Biuro Statystyki Pracy prognozuje 26,0% wzrost zatrudnienia programistów do 2031 r., a konkurencja o przyciągnięcie ich do firmy jest zacięta. Utrata kluczowego personelu technicznego może znacząco wpłynąć na działalność, produktywność i wyniki finansowe firmy. Dlatego też wdrożenie skutecznych strategii retencji pracowników w celu zatrzymania najlepszych talentów w dziedzinie inżynierii oprogramowania powinno być priorytetem.

W tym artykule zbadamy, jak zatrzymać pracowników, tworząc środowisko, w którym programiści będą chcieli budować swoją karierę. Odkryjesz kluczowe czynniki, które motywują inżynierów do pozostania w organizacji przez długi czas oraz programy, które możesz wdrożyć, aby wspierać retencję. Dowiesz się również, jak przekształcić rozmowy kwalifikacyjne w okazje i zbudować strategię zatrzymywania pracowników, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty, które napędzają sukces Twojej firmy.

Dlaczego przyciągnięcie i zatrzymanie inżynierów oprogramowania powinno mieć dla ciebie znaczenie?

Według raportu
Raport Biura Statystyki Pracy z 2021 r.
Średni wskaźnik rotacji pracowników na stanowisku programisty wynosi 57,3%. Jest to spowodowane takimi czynnikami jak wysoki popyt na talenty technologiczne i ograniczona pula wykwalifikowanych specjalistów. W tym zaciekle konkurencyjnym krajobrazie zdolność do pozyskania i utrzymania najlepszych programistów może znacząco wpłynąć na sukces firmy.

Wyzwania związane z zatrzymaniem pracowników utrzymują się nawet po zakończeniu procesu rekrutacji i selekcji, co podkreśla znaczenie ciągłych wysiłków na rzecz zatrzymania wartościowych pracowników. Budowanie pozytywnych relacji między menedżerami a inżynierami oprogramowania ma kluczowe znaczenie dla wspierania produktywności, wydajności i ogólnej satysfakcji z pracy. Rozpoznanie i zaspokojenie motywacji twórców oprogramowania, ustanowienie silnej kultury korporacyjnej, która jest zgodna z ich wartościami, to kluczowe strategie zwiększania wskaźników retencji.

W świetle ostatnich masowych odejść z miejsc pracy, powszechnie określanych mianem Wielkiej Rezygnacji, organizacje muszą dokonać ponownej oceny swoich strategii retencyjnych i propozycji wartości dla pracowników.

What is Employee Attrition.

Wszystko o odejściach pracowników w branży IT i różnicach między nimi a rotacją pracowników

W branży technologicznej, gdzie nowe pomysły napędzają postęp, istnieją dwa ważne zwroty: “odejścia pracowników” i “ rotacja pracowników .” Terminy...
Łukasz big avatar
Łukasz Terlecki
Czytaj więcej

Najlepsze strategie i programy retencyjne dla programistów

Aby zatrzymać najlepszych inżynierów oprogramowania, potrzebne są kompleksowe strategie i programy. Oto niektóre z najbardziej skutecznych podejść:

 • Uczciwa rekompensata

Wykorzystanie godziwego wynagrodzenia jako strategii zatrzymania talentów programistycznych ma kluczowe znaczenie na dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy. Oto jak skutecznie wdrożyć tę strategię:

  • Sprawiedliwość i uznanie

Należy pamiętać, że sprawiedliwe wynagrodzenie to nie tylko wypłata pensji, ale także uznanie wyjątkowej wartości, jaką wnosi każdy programista. Przeprowadź dokładne badania, aby zrozumieć ich umiejętności, doświadczenie i wkład w organizację.

  • Benchmarking i porównanie

Regularnie porównuj wynagrodzenia z tymi oferowanymi przez podobne firmy w sektorze rozwoju oprogramowania. Weź pod uwagę takie czynniki jak wielkość firmy i pakiety świadczeń. Analiza porównawcza pomaga zapewnić, że wynagrodzenie pozostaje konkurencyjne.

  • Wynagrodzenie dostosowane do potrzeb

Dostosowanie pakietów wynagrodzeń do indywidualnej pozycji rynkowej. Twórcy oprogramowania często badają branżowe standardy i oczekiwania. Upewnij się, że ich wynagrodzenie odzwierciedla ich wartość na rynku.

Przyjrzyjmy się niektórym
dostosowanym rocznym wynagrodzeniom
na różnych stanowiskach programistów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polsce.

Wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach w różnych krajach
“Roczne wynagrodzenie dostosowane do konkretnych stanowisk programistów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polsce”.
 • Budowanie silnej kultury firmy

Rozwijanie pozytywnej kultury, która jest zgodna z jasną misją i wartościami, tworzy poczucie celu i przynależności. Uznawanie i celebrowanie różnorodnych głosów sprzyja atmosferze integracji, w której inżynierowie czują się doceniani i mają wpływ. Oto kilka pomysłów na skuteczne wdrożenie tej strategii:

  • Uznanie: Uznanie różnorodnych głosów i wkładu.
  • Łączność: Zachęcaj do współpracy i nauki.
  • Możliwości rozwoju: Oferujemy mentoring i możliwość rozwoju kariery.
  • Sensowne zadania: Zapewnienie wymagającej, autonomicznej pracy.
  • Budowanie zespołu: Wspieranie więzi poprzez działania i wydarzenia.
 • Mobilność wewnętrzna

W dziedzinie HRM w rozwoju oprogramowania mobilność wewnętrzna nabiera szczególnego znaczenia. Oznacza to celową praktykę ułatwiania przepływu programistów w organizacji do różnych ról, projektów lub zespołów. Ta wewnętrzna mobilność ma kluczowe znaczenie dla tworzenia dynamicznej siły roboczej zdolnej do dostosowywania się do zmieniających się krajobrazów technologicznych.

Strategia ta obejmuje oferowanie możliwości rozwoju kariery poprzez wewnętrzne oferty pracy i programy rozwoju umiejętności dostosowane do potrzeb programistów. Poprzez priorytetowe traktowanie mobilności wewnętrznej w HRM, organizacje nie tylko zatrzymują swoje talenty w zakresie rozwoju oprogramowania, ale także dbają o ich rozwój i wiedzę specjalistyczną, dostosowując się do unikalnych potrzeb tej dynamicznej branży.

 • Świadczenia pracownicze i dodatki

Wykorzystanie inicjatyw wellness i elastycznej organizacji pracy jest kluczem do zatrzymania programistów. Programy odnowy biologicznej, w tym wsparcie dla zdrowia psychicznego i opcje fitness, pokazują dbałość o dobre samopoczucie pracowników. Elastyczne warunki pracy, takie jak elastyczne harmonogramy i opcje pracy zdalnej, uwzględniają różnorodne potrzeby i zwiększają satysfakcję z pracy. Oferując je, możesz przyciągnąć i zatrzymać najlepsze talenty technologiczne we wspierającym i elastycznym środowisku pracy.

Employee Retention Rate

Wskaźnik retencji pracowników w firmie technologicznej: Radzenie sobie z wysokimi wskaźnikami rotacji

Zrozumienie i zarządzanie wskaźnikami wskaźnikami rotacji stało się kluczowym wyzwaniem dla firm dążących do trwałego wzrostu. Sektor technologiczny boryka się...
Łukasz big avatar
Łukasz Terlecki
Czytaj więcej

Dodatkowe sposoby na poprawę retencji pracowników

 • Zapewnienie możliwości przywództwa

Zachęcanie do przywództwa i mentoringu może być potężnym przykładem programu retencyjnego dla programistów, zwłaszcza na wczesnych etapach kariery. Solidne przywództwo z doświadczeniem zapewnia cenne wskazówki dla początkujących inżynierów, pomagając im w radzeniu sobie z wyzwaniami i budowaniu silnych fundamentów.

Stworzenie pracownikom bezpiecznego środowiska do mentorowania swoich kolegów nie tylko zwiększa wiedzę zespołu, ale także napędza uczenie się, zaangażowanie i długoterminowe zaangażowanie. Ten program retencyjny dla pracowników rozwija empatię, kształtuje zdolności przywódcze i doskonali umiejętności komunikacyjne, sprzyjając wszechstronnemu rozwojowi zarówno jednostek, jak i firmy.

 • Oferuj konstruktywne informacje zwrotne i otwartą komunikację

Zaplanuj regularne spotkania jeden na jeden, aby zapewnić pracownikom konstruktywną informację zwrotną i coaching. Zadawaj otwarte pytania, aby zrozumieć ich motywacje i obawy. Wspieranie otwartego środowiska, w którym deweloperzy czują się komfortowo zadając pytania lub wyrażając frustracje. Szybkie reagowanie na problemy i podejmowanie działań w odpowiedzi na uzasadnione prośby i sugestie.

 • Wspieranie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Chociaż inżynieria oprogramowania może wymagać długich godzin pracy, aby dotrzymać terminów, ważne jest, aby programiści unikali wypalenia. Wspieranie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym ma kluczowe znaczenie, ponieważ oferując elastyczną organizację pracy, rozsądne zasady dotyczące urlopów i aktywne wsparcie dla integracji życia zawodowego i prywatnego, firmy tworzą środowisko, w którym programiści mogą się wyróżniać, być zadowoleni i pozostać zaangażowani w swoje role.

