkretnych projektów lub inicjatyw. Koncentruje się na dostarczaniu specjalistom IT specjalistycznej wiedzy technicznej, od administracji bazami danych i bezpieczeństwa po rozwój oprogramowania. Przykładowo, zatrudnienie wykwalifikowanego dewelopera do pracy nad stworzeniem nowej aplikacji doskonale ilustruje podejście augmentacji oparte na umiejętnościach.

3. Wzmocnienie wysoko wykwalifikowanych pracowników

Wysoko wykwalifikowani pracownicy augmentacyjni wkraczają do akcji, gdy organizacja potrzebuje najlepszych ekspertów do realizacji znaczących projektów, szczególnie tych obejmujących rozwiązywanie złożonych problemów lub opracowywanie najnowocześniejszych rozwiązań.

Wysoko wykwalifikowana augmentacja koncentruje się na dostarczaniu organizacjom najwyższej klasy specjalistów IT, którzy posiadają wyjątkowy poziom wiedzy i doświadczenia. Są to eksperci w wyspecjalizowanych dziedzinach, takich jak przetwarzanie w chmurze, cyberbezpieczeństwo i analiza danych. Jest to idealny wybór dla firm, które chcą wykorzystać umiejętności i wiedzę IT na najwyższym poziomie, aby sprostać skomplikowanym projektom i utrzymać przewagę konkurencyjną.

Na przykład, możesz rozpoczynać ambitne projekty AI i potrzebujesz inżynierów z dogłębną znajomością sztucznej inteligencji. Ten typ modelu rozszerzonego byłby najbardziej odpowiedni w takim scenariuszu.

Korzyści z powiększania personelu w branży IT

Gdy brakuje zasobów, aby poradzić sobie z obciążeniem pracą, rozwiązaniem może być zwiększenie liczby pracowników.

Oto kilka kluczowych korzyści płynących z augmentacji personelu IT, które warto rozważyć:

 • Skorzystaj z ogromnej puli wykwalifikowanych ekspertów

Rozszerzenie personelu IT otwiera drzwi do ogromnej puli doświadczonych ekspertów, którzy wnoszą cenną wiedzę i doświadczenie, których możesz nie mieć w firmie. W przeciwieństwie do tradycyjnego zatrudniania, które wymaga obszernego szkolenia, specjaliści augmentowani są doświadczeni w swoich dziedzinach, gotowi do wniesienia wkładu od pierwszego dnia przy minimalnej potrzebie adaptacji kulturowej. Takie podejście pozwala wykorzystać talenty specyficzne dla danej domeny, zapewniając doskonałe wyniki dostosowane do potrzeb, jednocześnie oszczędzając czas i koszty.

W krajach takich jak Stany Zjednoczone istnieje znaczna przepaść między zapotrzebowaniem na talenty a ich dostępnością. Z kolei Europa Wschodnia, taka jak Polska, zapewnia dużą pulę wykwalifikowanych programistów biegle posługujących się językiem angielskim i podzielających zachodnie wartości, co czyni ją preferowanym wyborem do powiększania personelu.

 • Redukcje kosztów

W dążeniu do efektywności kosztowej, rozszerzenie personelu IT staje się mądrym wyborem. Korzystanie z globalnych źródeł talentów może prowadzić do znacznych oszczędności kosztów; na przykład programista w Polsce zarabia średnio 26 000 USD rocznie w porównaniu do 72 000 USD w USA.

Co więcej, powiększenie personelu eliminuje potrzebę przydzielania budżetów na rekrutację, szkolenia, przestrzeń biurową, sprzęt i dodatki firmowe, ponieważ wybrany dostawca zajmuje się tymi kosztami i wspiera kulturę firmy w Twoim imieniu. Takie podejście nie tylko usprawnia koszty, ale także umożliwia firmie bardziej strategiczną alokację zasobów, zwiększając ogólną konkurencyjność.

 • Łatwe skalowanie do wzrostu

Usługi powiększania personelu IT oferują elastyczność, która umożliwia firmom płynne skalowanie zasobów IT w górę lub w dół w zależności od potrzeb. W przypadku małych i średnich firm o zmiennym zapotrzebowaniu na pracę przydatnym podejściem jest zwiększanie liczby pracowników. Pozwala to na zatrudnianie na podstawie projektów dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne i dla konkretnych wymaganych umiejętności, eliminując potrzebę utrzymywania pełnoetatowej siły roboczej przy jednoczesnym osiąganiu celów rozwojowych.

Nawet w przypadku większych przedsiębiorstw o zmiennym zapotrzebowaniu na pracowników, rozszerzenie personelu stanowi rozwiązanie. Możesz okresowo dostosowywać swój zespół programistów, aby upewnić się, że zawsze dostosowują się do zmieniających się standardów.

Na przykład, jeśli potencjalny rywal uruchomi podobną aplikację szybciej niż ty, twoje szanse na sukces maleją. Wczesne wykrycie luki rynkowej, zatrudnienie zespołu, ulepszenie aplikacji i dostarczenie poszukiwanych funkcji ma kluczowe znaczenie dla przyciągnięcia uwagi użytkowników.

Oczekiwanie miesiącami na zatrudnienie jednego pracownika jest niepraktyczne. W czasie, gdy zajmujemy się CV i rozmowami kwalifikacyjnymi, konkurenci zatrudniają, kodują i rozwijają się. W tym miejscu z pomocą przychodzą usługi augmentacji personelu IT. Zapewniają one elastyczność niezbędną do szybkiego dostosowania zasobów IT do wymagań klientów i utrzymania przewagi konkurencyjnej.

 • Podejście skoncentrowane na wynikach

W przeciwieństwie do innych modeli współpracy IT, augmentacja personelu oferuje podejście skoncentrowane na wynikach, które okazuje się nieocenione, gdy trzeba zebrać dedykowany zespół ekspertów do konkretnego projektu, czy to z powodu luk w umiejętnościach, czy napiętych terminów. Dzięki powiększeniu personelu zyskujesz lepszą kontrolę nad procesem pracy i możliwość ścisłego monitorowania postępów zespołu.

Takie podejście znacznie zmniejsza ryzyko, ponieważ powierzasz odpowiedzialność rozszerzonym talentom, dywersyfikując pulę doświadczeń i nie polegając wyłącznie na wiedzy istniejącego personelu. Kiedy wszyscy koncentrują się na osiąganiu swoich celów, proces rozwoju staje się z natury zorientowany na wyniki.

 • Większa widoczność projektu

Dzięki współpracy z dostawcami usług augmentacji personelu można szybko skompletować wykwalifikowany zespół, który wypełni luki w talentach i usprawni zarządzanie projektami. Eksperci ci oferują doświadczenie w zarządzaniu projektami, zapewniając terminowe aktualizacje i raporty z postępów. Skutkuje to większą widocznością projektu, umożliwiając efektywną organizację informacji o projekcie i ułatwiając zespołowi zrozumienie cyklu życia projektu i jego bieżącego statusu.

