Zrozumienie i zarządzanie wskaźnikami wskaźnikami rotacji stało się kluczowym wyzwaniem dla firm dążących do trwałego wzrostu. Sektor technologiczny boryka się z tym palącym problemem: aż 57,3% wskaźnik rotacji deweloperów oprogramowania, ujawniony przez 2021 Biuro Statystyki Pracy. Co bardziej intrygujące,
Analiza 103K przeprowadzona przez Zippia
pokazuje, że 45% deweloperów oprogramowania pracuje zaledwie od 1 do 2 lat, podczas gdy aż 69% pozostaje na stanowiskach krócej niż 2 lata.

Ten blog zagłębia się w zawiłości tych liczb, odkrywając czynniki stojące za rotacją technologii i oferując strategie aby wzmocnić retencję pracowników w tej szybko rozwijającej się branży.

Czym jest wskaźnik retencji pracowników?

Wskaźnik retencji pracowników mierzy odsetek pracowników, którzy kontynuują pracę dla firmy w określonych ramach czasowych. Ten wskaźnik kontrastuje z wskaźnik rotacji pracownikówponieważ koncentruje się na tych, którzy pozostają w firmie, a nie na tych, którzy z niej odchodzą.

W przypadku sektora technologicznego wskaźniki retencji zapewniają wgląd w skuteczność strategii zasobów ludzkich, takich jak pielęgnowanie talentów i zaangażowanie inżynierów oprogramowania. Wyższy wskaźnik retencji sugeruje silne praktyki zarządzania, które wspierają lojalność i produktywność pracowników. Z drugiej strony, niski wskaźnik retencji może wskazywać na takie kwestie, jak nieodpowiednia komunikacja, obawy dotyczące wynagrodzenia lub środowisko pozbawione możliwości rozwoju.

Monitorując ten wskaźnik, firmy technologiczne mogą zidentyfikować obszary wymagające poprawy, wspierając pozytywne środowisko pracy, które zwiększa zadowolenie pracowników i utrzymuje stabilną i wykwalifikowaną siłę roboczą.

How to retain employees in IT

How to Retain Employees in IT? Top Strategies to Attract Software Engineers

The Bureau of Labor Statistics projects 26.0% employment growth for software developers within 2031 and the competition to attract them to your company is fierce. Losing key technical staff can significantly impact your operations, productivity, and bottom line. That's why implementing effective employee retention strategies to retain your top software engineering talent should be a priority. 
Łukasz big avatar
Łukasz Terlecki
Czytaj więcej

Wskaźnik retencji vs wskaźnik rotacji vs wskaźnik attrition

Wskaźnik retencji wskazuje część pracowników, którzy pozostają w firmie przez pewien czas, odzwierciedlając zadowolenie i zaangażowanie pracowników.

Wskaźnik rotacji oznacza odsetek pracowników odchodzących z firmy w ciągu roku, co może sygnalizować takie problemy jak złe warunki pracy, nieodpowiednie wynagrodzenie lub ograniczone możliwości rozwoju. Podobny do obrotu, attritioStawka ujawnia liczbę pracowników, którzy zakończyli pracę. Jednakże, jeśli chodzi o wskaźnik odejść i rotacji, wskaźnik odejść różni się od wskaźnika rotacji, ponieważ oblicza liczbę pracowników odchodzących bez zastępowania ich, co prowadzi do nieobsadzonych stanowisk w firmach technologicznych.

Zrozumienie różnic między wskaźnikami retencji, rotacji i odejść jest niezbędne do oceny zadowolenia pracowników, kondycji organizacji i konsekwencji finansowych. Wskaźniki te kierują strategicznymi decyzjami, wspierają zaangażowanie i promują skuteczne zarządzanie talentami, ostatecznie przyczyniając się do rozwoju środowiska pracy i trwałego sukcesu firm technologicznych.