 • Uznawanie i nagradzanie dobrych wyników

Oprócz standardowego wynagrodzenia, takiego jak pensja i premie, znajdź sposoby na wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych deweloperów. Możesz zaoferować premie punktowe, karty podarunkowe, publiczne uznanie lub dodatkowy płatny czas wolny. Nadaj nagrodom znaczenie, wiążąc je z konkretnymi wynikami i wkładem. Poinformowanie programistów, że ich praca jest ceniona, sprawi, że będą oni mniej skłonni do szukania pracy u konkurencji.

 • Wdrożenie przejrzystości wynagrodzeń

Przejrzystość wynagrodzeń jest strategią retencji dla programistów, która promuje zaufanie i równość wynagrodzeń. Najnowsze przepisy, takie jak Ustawa o przejrzystości wynagrodzeń w Unii Europejskiej kładzie nacisk na otwarte ujawnianie przedziałów wynagrodzeń w ofertach pracy. Takie podejście wzmacnia pozycję kandydatów i pracowników, sprzyja sprawiedliwości i pomaga niwelować różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Przejrzystość wynagrodzeń tworzy środowisko, w którym programiści czują się doceniani, co ostatecznie zwiększa retencję.

Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji programistów

W szybko zmieniającym się świecie rozwoju oprogramowania, bycie na bieżąco z najnowszymi technologiami i trendami branżowymi jest niezbędne. Inżynierowie oprogramowania muszą stale podnosić swoje kwalifikacje, aby pozostać konkurencyjnymi i dostarczać wysokiej jakości rozwiązania. Na szczęście dostępnych jest wiele szkoleń i możliwości podnoszenia kwalifikacji, które pomogą im wyprzedzić konkurencję.

 • Samodzielne szkolenie online

Platformy edukacyjne online zrewolucjonizowały edukację, zapewniając elastyczność i wygodę. Platformy takie jak LinkedIn Learning i Udemy oferują szeroką gamę kursów dotyczących języków programowania, frameworków, narzędzi i najlepszych praktyk.

Inżynierowie mogą wybierać kursy, które są zgodne z ich celami zawodowymi i uczyć się we własnym tempie. Od opanowania nowego języka programowania po zagłębienie się w algorytmy uczenia maszynowego, samodzielne szkolenia online oferują bogactwo możliwości.

 • Konferencje i wydarzenia

Konferencje i wydarzenia technologiczne zapewniają wciągające doświadczenie edukacyjne. Spotkania te gromadzą ekspertów branżowych, liderów i praktyków w celu omówienia najnowszych osiągnięć i trendów.

Uczestnictwo w konferencjach pozwala inżynierom oprogramowania zdobywać wiedzę, nawiązywać kontakty z rówieśnikami i odkrywać nowe technologie. Konferencje często obejmują warsztaty, prezentacje i sesje praktyczne, które mogą poszerzyć horyzonty inżynierów i zainspirować ich do innowacyjnego myślenia.

 • Szkolenie wewnętrzne

Firmy mogą organizować wewnętrzne sesje szkoleniowe, aby zająć się konkretnymi lukami w umiejętnościach lub wprowadzić nowe technologie. Szkolenia wewnętrzne umożliwiają organizacjom dostosowanie treści do ich unikalnych potrzeb i wyzwań.

Sprzyja również współpracy i dzieleniu się wiedzą między członkami zespołu. Szkolenia wewnętrzne mogą obejmować szereg tematów, od metodologii zarządzania projektami po standardy kodowania, umożliwiając inżynierom dostosowanie ich umiejętności do celów firmy.

 • Programy mentorskie

Mentoring odgrywa istotną rolę w pielęgnowaniu talentów w organizacji. Ustanowienie programów mentorskich łączy doświadczonych inżynierów z młodszymi, ułatwiając transfer wiedzy i rozwój osobisty. Mentorzy mogą udzielać wskazówek, dzielić się spostrzeżeniami i oferować porady dotyczące kariery. To spersonalizowane podejście do nauki przyspiesza rozwój umiejętności i pomaga młodszym inżynierom skutecznie poruszać się po ścieżkach kariery.

 • Certyfikaty

Certyfikaty potwierdzają wiedzę inżyniera w określonej technologii lub dziedzinie. Uznawane w branży certyfikaty świadczą o zaangażowaniu w rozwój zawodowy i mogą zwiększyć wiarygodność inżyniera.