Ta zwiększona przejrzystość promuje produktywność, usprawnia realizację, ułatwia komunikację i optymalizuje zarządzanie zasobami.

 • Wykorzystaj doświadczonych profesjonalistów

Wzbogacając swój zespół o doświadczonych specjalistów w średnim wieku, którzy są u szczytu swojej wiedzy, zyskujesz pewność, że możesz przydzielać projekty i zadania, wiedząc, że są one w dobrych rękach. Nie są to pracownicy tymczasowi ani stażyści; są to wysoko wykwalifikowane osoby, które wymagają minimalnego przeszkolenia.

Możesz po prostu delegować projekty i zadania zgodnie z potrzebami, a zwiększony personel lub zespół szybko dostarczy pożądane wyniki. Ich bogate doświadczenie wnosi cenny zestaw umiejętności do projektu, uwalniając czas na skoncentrowanie się na szerszej perspektywie.

 • Zwiększona elastyczność oszczędza czas i pieniądze

W branży IT elastyczność jest kluczowa, a powiększanie personelu może pozwolić na łatwe uzyskanie elastyczności. Tradycyjne procesy zatrudniania są zazwyczaj uciążliwe, wiążą się z papierkową robotą i kłopotami związanymi z rozwiązaniem umowy. Dzięki rozszerzeniu personelu można bez wysiłku dostosować wielkość zespołu, zaczynając od jednej konfiguracji i płynnie przechodząc do innej, a wszystko to bez zwykłych formalności rekrutacyjnych.

Zwiększenie liczby pracowników ułatwia również zarządzanie budżetem, ponieważ można wybierać spośród tygodniowych, miesięcznych lub godzinowych planów płatności. Ta zdolność adaptacji zapewnia kontrolę finansową. Co więcej, w dynamicznej branży IT, w której zwinność jest kluczowa, rozszerzenie personelu oferuje elastyczność w zatrudnianiu krótkoterminowych ekspertów do konkretnych projektów, płacąc tylko za przepracowane godziny.

Takie podejście obniża koszty pracowników, eliminuje przestoje i dostosowuje się do zmiennych obciążeń.

Taka elastyczność pracowników ma bezpośredni wpływ na koszty zatrudnienia, uwalniając od ograniczeń związanych z rekrutacją stałą

 • Utrzymanie kontroli i skuteczne zarządzanie

Dzięki powiększeniu personelu masz większą kontrolę zarówno nad przepływem pracy, jak i zespołem. Zarządzasz operacjami bezpośrednio, zachowując większe uprawnienia w porównaniu z innymi metodami, takimi jak outsourcing zarządzania. Takie praktyczne podejście pozwala na ścisłe monitorowanie postępów w rozwoju i szybkie rozwiązywanie problemów, unikając opóźnień.

Dodatkowo, rozszerzenie personelu zapewnia pełną kontrolę nad nim, podobnie jak w przypadku zespołu wewnętrznego. Wybierasz precyzyjne umiejętności potrzebne do realizacji projektu, eliminując potrzebę przydzielania zadań stałym pracownikom lub inwestowania w ciągłe szkolenia. Ten poziom kontroli rozciąga się na operacje, umożliwiając monitorowanie i dostosowywanie możliwości w razie potrzeby.

 • Oszczędności na rekrutacji

Rekrutacja może być kosztownym i nieprzewidywalnym procesem, szczególnie w branży IT. Zwiększanie liczby pracowników oferuje znaczne oszczędności, zapewniając odpowiedni talent do krótkoterminowych projektów bez długoterminowego zaangażowania i wydatków związanych z zatrudnieniem w pełnym wymiarze godzin, w tym świadczeń i podatków. Pomaga również w poruszaniu się po złożonych przepisach dotyczących zatrudniania, zapewniając jednocześnie zgodność z przepisami.

Wyzwania rekrutacyjne, takie jak długotrwałe poszukiwania i konieczność relokacji kandydatów, mogą być czasochłonne i wymagać dużych zasobów. Według Society for Human Resource Management (SHRM), typowy koszt związany z zastąpieniem pracownika szacuje się na równowartość około sześciu do dziewięciu miesięcznych pensji.

Jeśli miałbyś zastąpić dewelopera zarabiającego średnio 70 000 USD, przełożyłoby się to na dodatkowe wydatki w wysokości od 35 000 USD do 52 000 USD. Zwiększenie liczby pracowników zapewnia usprawnione rozwiązanie, szczególnie w przypadku współpracy z dostawcami posiadającymi rozległe bazy danych zweryfikowanych specjalistów, których można szybko dopasować do potrzeb projektu.

 • Możliwość dopasowania specjalistów do krótszych projektów

W branży IT posiadanie odpowiednich specjalistów do konkretnych projektów jest niezbędne, a powiększanie personelu jest łatwym rozwiązaniem, które można rozważyć. Często firmy wymagają precyzyjnych umiejętności technicznych lub niszowej wiedzy specjalistycznej do konkretnych projektów, a tradycyjna droga zatrudniania pracowników na pełny etat może być czasochłonna i kosztowna.

Dzięki rozszerzeniu personelu można szybko uzyskać dostęp do sieci profesjonalistów posiadających dokładnie takie umiejętności, jakich wymaga dany projekt. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić czas i pieniądze, ale także zapewnia najwyższą jakość pracy, zwiększając produktywność zespołu. Sieć ta umożliwia pozyskanie wymaganych wykwalifikowanych specjalistów w krótkim czasie i pomaga łatwo znaleźć specjalistów z umiejętnościami, które pasują do projektu.

 • Wymiana doświadczeń ze specjalistami spoza zespołu

Współpraca i dzielenie się wiedzą są kluczem do rozwoju organizacji w branży IT. Augmentacja personelu IT zapewnia wyjątkową możliwość wzbogacenia wiedzy zespołu poprzez interakcję z zewnętrznymi specjalistami. Włączając tych ekspertów do swoich projektów, można stworzyć możliwości transferu wiedzy i współpracy, które przyniosą korzyści istniejącemu zespołowi.

Ci zewnętrzni specjaliści wnoszą bogactwo spostrzeżeń, najlepszych praktyk i wiedzy branżowej, którymi mogą podzielić się z pracownikami. Taka interakcja nie tylko wzbogaca umiejętności zespołu, ale także pomaga w jego rozwoju zawodowym. Pomaga to wspierać kulturę ciągłego uczenia się w organizacji.