Employee Turnover

Understanding Employee Turnover: Causes, Effects, and Retention Strategies

In the competitive world of the IT industry, understanding employee turnover is very important. It’s challenging for companies to keep...
Łukasz big avatar
Łukasz Terlecki
Czytaj więcej

Jak obliczyć wskaźnik retencji pracowników w branży IT?

Aby obliczyć wskaźnik retencji pracowników, wykonaj następujące proste kroki:

Krok 1: Wybór okresu pomiaru
Zdecyduj o ramach czasowych oceny retencji. Wybierz regularne odstępy czasu, takie jak miesięczne, aby szybko śledzić trendy i skutecznie reagować.

Krok 2: Zebranie początkowych i pozostałych danych
Na początku wybranego okresu zarejestruj liczbę pracowników. Podobnie, należy zwrócić uwagę na liczbę pracowników, którzy pozostali w firmie przez cały ten czas.

Krok 3: Oblicz i podziel
Podziel liczbę pracowników, którzy pozostali w firmie przez początkową liczbę pracowników zarejestrowaną w kroku 2.

Krok 4: Wyrażenie w procentach
Aby wyrazić wskaźnik retencji w procentach, pomnóż wynik z kroku 3 przez 100.

Przykładowe obliczenia: Na przykład, jeśli miesiąc rozpoczął się z 30 pracownikami, a zakończył z 27 z powodu 3 odejść, obliczenia będą następujące: (27 / 30) x 100 = 90% miesięcznego wskaźnika retencji.

Przestrzegając tych czterech metodycznych kroków, można łatwo obliczyć roczny wskaźnik retencji i uzyskać cenny wgląd w zdolność firmy do utrzymania stałej siły roboczej.

Jaki jest dobry wskaźnik retencji pracowników w branży technologicznej?

Wskaźniki retencji pracowników służą jako kluczowy barometr satysfakcji pracowników i witalności organizacji, ale definicja “dobrego” wskaźnika różni się w zależności od branży, wielkości firmy i lokalizacji. Przyjrzyjmy się kilku wnikliwym liczbom, które rzucają światło na sektor technologiczny zgodnie z analizą stawek branżowych przeprowadzoną przez
Praisidio
,
Devskiller
.

  • Sektor IT: W sektorze IT króluje lojalność, która może pochwalić się imponującym średnim wskaźnikiem retencji na poziomie 89,61%. Podkreśla to zdolność branży do pielęgnowania zaangażowanej siły roboczej.
  • Dziedzina oprogramowania: W dziedzinie oprogramowania wskaźnik retencji wynosi 84,65%, co świadczy o stabilności i zaangażowaniu.
  • Usługi internetowe: Usługi internetowe wyróżniają się wyjątkowym wskaźnikiem retencji wynoszącym 91,11%, co jest świadectwem dobrze prosperującego i angażującego środowiska pracy.

Wchodząc na globalną scenę, znajdujemy gigantów technologicznych, takich jak Facebook, Google i Microsoft, wyznaczających niezwykłe standardy. Ci liderzy branży wykazują solidne wskaźniki retencji użytkowników, a Facebook imponująco zatrzymuje około 95% swojej bazy użytkowników. Tymczasem Google i Microsoft mają wskaźniki retencji przekraczające odpowiednio 90% i 93%, co pokazuje ich umiejętności w zakresie wspierania lojalności użytkowników.

Należy jednak pamiętać, że niezwykle wysoki wskaźnik retencji, taki jak 99%, nie zawsze jest idealnym scenariuszem. Czasami rozstanie z pracownikami osiągającymi słabe wyniki może zwiększyć produktywność i wydajność firmy, torując drogę do rozwoju i innowacji.

Jak obliczyć współczynnik obrotu?

Obliczanie rocznego wskaźnika rotacji w firmie to systematyczny proces, który obejmuje cztery proste kroki:

Krok 1: Wybierz ramy czasowe
Wybierz konkretne ramy czasowe, dla których chcesz obliczyć wskaźnik rotacji. Może to być rok, kwartał lub inny wyznaczony okres.