Certyfikaty są dostępne dla szerokiego zakresu tematów, od przetwarzania w chmurze (np. AWS Certified Developer) po metodologie zwinne (np. Certified ScrumMaster). Uzyskanie certyfikatów zwiększa pewność siebie i upoważnia inżynierów do podejmowania bardziej wymagających projektów.

 • Nauka poprzez innowacje

Sprinty innowacji, hackathony i konkursy innowacji zapewniają praktyczne doświadczenia, które zachęcają do kreatywnego rozwiązywania problemów. Wydarzenia te wymagają od inżynierów współpracy, nieszablonowego myślenia i opracowywania praktycznych rozwiązań w ograniczonym czasie. Działania ukierunkowane na innowacje wspierają kulturę ciągłego uczenia się i pozwalają inżynierom eksperymentować z najnowocześniejszymi technologiami we wspierającym środowisku.

 • Wspieranie mentalności i środowiska ciągłego uczenia się

Budowanie kultury ciągłego uczenia się wymaga czegoś więcej niż tylko oferowania programów szkoleniowych – wymaga stworzenia środowiska, w którym uczenie się jest zakorzenione w DNA firmy.

Zachęcaj inżynierów do poświęcania czasu na samodoskonalenie, odkrywanie nowych technologii i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami ze współpracownikami. Zapewnienie zasobów, takich jak dostęp do czasopism technicznych, prac badawczych i społeczności internetowych w celu ułatwienia ciągłego uczenia się.

 • Trening przekrojowy (trening wielozadaniowy)

Szkolenie przekrojowe obejmuje nauczanie inżynierów dodatkowych umiejętności poza ich podstawową domeną. Takie podejście zwiększa ich wszechstronność i zdolność adaptacji, czyniąc z nich cenne zasoby w różnych projektach.

Przykładowo, programista front-end może skorzystać na poznaniu technologii back-endowych lub zarządzania bazami danych. Cross-training nie tylko poszerza zestawy umiejętności, ale także sprzyja holistycznemu zrozumieniu tworzenia oprogramowania.

 • Nie zapominaj o umiejętnościach miękkich

Podczas gdy umiejętności techniczne są kluczowe, umiejętności miękkie są równie ważne dla rozwoju kariery inżyniera. Komunikacja, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów i zarządzanie czasem są niezbędne na każdym stanowisku.

Zachęcaj inżynierów do udziału w warsztatach lub sesjach szkoleniowych, które koncentrują się na doskonaleniu tych umiejętności. Skuteczna komunikacja, na przykład, zapewnia, że pomysły techniczne są jasno przekazywane członkom zespołu i interesariuszom.

Tworzenie planu zatrzymywania talentów

Aby zatrzymać największe talenty w branży IT, kluczowe jest stworzenie kompleksowego planu retencji. Plan ten powinien skupiać się na kluczowych czynnikach, które motywują i angażują inżynierów i programistów.

Planowanie sukcesji obejmuje identyfikację i pielęgnowanie przyszłych liderów z istniejącej puli talentów. Przygotowując programistów do ról kierowniczych, nie tylko zapewniasz płynne przejście, gdy zwalniają się kluczowe stanowiska, ale także zapewniasz im jasną ścieżkę kariery, do której mogą aspirować. Takie uznanie i inwestowanie w ich rozwój stanowią silną motywację dla deweloperów do pozostania w firmie na dłużej.

Równie ważna jest ścieżka kariery pracowników. Wiąże się to z wyznaczeniem jasnej trajektorii dla programistów, określającej potencjalne role, rozwój umiejętności i kamienie milowe do awansu. Zapewnia to nie tylko poczucie kierunku, ale także pokazuje zaangażowanie w ich rozwój zawodowy. Gdy programiści widzą jasną ścieżkę awansu i rozwoju, jest bardziej prawdopodobne, że pozostaną zaangażowani i lojalni wobec organizacji.

Employee Retention Rate

Wskaźnik retencji pracowników w firmie technologicznej: Radzenie sobie z wysokimi wskaźnikami rotacji

Zrozumienie i zarządzanie wskaźnikami wskaźnikami rotacji stało się kluczowym wyzwaniem dla firm dążących do trwałego wzrostu. Sektor technologiczny boryka się...
Łukasz big avatar
Łukasz Terlecki
Czytaj więcej

Wdrażanie propozycji wartości dla pracowników (EVP)

Wdrożenie skutecznej propozycji wartości dla pracowników (EVP) jest kluczem do przyciągnięcia i zatrzymania najlepszych talentów w branży IT. EVP komunikuje potencjalnym i obecnym pracownikom korzyści i wartość pracy w danej organizacji. W przypadku inżynierów oprogramowania, atrakcyjny EVP powinien podkreślać możliwości rozwoju kariery, nauki i rozwoju, a także kulturę, która ceni równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz dobre samopoczucie.