 • Świeże spojrzenie na projekt programistyczny

Świeży punkt widzenia może tchnąć życie w projekt i to właśnie w tym miejscu rozszerzenie personelu jest doskonałym rozwiązaniem. Zatrudniając pracowników krótkoterminowych, zachęcasz do obiektywizmu i nowej perspektywy w swoich projektach. Ci zewnętrzni specjaliści, zatrudnieni na ograniczony czas, są mniej podatni na wpływ polityki biurowej lub wcześniejszych lojalności.

Twój wewnętrzny zespół, choć zdolny, może czasem popaść w rutynę, która hamuje innowacje. Lata wspólnej pracy mogą prowadzić do przewidywalności, a istniejące relacje mogą ograniczać świeże myślenie.

Zwiększenie liczby pracowników oferuje innowacyjne pomysły i perspektywy, które mogą przełamać schematy i przyczynić się do sukcesu. Jest to strategia, która zapewnia, że nie utkniesz w tej samej starej rutynie, ale stale ewoluujesz i rozwijasz się w dziedzinie IT.

Kiedy zdecydować się na powiększenie personelu?

Teraz, gdy znamy już korzyści płynące z augmentacji personelu IT, zastanówmy się, kiedy konieczne jest zwiększenie wewnętrznego czasu pracy. Oto kilka potencjalnych scenariuszy:

 • Gdy projekt wymaga wiedzy specjalistycznej wykraczającej poza obecny zespół

Augmentacja personelu IT umożliwia szybki dostęp do specjalistów posiadających precyzyjne umiejętności i doświadczenie potrzebne do realizacji dowolnego projektu. Na przykład, gdy wprowadzasz na rynek nowy produkt, oprogramowanie lub projekt, twoi wewnętrzni programiści mogą potrzebować dodatkowego wsparcia, aby wypełnić wszelkie luki techniczne umiejętnościami, których może im brakować.

Zatrudniając tych ekspertów, zwiększasz swoje istniejące zasoby, zapewniając wydajność i sukces projektu.

 • Podczas szczytowego obciążenia pracą, aby uniknąć przeciążenia personelu

W sferze IT istnieją nieuniknione szczytowe obciążenia, które pojawiają się podczas aktualizacji systemu, sezonów rynkowych o dużej objętości lub przejść między projektami. Aby poradzić sobie z tymi wymagającymi okresami bez przeciążania własnego personelu, idealnym rozwiązaniem jest rozszerzenie personelu.

Strategia ta pozwala szybko wzmocnić zespół dodatkowymi programistami, zmniejszając obciążenie pracą i zapewniając dotrzymanie terminów bez poświęcania jakości.

 • W przypadku braku określonych umiejętności w projekcie krótkoterminowym

Nadążanie za najnowszymi zmianami w technologii może być wyzwaniem w szybko zmieniającym się świecie IT, nawet z wewnętrznym zespołem programistów. Gdy do realizacji krótkoterminowych projektów brakuje określonych umiejętności, łatwym rozwiązaniem jest zwiększenie liczby pracowników.

Strategia ta szybko wypełnia luki, sprowadzając ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę, zapewniając realizację projektów bez konieczności czasochłonnego i kosztownego zatrudniania pracowników na pełny etat. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wyspecjalizowanych inżynierów, techników, czy mentora, aby podnieść kwalifikacje swojego zespołu, rozszerzenie personelu zapewnia elastyczne i wydajne rozwiązanie, które dokładnie odpowiada potrzebom Twojego projektu.

 • Szybkie zwiększanie skali działalności bez długotrwałego procesu rekrutacji

W rozwijającej się branży technologicznej potrzeba szybkiego skalowania zespołu może często kolidować z przedłużającym się procesem rekrutacji. Zwiększenie liczby pracowników oferuje strategiczne rozwiązanie. Pozwala to na szybkie sprowadzenie inżynierów rozwoju oprogramowania w celu zaspokojenia krótkoterminowych potrzeb, podczas gdy ty kontynuujesz poszukiwania stałych pracowników.

Wyobraź sobie, że pracujesz nad rozwojem wysokiej klasy produktów z dedykowanym zespołem i musisz rozszerzyć swój skład, aby zająć się nowym modułem projektu. W takim scenariuszu idealnym wyborem staje się rozszerzenie personelu. Skutecznie wypełnia lukę kadrową, zapewniając realizację projektów podczas tradycyjnego procesu rekrutacji.

 • Aby dotrzymać terminu realizacji projektu

W obliczu ściśle określonego terminu nie można pozwolić sobie na zwłokę. Zwiększenie liczby pracowników to rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić cenny czas. Pozwala to szybko wdrożyć niezbędnych członków zespołu, niezależnie od czasu trwania umowy – niezależnie od tego, czy jest to zobowiązanie krótkoterminowe, czy długoterminowe. Strategia ta zapewnia, że masz pod ręką odpowiednie talenty, gotowe do rozpoczęcia pracy, bez opóźnień i kłopotów związanych z tradycyjnym zatrudnianiem.

 • Szybka obsługa krytycznych zadań dzięki dodatkowym pracownikom

Podczas pracy mogą pojawić się momenty, w których zespół wewnętrzny będzie potrzebował dodatkowego wsparcia, aby szybko zająć się krytycznymi zadaniami. Może to być nowy projekt wymagający dodatkowych rąk na pokładzie, a może twój zespół żongluje wieloma napiętymi terminami.

Zwiększenie liczby pracowników zapewnia zasoby potrzebne do szybkiego wzmocnienia zespołu, zapewniając płynne działanie operacji. Takie podejście umożliwia zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy są gotowi do rozpoczęcia pracy.

The Role Of It Recruitment Agency In Hiring Top Talents
The Role Of It Recruitment Agency In Hiring Top Talents

Rola agencji rekrutacyjnej IT w zatrudnianiu najlepszych talentów

Rekrutacja odpowiednich talentów IT może wydawać się zniechęcająca, ale rozwiązanie może być prostsze niż myślisz. Rekrutacja w branży technologicznej stanowi...
Łukasz big avatar
Łukasz Terlecki
Czytaj więcej

Spojrzenie na zwiększenie liczby pracowników a inne metody

Jak wspomniano wcześniej, rozszerzenie personelu IT obejmuje outsourcing wymaganej wiedzy specjalistycznej, ale jest to tylko jeden z kilku dostępnych modeli outsourcingu. Przyjrzyjmy się kilku różnym modelom outsourcingu i zatrudniania pracowników oraz ich porównaniu z powiększaniem personelu.

Wzmocnienie personelu a konsulting

Konsulting, często znany jako konsulting oparty na projektach, obejmuje wynajęcie zespołu programistów z agencji konsultingowej. Agencje te zatrudniają profesjonalistów o zróżnicowanych umiejętnościach obejmujących cały proces tworzenia oprogramowania, od konceptualizacji po wsparcie po uruchomieniu.