Krok 2: Zbieranie danych o pracownikach
Na początku wybranego przedziału czasowego zapisz liczbę pracowników. Dodatkowo należy odnotować liczbę pracowników, którzy odeszli w tym czasie.

Krok 3: Dzielenie i mnożenie
Podziel liczbę pracowników, którzy odeszli w wybranym okresie przez początkową liczbę pracowników zarejestrowaną w kroku 2.

Krok 4: Wyrażenie w procentach
Aby przedstawić wskaźnik rotacji jako wartość procentową, pomnóż wynik z kroku 3 przez 100.

Przykładowe obliczenia: Na przykład, jeśli firma rozpoczęła rok z 100 pracownikami i 15 pracowników odeszło w ciągu tego roku, można wykonać następujące obliczenia: (15 / 100) x 100 = 15% wskaźnik rotacji rocznie.

Employee Turnover

Navigating Employee Turnover Rates in IT: Strategies for success

Understanding employee turnover rates is an important task for IT organizations. The IT industry, known for its competitiveness and changing skill demands, faces significant challenges in retaining top talent. 
Łukasz big avatar
Łukasz Terlecki
Czytaj więcej

Czym jest wysoki wskaźnik rotacji w branży technologicznej?

Wysoki wskaźnik rotacji oznacza zwiększoną liczbę pracowników odchodzących z firmy. Co zaskakujące, sektor technologiczny odnotowuje najwyższy wskaźnik rotacji wśród branż. Ostatnie badania przeprowadzone przez LinkedIn ujawnia otwierającą oczy statystykę – wskaźnik rotacji w branży technologicznej wynosi 13,2%. To stawia technologię w czołówce, przewyższając wszystkie inne sektory.

Wśród osiągnięć gigantów technologicznych, takich jak Google i Amazon, zaskakujące może być to, że wiele firm technologicznych z listy Fortune 500 boryka się z wysokim wskaźnikiem rotacji. Oto kilka powodów, dla których firmy technologiczne, zarówno cenione, jak i mniej znane, stają przed tym wyzwaniem:

  • Satysfakcja z pracy: Zadowolenie pracowników ma ogromny wpływ na wskaźnik rotacji. Niezadowoleni pracownicy są bardziej skłonni do szukania nowych miejsc pracy.
  • Rozważania dotyczące wynagrodzenia: Konkurencyjne pakiety wynagrodzeń wpływają na decyzje pracowników o pozostaniu lub odejściu. Niższe wynagrodzenia mogą prowadzić do większej rotacji.
  • Kultura miejsca pracy: Integracyjna, wspierająca kultura pracy sprzyja lojalności. Toksyczna kultura może prowadzić do odejść.

Wnioski

Zrozumienie i zarządzanie wskaźnikami retencji i rotacji pracowników ma kluczowe znaczenie dla dobrze prosperującej siły roboczej. Jak widzieliśmy, sektor technologiczny stoi przed wyjątkowymi wyzwaniami związanymi ze wskaźnikami rotacji. Podczas gdy giganci technologiczni przodują, kluczowe jest rozpoznanie szerszej dynamiki. Równoważenie retencji, innowacji i dobrego samopoczucia pracowników jest kluczowe. Dzięki temu zrozumieniu branża technologiczna może wytyczyć kurs na wzrost, pielęgnując zarówno innowacje, jak i zadowoloną siłę roboczą.

What is Employee Attrition.

Wszystko o odejściach pracowników w branży IT i różnicach między nimi a rotacją pracowników

W branży technologicznej, gdzie nowe pomysły napędzają postęp, istnieją dwa ważne zwroty: “odejścia pracowników” i “ rotacja pracowników .” Terminy...
Łukasz big avatar
Łukasz Terlecki
Czytaj więcej

Znajdź czas w swoim kalendarzu i umów się na spotkanie online.

Umów się na spotkanie