 • Stwórz atrakcyjny EVP, aby zatrzymać pracowników

Zacznij od określenia, co sprawia, że Twoja firma jest atrakcyjnym miejscem pracy. Może to obejmować takie korzyści jak:

  • Konkurencyjne wynagrodzenie i świadczenia
  • Wymagająca i znacząca praca
  • Możliwości rozwoju kariery
  • Wsparcie dla ciągłego uczenia się i rozwoju umiejętności
  • Elastyczne środowisko pracy, które promuje równowagę między życiem zawodowym a prywatnym
  • Kultura firmy oparta na współpracy, w której pracownicy czują się doceniani i wspierani.

Opracowanie EVP w IT powinno być autentyczne i odzwierciedlać rzeczywistą kulturę i wartości firmy. Promowanie wyidealizowanej wersji miejsca pracy doprowadzi jedynie do niezadowolenia i wysokiego wskaźnika rotacji.

 • Ciągłe ulepszanie propozycji wartości dla pracowników

EVP nie jest statyczne. Wraz ze zmieniającymi się trendami w branży IT i na rynku talentów, a także wraz z rozwojem firmy, EVP musi być aktualizowane, aby pozostać atrakcyjnym. Wprowadzaj ulepszenia w oparciu o informacje zwrotne od nowych pracowników, rozmowy z pracownikami kończącymi pracę, ankiety pracownicze i analizy porównawcze z konkurencją. Solidne wdrożenie EVP to takie, które jest ulepszane w czasie i będzie kluczem do przyciągnięcia i utrzymania najlepszych talentów inżynierii oprogramowania.

Employee Value Proposition (1) (1)

How to Create an Employee Value Proposition (EVP) for IT Companies

In the competitive market for top IT talents, Employee Value Proposition(EVP) may be more important than you realize. Candidates know...
Łukasz big avatar
Łukasz Terlecki
Czytaj więcej

Ucz się na pożegnaniach

Aby zatrzymać największe talenty, należy zrozumieć, dlaczego pracownicy odchodzą. Przeprowadzanie wywiadów z odchodzącymi inżynierami oprogramowania może dostarczyć nieocenionych informacji na temat problemów związanych ze strategiami retencji. Zadawaj otwarte pytania, aby uzyskać szczerą informację zwrotną, np:

  • Dlaczego zacząłeś szukać nowej pracy?
  • Co mogliśmy zrobić inaczej, aby zachęcić cię do pozostania?
  • Czy uważasz, że Twoje umiejętności i talenty zostały w pełni wykorzystane? Jeśli nie, jak mogliśmy lepiej wykorzystać twoje umiejętności?

Poszukaj wspólnych tematów w odpowiedziach. Niektóre z najczęstszych powodów odejścia to brak możliwości rozwoju kariery, niskie wynagrodzenie, brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, brak wyzwań lub sensownej pracy oraz nieefektywne zarządzanie.

Rozwiązywanie powtarzających się problemów

Jeśli wiele wywiadów wskazuje na te same problemy, ich rozwiązanie powinno stać się priorytetem w planie retencji. Na przykład, jeśli często wskazywany jest brak możliwości rozwoju kariery, należy rozważyć stworzenie technicznych drabin kariery z rosnącymi poziomami odpowiedzialności. Zaoferuj dodatkowe szkolenia i stypendia edukacyjne, aby pracownicy mogli nadal doskonalić swoje umiejętności. Połącz młodszych inżynierów w pary ze starszymi mentorami.

Wnioski

W branży, w której talenty są ograniczone, a konkurencja ostra, utrzymanie pracowników powinno być najwyższym priorytetem dla każdej organizacji. Dzięki przemyślanemu planowi zatrzymywania talentów, który zapewnia możliwości rozwoju, równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz atrakcyjną kulturę firmy, można zbudować zespół wysoce zaangażowanych i zmotywowanych inżynierów oprogramowania.
Wdrażając omówione strategie i ucząc się od obecnych i byłych pracowników, będziesz na dobrej drodze do przyciągnięcia i zatrzymania najlepszych talentów technologicznych. Inwestycja w pracowników zwróci się w postaci zwiększonej produktywności, innowacyjności i sukcesu biznesowego. Zatrzymanie najlepszych i najzdolniejszych jest warte wysiłku.

Znajdź czas w swoim kalendarzu i umów się na spotkanie online.

Umów się na spotkanie