Konsulting oparty na projektach jest przydatny, gdy firmie brakuje konkretnych umiejętności do realizacji projektu. Zespoły te mogą być zaangażowane na każdym etapie projektu i mogą pomóc w zdefiniowaniu parametrów projektu i wymagań dotyczących zasobów. Jest to elastyczne podejście, które zapewnia firmom specjalistyczną wiedzę potrzebną do pomyślnego rozwoju oprogramowania.

Czym zatem różni się to podejście od zwiększania liczby pracowników? Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę.

 • Rozważania dotyczące kosztów

Zarówno powiększanie personelu, jak i konsulting oferują opłacalne rozwiązania, ale na różne sposoby. Zwiększenie liczby pracowników pomaga zaoszczędzić na kosztach utrzymania pracowników, takich jak wydatki medyczne i szkolenia, ponieważ zatrudnieni specjaliści płynnie integrują się z istniejącym zespołem, wykorzystując wewnętrzne procesy.

Z drugiej strony, konsulting może być opłacalny dzięki uniknięciu początkowych inwestycji wymaganych do zbudowania zespołu wewnętrznego, ale może mieć wyższą cenę niż zwiększenie liczby pracowników ze względu na kompleksowe usługi zawarte w jednym pakiecie.

 • Odpowiedzialność za projekt

Dzięki zwiększeniu liczby pracowników firma zachowuje większą kontrolę, ponieważ zatrudniony pracownik dostosowuje się do zespołu, procesów i metodologii. Z kolei zespoły konsultingowe często działają w oparciu o swoje wewnętrzne modele i strategie, co potencjalnie prowadzi do różnic w zakresie odpowiedzialności za projekt i ograniczonej elastyczności komunikacji.

 • Dynamika integracji

Zwiększenie liczby pracowników zapewnia elastyczność, umożliwiając integrację jednego lub większej liczby specjalistów z istniejącym zespołem. Możesz nawet zdecydować się na powiększenie zespołu. Z kolei zespoły konsultingowe wymagają pełnej integracji z projektem, co sprawia, że jest to propozycja typu “wszystko albo nic”.

Wsparcie personelu a usługi zarządzane

Usługi zarządzane to model outsourcingu, w którym firmy delegują określone funkcje zewnętrznym dostawcom znanym jako MSP. Funkcje te mogą obejmować cyberbezpieczeństwo, migrację danych, administrowanie bazami danych i tworzenie oprogramowania.

Dostawcy MSP działają niezależnie od wewnętrznego zespołu IT firmy. Dostarczają wyceny i harmonogramy, pracują nad wyznaczonymi zadaniami i utrzymują regularną komunikację z klientem w celu aktualizacji postępów. Usługi zarządzane są szczególnie przydatne dla firm bez wewnętrznego zespołu IT i oferują przejrzystą komunikację projektową za pośrednictwem dedykowanych zespołów i zewnętrznych kierowników projektów.

Przyjrzyjmy się kluczowym różnicom w porównaniu z rozszerzeniem personelu IT.

 • Rozważania dotyczące kosztów

Zwiększenie liczby pracowników oferuje elastyczny model płatności, w którym płacisz tylko za godziny przepracowane przez dodatkowy personel. To opłacalne podejście jest odpowiednie dla różnych firm, od małych po duże przedsiębiorstwa.

W przeciwieństwie do nich, dostawcy usług zarządzanych zazwyczaj rozliczają się na podstawie umowy, często corocznie. Chociaż może to być opłacalne, zwłaszcza dla firm bez wewnętrznego zespołu IT, jest to zwykle droższe niż powiększanie personelu.

 • Odpowiedzialność za projekt

Zwiększenie liczby pracowników zapewnia wyższy poziom kontroli, ponieważ rozszerza istniejący zespół. Aktywnie uczestniczysz w procesie rozwoju projektu, upewniając się, że jest on zgodny z Twoimi celami biznesowymi.

Z drugiej strony, dostawcy usług zarządzanych utrzymują regularną komunikację, ale oferują mniejszą codzienną kontrolę. Może to czasami prowadzić do decyzji, które nie są dokładnie zgodne z celami biznesowymi.

 • Dynamika integracji

Usługi zarządzane wymagają minimalnej integracji, ponieważ dostawca działa niezależnie i dostarcza produkt zgodnie z ustaleniami.

W przeciwieństwie do tego, rozszerzenie personelu pozwala na integrację jednego lub więcej specjalistów z zespołem wewnętrznym. Taka integracja zapewnia lepszą kontrolę nad projektem i możliwość wykorzystania umiejętności i wiedzy istniejącego zespołu.

Wzmocnienie personelu a outsourcing

Outsourcing IT lub outsourcing projektów polega na przejęciu przez zewnętrznego dostawcę określonych funkcji IT dla organizacji w oparciu o wcześniej zdefiniowane wymagania i umowy projektowe.

W odróżnieniu od usług augmentacji personelu, outsourcing IT oferuje dedykowany zespół i kompleksową obsługę, zarządzając całym cyklem życia oprogramowania, uwalniając klientów od obaw o jakość lub procesy rozwoju. Model ten rekrutuje, szkoli i zarządza wyspecjalizowanym zespołem, działającym niezależnie w celu spełnienia potrzeb projektu, dotrzymania terminów i usprawnienia działań operacyjnych.

 • Rozważania dotyczące kosztów

Jeśli chodzi o efektywność kosztową, rozszerzenie personelu jest zwykle bardziej przyjazne dla budżetu niż outsourcing IT. Zwiększanie liczby pracowników polega na zatrudnianiu wykonawców do określonych ról w zależności od potrzeb, co sprawia, że jest to krótkoterminowy koszt dla klientów. Wykonawcy ci nie są częścią stałej listy płac klienta, co eliminuje długoterminowe wydatki, takie jak pensje i świadczenia.

I odwrotnie, outsourcing IT wymaga większych inwestycji początkowych. Model ten obejmuje kompleksowy outsourcing funkcji IT i często wiąże się z długoterminowymi umowami z dedykowanym zespołem. Złożoność i zakres outsourcingu IT, w tym zarządzanie infrastrukturą i cyberbezpieczeństwo, przyczyniają się do wyższych kosztów w porównaniu z zatrudnianiem nowych pracowników.

 • Odpowiedzialność za projekt

W przypadku outsourcingu IT, dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za wdrożenie, utrzymanie i wyniki projektu. Model ten jest zorientowany na wyniki, a dostawca usług zarządza całym cyklem rozwoju oprogramowania.

W przeciwieństwie do tego, rozszerzenie personelu nakłada odpowiedzialność na lidera zespołu projektowego klienta. Klienci mają bezpośrednią kontrolę nad rozszerzonymi zasobami, które funkcjonują jako rozszerzenie zespołu klienta i przyjmują wskazówki od lidera wewnętrznego zespołu projektowego.

 • Dynamika integracji

Rozszerzenie personelu oferuje płynne i szybkie wdrażanie zasobów, ponieważ wykonawcy są zazwyczaj zatrudniani na krótki okres. Ta elastyczność umożliwia klientom szybką integrację rozszerzonego personelu z istniejącymi zespołami.

Z drugiej strony, outsourcing projektów wiąże się z bardziej czasochłonnym procesem wdrażania ze względu na złożoność dedykowanych zespołów. Wymaga to znacznych nakładów czasu i zasobów podczas wyboru dostawcy usług, negocjowania umów i wdrażania. Choć może to zająć trochę czasu, po wdrożeniu dostawca usług outsourcingowych przejmuje odpowiedzialność za różne funkcje IT w organizacji klienta.

Zwiększenie liczby pracowników a niezależni wykonawcy

Niezależny wykonawca to samozatrudniona osoba fizyczna zatrudniona przez firmę do świadczenia określonych usług na podstawie umowy. W przeciwieństwie do zwykłych pracowników, niezależni wykonawcy nie mają potrącanych podatków z wypłaty i są odpowiedzialni za śledzenie swoich dochodów i dokonywanie szacunkowych kwartalnych płatności podatkowych.

Działają jako podmioty samozatrudnione, koncentrując się na dostarczaniu uzgodnionych wyników projektu w ramach zakresu prac określonego w ich umowie, a nie na przestrzeganiu określonych procesów pracy, jak w przypadku powiększania personelu.

Porównując rozszerzenie personelu IT o niezależnych wykonawców, należy wziąć pod uwagę kilka aspektów:

 • Rozważania dotyczące kosztów

Niezależni kontrahenci często ustalają własne stawki, które czasami mogą być niższe niż stawki pracowników zatrudnionych w ramach augmentacji. Jednak podczas budżetowania kluczowe jest uwzględnienie potencjalnego ryzyka, takiego jak wykonawcy niespełniający wymagań projektu.

 • Odpowiedzialność za projekt

Zarówno w modelu rozszerzenia personelu, jak i modelu niezależnego wykonawcy, kierownik projektu klienta nadzoruje pracę, zachowując kontrolę nad wynikami projektu. Niezależni wykonawcy mogą jednak pracować w niepełnym wymiarze godzin nad wieloma projektami jednocześnie, co sprawia, że zarządzanie ich wynikami jest trudniejsze.

 • Dynamika integracji

Niezależni wykonawcy zazwyczaj pracują samodzielnie i nie są uważani za oficjalnych członków zespołu. Z kolei rozszerzenie personelu pozwala na zatrudnianie całych zespołów, zapewniając łatwiejsze zarządzanie i monitorowanie postępów projektu.

Takie podejście jest preferowane, gdy trzeba szybko rozpocząć pracę i wymagana jest jedna osoba. Jednak w celu uzyskania dostępu do zespołu specjalistów i lepszego nadzoru nad zarządzaniem, bardziej praktycznym wyborem może być współpraca z dostawcą usług w zakresie powiększania personelu.

How to Recruit in IT

How to Recruit in IT – A Step-By-Step Guide to Hiring the Best IT Talents

The hunt for exceptional IT talents is an ongoing challenge faced by companies of all sizes. If you’re struggling to...
Łukasz big avatar
Łukasz Terlecki
Czytaj więcej

Jacy specjaliści są dostępni w ramach Staff Augmentation?

Jeśli chodzi o powiększanie personelu, dostępnych jest wielu specjalistów, którzy mogą pomóc w różnych aspektach tworzenia oprogramowania. Specjaliści ci obejmują zarówno programistów, takich jak programiści front-end, programiści back-end i programiści full-stack, jak i inne role, takie jak DevOps, architekci oprogramowania i inżynierowie automatyzacji testów QA. Każdy specjalista wnosi do zespołu swój unikalny zestaw umiejętności i wiedzy specjalistycznej, co pozwala na dobrze zaokrąglony i wydajny proces rozwoju.

Deweloperzy są najczęściej poszukiwanymi specjalistami w zakresie zwiększania liczby pracowników. Programiści front-end koncentrują się na tworzeniu interfejsu użytkownika i zapewnianiu płynnego doświadczenia użytkownika. Z drugiej strony, programiści back-end zajmują się programowaniem po stronie serwera i zarządzaniem bazami danych. Programiści full-stack posiadają wiedzę zarówno w zakresie front-endu, jak i back-endu, dzięki czemu są wszechstronni i zdolni do obsługi różnych zadań.

Oprócz deweloperów, kluczową rolę w procesie rozwoju odgrywają inni specjaliści, tacy jak profesjonaliści DevOps. DevOps koncentruje się na współpracy między zespołami programistycznymi i operacyjnymi, zapewniając płynną integrację i wdrażanie oprogramowania. Z drugiej strony, architekci oprogramowania zapewniają wysokopoziomowy projekt i wytyczne, aby zapewnić, że oprogramowanie jest skalowalne i spełnia wymagania klienta.

Inżynierowie ds. automatyzacji testów QA są również ważną częścią zespołu ds. rozszerzania personelu. Są oni odpowiedzialni za tworzenie i wdrażanie zautomatyzowanych testów w celu zapewnienia jakości i niezawodności oprogramowania. Ich doświadczenie w zakresie metodologii i narzędzi testowania pomaga zidentyfikować wszelkie potencjalne problemy na wczesnym etapie procesu rozwoju.

Podczas gdy programiści i inne role techniczne dobrze nadają się do zwiększania liczby pracowników, niektóre role mogą być lepiej dostosowane do outsourcingu niż do zwiększania liczby pracowników. Na przykład role takie jak menedżerowie produktu i właściciele produktów wymagają głębokiego zrozumienia celów i wizji firmy. Bardziej efektywne może być posiadanie tych ról w samej firmie, aby zapewnić zgodność z ogólną strategią biznesową.

Przygotowanie procesu zwiększania liczby pracowników w IT

Ważne jest, aby zdefiniować pewne parametry i szczegóły projektu, zanim zacznie się szukać dodatkowych pracowników. Oto kilka pytań, na które należy odpowiedzieć przed rozpoczęciem tej podróży:

Jaka jest luka kompetencyjna w Twojej firmie?

Przed rozszerzeniem zespołu IT lub zespołu ds. rozwoju oprogramowania należy zidentyfikować lukę w umiejętnościach firmy. Przeprowadzaj wywiady i ankiety oraz rozmawiaj z menedżerami IT, aby zrozumieć możliwości swojego zespołu w porównaniu z tym, co będzie potrzebne w ciągu najbliższych 3-9 miesięcy. Należy również rozróżnić luki krótkoterminowe i długoterminowe. Zwiększenie liczby pracowników może następnie pomóc wypełnić te luki, niezależnie od tego, czy dotyczą one konkretnych projektów, czy bieżących celów.

Czym jest projekt?

Na tym etapie wszystkie specyfikacje projektu powinny być jasno określone. Będąc w stanie wyjaśnić cele swojego projektu usługodawcy, będziesz bardziej prawdopodobne, że znajdziesz idealnych profesjonalistów specjalnie dostosowanych do osiągnięcia celów projektu, z możliwością radzenia sobie z typowymi wyzwaniami, jakie może przynieść twój projekt.

Z czego składa się projekt? Jakie technologie będą wykorzystywane?

Każdy segment projektu powinien być jasno zrozumiany przez zespół wewnętrzny. Ponadto konieczne jest określenie, jakie technologie zostaną wykorzystane do realizacji projektu. Zapewnia to możliwość znalezienia profesjonalistów, którzy są w stanie korzystać ze stosu technologicznego, z którym zespół wewnętrzny jest już zaznajomiony. W ten sposób ograniczasz możliwość wystąpienia jakichkolwiek tarć, które mogą napotkać rozszerzeni pracownicy podczas dostosowywania się do Twojego zespołu, zapewniając płynną integrację.

Co więcej, definiując role zespołu, będziesz w stanie określić luki w obecnym zespole i role, które należy obsadzić. Na przykład, jeśli wiesz, że będziesz potrzebować zarówno programisty front-end, jak i back-end, wygodniej będzie po prostu poszukać wykwalifikowanego programisty full-stack jako dodatku do zespołu.

Jaki jest ostateczny termin realizacji projektu?

Jasne zdefiniowanie oczekiwanego harmonogramu projektu ułatwia sprawniejsze poszukiwanie specjalistów wymaganych do jego realizacji. Dostawca usług z zakresu staff augmentation ma dostęp do szerokiej sieci wykwalifikowanych specjalistów, a poinformowanie o swoich oczekiwaniach pozwoli mu zapewnić profesjonalistów, którzy będą w stanie sprawnie przeprowadzić projekt do końca. Szczególnie ważne jest, aby wiedzieć, czy personel, który będzie uzupełniany, jest potrzebny w perspektywie krótkoterminowej czy długoterminowej, ponieważ od tego będzie zależeć jego dostępność.

Jakie są zadania w projekcie?

Definiując konkretne zadania projektu, można lepiej określić zdolności i ograniczenia obecnego zespołu w realizacji tych zadań. Może to pomóc w znalezieniu profesjonalistów idealnie nadających się do wypełnienia luk w zespole, prowadząc do płynnej integracji i wydajnego doświadczenia w zakresie powiększania personelu.

Proces rekrutacji w IT w celu zwiększenia liczby pracowników

Oto proces, który zalecamy, aby pomóc w rekrutacji idealnie dopasowanych pracowników.

 • Określenie liczby potrzebnych specjalistów

Gdy lider projektu określi zakres projektu, ważne jest, aby ocenić możliwości zespołu wewnętrznego i dowiedzieć się, ilu specjalistów jest potrzebnych, aby wypełnić lukę w umiejętnościach istniejącego zespołu w realizacji projektu.

Co więcej, równie ważna jest ocena obciążenia pracą i wymagań projektu, a następnie określenie konkretnych ról i umiejętności, które są wymagane do pomyślnego ukończenia projektu. Rozumiejąc zakres prac, firma może określić liczbę specjalistów potrzebnych do uzupełnienia istniejącego zespołu.

Na przykład, jeśli tworzysz złożoną aplikację z dwoma programistami w zespole wewnętrznym, możesz potrzebować dodatkowych programistów lub nawet inżynierów QA, aby uzupełnić istniejący zespół.

 • Określenie wymaganego doświadczenia deweloperskiego

Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę wymagane doświadczenie dewelopera. Różne projekty mogą wymagać deweloperów o różnym poziomie wiedzy i doświadczenia. W przypadku złożonych i głośnych projektów zaleca się zatrudnianie deweloperów z dużym doświadczeniem w podobnych projektach.

Z drugiej strony, w przypadku mniejszych projektów lub zadań, które wymagają mniejszej wiedzy technicznej, mogą wystarczyć programiści z doświadczeniem na poziomie średnim lub juniorskim. Ocena wymagań projektu i zrozumienie poziomu potrzebnej wiedzy specjalistycznej może pomóc w określeniu odpowiedniego poziomu doświadczenia dewelopera wymaganego do rozszerzenia personelu.

 • Identyfikacja wymaganych i pożądanych umiejętności

Identyfikacja wymaganych i pożądanych umiejętności jest kolejnym kluczowym aspektem procesu rekrutacji w IT w celu zwiększenia liczby pracowników. Obejmuje to analizę wymagań technicznych projektu i identyfikację konkretnych umiejętności, które są niezbędne do jego ukończenia. Na przykład, jeśli projekt obejmuje opracowanie aplikacji mobilnej, niezbędne będą umiejętności w zakresie rozwoju systemów iOS lub Android.

Oprócz wymaganych umiejętności, ważne jest również, aby wziąć pod uwagę pożądane umiejętności, które mogą wnieść wartość dodaną do projektu. Mogą to być umiejętności takie jak znajomość nowych technologii, znajomość metodyk zwinnych lub doświadczenie w pracy w zespołach wielofunkcyjnych. Zidentyfikowanie zarówno wymaganych, jak i pożądanych umiejętności może pomóc w znalezieniu kandydatów, którzy posiadają niezbędne zdolności techniczne do rozszerzenia personelu.

 • W przypadku zespołu, dopasowanie umiejętności miękkich

Tworząc zespół poprzez powiększenie personelu, ważne jest, aby mieć nie tylko umiejętności techniczne, ale także umiejętności miękkie. Umiejętności miękkie, takie jak skuteczna komunikacja, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów i zdolność adaptacji są kluczowe dla udanej współpracy w zespole.

Umiejętność dobrej współpracy z innymi i dopasowania się do istniejącej dynamiki zespołu może znacząco wpłynąć na jego ogólną wydajność. Dlatego też klienci muszą brać pod uwagę umiejętności miękkie przy wyborze kandydatów do zespołu.

 • Klient może chcieć zweryfikować umiejętności kandydata do rozszerzenia personelu

Klienci mogą również chcieć zweryfikować umiejętności kandydata, aby upewnić się, że idealnie pasuje on do zespołu. Jedną z technik tej walidacji jest przeglądanie portfolio, które dostarcza namacalnych dowodów na umiejętności kodowania kandydata i demonstruje jego wiedzę wykraczającą poza to, co znajduje się w jego CV.

Dodatkowo, przypisanie przykładowych testów kodowania pozwala rekruterom obiektywnie ocenić umiejętności kodowania kandydata i ocenić jego wiedzę w określonych obszarach. Sesje kodowania na żywo są również realną opcją, ponieważ zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym w umiejętności rozwiązywania problemów przez kandydata i jego zdolność do myślenia na nogach, jednocześnie oceniając jego umiejętności komunikacyjne i współpracy.

Co więcej, rozmowy techniczne pogłębiają wiedzę kandydata na temat jego wyborów programistycznych i umiejętności rozwiązywania problemów, zapewniając dogłębną ocenę. Ten proces weryfikacji pomaga upewnić się, że kandydat posiada niezbędne umiejętności techniczne i wiedzę specjalistyczną wymaganą do rozszerzenia personelu. Oceny umiejętności miękkich można dokonać poprzez rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzenie referencji i ocenę wcześniejszych doświadczeń, w których kandydaci wykazali się umiejętnościami miękkimi.

Guide To Recruiting Software Engineers Using LinkedIn

Guide to Recruiting Software Engineers Using LinkedIn

With over 700 million professionals connecting, sharing, and pursuing their career aspirations, LinkedIn has become the go-to hub for sourcing...
Łukasz big avatar
Łukasz Terlecki
Czytaj więcej

Sposoby rozliczania pracy w ramach Staff Augmentation

Jeśli chodzi o rozliczanie pracy w ramach rozszerzenia personelu, istnieją różne podejścia w zależności od rodzaju zaangażowania. Zwiększanie personelu, które obejmuje zatrudnianie dodatkowych talentów w celu uzupełnienia istniejącej siły roboczej organizacji, może odbywać się na podstawie czasu i materiałów lub na podstawie umowy o stałej cenie.

W modelu czasowo-materiałowym firma świadcząca usługi augmentacji personelu wystawia klientowi rachunek na podstawie liczby godzin przepracowanych przez jej zasoby, wraz z wszelkimi dodatkowymi kosztami, takimi jak koszty podróży lub zakupu sprzętu. Takie podejście pozwala na elastyczność w zakresie alokacji zasobów i umożliwia klientowi większą kontrolę nad harmonogramem i budżetem projektu.

Z drugiej strony, model stałej ceny obejmuje uzgodnienie ustalonej ceny za określony zakres prac. Jest to często stosowane, gdy wymagania projektu są dobrze zdefiniowane i nie ma zbyt wiele miejsca na zmiany lub elastyczność. Firma świadcząca usługi augmentacji personelu przedstawi szczegółowe zestawienie związanych z tym kosztów, a klient zostanie odpowiednio obciążony. Takie podejście zapewnia większą przewidywalność pod względem kosztów i harmonogramów, ale może być mniej elastyczne w przypadku nieoczekiwanych zmian lub konieczności wykonania dodatkowych prac.

Jak wybrać odpowiednią firmę zajmującą się powiększaniem personelu IT?

Dokonanie właściwego wyboru najlepszego dla siebie modelu augmentacji personelu IT wymaga starannego rozważenia potrzeb biznesowych, różnych dostępnych opcji kadrowych, poziomu wiedzy specjalistycznej partnera w zakresie augmentacji personelu i nie tylko.

Aby upewnić się, że dokonujesz właściwego wyboru, ważne jest, aby postępować zgodnie z poniższymi zalecanymi praktykami:

 • Zdefiniuj konkretne potrzeby kadrowe i oczekiwania dotyczące projektu lub zadań.

Wybór odpowiedniej firmy zajmującej się augmentacją personelu IT rozpoczyna się od zdefiniowania konkretnych potrzeb i oczekiwań kadrowych. Oceń doświadczenie swojego zespołu i zidentyfikuj obszary, w których wymagane są dodatkowe umiejętności.

Powinieneś także zaangażować się w dyskusje z zespołem, aby uzyskać wgląd w te luki w umiejętnościach. Posiadając tę wiedzę, możesz skutecznie współpracować z dostawcą usług augmentacji personelu IT, aby znaleźć idealny talent do swojego projektu lub zadań.

 • Oceń doświadczenie i wiedzę dostawcy w swojej branży.

Przy wyborze odpowiedniej firmy zajmującej się augmentacją personelu IT kluczowe znaczenie ma ocena doświadczenia i wiedzy branżowej dostawcy. Dokładnie przeanalizuj oferowane usługi, aby upewnić się, że są one zgodne z wymaganiami Twojej firmy. Poszukaj opinii i recenzji od poprzednich klientów, aby uzyskać wgląd w jakość ich usług i zadowolenie klientów.

Dodatkowo, należy poprosić dostawcę o studia przypadków prezentujące udane projekty zrealizowane z poprzednimi klientami. Upewnienie się, że dostawca usług augmentacji personelu posiada dogłębną wiedzę i doświadczenie w danej branży, zapewnia udane partnerstwo, ponieważ jego wiedza specjalistyczna będzie miała kluczowe znaczenie dla spełnienia konkretnych potrzeb i celów.

 • Przejrzyj studia przypadków i portfolio pracy, aby ocenić ich styl pracy i sukces.

Wybierając odpowiednią firmę zajmującą się augmentacją personelu IT, ważne jest, aby ocenić jej osiągnięcia i styl pracy. Aby upewnić się, że dokonujesz właściwego wyboru, nawiąż bezpośredni kontakt z ich poprzednimi klientami, dokładnie przejrzyj ich portfolio, potwierdź ich zdolność do zapewnienia potrzebnego personelu i przeczytaj recenzje na platformach takich jak Glassdoor i Clutch.

Zebranie kompleksowych informacji na temat historii pracy dostawcy, jego reputacji, domen wiedzy specjalistycznej i opinii od obecnych klientów wzbudzi zaufanie do partnerstwa, przygotowując grunt pod udaną, długoterminową współpracę.

 • Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, potencjalnie grupowych, w celu oceny dopasowania kandydatów i ich umiejętności współpracy.

Podczas oceny dopasowania i umiejętności współpracy pracowników, przeprowadzanie wywiadów, potencjalnie grupowych, może być skutecznym podejściem. Zaangażowanie obecnych członków zespołu w proces rekrutacji może dostarczyć cennych spostrzeżeń i zapewnić, że nowi pracownicy są zgodni z kulturą i dynamiką zespołu.

Rozmowy grupowe oferują wyjątkową okazję do oceny umiejętności kandydatów w zakresie pracy zespołowej, komunikacji i zarządzania. Pozwalają również zaoszczędzić czas, umożliwiając porównanie kandydatów w jednej sesji.

Co więcej, rozmowy grupowe dają wgląd w osobowość kandydatów i ich interakcje z innymi, co jest szczególnie korzystne w przypadku stanowisk wymagających pracy zespołowej lub interakcji z klientem.

Ostatecznie, dzięki kompleksowemu procesowi oceny, który obejmuje rozmowy kwalifikacyjne, organizacje mogą znaleźć osoby, które nie tylko posiadają niezbędne umiejętności, ale także dobrze integrują się z istniejącym zespołem, przyczyniając się do sukcesu zespołu i całej organizacji.

 • Dokładnie weryfikuj potencjalne talenty, koncentrując się na umiejętnościach i przestrzeganiu środków bezpieczeństwa.

Ważne jest, aby upewnić się, że profesjonaliści przydzieleni do projektu rozumieją jego charakter i wymagania. Co więcej, weryfikacja ich umiejętności technicznych w celu zagwarantowania, że są one zgodne z wymaganiami projektu, jest równie ważna, zapewniając zarówno jakość, jak i wyniki.

Biorąc pod uwagę wrażliwość danych, należy rozważyć podpisanie umowy o zachowaniu poufności (NDA) z dostawcą i programistami w celu ochrony informacji. Własność intelektualna (IP) i ochrona danych powinny być priorytetami zarówno dla Twojej firmy, jak i agencji augmentacyjnej.

Obejmuje to odpowiednie sprawdzanie tymczasowych pracowników, edukowanie ich w zakresie procedur bezpieczeństwa i ograniczanie dostępu do danych klienta istotnych dla projektu.

 • Uwzględnienie umiejętności językowych i różnic kulturowych w celu zapewnienia skutecznej komunikacji.

Zagłębiając się w kwestię zwiększania personelu IT, ważne jest, aby zająć się potencjalnymi umiejętnościami językowymi i różnicami kulturowymi. Wybrany dostawca powinien upewnić się, że wewnętrzny zespół i nowe zasoby są zgodne kulturowo i językowo. Skuteczne kanały komunikacji są również niezbędne dla powodzenia projektu i dostosowania się do oczekiwań, zwłaszcza gdy zaangażowane są zespoły zdalne.

Dobrze zdefiniowana strategia komunikacji zapewnia płynny przepływ pracy i informuje wszystkich, niezależnie od stref czasowych lub odległości geograficznych. Aby uniknąć pułapek komunikacyjnych i konfliktów kulturowych, twój partner w zakresie augmentacji personelu IT powinien ocenić kulturę twojego wewnętrznego zespołu i zapewnić kandydatów, którzy pasują do cech twojej organizacji, zapewniając harmonijną współpracę.

 • Negocjowanie niestandardowych umów i harmonogramów dostaw dostosowanych do potrzeb biznesowych.

Szukając odpowiedniego partnera do augmentacji personelu IT, powinieneś najlepiej rozumieć procedury kontraktowe i radzić sobie z typowymi wyzwaniami. Dobrze skonstruowana umowa upraszcza realizację celów firmy i oszczędza zarówno czas, jak i pieniądze.

Jeśli wybrana firma oferująca usługi augmentacji personelu IT oferuje jedynie umowy typu “cookie-cutter”, może to oznaczać brak zasobów lub wiedzy specjalistycznej w zakresie dostosowywania rozwiązań do konkretnego projektu lub wymagań dotyczących zasobów.

Idealnym podejściem jest współpraca z firmą, która może opracować niestandardowe umowy dostosowane do unikalnych celów i potrzeb biznesowych. Co więcej, bardzo ważna jest zdolność do dotrzymywania kroku harmonogramowi projektu. W związku z tym potrzebny jest partner personalny, który może dopasować się do harmonogramu rozwoju, a nawet go przekroczyć, zapewniając terminową realizację projektu.

 • Wybierz dostawcę usług augmentacji personelu IT, który jest zgodny z Twoimi celami, unikając ogólnych podejść lub przeciętnych talentów.

Jeśli chodzi o powiększanie personelu IT, kluczowe znaczenie ma wybór dostawcy, który jest zgodny z celami i zadaniami firmy. Decydowanie się na ogólne podejście lub zadowalanie się przeciętnymi talentami może mieć szkodliwy wpływ na projekty i ogólny sukces. Aby upewnić się, że otrzymujesz najlepszą wartość za swoją inwestycję, poświęć czas na zbadanie i wybranie renomowanej firmy zajmującej się powiększaniem personelu.

Poszukaj dostawcy, który ma udokumentowane doświadczenie w dostarczaniu wysokiej jakości usług augmentacji personelu IT i dogłębnie rozumie Twoją branżę. W ten sposób można uniknąć pułapek ogólnych podejść i przeciętnych talentów, a zamiast tego zabezpieczyć zasoby potrzebne do osiągnięcia celów.

How to Recruit in IT

How to Recruit in IT – A Step-By-Step Guide to Hiring the Best IT Talents

The hunt for exceptional IT talents is an ongoing challenge faced by companies of all sizes. If you’re struggling to...
Łukasz big avatar
Łukasz Terlecki
Czytaj więcej

Wybór “kodu przyszłości” dla usług wsparcia personelu IT

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o wybór usługi augmentacji personelu IT, kluczowe znaczenie ma dokonanie świadomego wyboru, który jest zgodny z konkretnymi potrzebami i celami organizacji. Future Code jest wiodącym dostawcą usług w zakresie powiększania personelu IT, a nasze doświadczenie w tworzeniu oprogramowania i zarządzaniu zespołem gwarantuje, że otrzymasz odpowiednich specjalistów, którzy nie tylko wypełnią luki w umiejętnościach, ale także dostosują się do Twoich celów biznesowych.

Rozumiemy znaczenie współpracy, rozwiązywania problemów i transferu wiedzy w tworzeniu oprogramowania, które priorytetowo traktuje cele biznesowe i doświadczenia użytkowników. Współpracując z nami, zyskujesz dostęp do sieci wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT, co pozwala zoptymalizować koszty rozwoju i zbudować wydajne zespoły programistyczne.

Dokonanie właściwego wyboru przy wyborze firmy zajmującej się powiększaniem personelu IT może mieć ogromne znaczenie, a “Future Code” jest tutaj, aby zapewnić Ci sukces.

Building successful tech teams

Budowanie skutecznych zespołów technicznych: Niezbędny przewodnik po projektowaniu zespołów IT

W dzisiejszej erze napędzanej technologią, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów, którzy potrafią umiejętnie poruszać się w stale ewoluującym krajobrazie IT, rośnie...
Łukasz big avatar
Łukasz Terlecki
Czytaj więcej

Znajdź czas w swoim kalendarzu i umów się na spotkanie online.

Umów się na spotkanie